Tehnologia Distilarii Petrolului

Imagine preview
(9/10 din 6 voturi)

Acest proiect trateaza Tehnologia Distilarii Petrolului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mandalopol Dan, Sterpu A.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Chimie Generala

Cuprins

Cap.I INTRODUCERE 4
I.1. Distilarea atmosfericǎ 4
I.2. Alegerea schemei tehnologice 5
I.3. Tipuri de coloane de distilare 5
Cap.II DATE DE PROIECTARE 7
II.1. Distilarea PRF 7
II.2. Stabilirea potenţialului de produse albe 8
II.3. Caracterizarea produselor. Determinarea proprietǎţilor medii ale
produselor ( Masa molecularǎ medie. Factorul de caracterizare ) 10
II.4. Bilanţul de material pe instalaţia de DA 12
II.5. Trasarea curbelor PRF, STAS şi VE 14
Cap.III. CALCULUL TEHNOLOGIC AL COLOANEI DE
DISTILARE DE TIP “U” 15
III.1. Alegerea numǎrului de talere 15
III.2. Alegerea presiunilor în coloanǎ 16
III.3. Trasarea curbelor VE pentru ţiţei Лzv şi Лec 17
Cap.IV. CALCULUL TEMPERATURILOR DIN COLOANǍ.
(CALCULUL TEMPERATURILOR ÎN COLOANA DE
DA DE TIP “U”) 18
IV.1. Calculul bilanţului de materiale în zona de vaporizare şi stripare 18
IV.2. Calculul temperaturilor la intrarea în zona de vaporizare tizv 21
IV.3. Calculul temperaturii ţiţeiului la ieşire din cuptor tec 21
IV.4. Calculul temperaturii la baza coloanei tB 22
IV.5. Calculul temperaturii în zona de vaporizare tzv 25
Cap.V. CALCULUL TEMPERATURILOR PE TALERELE DE
CULEGERE A PRODUSELOR LATERALE ŞI LA BAZA
STRIPERELOR 26
V.1. Calculul temperaturilor pe talerele de extragere a produselor laterale 26
V.1.1. Calculul temperaturilor pe talerul de extragere a motorinei grele 27
V.1.2. Calculul temperaturilor pe talerul de extragere a motorinei uşoare 27
V.1.3. Calculul temperaturilor pe talerul de extragere a petrolului 28
V.1.4. Calculul temperaturilor pe talerul de extragere a benzinei grele 28
V.2. Calculul striperelor 29
V.2.2. Bilanţul de material pe stripere 29
V.2.3. Bilanţul termic pe striper. Calculul temperaturii în baza striperului t2Di 30
Cap.VI. CALCULUL TEMPERATURILOR LA VÂRFUL
COLOANEI 32
Cap.VII. CALCULUL SARCINII CONDENSATORULUI DE LA
VÂRFUL COLOANEI ŞI A CANTITǍŢII DE APǍ DE
RǍCIRE ŞI CONDENSARE 34
Cap.VIII. VERIFICAREA GRADULUI DE SEPARARE ÎNTRE
FRACŢIUNILE DISTILATE 35
Cap.IX. DIMENSIONAREA TEHNOLOGICǍ A COLOANEI DE
DISTILARE ATMOSFERICǍ 36
IX.1. Calculul diametrului coloanei cu talere cu clopoţei 36
IX.2. Determinarea înǎlţimii coloanei 37
Cap.X. CONCLUZII 38
BIBLIOGRAFIE 39

Extras din document

Cap.I. INTRODUCERE

I.1. Distilarea atmosfericǎ

La baza prelucrǎrii ţiţeiului se aflǎ distilarea acestuia, al cǎrei scop este separarea din ţiţei a unor produse distilate-benzinǎ, white-spirit, petroluri, motorine-şi pǎcura, care reprezintǎ un reziduu.

Distilarea este procedeul industrial de separare a ţiţeiului în fracţiunile sale componente.

Cele mai importante fracţiuni la distilarea primarǎ a ţiţeiului sunt:

-benzina, care are punctul de fierbere de la 20-2000C;

-petrolul ( kerosen ) 174-2750C;

-motorina 200-4000C;

-reziduu de distilare primarǎ.

Aceste fracţiuni se obţin prin încǎlzirea ţiţeiului şi izolarea componenţilor.

Ţiţeiul conţine şi gaze dizolvate, care la încǎlzire sunt puse în libertate. Acestea sunt formate în exclusivitate din hidrocarburi parafinice şi sunt denumite gaze de la distilarea

ţiţeiului.

Reziduul rǎmas în blazul de distilare este fracţionat prin distilare sub vid, rezultând

urmǎtoarele fracţiuni:

-ulei uşor;

-ulei greu;

-ulei de fus;

-ulei mediu;

-ulei de cilindru;

-reziduu asfaltic ( din ţiţei aromatic ) sau de cocs ( din ţiţei parafinic ).

I.2. Alegerea schemei tehnologice

Utilajele principale ale instalaţiei de DA sunt urmǎtoarele:

-coloana de fracţionare;

-cuptorul tubular;

-aparaturǎ de condensare şi schimb de cǎldurǎ;

-stipere;

-pompe.

I.3. Tipuri de coloane de distilare.Coloana de tip “U”

La coloana de distilare de tip “U”, preluarea cǎldurii cedate de produsele petroliere pentru a se rǎci de la temperature de intrare pânǎ la temperature de ieşire din coloanǎ se realizeazǎ cu un reflux rece introdus deasupra primului taler de la vârful coloanei.

Coloana de tip “U” nu este rentabilǎ deoarece cǎldura eliminatǎ nu poate fi recuperatǎ datoritǎ unui nivel de temperaturǎ prea scǎzut şi este eliminatǎ în atmosferǎ prin condensatorul rǎcitor de la vârful coloanei.

Din aceastǎ coloanǎ se extrag mai multe fracţiuni laterale preluate de pe talerele situate la diverse înǎlţimi faţǎ de zona de vaporizare.

Alimentarea coloanei se face cu ţiţei parţial vaporizat în zona de vaporizare, iar produsele laterale care se extrag de pe talere în stare lichidǎ sunt trecute prin stripere, în care se eliminǎ produsele uşoare antrenate la scoaterea fracţiunii din coloanǎ. Fracţia uşoarǎ eliminatǎ prin stripare se reintroduce în coloanǎ cu un taler mai sus decât talerul de extragere, iar produsele stripate, dupǎ ce fac schimb de cǎldurǎ cu ţiţeiul, sunt rǎcite şi trimise la rezervoare. Din zona de stripare a coloanei se obţine pǎcurǎ.

La coloana de tip “U” debitele de lichid ( reflux ) şi vapori prin coloanǎ cresc considerabil de la bazǎ spre vârf, ceea ce determinǎ dimensionarea coloanei pe baza debitelor existente la vârful coloanei; aceasta conduce la un diametru mai mare pentru acest tip de coloanǎ.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnologia Distilarii Petrolului.doc

Alte informatii

UNIVERSITATE “OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRELUCRǍRII PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE