Achizitii Publice - Sisteme de Alertare Seismice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Achizitii Publice - Sisteme de Alertare Seismice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Comert

Extras din document

Necesitatea achiziției

Scopul acestui proiect este de a prezenta cerinţele minime şi obligatorii privind arhitectura, fluxul de date, funcţionalităţile şi cerinţele tehnice pentru reţeaua de staţii seismice şi infrastructura de comunicaţii specifice sistemului de alertare în cazul cutremurelor puternice pentru regiunea tranafrontalieră România - Bulgaria (DACEA - Danube Cross-border system for Earthquakes Alert).

Achiziția este necesară pentru dotarea Institutului Național de Fizică a Pământului cu echipament seismologic de ultimă generație. Siguranța națională este un bun public.

Monitorizarea seismicităţii teritoriului României cu ajutorul staţiilor seismice din cadrul reţelei seismice naţionale, este unul dintre obiectivele importante ale societăţii româneşti. Datele înregistrate contribuie, de asemenea, atât la schimbul internaţional de date dintre INCDFP şi Centrele internaţionale de date, cât şi la realizarea buletinului seismic internaţional.

Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse între:

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) (autoritatea contractantă) adresă str. Calugareni nr. 12, Magurele, jud. Ilfov telefon/fax : 021 / 4050670; 021 / 4050673 numar de inmatriculare J23/928/2002; cod fiscal 5495458 cont bancar RO81RNCB0082044180710001, BCR Unirii reprezentată prin Constantin Ionescu (denumirea conducătorului), funcţia în calitate de achizitor pe de-o parte,si ESRI ROMANIA SRL denumirea operatorului economic adresă Str. ROMA 8 BUCURESTI telefon/fax 0213873502 număr de înmatriculare J40/3713/1999 cod fiscal 11717575 cont (trezorerie, bancă) RO76RZBR0072119517330045 reprezentată prin Stan Mihai (denumirea conducătorului), funcţia Director General în calitate de furnizor,pe de altă parte.

Avand in vedere faptul ca Achizitorul implementeaza proiectul „Danube CrossBorder System for Earthquakes Alert MIS ETC Code 1021 (cod anterior 636)”, beneficiind de finantare in cadrul Programului de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013;

Avand in vedere faptul ca, in derularea Proiectului, Achizitorului ii revine obligatia realizarii unui sistem integrat de alerta timpurie in caz de cutremure puternice, ca o extindere a capacitatilor Romaniei si, respectiv, ale Bulgariei privind monitorizarea cutremurelor si masurile de interventie, sistem care va fi operational in regiunea transfrontaliera Romania - Bulgaria;

Obiectul şi preţul contractului

Furnizorul se obligă să să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină aparatura seismologica în perioada/perioadele 12.12.2012 – 12.12.2016 convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare 3.094.235 RON, fără TVA.

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de 3.094.235 RON lei /euro.

Durata contractului

Durata prezentului contract este de 48 luni, adică, de la 12.12.2012 până la 12.12.2016.

Documentele contractului sunt :caietul de sarcini; propunerea tehnică şi propunerea financiară;graficul de îndeplinire a contractului; graficul de plăţi;garanţia de bună execuţie şi angajamentul ferm de susţinere din partea unui terl.

Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de .30..zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor.

În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 10% din plata neefectuată.

Tipul procedurii de atribuire a contractului a fost licitaţia deschisã.

Soluții alternative

Soluția alternativă este realizarea unei investiții de îmbunătățire în aparatura existentă, în cadrul unui parteneriat public-privat.Totuşi functionarea optima a aparaturii antiseismice actuale ar putea fi afectata de faptul ca instalatiile si aparatura fac fata cu greu cerintelor si criteriilor actuale in materie de protectie impotriva cutremurelor de magnitudine ridicata.

Un alt impediment important il reprezinta neconcordanta dintre tehnologia invechita a sistemelor antiseismice si tehnologia moderna bazata pe sisteme de siguranta si avertizare a populatiei intr-un timp optim in ceea ce priveste posibilitatea producerii unui seism.

Fisiere in arhiva (1):

  • Achizitii Publice - Sisteme de Alertare Seismice.docx