Lizina Furajeră

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 16012
Mărime: 1.60MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.L.K

Extras din document

Cap. I. MEMORIU TEHNIC

În acest proiect s-a prezentat procesul biotehnologic de obţinere a lizinei furajere . lizina furajeră este produsă de Micrococcus glutamicus.

În capitolul II în care sunt prezentate cele mai importante aspecte ale obţinerii lizinei furajere. În prima parte a capitolului s-au prezentat proprietăţile produsului şi domeniile de utilizare a acestuia. În continuare sunt prezentate variantele tehnologice de obţinere a lizinei furajere, precizând avantajele şi dezavantajele fiecărei variante în parte, după care se alege varianta optimă de obţinere a lizinei furajere. După precizarea variantei optime se elaborează schema tehnologică de obţinere a lizinei furajere, descriind pe larg fiecare etapă a schemei.

În continuare sunt prezentate materiile prime, intermediare şi auxiliare din STAS-uri aprobate de legislaţia în vigoare. De asemenea, este prezentat mecanismul reacţiilor biochimice care descriu procesul de obţinere a lizinei.

Fiecare proces trebuie să respecte nişte reguli termodinamice şi cinetice, ele sunt prezentate în acest capitol. O parte importantă a acestui capitol este bilanţul de materiale în care sunt efectuate o serie de calcule cu privire la materiile prime care intra în proces. După efectuarea bilanţului de materiale este prezentat tabelul cu consumuri specifice.

Capitolul III prezintă controlul fabricaţiei, mai precis controlul, reglarea şi automatizarea procesului tehnologic în care sunt descrise metodele de automatizare a bioreactorului pentru a menţine condiţiile favorabile dezvoltării microorganimului producător..

În capitolul IV sunt prezentate utilităţile care sunt folosite în procesul de obţineriilizinei furajere.

Capitolul V descrie produsele secundare rezultate din procesul de obţinere a lizinei , cât şi deşeurile de fabricaţie. Tot în acest capitol sunt prezentate şi metodele de epurare a apelor reziduale dar şi a gazelor rezultate din proces.

În capitolul VI sunt prezentate condiţiile de ambalare, depozitare şi transport ale materiilor prime, intermediare şi auxiliare dar şi cele pentru produsul util.

În capitolul VII sunt prezentate norme de protecţie a muncii şi P.S.I. care trebuie respectate pentru buna desfăşurare a procesului tehnologic de obţinere a lizinei furajere.

În final, este prezentată bibliografia.

CAP. II TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE

Producția industrială a aminoacizilor a început odată cu decoperirea micoorganismului Micrococcus glutamicus. Descoperirea acestui microorganism a fost facută de către Kinoshita, în anul 1957.[1]

Pentru producția la scară industrială a aminoacizilor au fost cercetate următoarele microorganisme: E.freundii, K. citrophila, E. coli, S.marcescens, M. Glutamicum. Dar în practică cele mai folosite sunt K. citrophila, E. coli, S. marcescens, M.Glutamicum. [1]

Aminoacizii sunt compuși organici ce conțin în structura lor gruparea carboxil - COOH ( cu caracter acid ) și gruparea amino - NH2 ( cu caracter bazic ) legate de un radical organic și au următoarea formula generala: [2]

În ceea ce privește nomenclatura, aminoacizii provin din acizi carboxilici . Denumirea aminoacizilor se formează prin adaugarea prefixului „amino” la numele acidului carboxilic corespunzător Prin prefixele „di” , „tri” etc. se arată numărul de grupe amino și carboxil, iar poziția relativă a doua grupe funcționale se precizează cu literele grecești α, β, ε, δ, γ, în care acidul este α dacă grupările amino și carboxil se leagă de un acelați carbon, β dacă grupările amino și carboxil se leagă la atomi de carbon alăturați, iar, pe măsură ce crește distanța, se vor numi γ, δ, ε. În cazul compușilor aromatici, se folosesc prefixele „orto“, „meta“, „para“( acid α amino propanoic, acid β amino propanoic).[2]

