Alcoolul Etilic

Proiect
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 169 în total
Cuvinte : 26213
Mărime: 649.66KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Cascaval
PROIECTUL A FOST PREZENTAT IN CADRUL FACULTATII DE CHIMIE GH.ASACHI IASI.

Cuprins

Tema de proiectare.6

CAPITOUL 1. Memoriul ethnic.7

CAPITOLUL 2. Tehnologia de fabricaţie

CAPITOLUL 3. Proiectarea utilajelor

CAPITOLUL 4. Elemente de automatizare

CAPITOLUL 5. Valorificarea produselor secundare.116

CAPITOLUL 6. Utilitǎţi

CAPITOLUL 7. Epurarea apelor industriale.123

CAPITOLUL 8. Tansport, depozitare, ambalare

CAPITOLUL 9. Tehnica securitǎţii muncii. Masuri P.S.I.

CAPITOLUL 10. Studiul de fezabilitate

Bibliografie.168

Extras din document

TEMA DE PROIECTARE

Sǎ se proiecteze o instalaţie de obţinere a alcoolului etilic din melasǎ, având capacitatea de 1500 l alcool etilic 92% în 24 de ore. Instalaţia funcţioneazǎ 330 de zile pe an.

CAPITOLUL 1

MEMORIUL TEHNIC

Memoriu tehnic

În cadrul acestei lucrǎri s-a proiectat o tehnologie de obţinere a alcoolului etilic din materii melasǎ, prin fermentaţie în procedeu discontinuu, utilizând ca microorganism producator specia Saccharomyces cerevisiae.

Procedeul este structurat pe noua capitole si un studiu de fezabilitate avand … pagini..

În capitolul II s-a descries tehnologia de fabricaţie.Astfel, s-a prezentat produsul si domeniile de utilizare, s-au enumerat pricipalele variante tehnologice, iar din aceasta s-a ales varianta optima argumentata de avantajele pe care le prezinta in comparative cu celalalte. Procesul tehnologic a fost descris în detaliu, s-au specificat materiile prime, intermediare si auxiliare; s-au prezentat: mecanismul, cinetica si termodinamica reacţiilor biochimice, s-a facut bilanţul de materiale si s-au determinat consumurile specifice.

În capitolulul III s-au proiectat utilaje din fluxul tehnologic: fermentatorul de regim, rezervorul pentru stocarea mustului de melasǎ, vasul de mǎsurǎ, coloana de distilare si pompa care transporta mustul de melasǎ de la rezervorul de stocare la vasul de mǎsurǎ.

În capitolul IV s-au prezentat automatizare şi de realizare a controlului procesului tehnologic pentru buna funcţionare a instalaţiei.

În capitolul V s-au prezentat principalele utilitati necesare sintezei alcoolului etilic: apa, aburul si energia electrica.

În capitolul VI sunt descrise metode de epurare ale apelor industriale, dar şi metode de protecţie a mediului ambient.

În capitolul VII sunt prezentate metode de transport, depozitare si ambalare a materiilor prime si a produsului.

În capitolul VIII sunt enumerate normele de protectie a muncii, masurile de protectie si stingere a incendiilor.

În finalul proiectului s-a prezentat studiul de fezabilitate, un element important pentru a evita eşecul unui proiect sau a unei afaceri, care cuprinde urmatoarele capitole: motivul proiectului, piaţa, programul de producţie, capacitatea de producţie, materii prime si materiale, utilitǎţi, condiţii locale, resurse umane, engineering, calculul costului bugetului, analiza economicǎ, analiza de risc şi proiectarea managementului firmei.

În anexe sunt ataşate şapte planşe, cuprinzând fermentatorul, coloana de rectificare, vasul de mǎsurǎ, planşa de amplasare, schema tehnologicǎ de obtinere a alcoolului etilic, rezervorul de stocare a mustului de melasǎ şi diagrama Sankey.

CAPITOLUL 2

TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE

2.1Prezentarea produsului

Obţinut prin sintezǎ sau prin procedee fermentative, alcoolul etilic ocupǎ un loc important în economie.Produse alimentare cum ar fi berea, vinul, bǎuturile spirtoase (vodka, pǎlincǎ, ţuicǎ, whiskey) au drept componentǎ de bazǎ alcoolul etilic şi se obţin fie direct prin fermentaţie, fie prin procese de prelucrare a spirtului rafinat.

