Considerente privind Epurarea Apelor Municipale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Considerente privind Epurarea Apelor Municipale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Musteret Corina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Chimie Organica

Extras din document

1 Poluanţi caracteristici si impactul acestora asupra mediului

Apele uzate cu cea mai mare încărcătură de poluanti sunt apele uzate menajere şi cele industriale. O parte din poluanţi le sunt comuni:

Principalele categorii de poluanţi care conferă apelor ce îi conţin caracteristici de ape uzate, prin alterarea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice ale acestora sunt:

1.Reziduri organice provenind din apele uzate menajere,industriale şi complexe de creştere a animalelor.Cele mai încarcate sunt cele din industria alimentară,cea organică de sinteză şi de hârtie.

Impactul acestor compuşi constă în reducerea concentraţiei de oxigen dizolvat cu repercursiuni asupra florei, faunei. Prezenţa acestor compuşi este indicată de CBO5.

2.Nutrienţi include: azotul, fosforul, compuşii cu azot şi fosfor, siliciul şi sulfaţii.

Principalele surse de generare le constituie apele uzate menajere şi efluenţii din industria îngrăşămintelor chimice. Azotul şi fosforul stimulează creşterea algelor provocând fenomenul de eutrofizare.

3.Substanţe toxice(poluanţi prioritari) respectiv metale grele, ciauri, compuşi organici cloruraţi, lignina, proveniţi din industria chimică, celulozei şi hârtiei, petrochimică.

Poluanţii prioritari sunt compuşi organici sau anorganici selectaţi pe baza toxicităţii foarte mari, efectelor cancerigene sau mutagene. Aceşti poluanţi sunt denumiţi şi compuşi toxici (refractari) şi se găsesc în majoritatea cazurilor în apele uzate industriale, fiind însă uneori depistaţi în cantităţi foarte mici în apele alimentare fie datorită unor infiltraţii, fie epurării necorespunzătoare a apelor din amonte.

O clasificare a compuşilor organici nebiodegradabili care reprezintă majoritatea poluanţilor organici prioritari s-a realizat pe clase de compuşi astfel:

-compuşi halogenaţi ai hidrocarburilor saturate şi nesaturate;

-compuşi aromatici monociclici;

-compuşi fenolici;

-compuşi policiclici;

-eteri si esteri ai acidului oftalic;

-compuşi cu azot;

-pesticide;

-compuşi policloruraţi ai fenil benzenului.

Impactul este deosebit asupra cursurilor de apă, asupra oamenilor şi asupra organismelor acvatice.

Încetinesc sau stopează procesele de autoepurare sau epurare biologică şi pot da produşi de dezinfecţie.

4.Suspensii inerte ,materii coloidale sau materiale fin divizate rezultate ca urmare a proceselor de spălare din diverse industrii. Prin depunerea solidelor în suspensie se perturbă viaţa acvatică normală (înfundarea branhiilor peştilor) în emisarul în care a fost deversată apa uzată.

5.Alţi compuşi cum ar fi: sărurile sau agenţii reducători (sulfiţi sau săruri feroase) acizi, baze, uleiuri, care apar în efluenţii rezultaţi din diverse industrii.

În cantităţi mici, sărurile nu au efecte negative asupra mediului înconjurător, dar compuşii reducători, prin consumarea oxigenului dizolvat micşorează capacitatea de autoepurare a emisarului.

6.Apa caldă produsă de mai multe industrii care utilizează apa ca agent de răcire.

Deversarea ca atare a apei calde în emisar perturbă desfăşurarea proceselor biologice de autoepurare (temperature maximă admisă 30°C).

7.Contaminarea bacteriologică poate fi produsă de către industriile alimentare, crescătoriile de animale sau canalizarea apelor menajere şi industriale în sistem combinat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Considerente privind Epurarea Apelor Municipale.doc