Tehnologia de obținere a acidului glutamic

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 16818
Mărime: 2.03MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I.

MEMORIU TEHNIC

În cadrul acestui proiect s-a prezentat tehnologia obținerii acidului glutamic din surse de carbon, surse de azot, minerale și vitamine pentru dezvoltarea microorganismului producător, M. glutamicus.

În capitolul II s-a descris tehnologia de fabricație. Prin urmare, s-a prezentat produsul și domeniile de utilizare, principalele variante tehnologice, iar din acestea s-a ales varianta optimă susținută de avantajele pe care le prezintă în raport cu celelalte. Procesul tehnologic a fost descris în detaliu și s-a elaborat schema tehnologică. Totodată, s-au specificat materiile prime, intermediare și auxiliare, mecanismul, cinetica și termodinamica reacțiilor biochimice și s-a realizat bilanțul de materiale și s-au determinat consumurile specifice.

În capitolul III s-au prezentat elementele de automatizare și de realizare a controlului procesului tehnologic pentru buna funcționare a instalației.

În capitolul IV s-au prezentat atât produsele secundare rezultate din procesul de obținere a acidului glutamic, cât și deșeurile de fabricație. De asemenea sunt prezentate și metodele de epurare a apelor reziduale dar și a gazelor rezultate din proces.

În capitolul V sunt prezentate condițiile de transport, ambalare și depozitare ale materiilor prime, intermediare și auxiliare, dar și cele pentru produsul finit.

În capitolul VI s-au prezentat utilitățile care sunt folosite în procesul de obținerii acidului glutamic.

În capitolul VII au fost prezentate normele de protecție a muncii și P.S.I..

În anexa 1 sunt atașate 2 planșe, cuprinzând schema tehnologică de obținere a acidului glutamic și bioreactorul.

În anexa 2 este atașată schema de reglare automată a unui bioreactor discontinuu.

CAPITOLUL II.

TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE

II.1. Generalități privind aminoacizii

Aminoacizii sunt copuși organici, care au rezultat în urma hidrolizei acide a proteinelor. Aceștia au o masă moleculară mică și conțin cel puțin o grupare carboxil și una amino, ei deosebindu-se prin structura radicalului R sau a catenelor laterale.

Fig. 1 Forma structurală a unui aminoacid

Clasificare

Clasificarea aminoacizilor are la bază 3 criterii importante:

- Clasificarea structurală - în funcție de radicalul R;

- Clasificarea electrochimică - aceasta împarte aminoacizii în 3 grupe care includ repezentanți cu caracter acid, bazic și neutru;

- Clasificarea biologică - este bazată pe propietăți funcționale a aminoacizilor pentru organism.

Clasificarea electrochimică se realizează în funcție de proprietățile acido-bazice:

- Caracterul acid este reprezentat de prezența grupării carboxil în catena laterală R, fiind prezente astfel proprietăți acide mai accentuate (acidul asparctic, glutamic);

- Caracterul bazic prezintă în catena laterală grupe bazice (lizina, arginina);

- Caracterul neutru îi include pe ceilalți reprezentanți cu catene laterale nepolare, hidrocarbonate [1].

Clasificarea biochimică este determinată de importanța biologică sau fiziologică și se deosebesc 3 grupe de aminoacizi:

- Esențiali: aceștia nu pot fi sintetizați de organism din alți compuși și prin urmare ei trebuiesc furnizați prin hrană. Pentru organismul uman sunt esențiali 8 aminoacizi, dintre care trei alifatici nesubstituiți (valina, leucina, izoleucina), trei alifatici substituiți (treonina, lisina, metionina), unul aromatic (fenilalanina) și unul heterociclic (triptofanul);

- Semiesențiali: ei se sintetizează în organism, însă în cantități insuficiente (arginina, tirosina, histidina);

- Neesențiali: sunt sintetizați de organism în cantități necesare din aminoacizii esențiali sau din alți compuși, doar în urma unei furnizări adecvate a acestora prin alimentație [1].

Proprietăți fizico-chimice ale aminoacizilor:

Sunt substanțe cristalizate, forma cristalelor fiind specifică pentru fiecare compus, în stare solidă, care se topesc cu descompunere la temperaturi de peste 250°C, neputând fi distilați la vid.

Aminoacizii sunt în general solubili în apă, gradul de solubilitate fiind diferit între reprezentanții acestei clase. Cei mai solubili sunt oxiprolina și prolina, pe când cistina și tirosina se caracterizează prin cea mai redusă solubilitate în apă. Toți aminoacizii sunt solubili în soluții acide sau slab alcaline, dar greu solubili în alcool, exceptând prolina.

