Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf

Proiect
9.5/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 147 în total
Cuvinte : 22781
Mărime: 3.32MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Dr.Ing Ion Balasanian
UNIVERSITATEA TEHNICA „GH.ASACHI” IASI FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALA

Cuprins

Memoriu tehnic 6

Capitolul I. Tehnologia fabricatiei 9

1.1.Proprietatile produsului finit 9

1.1.1.Caracterizarea prin proprietati chimice 9

1.1.2.Caracterizarea prin proprietati fizice generale 11

1.1.3. Proprietati fizice de echilibru 14

1.1.4 Caracterizarea prin proprietati fizice de formare 18

1.2 Tehnologia adoptata 19

1.2.1. Variante tehnologice 19

1.2.2 Tehnologia adoptata 23

1.3. Caracteristicile materiei prime, intermediare si auxiliare 26

1.3.1. Conditiile de calitate a materiei prime 28

1.3.2.Caracterizarea gazelor sulfuroase 33

1.3.3 Caracterizarea catalizatorului 36

1.4. Calculul necesarului de materie prima 37

1.4.1. Calculul debitului si compozitiei gazelor sulfuroase 39

1.4.2 Compozitia gazelor sulfuroase la intrare în grupul de contact 40

1.4.3 Compozitia gazelor sulfuroase, intrare strat II (intrare grup contact cu diluare) 40

1.4.4. Compozitia gazelor sulfuroase, intrare treapta II de oxidare 41

Capitolul II. Modelarea procesului de oxidare catalitica a SO2 43

2.1. Mecanismul procesului 44

2.2 Modele de bilant 44

2.2.1.Modelul de bilant de masa 46

2.2.2. Modelul de bilant termic 47

2.3. Modelarea procesului în conditiile echilibrului 48

2.4. Modelarea cinetica a procesului de oxidare catalitica a SO2 48

2.4.1.Modele cinetice în conditiile sectorului industrial 50

2.4.2. Ecuatia cinetica 51

2.4.3. Gradul de eficacitate 51

Capitolul III. Regimul tehnologic al grupului de contact 53

3.1. Domeniul de desfasurare al procesului 53

3.2. Regimul temperaturilor optime 56

3.3. Regimul adiabatic optim 58

3.4. Regimul tehnologic al grupului de contact 62

3.4.1. Bilant oxidare SO2 strat I 64

3.4.2. Bilant oxidare SO2 strat II 67

3.4.3. Bilanturi oxidare strat III 70

3.4.4. Bilanturi oxidare strat IV 73

3.4.5. Racire indirecta în vaporizator 76

3.4.6. Bilant racire indirecta 2 77

3.4.7. Bilant racire indirecta 1 80

Capitolul IV. Dimensionarea utilajelor 82

4.1. Dimensionarea sobei de contact 83

4.1.1. Alegerea tipului de utilaj. Fisa tehnica 83

4.1.2. Determinarea parametrilor constructivi ai reactorului 85

4.1.2.1. Calculul diametrului reactorului 92

4.1.2.2. Calculul înaltimii reactorului 96

4.1.3. Calculul hidrodinamic al reactorului 96

4.2. Dimensionarea schimbatorului de caldura 98

4.2.1. Alegerea tipului de utilaj. Fisa tehnica 108

4.2.2. Determinarea parametrilor constructivi ai schimbatorului de

caldura etajat 108

4.3. Dimensionarea economizorului 110

4.3.1. Fisa tehnica a utilajului 110

4.3.2. Determinarea parametrilor constructivi ai economizorului 111

4.3.2.1. Calculul diametrului turnului 112

4.3.2.2. Calculul suprafetei de transfer termic 112

4.3.2.3. Calculul termic al economizorului 113

Capitolul V. Exploatarea instalatiei 115

5.1. Controlul de calitate si pe faze de fabricatie 115

5.2. Reglarea si automatizarea procesului tehnologic 116

5.3. Utilitati 116

5.3.1. Energie electrica 116

5.3.2. Apa industriala 117

5.3.3. Apa demineralizata 117

5.3.4. Apa potabila 117

5.3.5. Aer instrumental 117

5.3.6. Aer tehnologic 117

5.3.7. Abur 118

5.4. Subproduse. Resurse energetice secundare 118

5.4.1. Deseuri recuperabile 118

5.4.2. Gaze reziduale 118

5.5. Toxicologie si protectia muncii 119

5.6. Coroziune si protectia anticoroziva 120

5.6.1. Medii corozive. Coroziunea în solutii de acid sulfuric 121

5.6.2. Protectia anticoroziva 121

Capitolul VI. Studiul de fezabilitate 122

6.1 Motivul 125

6.2. Piata 127

6.3. Programul de productie 129

6.4. Capacitatea de productie 130

6.5. Materii prime si materiale. Utilitati 130

6.6. Conditii locale 136

6.7. Resurse umane 141

6.8. Engeneering 141

6.9. Calculul costului 143

6.10. Bugetul 143

6.11. Analiza economica 143

6.12. Analiza de risc 144

6.13. Proiectarea managementului 144

Capitolul VII. Bibliografie 146

Extras din document

TEMA DE PROIECTARE:

Proiectarea unui grup de contact din cadrul unei instalatii de obtinere a H2SO4 din sulf.

Capacitatea de productie a instalatiei este de 600 tone H2SO4MH/zi, productia livrându-se sub forma solutiilor cu 96% H2SO4.

