Alcoolul Etilic

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Alcoolul Etilic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 169 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dan Cascaval

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Chimie Organica

Cuprins

Tema de proiectare.6
CAPITOUL 1. Memoriul ethnic.7
CAPITOLUL 2. Tehnologia de fabricaţie
CAPITOLUL 3. Proiectarea utilajelor
CAPITOLUL 4. Elemente de automatizare
CAPITOLUL 5. Valorificarea produselor secundare.116
CAPITOLUL 6. Utilitǎţi
CAPITOLUL 7. Epurarea apelor industriale.123
CAPITOLUL 8. Tansport, depozitare, ambalare
CAPITOLUL 9. Tehnica securitǎţii muncii. Masuri P.S.I.
CAPITOLUL 10. Studiul de fezabilitate
Bibliografie.168

Extras din document

TEMA DE PROIECTARE

Sǎ se proiecteze o instalaţie de obţinere a alcoolului etilic din melasǎ, având capacitatea de 1500 l alcool etilic 92% în 24 de ore. Instalaţia funcţioneazǎ 330 de zile pe an.

CAPITOLUL 1

MEMORIUL TEHNIC

Memoriu tehnic

În cadrul acestei lucrǎri s-a proiectat o tehnologie de obţinere a alcoolului etilic din materii melasǎ, prin fermentaţie în procedeu discontinuu, utilizând ca microorganism producator specia Saccharomyces cerevisiae.

Procedeul este structurat pe noua capitole si un studiu de fezabilitate avand … pagini..

În capitolul II s-a descries tehnologia de fabricaţie.Astfel, s-a prezentat produsul si domeniile de utilizare, s-au enumerat pricipalele variante tehnologice, iar din aceasta s-a ales varianta optima argumentata de avantajele pe care le prezinta in comparative cu celalalte. Procesul tehnologic a fost descris în detaliu, s-au specificat materiile prime, intermediare si auxiliare; s-au prezentat: mecanismul, cinetica si termodinamica reacţiilor biochimice, s-a facut bilanţul de materiale si s-au determinat consumurile specifice.

În capitolulul III s-au proiectat utilaje din fluxul tehnologic: fermentatorul de regim, rezervorul pentru stocarea mustului de melasǎ, vasul de mǎsurǎ, coloana de distilare si pompa care transporta mustul de melasǎ de la rezervorul de stocare la vasul de mǎsurǎ.

În capitolul IV s-au prezentat automatizare şi de realizare a controlului procesului tehnologic pentru buna funcţionare a instalaţiei.

În capitolul V s-au prezentat principalele utilitati necesare sintezei alcoolului etilic: apa, aburul si energia electrica.

În capitolul VI sunt descrise metode de epurare ale apelor industriale, dar şi metode de protecţie a mediului ambient.

În capitolul VII sunt prezentate metode de transport, depozitare si ambalare a materiilor prime si a produsului.

În capitolul VIII sunt enumerate normele de protectie a muncii, masurile de protectie si stingere a incendiilor.

În finalul proiectului s-a prezentat studiul de fezabilitate, un element important pentru a evita eşecul unui proiect sau a unei afaceri, care cuprinde urmatoarele capitole: motivul proiectului, piaţa, programul de producţie, capacitatea de producţie, materii prime si materiale, utilitǎţi, condiţii locale, resurse umane, engineering, calculul costului bugetului, analiza economicǎ, analiza de risc şi proiectarea managementului firmei.

În anexe sunt ataşate şapte planşe, cuprinzând fermentatorul, coloana de rectificare, vasul de mǎsurǎ, planşa de amplasare, schema tehnologicǎ de obtinere a alcoolului etilic, rezervorul de stocare a mustului de melasǎ şi diagrama Sankey.

CAPITOLUL 2

TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE

2.1Prezentarea produsului

Obţinut prin sintezǎ sau prin procedee fermentative, alcoolul etilic ocupǎ un loc important în economie.Produse alimentare cum ar fi berea, vinul, bǎuturile spirtoase (vodka, pǎlincǎ, ţuicǎ, whiskey) au drept componentǎ de bazǎ alcoolul etilic şi se obţin fie direct prin fermentaţie, fie prin procese de prelucrare a spirtului rafinat.

În industrie alcoolul etilic se foloseşte ca intermediar pentru obţinerea unor substanţe chimica cum ar fi aldehida aceticǎ, acetatul de etil, dietil-eterul. Alcoolul etilic se utilizeazǎ, deasemenea, ca solvent pentru vopsele, lacuri, parfumuri, plastifianţi şi pentru extracţia unor principii active din plante sau din organe animale. Tot mai mult alcool etilic se foloseşte în calitate de carburant pentru motoarele cu ardere internǎ ca urmare a creşterii preţului petrolului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Alcoolul Etilic.doc

Alte informatii

PROIECTUL A FOST PREZENTAT IN CADRUL FACULTATII DE CHIMIE GH.ASACHI IASI.