Gustul dulce este caracteristic termenilor inferiori, pe cand termenii cu o masă moleculară mai mare au un gust amar [1].

Bibliografie

1. C. Șoldea, A. Chichirău, Elemente de biochimie, Ed. Corson, Iași, 1999

2. C. Oniscu, Tehnologia produselor de biosinteză, Ed. Tehnică, București, 1978

3. E. Soru, Biochimie medicală, vol. I, Ed. Tehnică, București, 1959

4. C. Banu, Aplicații ale aditivilor și ingredientelor în industria alimentară, Ed. ASAB, București, 2010

5. C. Oniscu, D. Cașcaval, Inginerie biochimică și biotehnologie. 1. Ingineria proceselor biotehnologice, Ed. IntelGlobal, Iași, 2002

6. D. Cașcaval, C. Oniscu, A. I. Galaction, Inginerie biochimică și biotehnologie. 3. Procese de separare, Ed. Performantica, Iași, 2004

7. I. Șt. Bontaș, Microbiologie industriala, Lit. U.T.I., 1996

8. STAS SR9+A1

9. STAS 2189-80

10. STAS 931-75

11. STAS 9373-73

12. STAS 5698-87

13. STAS 2262-88

14. STAS 3682-80

15. STAS 339 - 80

16. STAS 2710-70

17. STAS 6536-87

18. S.Curteanu, S. Ungureanu, Automatizări în industria chimică, Lit. U.T.I. Iași, 2000

19. Șt. Ungureanu, C. Petrilă, Automatizarea proceselor din industria chimică, Litografia U.T.I., Iași- 2001

20. http://www.scritub.com/biologie/AMINOACIZII64843.php - accesat la data de 06.12.2018

21. D. Șuteu, A. Blaga, Biotehnologii în protecția mediului, Ed. Performantică, Iași, 2011

22. Materials Safety Data Sheets - Catalog Sigma-Aldrids

23. R. Tudose, A. Moise, Fenomene de Transfer și Utilaje Specifice în Industria Chimică - Îndrumar de Proiectare, Institutul Politehnic, Iași, 1990

Preview document

Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 1
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 2
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 3
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 4
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 5
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 6
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 7
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 8
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 9
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 10
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 11
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 12
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 13
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 14
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 15
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 16
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 17
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 18
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 19
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 20
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 21
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 22
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 23
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 24
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 25
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 26
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 27
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 28
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 29
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 30
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 31
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 32
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 33
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 34
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 35
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 36
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 37
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 38
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 39
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 40
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 41
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 42
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 43
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 44
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 45
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 46
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 47
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 48
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 49
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 50
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 51
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 52
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 53
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 54
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 55
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 56
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 57
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 58
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 59
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 60
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 61
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 62
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 63
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 64
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 65
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 66
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 67
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 68
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 69
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 70
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 71
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 72
Tehnologia de obținere a acidului glutamic - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia de obtinere a acidului glutamic.docx

Alții au mai descărcat și

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Hidrocarburi aciclice saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Te-ar putea interesa și

Obținerea lizinei

In cadrul acestui proiect s-a prezentat procesul biotehnologic de obtinere a lizinei si s-a dimensionat bioreactorul necesar pentru obtinerea...

Acidul glutamic

Capitolul I Memoriu tehnic Aminoacizii sunt combinaţii organice care conţin în moleculă una sau mai multe grupări amino şi carboxilice....

Acid glutamic - tehnologie de obținere

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze instalația pentru obținerea acidului glutamic cu o productivitate de 34 t/an. CAPITOLUL I MEMORIUL TEHNIC...

Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Ritmul de dezvoltare, valoarea sa incontestabilă şi eficacitatea biotehnologiilor moderne nu cedează...

Afumături din carne de porc

Introducere Valori nutritive 100 de grame Energie 1,013 kJ (242 kcal) Grasimi 13.92 g Gr. saturate 5.230 g Gr. monounsaturate 6.190 g Gr....

Tehnologia de obținere a streptomicinei

Capitolul I. Memoriul tehnic In acest proiect s-a prezentat tehnologia obtinerii Streptomicinei din surse de carbon, surse de azot, minerale si...

Tehnologia fabricației acidului glutamic

Cap II Tehnologia de fabricatie II.1. Domenii de utilizare si proprietatile Produsului Aspecte generale privind aminoacizii Aminoacizii sunt...

Epurarea apelor reziduale de la fabricarea zahărului din sfeclă

I. ARGUMENT Necesarul de apă pentru unităţile industriale de orice fel se determină în conformitate cu STAS 1343/2-89, acest necesar incluzând apa...

Ai nevoie de altceva?