Unii aminoacizi sunt obținuți prin procese enzimatice simple (l–alanina, l–aspartic), alții aminoacizi (l-izoleucemia, l-triptofan) sunt produși în prezența unor percursori specifici, iar a treia clasă de aminoacizi (l – glutamic, l-lizina), se obțin prin fernentații în profunzime.[1]

De asemenea, aminoacizii reprezintă substanțele specifice materiei vii, care se caracterizează prin prezența în aceeași molecula a unei funcții acide și a unei funcții bazice și care intră în componența proteinelor.[2]

Sunt constituienți ai proteinelor. Deși se cunoaște un număr foarte mare de aminoacizi naturali, exista doar 20 de aminoacizi prezenți în toate organismele vii, de la cele mai simple până la om. Alături de acești 20 de aminoacizi fundamentali, în proteine se mai întâlnesc alți câțiva care rezultă de fapt prin modificări chimice ale acestora după încorporarea în lanțuri polipeptice. Toți aminoacizii care intră în structura proteinelor sunt α – aminoacizi (cu excepția prolinei care are o grupare aminică secundară). Diversitatea aminoacizilor este dată de natura radicalului R.[2]

Preview document

Lizina Furajeră - Pagina 1
Lizina Furajeră - Pagina 2
Lizina Furajeră - Pagina 3
Lizina Furajeră - Pagina 4
Lizina Furajeră - Pagina 5
Lizina Furajeră - Pagina 6
Lizina Furajeră - Pagina 7
Lizina Furajeră - Pagina 8
Lizina Furajeră - Pagina 9
Lizina Furajeră - Pagina 10
Lizina Furajeră - Pagina 11
Lizina Furajeră - Pagina 12
Lizina Furajeră - Pagina 13
Lizina Furajeră - Pagina 14
Lizina Furajeră - Pagina 15
Lizina Furajeră - Pagina 16
Lizina Furajeră - Pagina 17
Lizina Furajeră - Pagina 18
Lizina Furajeră - Pagina 19
Lizina Furajeră - Pagina 20
Lizina Furajeră - Pagina 21
Lizina Furajeră - Pagina 22
Lizina Furajeră - Pagina 23
Lizina Furajeră - Pagina 24
Lizina Furajeră - Pagina 25
Lizina Furajeră - Pagina 26
Lizina Furajeră - Pagina 27
Lizina Furajeră - Pagina 28
Lizina Furajeră - Pagina 29
Lizina Furajeră - Pagina 30
Lizina Furajeră - Pagina 31
Lizina Furajeră - Pagina 32
Lizina Furajeră - Pagina 33
Lizina Furajeră - Pagina 34
Lizina Furajeră - Pagina 35
Lizina Furajeră - Pagina 36
Lizina Furajeră - Pagina 37
Lizina Furajeră - Pagina 38
Lizina Furajeră - Pagina 39
Lizina Furajeră - Pagina 40
Lizina Furajeră - Pagina 41
Lizina Furajeră - Pagina 42
Lizina Furajeră - Pagina 43
Lizina Furajeră - Pagina 44
Lizina Furajeră - Pagina 45
Lizina Furajeră - Pagina 46
Lizina Furajeră - Pagina 47
Lizina Furajeră - Pagina 48
Lizina Furajeră - Pagina 49
Lizina Furajeră - Pagina 50
Lizina Furajeră - Pagina 51
Lizina Furajeră - Pagina 52
Lizina Furajeră - Pagina 53
Lizina Furajeră - Pagina 54
Lizina Furajeră - Pagina 55
Lizina Furajeră - Pagina 56
Lizina Furajeră - Pagina 57
Lizina Furajeră - Pagina 58
Lizina Furajeră - Pagina 59
Lizina Furajeră - Pagina 60
Lizina Furajeră - Pagina 61
Lizina Furajeră - Pagina 62
Lizina Furajeră - Pagina 63
Lizina Furajeră - Pagina 64
Lizina Furajeră - Pagina 65
Lizina Furajeră - Pagina 66
Lizina Furajeră - Pagina 67
Lizina Furajeră - Pagina 68
Lizina Furajeră - Pagina 69
Lizina Furajeră - Pagina 70
Lizina Furajeră - Pagina 71
Lizina Furajeră - Pagina 72
Lizina Furajeră - Pagina 73
Lizina Furajeră - Pagina 74
Lizina Furajeră - Pagina 75
Lizina Furajeră - Pagina 76
Lizina Furajeră - Pagina 77
Lizina Furajeră - Pagina 78
Lizina Furajeră - Pagina 79
Lizina Furajeră - Pagina 80
Lizina Furajeră - Pagina 81
Lizina Furajeră - Pagina 82
Lizina Furajeră - Pagina 83
Lizina Furajeră - Pagina 84
Lizina Furajeră - Pagina 85
Lizina Furajeră - Pagina 86
Lizina Furajeră - Pagina 87
Lizina Furajeră - Pagina 88
Lizina Furajeră - Pagina 89
Lizina Furajeră - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Lizina Furajera.docx

