Analiza Activitatii de Desfacere la SC Aurora SA

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Activitatii de Desfacere la SC Aurora SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 97 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ghe. Hotaran

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

CAPITOLUL 1 Scurtă prezentare a contextului de piaţă 1
1.1 Scurt istoric al berii şi caracteristicile organoleptice ale principalelor 1
sortimente de bere
1.2 Piaţa berii 2
1.3 Caracterizarea principalilor producători de bere din România 8
CAPITOLUL 2 Prezentare generală a S.C. AURORA S.A. 14
2.1. Istoricul societăţii 14
2.2. Prezentarea societăţii 17
2.2.1. Statutul SC AURORA SA 17
2.2.2. Descrierea procesului tehnologic actual şi a dotării tehnice 24
2.3. Potenţialul tehnic 26
2.4. Potenţialul uman 28
2.5. Potenţialul financiar 30
2.5.1. Analiza gradului de imobilizare şi a limitelor de îndatorare a
capitalului 30
2.5.2.Analiza gradului de lichiditate şi solvabilitate 31
2.5.3.Fondul de rulment 32
2.5.4.Analiza situaţiei generale a patrimoniului întreprinderii 33
2.6. Rezultatele economico- financiare 34
2.6.1. Cifra de afaceri 34
2.6.2. Productivitatea muncii 36
2.6.3.Producţia fizică 37
2.6.4.Profitul 38
2.6.5.Rentabilitatea 39
CAPITOLUL 3 Analiza procesului de desfacere din cadrul societăţii 43
3.1. Analiza compartimentului de desfacere 43
3.1.1.Activităţi specifice procesului de desfacere 43
3.1.2.Studiile de marketing 44
3.1.3.Organizarea structurală a funcţiunii comerciale 45
3.1.4.Sistemul de relaţii pentru activitatea de desfacere în interiorul
şi în afara societăţii 49
3.1.5.Analiza critică a activităţii de desfacere a produselor la firmă 54
3.2.Structura activităţilor promoţionale.Elemente, tehnici, strategii 62
3.2.1. Publicitatea 62
3.2.2. Marketing-ul direct 71
3.2.3. Promovarea vânzărilor 74
3.2.4. Relaţiile publice 79
3.2.5. Forţele de vânzare 81
CAPITOLUL 4 Măsuri propuse pentru îmbunătăţirea activităţii de
desfacere şi promovare 85
4.1.Sinteza evoluţiilor vânzărilor 85
4.2.Propuneri de îmbunătăţire a activităţii de desfacere în cadrul societăţii 88
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Capitolul 1

Scurtă prezentare a contextului de piaţă

1.1. Scurt istoric al berii si caracteristicile organoleptice ale principalelor sortimente de bere

Berea este cunoscută de peste 7000 de ani, prima atestare documentară datând de pe vremea regelui Hamurabi al Babilonului (1728-1686i.e.n.). De altfel, cercetările arată că egiptenii si babilonienii cunoşteau 16 băuturi alcoolice cu proprietăţile berii. În Mesopotamia berea se fabrica din hamei, iar vechii mexicani o obţineau din porumb. Triburile din Africa Centrala consumau un fel de bere preparată din sorg.

Săpăturile arheologice au arătat, de asemenea că, în întreaga Europă berea era cunoscută încă din neolitic, fapt atestat de prezenţa vaselor de băut şi a celor necesare preparării. Malţificarea orzului s-a realizat pentru prima oara în Suedia, în jurul anilor 800.

Fabricarea berii a decurs în mod empiric până la mijlocul secolului al XIX-lea. După descoperirile lui Pasteur , care a explicat fenomenul de fermentaţie, s-a pornit pe o cale nouă, inginerul german Karl von Linde fiind cel care a pus la punct tehnologia de fabricare industrială a berii.

În România se fac pentru prima data referiri la acest produs în anul 1407. Primele fabrici sunt cele de la Roman (1798) si la Bucureşti (1811).

Băutura alcoolică naturală, plăcută şi reconfortantă, berea este obţinută prin fermentaţia alcoolică a unei infuzii de orz germinat - numit malţ - şi aromatizată cu hamei. Pin compoziţia sa, berea este o băutură igienică şi nutritivă, şi după părerea celor mai mulţi specialişti, consumarea ei în cantităţi raţionale are un efect pozitiv asupra organismului.

Prin substanţele care le conţine, berea este un produs foarte bine asimilat de organism şi contribuie la refacerea ţesuturilor. În exprimarea valorii alimentare a berii este necesar să se ţină seama şi de alcoolul pe care îl conţine : 3-5 grade.

O caracteristică distinctivă a berii faţă de celelalte băuturi alcoolice o constituie faptul că numai într-o măsură redusă poate fi fabricată din alte materii prime decât cele consacrate, deci fenomenul falsificării se întâlneşte mult mai rar.

Pin calităţile sale, berea a pătruns pe scară largă în consumul populaţiei, folosindu-se sute de reţete, diferite de la ţară la ţară.

Principalele sortimente de bere din producţia interna sunt:

- Bere blondă - diferitele sortimente de bere blondă nu depăşesc o concentraţie alcoolică de 4.2 grade, au o durată de fermentaţie cuprinsă între 21-70 zile şi se comercializează în principal în sticle de 0.5 l.

- Bere brună - principalele caracteristici ce o deosebesc de berea blondă sunt: culoarea tinde spre cafeniu închis, gradele alcoolice pot ajunge până la 5.4, durata de fermentaţie până la 90 de zile.

- Bere caramel - este un sortiment de bere cu un conţinut bogat în vitamine din complexul grupei B, bogată în zahăr şi slabă în alcool (0.8-1.8 grade). Are o durată de fermentaţie de numai 11 zile şi este cea mai ieftină dintre toate.

1.2 Piaţa berii

Producţia de bere şi băuturi alcoolice din România a fost puternic marcată în ultimii ani de fluctuaţiile importante ale nivelurilor cantitative, ca urmare a influenţei exercitate de unii factori macroeconomici şi microeconomici.

Un indicator calitativ semnificativ pentru caracterizarea pieţei potenţiale a berii este consumul mediu pe cap de locuitor, prezentat în tabelul următor ca evoluţie între anii 1985 şi 1999 în ţara noastră.

Tabel 1

Consumul de bere pe cap de locuitor

Anii 1985 1991 1993 1997 1998 1999

L/loc 44.4 42.1 45.9 34 44.2 48

Consumul de bere pe cap de locuitor în ţările europene este prezentat în graficul următor:

Piaţa berii este una dintre cele mai dinamice şi competitive pieţe din România, cu un aport considerabil la bugetul de stat, numai în anul 1999 acest sector aducând la buget peste 2000 miliarde şi realizând în ultimii zece ani investiţii de peste 500 milioane de $ în retehnologizare.

Ca principale caracteristici ale pieţei berii în România am putea enumera:

- acest sector este dominat de investitorii străini, cinci mari grupuri străine (Brau Union AG,Brewery Holding Ltd., Interbrew, South African Breweries) acoperind 60% din piaţă.

- piaţa este în proces de consolidare (ponderea primilor patru competitori în total pe piaţă este de 57,4% comparativ cu 93% în Ungaria, 67% în Cehia, 73% în Polonia);

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Activitatii de Desfacere la SC Aurora SA.doc

Alte informatii

Analiza si imbunatatirea activitatii de desfacere la o firma de productie de bere