Memoriu tehnic

Prezentul proiect structurat pe sapte capitole îsi propune sa realizeze analiza procesului de oxidare catalitica a SO2, proiectarea principalelor utilaje, exploatarea instalatiei si un studiu de fezabilitate.

Acidul sulfuric este unul din produsele de baza ale industriei chimice fiind folosit în cele mai diverse ramuri ale economiei nationale.

În capitolul I este prezentata tehnologia de fabricatie a acidului sulfuric.S-au prezentat procedeele de obtinere a acidului sulfuric din sulf adoptîndu-se procedeul DC/DA deoarece: permite obtinerea unui grad de conversie mai ridicat, este mai flexibil în exploatare, se obtin sortimente de calitate superioara si permite reducerea continutului de SO2 în gazele reziduale sub 300 p.p.m.

S-au tratat mai complex proprietatile fazelor reactant si produs finit, cuprinzând pentru faza gazoasa: caldura specifica, vîscozitatea, coeficientul de conductivitate termica, densitatea.

Necesarul de materie prima, pentru o capacitate de productie impusa de 600 tone H2SO4MH/zi este de = 202,6380 t/zi

rezultând un consum specific de sulf de 0,3377 tS/ tH2SO4MH.

Debitul de gaze pentru intrare grup contact este de 57329,68024 Nm3/h corespunzator urmatoarelor compozitii: 0,10; 0,11; 0,79.

Debitul de gaze pentru intrare grup contact cu diluare este de 67446,68264 Nm3/h corespunzator urmatoarelor compozitii: 0,085; 0,125; 0,79.

Pentru intrare în treapta a II-a de oxidare avem urmatoarea compozitie a gazelor sulfuroase: 0,00483; 0,09624; 0,00046; 0,89847 de unde a rezultat un debit de 58304,2708 Nm3/h.

Capitolul II prezinta pe larg modelarea procesului de oxidare catalitica a SO2. Analiza procesului s-a facut pe baza modelelor de bilant de masa, termic si la echibru.

În acest capitol se mai descrie modelarea cinetica a procesului de oxidare a SO2, ecutia cinetica si gradul de eficacitate.

Capitolul III prezinta regimul tehnologic al grupului de contact. Domeniul de desfasurare a procesului este cuprins între 4200-6250C.

S-a prezentat regimul adiabatic care consta din alegerea temperaturilor si gradelor de transformare la intrarea si iesirea din fiecare strat. Regimul tehnologic al grupului de contact se obtine în urma rezolvarii modelului matematic de bilant si termic pentru întreaga instalatie. Toate datele necesare pentru calcul sunt prezentate în tabelele din capitolul III.

Compozitia gazelor, debitul volumetric si caldurile iesite din fiecare strat au urmatoarele valori:

Strat I: 0,03381; 0,07899; 0,06968; 0,81752;

5,234 10-7 kJ/h.

Strat II: 0,015; 0,093; 0,073; 0,819; 5,410 10-7 kJ/h.

Strat III: 0,00443; 0,08818; 0,08415; 0,82324;

4,684 10-7 kJ/h.

Strat IV: 0,0002; 0,0942; 0,0046; 0,908;

3,6738 10-7 kJ/h.

Caldura eliminata din vaporizator este de 0,923 10-7 kJ/h.

Caldura schimbata în partea inferioara este 2,766 10-7 kJ/h, iar în partea superioara 0,5194 10-7 kJ/h.

Soba de contact, schimbatorul de caldura etajat si economizorul au fost descrise constructiv si functional în capitolul IV.

Dimensiunile radiale ale reactorului sunt:

- diametrul interior 7,516 m se pastreza pe toata înaltimea reactorului

Preview document

Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 1
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 2
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 3
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 4
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 5
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 6
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 7
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 8
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 9
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 10
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 11
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 12
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 13
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 14
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 15
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 16
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 17
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 18
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 19
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 20
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 21
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 22
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 23
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 24
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 25
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 26
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 27
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 28
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 29
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 30
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 31
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 32
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 33
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 34
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 35
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 36
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 37
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 38
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 39
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 40
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 41
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 42
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 43
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 44
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 45
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 46
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 47
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 48
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 49
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 50
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 51
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 52
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 53
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 54
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 55
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 56
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 57
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 58
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 59
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 60
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 61
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 62
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 63
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 64
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 65
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 66
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 67
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 68
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 69
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 70
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 71
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 72
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 73
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 74
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 75
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 76
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 77
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 78
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 79
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 80
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 81
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 82
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 83
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 84
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 85
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 86
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 87
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 88
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 89
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 90
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 91
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 92
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 93
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 94
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 95
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 96
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 97
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 98
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 99
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 100
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 101
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 102
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 103
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 104
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 105
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 106
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 107
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 108
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 109
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 110
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 111
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 112
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 113
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 114
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 115
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 116
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 117
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 118
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 119
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 120
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 121
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 122
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 123
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 124
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 125
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 126
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 127
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 128
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 129
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 130
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 131
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 132
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 133
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 134
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 135
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 136
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 137
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 138
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 139
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 140
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 141
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 142
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 143
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 144
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 145
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 146
Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf - Pagina 147

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unui Grup de Contact din Cadrul unei Instalatii de Obtinere a Acidului Sulfuric din Sulf.doc

Alții au mai descărcat și

Acidul Sulfuric

CAP 1 ARGUMENT Acidul sulfuric,datorita numeroaselor domenii de intrebuintare,este unul dintre cele mai importante produse ale industriei...

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Hidrocarburi Aciclice Saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Ai nevoie de altceva?