Analiza Comparativa a Tipurilor de Transport International

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2598
Mărime: 27.85KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Isan

Cuprins

1. Introducere/2

2. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea expeditorului/2

3. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea transporatorului (cărăuşului)/2

4. Transportul aerian/2

5. Transportul feroviar/4

6. Transportul maritim/5

7. Transportul rutier/6

8. Alegerea soluţiei optime de transport/7

9. Bibliografie/8

Extras din document

1. Introducere

Obiectul de activitate al firmei S.C. Blue Aqua S.A. este producerea şi distribuirea pe piaţa internă a următoarelor categorii de produse:

- Sucuri naturale;

- Băuturi răcoritoare aromatizate şi/sau îndulcite;

- Apă minerală naturală carbogazoasă;

- Apă minerală naturală plată.

S.C. Blue Aqua S.A., în urma studiilor de piaţă efectuate, a decis să abordeze o strategie de internaţionalizare a activităţii prin export direct cu ajutorul reprezentanţilor în străinătate, iar produsele care vor fi livrate la extern - apă minerală carbogazoasă şi apă minerală plată vor fi comercializate în Italia.

2. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea expeditorului:

Expeditorul este obligat:

1. să verifice mijloacele de transport puse la dispoziţie, refuzându-le pe cele necorespunzătoare;

2. să încarce mărfurile în mijloacele de transport puse la dispoziţie, asigurându-le împotriva degradărilor, prin ambalare, fixare, ancorare etc., în funcţie de natura lor;

3. să determine prin mijloace proprii greutatea, volumul, numărul coletelor etc.;

4. să aplice propriile sigilii pe mijloacele de transport închise;

5. să completeze documentele de transport cu toate datele cerute, în mod real şi corect;

6. în cazul animalelor vii să le însoţească pe tot parcursul şi să se îngrijească de ele (hranire, adăpare etc.);

7. să plătească taxele de transport stabilite de comun acord cu cărăuşul.

3. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea transporatorului (cărăuşului):

Cărăuşul este obligat:

1. să preia în grija şi paza sa mărfurile ce-i sunt predate de expeditor, în momentul încheierii contractului;

2. să transporte mărfurile la destinatar şi să i le predea la destinaţie;

3. să asigure securitatea mărfurilor pe tot intervalul de timp dintre preluarea lor de la expeditor şi predarea la destinatar, răspunzând de pierderea sau avarierea acestora, precum şi pentru deprecierea lor ca urmare a neexecutării transportului în termen;

4. să cântărească/măsoare/numere mărfurile atât la primirea lor de la expeditor, cât şi la predarea lor destinatarului;

5. să participe, împreună cu destinatarul şi cu delegatul expeditorului, la verificarea mărfurilor la destinaţie în cazul constatării de lipsuri cantitative şi/sau calitative la mărfurile transportate şi predate fără urme de violare.

6. cărăuşul are drept de retenţie asupra mărfurilor transportate, până când i se plăteşte preţul convenit, de către expeditor/destinatar.

4. Transportul aerian

Încă de la descoperirea şi lansarea în trafic a primelor aparate, transportul aerian a constituit un mijloc care a polarizat atenţia comunităţii internaţionale datorită unor avantaje certe în raport cu alte mijloace de transport şi, mai ales, datorită rapidităţii şi confortului.

Totodată, transportul aerian a ridicat şi ridică unele probleme privind siguranţa efectuării fiecărei deplasări în condiţii de deplină securitate. Tocmai datorită particularităţilor transportului aerian, s-a văzut necesară elaborarea unor norme cât mai complete, în măsură să garanteze nu numai eficacitatea acesteia, ci şi un alt grad de securitate pentru călători, cât şi pentru marfă.

- Avantajele transportului aerian:

1. convertibilitatea (adaptabilitatea), care constă în posibilitatea adaptării tehnice a

aeronavei la diferite genuri de transport aerian (pasageri, mărfuri, mixt, special, amenajări de lux, cercetare ştiinţifică, prospecţiuni geologice, fotografierea aeriană etc.);

2. oportunitatea, ca trăsătură ce derivă din rapiditate şi se materializează în efectuarea

transportului aerian de bunuri şi persoane (la timpul şi locul oportun), mai ales în cazul unor acţiuni umanitare;

3. eficacitatea, reprezentând posibilitatea efectuării de curse aeriene în condiţii constante

de regularitate şi frecvenţă;

4. accesibilitatea, reprezentând posibilitatea de a fi un mijloc de transport la îndemâna

oricărui, ca urmare a micşorării diferenţei dintre costul unui transport cu avionul şi costul utilizării altor mijloace de transport, pe aceeaşi distanţă;

5. penetrabilitatea, manifestată prin creşterea numerică a liniilor aeriene şi accentuarea

expansiunii geografice a acestora;

6. confortabilitatea caracteristică, întrunind toate acele calităţi ale avionului şi ale instalaţiilor anexe de la sol prin care se asigură condiţiile unei existenţe civilizate, plăcute, comode şi igienice a pasagerilor şi a mărfurilor transportate, înainte, în timpul şi după efectuarea călătoriei;

7. siguranţa caracteristică în ascensiune, ca urmare a dezvoltării continue a mijloacelor

pentru protecţia navigaţiei aeriene, atât pe traseu (ruta), cât şi în jurul aeroporturilor, precum şi a perfecţionării tehnicii de la bordul aeronavelor.

- Dezavantajele transportului aerian:

Deşi transportul aerian are numeroase avantaje, există totuşi şi unele inconveniente, cum ar fi:

1. dependenţa de condiţiile atmosferice;

2. costuri ridicate;

3. pentru prestatorii de servicii, investiţiile necesare sunt mari;

4. presupune implicarea altor mijloace de transport.

- Documentele necesare:

1. Contract de transport internaţional;

2. Scrisoarea de transport aerian (AWB AIR sau AIR WAY BILL);

3. Factura externă (INVOICE);

4. Packing List etc;

Ultimele două documente care însoţesc marfa sunt emise de către firma exportatoare, iar scrisoarea de transport cade sub incidenţa prestatorului de servicii.

- Preţul transportului:

Pentru transportul aerian, preţul se calculează în funcţie de distanţă şi de greutatea mărfii. În cazul firmei noastre, care doreşte să expedieze o cantitate de 1440 kg de marfă, din categoria mărfurilor nepericuloase şi neperisabile (apă minerală naturală şi carbogazoasă), pe ruta Bucureşti – Roma (distanţa fizică - 1161,22 km), costul aproximativ al transportului, calculat în funcţie de elementele enumerate mai sus, ar fi de 3243,875 €, ceea ce înseamnă că încarcă preţul mărfii cu cca. 45%, adică cu 4,5 €/sticlă, în condiţiile în care preţul unitar al unei sticle de apă minerală este de doar 1 €.

Prin urmare, această modalitate de transport, deşi prezintă avantajul rapidităţii, nu este avantajoasă din punct de vedere financiar, fiind mult prea costisitoare pentru tipul de marfă pe care firma noastră doreşte să-l transporte.

Preview document

Analiza Comparativa a Tipurilor de Transport International - Pagina 1
Analiza Comparativa a Tipurilor de Transport International - Pagina 2
Analiza Comparativa a Tipurilor de Transport International - Pagina 3
Analiza Comparativa a Tipurilor de Transport International - Pagina 4
Analiza Comparativa a Tipurilor de Transport International - Pagina 5
Analiza Comparativa a Tipurilor de Transport International - Pagina 6
Analiza Comparativa a Tipurilor de Transport International - Pagina 7
Analiza Comparativa a Tipurilor de Transport International - Pagina 8
Analiza Comparativa a Tipurilor de Transport International - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Analiza Comparativa a Tipurilor de Transport International.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Celor Patru Procese de Integrare a Pietei Bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Ai nevoie de altceva?