Cercetari privind Fabricarea Hartiei din Maculatura pentru Carton Ondulat

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Cercetari privind Fabricarea Hartiei din Maculatura pentru Carton Ondulat.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 139 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.Dr.Ing . DAN GAVRILESCU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Chimie Organica

Extras din document

Calitatea ambalajelor din carton ondulat depinde de numeroşi parametri care pot fi clasificaţi pe trei nivele :

-factori dependenţi de natura materialului fibros şi de tehnologia de fabricare a hârtiei: dimensiunile fibrelor, compoziţia pastei de hârtie, gradul de măcinare şi distribuţia lungimii fibrelor, parametrii de operare a maşinii de hârtie, folosirea aditivilor;

-factori dependenţi de proprietăţile structurale şi mecanico-reologice a hârtiilor componente: masă, densitate, porozitate, rezistenţă mecanică, alungire; în acest grup se includ şi caracteristicile specifice hârtiilor pentru cartonul ondulat: indicele Concora, rezistenţa la compresiune în planul foii, rezistenţa la strivire pe inel;

-factori dependenţi de proprietăţile cartonului ondulat şi ambalajelor: rezistenţa la strivire în planul cartonului, rezistenţa la strivire pe cant, rezistenţa la compresiune a cutiilor.

În mod simplificat, dependenţa dintre calitatea hârtiilor componente, a cartonului ondulat şi ambalajelor, precum şi principalii factori de influenţă, pot fi reprezentate ca în schema de mai jos:

Schema 1.

Dependenţa dintre calitatea hârtiilor componente, a cartonului ondulat şi ambalajelor, precum şi principalii factori de influenţă.

Scopul lucrării este determinarea influenţei pe care o are gradul de măcinare a maculaturii şi fractionarea asupra proprietăţilor hârtiei folosite la fabricarea cartonului ondulat.

2. Partea experimentală

S-a destrămat maculatură din ambalaje uzate de carton ondulat într-un destrămător de laborator. Pasta brută obţinută s-a sortat pe un sortizor plan-vibrator cu fante cu lăţimea de 0,25 mm. Din aceasta pasta s-a realizat 2 tipuri de probe :

A.- pastă din maculatură nefracţionată

A1 - pastă din maculatură nemăcinată

A2 – pastă din maculatură măcinata

B- pastă din maculatură fracţionată

B1-pastă din fibră scurtă

B2-pastă din fibră lungă

Pentru realizarea fracţionării maculaturii din pasta de maculatură obţinută anterior s-a pus la destrămat 10 minute o cantitate de pastă, s-a sortat la sortizorul plan vibrator şi s-au obţinut 2 fracţiuni: fibră lungă şi fibră scurtă. S-a calculat umiditatea fiecărei fracţiuni. A rezultat o cantitate de fibră scurtă cu umiditatea de 77,31% şi o cantitate de fibră lungă cu umiditatea de 73.95%. În urma calculelor făcute a rezultat o proporţie de 51.2% fibră scurtă şi o proporţie de 48.8% fibră lungă

Din aceste tipuri de probe s-au realizat hârtii de diferite gramaje, respectiv 100g/m2, 120 g/m2, 140 g/m2, 150g/m2. Mostrele de hârtie au fost obţinute pe formatorul Rapid-Kothen, iar în pasta de hârtie nu s-a introdus nici un aditiv.

Probele de hârtie s-au analizat pentru determinarea masei, grosimii, lungimii de rupere, indicelui de plesnire, rigidităţii cu rigidimetrul Lhomargy (metoda lungimii de rezonanţă). Toate determinările s-au efectuat în laboratorul catedrei.

Fisiere in arhiva (2):

  • Cercetari privind Fabricarea Hartiei din Maculatura pentru Carton Ondulat.doc
  • COPERTA.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA TEHNICĂ“GH. ASACHI” IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