Antibiotice

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Antibiotice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 60 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Chimie Organica

Cuprins

Capitolul 1: Prezentare produs.3
Structura chimică. Proprietăți. Utilizare.3
Tehnologia de fermentație.7
Bilanț de materiale.13
Capitolul 2: Proiectarea bioreactorului.16
Alegerea materialului de construcție și probleme de coroziune.16
Determinarea dimensiunilor geometrice ale bioreactorului.19
Determinarea dimensiunilor bioreactorului.19
Calcule de rezistență mecanică.21
Dimensionare manta.22
Dimensionarea și verificarea suprafeței de transfer termic.23
Bilanțul termic.25
Calculul suprafeței de transer termic necesară.27
Determinarea grosimii izolației.32
Determinarea consumului de energie în procesul de amestecare.35
Calculul de rezistență al arborelui agitatorului.37
Dimensionarea barbotorului.38
Dimensionarea racordurilor.40
Dimensionarea suporților .45
Fișă tehnică
Capitolul 3: Automatizarea bioreactorului.48
Capitolul 4: Utilități.53
Capitolul 5: Norme de protecție a muncii și măsuri P.S.I .55

Extras din document

Capitolul 1: Prezentare produs

Structura chimică. Proprietăți. Utilizare

Antibioticele sunt substanțe chimice organice produse de microorganisme, sau obținute prin sinteză și semisinteză, substanțe care, în doze foarte mici, inhibă dezvoltarea microorganismelor patogene. După descoperirea antibioticelor de L. Pasteur, s-a observat că unele specii microbiene se apără de alte specii prin elaborarea unor substanțe chimice nocive. Acest fenomen este denumit antibioză, iar substanțele chimice rezultate din metabolismul celulelor vii poartă denumirea de antibiotic [1, 80].

Numărul mare de antibiotice cunoscut în prezent a pus problema clasificării acestor produse. S-au propus umrătoarele criterii de clasificare:

După originea microorganismului producător:

Antibiotice produse de bacterii (gramicidina, bacitracina, polimixinele etc. ) ;

Antibiotice produse de actinomicete (streptomicina, neomicina, kanamicina, nistatina etc. ) ;

Antibiotice produse de fungi ( penicilina, grizeofulvina) ;

După structura chimică (antibiotice cu structură alifatică, aromatică, heterociclică etc.);

După biogeneză (antibiotice derivate din aminoacizi, din unități acetat, din glucide etc.) ;

După acțiunea farmacologică (antibiotice antibacteriene, antituberculoase, antivirotice, anticanceroase, antifungice etc. ) [1, 80].

Penicilinele de biosinteză sunt substanțe chimice produse de diferite specii de microorganisme din clasa Penicillium și Aspergillus. Penicinele conțin în structura lor un sistem biciclic tiazolidin-β-lactamic și corespund următoarei structuri generale:

Figura 1.1. Structura generală a penicilinei

În 1928, Alexander Fleming descoperă penicilina G și o introduce în tratament în 1941. Penicilina G este unul dintre cele mai de preț antibiotice de biosinteză, cu o puternică acțiune bactericidă și bacteriostatică [2, 46]. Inițial, penicilina a fost produsă de subculturile de Penicillium notatum, ulterior, s-a descoperit că și Penicillium crysogenum, citro-roseum, ribrum, și unele specii de Aspergillus secretă penicilină. Menținerea tulpinilor la un nivel înalt de productivitate s-a realizat prin culturi succesive ale tulpinelor tinere, viguroase, și utilizându-se uscarea tulpinilor prin liofilizare .

Penicilinele conțin în structura lor un nucleu tiazolic, condensat cu unul tetragonal, diferind între ele prin natura radicalului R [3, 67]

Tabel 1.1. Clasificarea penicilinelor în funcție de radicualul R

Denumirea radicalului R Radicalul R Tipul de penicilină

Pentil CH3-CH2-CH2-CH2-CH2- Dihidropenicilina F

Metil CH3- Metilpenicilina

p-aminobenzil H2N-C6H4-CH2- Penicilina T

p-hidroxibenzil HO-C6H4-CH2- Penicilina X

2-pentil CH3-CH=CH2-CH2-CH2- Penicilina F

Benzil C6H5-CH2- Penicilina G

Heptil CH3-(CH2-)5-CH2- Penicilina K

L-4-amino-4-carboxi-butil CH3-CH2-CH2-CH(NH2)(COOH)- Penicilina M

Alil-mercapto-metil CH2=CH-CH2-S-CH2- Penicilina O

3-clor-2-butenil-tiometil CH3-CCl=CH-CH2-S-CH2- Penicilina S

Fenoximetil C6H5-O-CH2- PenicilinaV

Propriețățile Penicilinei G

Proprietăți fizice:

Produsul este utilizat sub formă de săruri de sodiu sau potasiu, fiind activ bacteriostatic și bactericid față de bacili sau coci gram pozitivi.

La nivel internațional, Penicilina G se comercializează sub denumirea de Benzylpenicillinum. Penicilina G (Benzilpenicilina) este o substanță albă cristalină cu punctul de topire 80 ° C și se descompune la 87 ° C solubilă în apă și solvenți organici, având trei atomi de carbon asimetrici ( C_3,C_(5 ) C_7 ). Principalele proprietăți fizice ale sărurilor benzilpenicilinei sunt prezentate în tabelul 1.2. [3, 170].

Fisiere in arhiva (1):

  • Antibiotice.docx

Bibliografie

1. C. Oniscu- „ Chimia și tehnologia medicamentelor” , Editura Tehnică, București 1988
2. A. I. Galaction, D. Cașcaval- „ Metaboliți secundari cu aplicații farmaceutice, cosmetice și alimentare”, Editura Genius, Iași, 2006
3. C. Oniscu- „ Tehnologia produselor farmaceutice ”, Iași, 1983
4. Suport curs farmacologie
5. A. I. Galaction, D. Cașcaval- „ Metaboliți secundari și bioreactoare”, Editura Bit, Iași, 2004
6. C. Oniscu- „ Tehnologia produselor de biosinteză” , Ed.Tehnică, București, 1978
7. D. Cașcaval- „ Inginerie biochimcă și biotehnologie volumul 1 Ingineria proceselor biotehnologice”, Ed. Inter Global, Iași, 2002
8. E. Horoba, Gh. Cristian și Sofronia Bouariu- „ Reactoare în Industria Chimicî Organică. Îndrumar de proiectare.”, Editura Pim, Iași 2014
9. Șt. Ungureanu, C Petrilă- „ Automatizarea proceselor din industria chimică” , Iași- 2001
10. S. Curteanu, Șt. Ungureanu- „ Automatizări în industria chimică” Iași 2000
11. R. Z. Tudose- „Fenomene de transfer și utilaje în industria chimică. Îndrumar de proiect” , 1990