În industrie alcoolul etilic se foloseşte ca intermediar pentru obţinerea unor substanţe chimica cum ar fi aldehida aceticǎ, acetatul de etil, dietil-eterul. Alcoolul etilic se utilizeazǎ, deasemenea, ca solvent pentru vopsele, lacuri, parfumuri, plastifianţi şi pentru extracţia unor principii active din plante sau din organe animale. Tot mai mult alcool etilic se foloseşte în calitate de carburant pentru motoarele cu ardere internǎ ca urmare a creşterii preţului petrolului.

Preview document

Alcoolul Etilic - Pagina 1
Alcoolul Etilic - Pagina 2
Alcoolul Etilic - Pagina 3
Alcoolul Etilic - Pagina 4
Alcoolul Etilic - Pagina 5
Alcoolul Etilic - Pagina 6
Alcoolul Etilic - Pagina 7
Alcoolul Etilic - Pagina 8
Alcoolul Etilic - Pagina 9
Alcoolul Etilic - Pagina 10
Alcoolul Etilic - Pagina 11
Alcoolul Etilic - Pagina 12
Alcoolul Etilic - Pagina 13
Alcoolul Etilic - Pagina 14
Alcoolul Etilic - Pagina 15
Alcoolul Etilic - Pagina 16
Alcoolul Etilic - Pagina 17
Alcoolul Etilic - Pagina 18
Alcoolul Etilic - Pagina 19
Alcoolul Etilic - Pagina 20
Alcoolul Etilic - Pagina 21
Alcoolul Etilic - Pagina 22
Alcoolul Etilic - Pagina 23
Alcoolul Etilic - Pagina 24
Alcoolul Etilic - Pagina 25
Alcoolul Etilic - Pagina 26
Alcoolul Etilic - Pagina 27
Alcoolul Etilic - Pagina 28
Alcoolul Etilic - Pagina 29
Alcoolul Etilic - Pagina 30
Alcoolul Etilic - Pagina 31
Alcoolul Etilic - Pagina 32
Alcoolul Etilic - Pagina 33
Alcoolul Etilic - Pagina 34
Alcoolul Etilic - Pagina 35
Alcoolul Etilic - Pagina 36
Alcoolul Etilic - Pagina 37
Alcoolul Etilic - Pagina 38
Alcoolul Etilic - Pagina 39
Alcoolul Etilic - Pagina 40
Alcoolul Etilic - Pagina 41
Alcoolul Etilic - Pagina 42
Alcoolul Etilic - Pagina 43
Alcoolul Etilic - Pagina 44
Alcoolul Etilic - Pagina 45
Alcoolul Etilic - Pagina 46
Alcoolul Etilic - Pagina 47
Alcoolul Etilic - Pagina 48
Alcoolul Etilic - Pagina 49
Alcoolul Etilic - Pagina 50
Alcoolul Etilic - Pagina 51
Alcoolul Etilic - Pagina 52
Alcoolul Etilic - Pagina 53
Alcoolul Etilic - Pagina 54
Alcoolul Etilic - Pagina 55
Alcoolul Etilic - Pagina 56
Alcoolul Etilic - Pagina 57
Alcoolul Etilic - Pagina 58
Alcoolul Etilic - Pagina 59
Alcoolul Etilic - Pagina 60
Alcoolul Etilic - Pagina 61
Alcoolul Etilic - Pagina 62
Alcoolul Etilic - Pagina 63
Alcoolul Etilic - Pagina 64
Alcoolul Etilic - Pagina 65
Alcoolul Etilic - Pagina 66
Alcoolul Etilic - Pagina 67
Alcoolul Etilic - Pagina 68
Alcoolul Etilic - Pagina 69
Alcoolul Etilic - Pagina 70
Alcoolul Etilic - Pagina 71
Alcoolul Etilic - Pagina 72
Alcoolul Etilic - Pagina 73
Alcoolul Etilic - Pagina 74
Alcoolul Etilic - Pagina 75
Alcoolul Etilic - Pagina 76
Alcoolul Etilic - Pagina 77
Alcoolul Etilic - Pagina 78
Alcoolul Etilic - Pagina 79
Alcoolul Etilic - Pagina 80
Alcoolul Etilic - Pagina 81
Alcoolul Etilic - Pagina 82
Alcoolul Etilic - Pagina 83
Alcoolul Etilic - Pagina 84
Alcoolul Etilic - Pagina 85
Alcoolul Etilic - Pagina 86
Alcoolul Etilic - Pagina 87
Alcoolul Etilic - Pagina 88