Alții au mai descărcat și

Obținerea lizinei

In cadrul acestui proiect s-a prezentat procesul biotehnologic de obtinere a lizinei si s-a dimensionat bioreactorul necesar pentru obtinerea...

Obținerea penicilinei V

In cadrul acestui proiect de diploma s-a proiectat instalatia de obtinere a penicilinei V. In cap. 3, s-au prezentat proprietatile penicilinei V...

Analize de coloranți organici

Identificarea unui colorant în substanta se poate face pe baza urmatoarelor criterii: a. solubilitate; b. nuanta si proprietati coloristice ale...

Structura benzenului și starea aromatică

IV. REACTII DE ADITIE ALE BENZENULUI. 1) Benzenul aditioneaza sase atomi de hidrogen, în prezenta catalizatorilor de hidrogenare, dând...

Te-ar putea interesa și

Obținerea lizinei

In cadrul acestui proiect s-a prezentat procesul biotehnologic de obtinere a lizinei si s-a dimensionat bioreactorul necesar pentru obtinerea...

Evoluția creșterii porcilor la îngrășat

INTRODUCERE Integrarea în Uniunea Europeană a impus adaptarea producţiei cărnii de porc la cerinţele pieţii comunitare care solicită o calitate...

Analiza rentabilității - SC Agricola Internațional SA Bacău

CAP. I SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU 1.2. PREZENTAREA S.C. Agricola Internaţional S.A. BACĂU S.C. AGRICOLA...

Creșterea Suinelor

Tema proiectului Stabilirea tehnologiei de producţie într-o unitate de creştere intensivă a porcilor cu o capacitate de 2618 capete, in comuna...

Creșterea suinelor

1. Introducere Creșterea suinelor a reprezentat și reprezintă o preocupare importantă a populației umane, în condiţiile ţării noastre fiind o...

Stabilirea Tehnologiilor de Producție Într-o Unitate de Creștere Intensivă a Suinelor Cu O Capacitate de 135 Scroafe

Capitolul I Introducere 1.1 Importanţa creşterii suinelor Porcul domestic este, alături de câine, cel mai vechi animal domesticit de oameni. Se...

Stabilirea Tehnologiilor de Producție într-o Unitate de Creștere Intensivă a Suinelor cu Capacitatea de 3591 Suine

1. IMPORTANŢA CREŞTERII SUINELOR Societatea umană în perioada actuală parcurge o etapă complexă, caracterizată printr-o “explozie” demografică şi...

Proiectarea fermă îngrășare suine 200 capete

INTRODUCERE 1. IMPORTANTA CRESTERII SUINELOR Ca urmare a exploziei demografice si a ridicarii continue a nivelului de trai, alimentatia umana...

Ai nevoie de altceva?