Meclofenoxatul

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Meclofenoxatul.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 66 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Chimie Organica

Cuprins

CAPITOLUL 1 MEMORIU TEHNIC 2
CAPITOLUL 2 PREZENTAREA PRODUSULUI,VARIANTE TEHNOLOGICE 3
2.1.PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI 3
2.2.PROPRIETĂȚI CHIMICE, FIZICE ȘI BIOLOGICE 6
2.3.VARIANTE TEHNOLOGICE 9
2.4. ALEGEREA VARIANTEI OPTIME 11
2.5. CARACTERIZAREA MATERIILOR PRIME ȘI AUXILIARE 11
CAPITOLUL 3 TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE 16
3.1.CONSIDERAȚII TEORETICE 16
3.1.1.Chimismul reacțiilor și mecanismul de reacție 16
3.1.2.Studiul cinetic 21
3.1.3.Studiul termodinamic 22
3.2. ELABORAREA SCHEMEI PE FAZE DE FABRICAȚIE 32
3.3. BILANȚUL DE MATERIALE 33
CAPITOLUL 4. CONTROLUL,REGLAREA ȘI AUTOMATIZAREA PROCESULUI 47
4.1.CONTROLUL DE CALITATE PE FAZE DE FABRICAȚIE 47
4.2. APARATE DE MĂSURĂ ȘI CONTROL ADOPTATE 48
CAPITOLUL 5. DEȘEURI DE FABRICAȚIE ȘI VALORIFICAREA ACESTORA 56
CAPITOLUL 6 UTILITĂȚI 58
CAPITOLUL 7.TRANSPORT, DEPOZITARE, AMBALARE 60
CAPITOLUL 8. MĂSURI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII ȘI NORME P.S.I 62
8.1.MĂSURI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII 62
8.2. NORME P.S.I 64

Extras din document

Capitolul 1 Memoriu tehnic

În cadrul acestui proiect s-a proiectat procesul tehnologic de obținere a meclofenoxatului. Meclofenoxatul este un medicament simptomatic, cu acțiune asupra sistemului nervos central (SNC).Face parte din categoria medicamentelor psihotone, find un psihotonic, adică un energizant al sistemului nervos central.

Cel mai important capitol este capitolul 2 în care sunt prezentate cele mai importante aspecte ale obţinerii meclofenoxatului. În prima parte a capitolului s-au prezentat proprietăţile produsului şi domeniile de utilizare a acestuia. În continuare sunt prezentate variantele tehnologice de obţinere a acestuia, precizând avantajele şi dezavantajele fiecărei variante în parte, apoi se alege varianta optimă de obţinere a meclofenoxatului.Pe baza procesului tehnologic optim adoptat s-a realizat schema bloc a procesului de obținere a meclofenoxatului. Tot aici sunt relatate materiile prime și auxiliare necesare procesului de obținere.

În capitolul 3 sunt prezentate mecanismul reacțiilor chimice dar și cinetica și termodinamica procesului. O parte importantă a acestui capitol este bilanţul de materiale în care sunt efectuate o serie de calcule cu privire la materiile prime care intra în proces.

Capitolul 4 prezintă controlul fabricaţiei, mai precis controlul, reglarea şi automatizarea procesului tehnologic.

Capitolul 5 descrie produsele secundare rezultate din procesul de obţinere a meclofenoxatului, cât şi deşeurile de fabricaţie. Tot în acest capitol sunt prezentate şi metodele de epurare a apelor reziduale dar şi a gazelor rezultate din process.

În capitolul 6 sunt prezentate utilităţile care sunt folosite în procesul de obţinerii meclofenoxatului.

În ultimele 2 capitole sunt prezentate condiţiile de ambalare, depozitare, transport ale produsului și norme de protecţie a muncii şi P.S.I. care trebuie respectate pentru bună desfăşurare a procesului tehnologic de obţinere a meclofenoxatului.

Capitolul 2 Prezentarea produsului,variante tehnologice

2.1.Prezentarea generală a produsului

Meclofenoxatul (Lucidril) mai este cunoscut și sub numele de Centrofenoxin. Acesta este esterul dimetilaminoetilic (DMAE) al acidului 4-clorofenoxiacetic (PCPA).DMAE este o substanță naturală, găsită în special în pești iar PCPA este un compus sintetic.

Meclofenoxatul este un medicament simptomatic, cu acțiune asupra sistemului nervos central (SNC).Face parte din categoria medicamentelor psihotone, find un psihotonic, adică un energizant al sistemului nervos central.

Medicamentele psihotone sunt produse naturale sau de sinteză care au efect stimulent asupra SNC, înlăturând senzația de oboseală, somnolență și mărind randamentul energic al ceulelor scoarței celebrale.

Dintre produsele naturale cu efect stimulent asupra SNC se remarcă:

- Cafeina

- Stricrnina

- Picrotoximina

- Crelizinul

- Lecitina

Pe lângă produsele naturale cu acțiune psihotonă se cunosc foarte multe substanțe de sinteză care acționează stimulativ asupra SNC.Acestea se pot clasifica în:

- Amine cu acțiune simptomatică de tipul efedrinei și amfetaminei

- Psihotone cu acțiune simptomatică redusă sau nulă

Fisiere in arhiva (1):

  • Meclofenoxatul.docx