Auditul intern in industria pastelor fainoase

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Auditul intern in industria pastelor fainoase.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Chimie Organica

Cuprins

1. Introducere
2. Definitie
3. Strategia de dezvoltare a auditului intern
4. Desfasurarea auditului intern in cadrul organizatiei
5. Schema fluxului tehnologic. Schita de amplasare a fabricii de paste fainoase
6. Procesul de chestionare
7. Raportul de conformitati
8. Raportul de audit
9. Rezultatul auditului

Extras din document

1 INTRODUCERE

Auditul intern a aparut ca o necesitate a organizatiilor care doreau sa implementeze un sistem managerial performant.

Auditul intern are o arie de aplicabilitate atat în sistemul privat dar si în sistemul public, care prin obiectivul existentei sale trebuie sa serveasca interesului societatii. În realitate însã, sectorul public se confruntã cu un nivel ridicat de birocraţie care compromite funcţionarea eficienta si in plus managementul defectuos contribuie la intarirea ideii ca auditul intern este absolut necesar.

Introducerea auditului intern la nivelul organizatiilor conduce la aparitia unui nou model de evaluare al acestora, o evaluare bazata pe performanta concretizata nu numai prin calitatea serviciilor puse la dispoziţia societatii cat si o performanta financiara care sa asigure sustenabilitatea pe termen lung.

O cerinta centrala este ca auditul sa contribuie cu adevarat la creareacontextului favorabil obtinerii performantei si sa nu devina o noua cale de aconsolida si extinde birocratia.

In Romania principala amenintare a auditului public intern a fost si este denaturarea semnificatiei acestuia, pe fondul inexistentei unei experiente anterioare, mai ales al explicatiei facile pentru aparitia sa, ca o cerinta externa,din partea Uniunii Europene, fara a fi expresia unei nevoi interne manifeste,deci un fel de forma fara fond.

Pe de alta parte insa, abordat corect si cu profesionalism, beneficiind de un cadru legal adecvat si de sustinerea factorului politic si a managementului de top, auditul public intern va avea o contributie importanta la cresterea eficacitatii si eficientei actului managerial in organizatiile publice sau private.

Astfel, auditul intern are o deosebita importanta in cresterea performantei in cadrul organizatiei, limitarea risipei de resurse si posibilitatilor de frauda si coruptie, detectarea din timp a anomaliilor si deficientelor din sistem.

2 DEFINITIE

De-a lungul timpului au existat mai multe incercari de a defini auditul intern, astfel :

1. „Auditul intern este un dispozitiv intern al intreprinderi care vizeaza:

- aprecierea exactitudinii şi sinceritatii informaţiilor in special contabile,

- asigurarea securitatii fizice si contabile a operatiunilor,

- garantarea integritatii patrimoniului,

- judecarea eficacitatii sistemelor de informatii.”

2. „Conform teoriei clasice, auditul intern asumă prin delegaţie o parte din responsabilitatea de control a direcţiunii.”

3. „Realizat de un serviciu al intreprinderii auditul intern consta in a verifica daca regulile dictate de societate sunt respectate.”

Audit intern – reprezintaactivitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii in scopul furnizarii unei evaluări independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere.

Audit intern – activitate independenta, obiectiva, de asigurare si consiliere, destinata a adauga valoare si a imbunatati operatiunile unei organizatii. Ea ajuta organizatia sa isi indeplineasca obiectivele prin utilizarea unei abordari sistematice si disciplinate de evaluare si crestere a eficacitatii proceselor de administrare a riscurilor, control si conducere.

3 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A AUDITULUI INTERN

În conformitate cu cerintele Uniunii Europene în domeniul auditarii, la nivelul tarii noastre s-au adoptat urmatoarele tinte strategice de urmat :

- O baza juridica coerenta si exhaustiva

- Principiile si functiile raspunderii manageriale; drepturile si raspunderile conducatorului de a stabili si mentine sistemele de management si control financiar

- Principiile si functiile auditului descentralizat care alaturi de auditul financiar clasic, va desfasura audit de sistem si de performanta, bazat pe analiza de risc, conform standardelor internationale recunoscute. Auditorul va deveni consultant pentru conducator, evaluand sistemele financiare de management si control si oferind solutii pentru imbunatatireaacestor sisteme.

- Proceduri si sisteme adecvate de control si audit intern

- Norme si proceduri pentru controlul preventiv al angajamentelor, licitaţiilor, contractarilor, platilor si recuperarii sumelor platite necuvenit.

- Independenţa functionala a auditului public intern, cu competente si acoperire corespunzatoare. Auditul intern trebuie sa fie independent din punct de vedere funcţional in toate activitatile sale profesionale.

- Stabilirea unui sistem corespunzator pentru prevenirea iregularitatilor si lupta impotriva fraudei. Acesta va trebui sa permita identificarea si raportarea rapida, precum si recuperarea sumelor pierdute.

- Pentru cresterea eficientei controlului si auditului intern, se vacontinua perfectionarea pregatirii profesionale a controlorilor si auditorilor, inconcordanta cu standardele europene, in cadrul unui sistem de pregatireprofesionala continuasi graduala, pe nivele de competenta si domenii despecializare.

- Auditorii interni nu trebuie implicati in vreun fel in indeplinirea activitatilor pe care in mod potential le pot audita si nici in elaborarea si implementarea sistemelor de control intern al entitatilor publice.

Numirea sau revocarea auditorilor interni se face de catre conducătorul entitatii publice, respectiv de catre organul colectiv de conducere, cu avizul conducatorului compartimentului de audit public intern.

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul intern in industria pastelor fainoase.docx

Alte informatii

Universitatea “Dunarea de Jos”, Galati Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor Master CESA, Anul I