Alcoolul Etilic - Pagina 89
Alcoolul Etilic - Pagina 90
Alcoolul Etilic - Pagina 91
Alcoolul Etilic - Pagina 92
Alcoolul Etilic - Pagina 93
Alcoolul Etilic - Pagina 94
Alcoolul Etilic - Pagina 95
Alcoolul Etilic - Pagina 96
Alcoolul Etilic - Pagina 97
Alcoolul Etilic - Pagina 98
Alcoolul Etilic - Pagina 99
Alcoolul Etilic - Pagina 100
Alcoolul Etilic - Pagina 101
Alcoolul Etilic - Pagina 102
Alcoolul Etilic - Pagina 103
Alcoolul Etilic - Pagina 104
Alcoolul Etilic - Pagina 105
Alcoolul Etilic - Pagina 106
Alcoolul Etilic - Pagina 107
Alcoolul Etilic - Pagina 108
Alcoolul Etilic - Pagina 109
Alcoolul Etilic - Pagina 110
Alcoolul Etilic - Pagina 111
Alcoolul Etilic - Pagina 112
Alcoolul Etilic - Pagina 113
Alcoolul Etilic - Pagina 114
Alcoolul Etilic - Pagina 115
Alcoolul Etilic - Pagina 116
Alcoolul Etilic - Pagina 117
Alcoolul Etilic - Pagina 118
Alcoolul Etilic - Pagina 119
Alcoolul Etilic - Pagina 120
Alcoolul Etilic - Pagina 121
Alcoolul Etilic - Pagina 122
Alcoolul Etilic - Pagina 123
Alcoolul Etilic - Pagina 124
Alcoolul Etilic - Pagina 125
Alcoolul Etilic - Pagina 126
Alcoolul Etilic - Pagina 127
Alcoolul Etilic - Pagina 128
Alcoolul Etilic - Pagina 129
Alcoolul Etilic - Pagina 130
Alcoolul Etilic - Pagina 131
Alcoolul Etilic - Pagina 132
Alcoolul Etilic - Pagina 133
Alcoolul Etilic - Pagina 134
Alcoolul Etilic - Pagina 135
Alcoolul Etilic - Pagina 136
Alcoolul Etilic - Pagina 137
Alcoolul Etilic - Pagina 138
Alcoolul Etilic - Pagina 139
Alcoolul Etilic - Pagina 140
Alcoolul Etilic - Pagina 141
Alcoolul Etilic - Pagina 142
Alcoolul Etilic - Pagina 143
Alcoolul Etilic - Pagina 144
Alcoolul Etilic - Pagina 145
Alcoolul Etilic - Pagina 146
Alcoolul Etilic - Pagina 147
Alcoolul Etilic - Pagina 148
Alcoolul Etilic - Pagina 149
Alcoolul Etilic - Pagina 150
Alcoolul Etilic - Pagina 151
Alcoolul Etilic - Pagina 152
Alcoolul Etilic - Pagina 153
Alcoolul Etilic - Pagina 154
Alcoolul Etilic - Pagina 155
Alcoolul Etilic - Pagina 156
Alcoolul Etilic - Pagina 157
Alcoolul Etilic - Pagina 158
Alcoolul Etilic - Pagina 159
Alcoolul Etilic - Pagina 160
Alcoolul Etilic - Pagina 161
Alcoolul Etilic - Pagina 162
Alcoolul Etilic - Pagina 163
Alcoolul Etilic - Pagina 164
Alcoolul Etilic - Pagina 165
Alcoolul Etilic - Pagina 166
Alcoolul Etilic - Pagina 167
Alcoolul Etilic - Pagina 168
Alcoolul Etilic - Pagina 169

Conținut arhivă zip

  • Alcoolul Etilic.doc

Alții au mai descărcat și

Analize de Coloranti Organici

Identificarea unui colorant în substanta se poate face pe baza urmatoarelor criterii: a. solubilitate; b. nuanta si proprietati coloristice ale...

Cauciucul Butadienic

Din istoria polimerilor Existenta polimerilor se confunda cu existenta vietii, având în vedere ca acestia reprezinta o componenta importanta a...

Distilarea Etanolului

C 1.1 Descrierea procesului In principiu, un proces de fermentare alcoolica produce in mare parte etanol plus mici cantitati de produsi secundari:...

Ai nevoie de altceva?