Proiectele din domeniul Chimie Organică - pagina 5 din 14

Spectroscopia si Spectrometria Radiatiilor Nucleare

1. Punerea problemei. O problemă deosebit de importantă în studiul transmutaţiilor nucleare este cunoaşterea precisă a energiei de transmutaţie. Energia de transmutaţie apare, în general, sub formă cinetică (raze a, raze β, raze de recul radioactiv) şi sub formă electromagnetică (raze γ) şi poate fi măsurată prin... citește mai departe

36 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Masurari de Flux - Spectre de Neutroni

1. METODA DIFERENŢEI ÎN CADMIU Cunoaşterea distribuţiilor spaţială şi energetică ale neutronilor într-un reactor nuclear reprezintă prima etapă, şi cea mai importantă, în deter¬minarea parametrilor reţelei respective. Bilanţul neutronic, comportarea în regimuri normale sau de avarie,, controlul şi reglajul... citește mai departe

24 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Razele X și Folosirea Lor pentru Determinarea Constantelor Atomice

1. Introducere Razele X (Roentgen) joacă un rol important în studiul atomului, de exemplu, spectrele de raze X permit determi¬narea precisă a numerelor atomice ale tuturor elementelor, adică determi¬narea sarcinilor nucleare ale acestor elemente. în afară de aceasta, în ultimii ani, metodele spectroscopiei de raze... citește mai departe

42 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Fotooxidarea Polimerilor - Proprietatile Relatate a Materialelor la Schimbari Chimice

REZUMAT Această lucrare este dedicată unui studiu cuprinzător de foto-oxidare a materialelor polimerice, cu scopul de a corela modificările ale proprietăţilor polimerului la nivel molecular şi macroscopic. Mai multe tehnici au fost folosite pentru a caracteriza modificările proprietăţilor chimice şi... citește mai departe

21 pagini 4 puncte Extras Preview

Standardizarea și Certificarea în Domeniul Materialelor Plastice Degradabile

Abstract Materialele plastice şi polimerii ecologici biodegradabili (EDPS) sunt un grup de materiale polimerice a căror număr şi aplicaţii cresc rapid, dar şi cantităţile utilizate. Evaluarea caracteristicilor lor cheie - degradarea, inclusiv în cele din urmă biodegradabilitatea ca ultima etapă, este ştiinţific şi... citește mai departe

28 pagini 4 puncte Extras Preview

Degradarea Termică a Polietilen Tereftalatului la Temperatura de Prelucrare

Degradarea termică a polietilen tereftalatului la temperatura de prelucrare Abstract Mai multe experimente izoterme de degradare a polietilen tereftalatului (PET) au fost efectuate în intervalul de temperatură de 270-370 ° C, în scopul de a simula reacţiile care au loc în timpul prelucrării PET-ului în atmosferă... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Extras Preview

Reciclarea ABS-ului și PC-ului din Deșeurile Electrice și Electronice

Reciclarea ABS-ului şi PC-ului din deşeurile electrice şi electronice. Efectul amestecării şi degradării anterioare asupra performanţei finale a amestecurilor industriale Rafael Balart, Juan Lopez, David Garcia, M. Dolores Salvador Abstract Scopul acestei lucrări, în cadrul reciclării polimerilor, este de a... citește mai departe

18 pagini 4 puncte Extras Preview

Schimbarea Proprietăților Polistirenului pentru Folosirea Acestuia în Ambalaje Biodegradabile

Abstract În scopul de a creşte degradabilitatea polistirenului (PS) şi de policlorurii de vinil (PVC), acestea au fost modificate prin introducerea de cetone în proporţie de 1-5 % (acetofenonă sau benzofenonă). A fost studiată Influenţa radiaţiilor UV asupra filmelor subţiri din polimeri modificate în acest fel.... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Extras Preview

Policlorura de Vinil

1. PRODUSUL FINIT Clorura de vinil, raportată pentru prima data de M.V.Regnault în 1835, a fost obţinută mai întai de Liebig, prin tratarea dicloretanului cu solutie alcoolică de hidroxid de potasiu. În anul 1912 clorura de vinil a fost obţinută de F.Klatte prin adiţia acidului clorhidric la acetilenă, procedeu... citește mai departe

18 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Coloranti Alimentari

Coloranţii sunt substanţe organice naturale sau sintetice colorate, care absorb lumina in domeniul vizibil al spectrului. Coloranţii sunt cei mai importanţi aditivi de aspect Colorantii sunt orice substante care redau sau intensifica culoarea produselor alimentare Culoarea este o însuşire a calităţii senzoriale a... citește mai departe

73 pagini 5 puncte Extras

Tehnici de Biofiltrare a Fluxurilor Gazoase

1.Poluarea 1.1. Poluanți din aer Poluarea reprezintă introducerea de către om direct sau indirect, a unor substanțe cu efecte vătămătoare, care pot pune în pericol sănătatea omului, să prejudicieze sursele biologice, ecosistemele și propietatea materială, să diminueze binefacerile sau să împiedice alte utilizări... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Meclofenoxatul

Capitolul 1 Memoriu tehnic În cadrul acestui proiect s-a proiectat procesul tehnologic de obținere a meclofenoxatului. Meclofenoxatul este un medicament simptomatic, cu acțiune asupra sistemului nervos central (SNC).Face parte din categoria medicamentelor psihotone, find un psihotonic, adică un energizant al... citește mai departe

66 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Bioreactoare Penicilina V

1. TEMĂ DE PROIECTARE Să se proiecteze bioreactorul necesar pentru obținerea Penicilinei V pentru un proces de fermentație discontinuu cu o producție de 23 t/an. 1.Memoriu tehnic În cadrul acestui proiect s-a proiectat bioreactorul necesar obținerii Penicilinei V printr-un proces de fermentație discontinuu.... citește mai departe

72 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Morărit

Cap. I Caracterizarea materiei prime Grâul este unul din cele mai importante cereale și plante cultivată in țara noastra și pe glob care ocupă cele mai mari suprafețe, grâul boabe având un conținut ridicat în hidrați de carbon și substanțe proteice. 1.1 Caracteristici fizico-chimice ale grâului 1.1.1 Structura... citește mai departe

46 pagini 5 puncte Extras Preview

Ciocolata

Etapa 1: Studiul de piața. Lansare în fabricație a produsului 1.1.Prezentarea produsului: Ciocolata Ciocolata este un un produs alimentar obținut dintr-un amestec de cacao, zahăr, uneori lapte și unele arome specifice. Ciocolata este servită, de obicei, sub formă de tabletă, baton, praline, înghețată sau alte... citește mai departe

50 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview