Prevenirea Poluării și Protecția Mediului

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 16373
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Soreanu Gabriela
UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH. ASACHI IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Cuprins

Tema de proiectare.3

Scopul proiectului.4

Obiectiv general si obiective specifice.4

Conţinutul proiectului

Capitolul 1- Problematica poluării. 5

1.1 Descrierea procesului tehnologic. 9

1.2 Emisii poluante. 12

1.2.1 Emisii de poluanţi gazoşi. 12

1.2.2 Emisii de poluanţi lichizi.14

1.3 Reglementări naţionale şi internaţionale privind emisiile de poluanţi gazoşi şi lichizi.15

Capitolul 2.18

Introducere privind BAT.18

BAT privind procesul tehnologic adoptat.22

Tratarea gazelor.31

I În vederea evacuării în atmosferă.31

a) Arderea în flamă.31

b) Oxidarea catalitică.38

II În vederea recirculării în proces.43

a) Filtrarea catalitică. .44

b) Separare membranară.54

Concluzii.55

Bibliografie.58

Extras din document

TEMA DE PROIECTARE

În procesul de valorificare a rumeguşului şi a altor deşeuri lemnoase în cuptoare speciale de piroliză, de obicei de tip rotitor, rezultă o serie de gaze necondensabile (CH4, CO, CO2), precum şi o serie de compuşi valoroşi ca acidul acetic (CH3-COOH) însoţit de alcool metilic (CH3-OH) şi acetonă (CH3)2CO.

Se impune captarea gazelor nocive pentru mediu şi tratarea acestora conform celor mai bune tehnici disponibile concomitent cu recuperarea energiei şi valorificarea compuşilor chimici.

SCOPUL PROIECTULUI

Prevenirea şi reducerea poluării prin captarea şi tratarea gazelor nocive rezultate în urma procesului de piroliză a deşeurilor lemnoase, mai exact, a rumeguşului în vederea valorificării acestora.

OBIECTIV GENERAL

Proiectul urmăreşte implementarea unor metode şi tehnologii BAT în vederea prevenirii şi reducerii poluării generate de anumite activităţi industriale.

OBIECTIVE SPECIFICE

- Recepţia şi valorificarea deşeurilor lemnoase ce provin din industria agricolă, silvicultură sau industria de prelucrare a lemnului.

- Diminuarea impactului asupra mediului a deşeurilor de provenienţa sus menţionată.

- Promovarea bunelor practici industriale conforme cu BAT ca soluţii pentru reducerea poluării cu deşeuri lemnoase şi gaze nocive ce provin din procesarea acestora cu consecinţa directă asupra calităţii mediului şi, implicit, a sănătăţii populaţiei.

- Împiedicarea risipei prin arderea şi neutralizarea deşeurilor, valorificându-le ulterior.

- Economisirea şi conservarea resurselor energetice prin recircularea în sistem a gazului metan ce rezultă din proces.

- Reciclarea prin folosirea deşeurilor ce nu mai pot fi utilizate de nicio altă industrie.

- Reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, precum şi volumul de deşeuri lemnoase generate de unele domenii de activitate din industrie.

Capitolul 1

PROBLEMATICA POLUĂRII

Distilarea uscată a lemnului şi, implicit, a rumeguşului este unul din principalele procedee de chimizare a acestei materii prime care pune la dispoziţie industriei chimice produse valoroase dintre care acidul acetic, alcoolul metilic şi acetona.Aceștia iau naștere prin descompunerea termică a constituenților lemnului, fapt ce impune cunoașterea în amănunt a comportării acestora în procesul de distilare uscată.

Rumeguşul este format din aşa numiţii constituenţi principali:

- Celuloza

- Lignina

- Hemicelulozele

şi constituenţi secundari ca:

- Răşini

- Proteine

- Substanţe minerale ş.a.

Pentru aputea face aprecieri cu privire la repartiția procentuală a diferiților produși de distilare este importantă cunoașterea în primul rând a structurii chimice a constituenților.

Celuloza

Structura celulozei

Timp de mulţi ani s-a acceptat ca celuloza este un lanţ lung de polimeri, alcătuit din glucoză. În anii 1900 celuloza a fost descrisă mai amănunţit de Cross şi Bevan. Ei au îndepărtat părţile vegetale prezente în mod normal în celuloză prin dizolvarea lor în soluţie concentrată de dioxid de sodiu. Partea care nu s-a dizolvat a fost numită

α-celuloză. Materialul solubil (ß-celuloza si γ-celuloza) s-a dovedit mai târziu a nu fi celuloză ci zaharuri şi carbohidraţi.

Astfel α-celuloza descoperită de Cross şi Bevan este ceea ce numim noi astăzi celuloză. Formula chimică este (C6H10O5)n unde n variază între 700 - 800 şi 2500 - 3000. Celuloza este formată din molecule de glucoză (din resturi de glucoză) care se leagă între ele prin punţi glucozidice în poziţia 1-4. Este o substanţă organică, un polimer sau mai specific o polizaharidă care este formată din peste 3 000 de molecule de glucoză. Un polimer este o macromoleculă formată din molecule mai mici care se repetă (figura 1.a) (glucoză în acest caz). Acest lucru explică faptul ca structura celulozei este formată din molecule de glucoză sau C6H12O6 .

Structura chimică a celulozei este prezentată în figurile de mai jos:

Preview document

Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 1
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 2
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 3
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 4
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 5
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 6
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 7
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 8
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 9
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 10
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 11
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 12
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 13
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 14
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 15
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 16
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 17
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 18
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 19
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 20
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 21
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 22
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 23
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 24
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 25
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 26
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 27
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 28
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 29
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 30
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 31
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 32
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 33
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 34
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 35
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 36
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 37
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 38
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 39
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 40
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 41
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 42
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 43
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 44
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 45
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 46
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 47
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 48
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 49
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 50
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 51
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 52
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 53
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 54
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 55
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 56
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 57
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 58
Prevenirea Poluării și Protecția Mediului - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Prevenirea Poluarii si Protectia Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Hidrocarburi Aciclice Saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Instalația de Oxidare a COV prin Intermediul Procesului de Ardere Suplimentară de Tip Catalitic

I. Analiza necesităţii sociale 1.1 Instalaţia de oxidare a COV prin intermediul procesului de ardere suplimentară de tip catalitic. Ardere...

Te-ar putea interesa și

Prevenirea Poluării și Protecția Mediului

Tema de proiectare In timpul procesarii combustibililor ( metan, pacura) in arzatoare speciale pentru producerea aburului rezulta oxizi de carbon...

Prevenirea Poluarii si Protectia Mediului - Valorificarea Deseurilor Lemnoase

MEMORIU JUSTIFICATIV Protecţia mediului, sănătatea populaţiei, starea capitalului fizic şi natural, menţinerea diversităţii biologice şi a...

Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol

CAPITOLUL I – Generalitati 1.1 Cadrul legislativ actual privind protectia mediului in Romania CADRUL LEGISLATIV - Strategia Protectiei Mediului...

Prevenirea poluării și protecția mediului în industria de prelucrarea a mobilei

1. SCURT ISTORIC Industria mobilei intrebuinteaza ca materie prima de baza lemnul, fie sub forma de busteni, cherestea, panele, palcaje, furnire,...

Protecția și prevenirea poluării mediului

Memoriul tehnic In cadrul proiectului de fata s-a urmarit identificarea surselor si cauzele poluarii fluxurilor gazoase in procesul de fabricatie...

Metode de combatere a poluării

1. Introducere Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau...

Protectia Mediului Natural - Componenta a Politicii Dezvoltarii Durabile

Introducere “Daca noi nu putem dovedi ca o societate moderna poate prospera in armonie cu locul unde ea traieste, fragmentele de natura salbatica...

Prevenirea Poluarii si Protectia Mediului

2. Problematica poluarii 2.1. Descrierea procesului tehnologic Distilarea uscata a lemnului,implicit a rumegusului este unul din principalele...

Ai nevoie de altceva?