Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 27281
Mărime: 1.41MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: TEODOR CRACEA
UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULATEA DE GEOGRAFIE A TURISMULUI

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1.PARTICULARITAŢI FIZICO -GEOGRAFICE

1.1Pozitia geografică si limitele

1.2 Caracteristici geologice

1.3 Aspecte geomorfologice

1.4 Caracteristici climatice si hidrografice 1.5Elemnete bio-pedogeografice CAPITOLUL 2. PARTICULARITAŢI SOCIAL-ECONOMICE

2.1 Istoricul localităţii 2.2 Aspecte geodemografice

2.3 Evoluţia spaţiala si funcţională a localităţii

2.4 Funcţiile geoeconomice actuale

CAPITOLUL 3. INDUSTRIALIZAREA ORAŞULUI

3.1 Primele activităti industriale desfăsuarte în cadrul Oraşului

3.2 Industria chimică în municipiul Râmnicu Vâlcea

3.3 Etape de evoluţie a Combinatului Chimic Oltchim

3.4 Resurse de forţă de muncă utilizate în procesul de producţie

CAPITOLUL 4. RESURSE DE MATERII PRIME UTILIZATE ÎN PRODUCŢIE

4.1 Materii prime de bază si auxiliare utilizate în producţie

4.2 Produse finite rezultate prin prelucrarea materiilor prime

4.3 Evoluţia producţiilor inainte si după anul 1990

4.4 Principalele pieţe de desfacere

CAPITOLUL 5 IMPACTUL ACTIVIŢAŢIILOR INDUSTRIALE ASUPRA MEDIULUI

5.1 Poluarea apei,,solurilor si aerului

5.2 Modalitati de combatere a poluării

CAPITOLUL 6. EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA ACTIVIŢAŢILOR DE PRODUŢIE ÎN CORCONDANŢA CU NORMELE EUROPENE UNIUNII EUROPENE PRIVIND CALITATEA MEDIULUI

6.1 Principalele strategii de dezvoltare pe termen lung si mediu a unităţiilor de producţie

6.2 Restructurări si retehnologizări în conformitate cu normele de protecţia mediului

COMBINATUL CHIMIC OLTCHIM RÂMNICU VÂLCEA-STUDIU DE GEOGRAFIA INDUSTRIEI

REPERE PRIVIND CERECETAREA GEOGRAFICĂ ÎN AREALUL RÂMNICU VÂLCEA

Extras din document

CAPITOLUL 1. PARTICULARITAŢI FIZICO-GEOGRAFICE

1.1 Poziiţia geografică şi limitele

Combinatul Chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea este una dintre cele mai mari companii de produse chimice din Romania. Amplasarea ei pe platfomă chimică, situată la 10 Km de Municipiul Râmnicu Vâlcea şi are o serie de avantaje, printre care am putea menţiona:

- zonă limitrofă Râmnicu Vâlcea bogată în zăcăminte ,gaze petrol cărbune ,calcar şi apă.

- existenţa în zonă a unui depozit de sare, estimat a avea o rezervă pentru 100 ani(amplasat la 8 km distanţă de platforma chimică);

- achiziţionarea materiilor prime de la producători limitrofi (achiziţionarea etilenei şi propilenei se face de la Combinatul Petrochimic Arpechim-Pitesti, prin 2 conducte subterane de 60 km lungime);

- utilizarea râului Olt, situat la o distanţă de 0,7 km, ca sursă de apă

- centrală termică situată la o distanţă de 0,5 km ca sursă de energie termică;

- forţa de muncă calificată din zonă;

- acces la căile de comunicaţie rutiere şi ferate , având legătură cu toate frontierele şi porturile de la Dunăre şi Marea Neagră

Oraşul se învecinează cu următoarele localităţi: comuna Bujoreni (N), comunele Dăesti şi Goleşti (NE), comuna Budeşti (E), oraşul Ocnele Mari (V), comuna Mihăeşti (SV) şi comuna Vlădeşti (NV). Oraşul se întinde la est de dealul Capela, până dincolo de cursul râului Olt, depăşind spre sud confluenţa acestuia cu apele râului Olanesti. Este mărginit la sud de dealul Troian, iar la sud-vest de dealul Petrisor. La nord hotarul municipiului Râmnicu Vâlcea este marcat de dealul Cetăţuia. Oraşul este amplasat pe terasele Oltului, care sunt evideţiate mai mult în partea de vest, deoarece în zona estică dealurile coboară pănă aproape de firul apei.

Municipiul Râmnicu Vâlcea este reşedinţa judeţului Vâlcea; important centru economic şi cultural al ţării, este aşezat în partea central-sudică a României, respectiv la confluenţa dintre Olt şi Olănesti. Situat la intersecţia paralelei 45º07’ latitudine nordică cu meridianul 24º22’21’’ longitudine estică la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord, oraşul se află în plină zonă temperată, cu cele mai favorabile condiţii climaterice pentru dezvoltarea vieţii omeneşti. Pe aceeaşi latitudine se mai afla: Torino (Italia), Bordeaux (Franţa), Mînneapolis (S.U.A.), Peninsula Crimeea şi Delta Volgai. Râmnicu Vâlcea este amplasat în Subcarpaţii Getici, la 18 km de defileul Oltului, în lunca râului, şi formează la confluenţa cu Olănestiul o zonă cârlig cu orientarea N–S. Lărgimea maximă a luncii este de 2,5 km în partea de nord, de 1,9 km în zonă centrală şi de 2 km în zonă sudică.

Preview document

Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 1
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 2
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 3
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 4
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 5
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 6
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 7
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 8
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 9
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 10
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 11
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 12
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 13
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 14
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 15
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 16
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 17
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 18
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 19
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 20
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 21
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 22
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 23
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 24
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 25
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 26
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 27
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 28
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 29
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 30
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 31
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 32
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 33
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 34
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 35
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 36
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 37
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 38
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 39
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 40
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 41
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 42
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 43
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 44
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 45
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 46
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 47
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 48
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 49
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 50
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 51
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 52
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 53
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 54
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 55
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 56
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 57
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 58
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 59
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 60
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 61
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 62
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 63
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 64
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 65
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 66
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 67
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 68
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 69
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 70
Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Caz al Combinatului Chimic Oltchim Ramnicu Valcea.doc

Alții au mai descărcat și

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Hidrocarburi Aciclice Saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Te-ar putea interesa și

Exportul României pe perioada crizei economice

INTRODUCERE “Criza este cea mai binecuvântată situaţie care poate apăre pentru ţări şi persoane, pentru că ea atrage după sine progrese. Cine...

Analiza de Risc în Cadrul Firmei SC Oltchim SA

I. INTRODUCERE Sarcina de bază a analizei riscului constă în oferirea informaţiilor obiective care să dea răspuns la următoarele întrebări: -...

Grila de Evaluare

INTRODUCERE SC. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea este una dintre cele mai mari companii de produse chimice din România. Ea a fost înfiinţată ca societate...

Platforma industrială Oltchim

1.Descriere Combinatul Chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea este una dintre cele mai mari companii de produse chimice din Romania. Combinatul este...

Ai nevoie de altceva?