Aprovizionarea si Desfacerea Produselor Finite

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Aprovizionarea si Desfacerea Produselor Finite.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Josepf Plazo

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Comert

Extras din document

O societate comercială se aprovizionează cu produse de la furnizori pe care apoi le desface

către clienţi pe baza comenzilor acestora. Societatea dispune de un nomenclator al

produselor în care sunt consemnate: codul şi denumirea fiecărui produs, unitatea de măsură,

categoria de calitate aferentă şi stocul iniţial. Clienţii firmei sunt persoane juridice cărora li

se solicită: codul fiscal, numele, adresa, numărul de telefon. Comenzile primite sunt

numerotate secvenţial, pe fiecare consemnându-se data recepţionării comenzii şi termenul de

livrare (exprimat în zile) iar, în momentul onorării comenzii, se completează data la care s-a

efectuat livrarea. Pe o comandă pot fi solicitate unul sau mai multe produse în diferite

cantităţi. Preţurile practicate de firmă sunt negociabile cu clienţii şi variabile în timp. Un

client poate realiza mai multe comenzi dar o comandă provine de la un singur client.

Aprovizionările se realizează pe baza facturilor primite de la furnizori. Pentru fiecare

furnizor se cunosc: codul fiscal, numele, adresa şi numărul de telefon. Pe formularul de

factură sunt consemnate numărul, data facturii, cota TVA şi un eventual procent de discount

obţinut de la furnizor. Pe o factură pot fi achiziţionate mai multe produse fiecare într-o

anumită cantitate şi la un anumit preţ de achiziţie. O factură provine de la un singur furnizor.

Cerinţe:

1. Să se determine prin normalizare modelul relaţional al bazei de date.

2. Să se realizeze modelul fizic al bazei de date(tabelele şi relaţiile dintre acestea în Access).

La stabilirea tipurilor de date se va avea în vedere că:

a) numele clienţilor pot avea lungime maximă 40 de caractere iar ale produselelor 25 de

caractere

b) termenele de livrare(în zile) sunt numere intregi

c) numerele comenzilor trebuie să fie acordate automat de calculator (a se vedea tipul

Autonumber)

3. Să se implementeze pentru câmpurile din tabele următoarele reguli de validare:

a) Cantităţile comandate trebuie să fie pozitive

b) Preţurile produselor nu pot fi negative şi nu pot depăşi 100.000.000 lei.

c) Termenele de livrare trebuie să fie cuprinse obligatoriu între 10 şi 30 de zile

d) Nu se vor putea înregistra comenzi cu date de livrare anterioare datei de 1 ianurie 2002.

4. Pentru câmpurile nume client , data comandă şi pentru toate câmpurile ce sunt chei

externe se va modifica proprietatea Required astfel încât acestea să devină obligatoriu de

completat.

5. Se vor modifica proprietăţile Default Value pentru câmpurile data comanda şi unitate de

măsură astfel încât datele comenzilor să fie completate automat cu data sistemului de

operare iar în cazul adăugării de noi produse unitatea de măsură implicită să fie “Kg”

6. Să se adauge în baza de date cel putin 10 produse, 10 clienţi 10 furnizori şi 10 comenzi.

Studiu de caz Pagina 2/7 NP

Interogarea bazei de date (Queries)

I. Interogari de selectie

Să se realizeze următoarele interogări:

1. Să se afişeze lista clienţilor din provincie care nu au telefon ordonându-se lista

alfabetic.

2. Să se afişeze lista produselor care au ca unitate de măsură litrul sau Kg şi care au stoc

initial sub 1000.

3. Să se afişeze lista comenzilor din ultimul an care nu au fost încă livrate şi, într-un

câmp calculat numit Data Limita, să se determine care este data până la care trebuie

livrate produsele adunând la data comenzii termenul în zile. Se va ordona descrescător

după data limită. Într-un alt câmp calculat numit Vechime se va calcula numărul de

zile care au trecut de la primirea comenzii până în prezent.

4. Să se afişeze lista alfabetică a produselor care au ca unitate de măsură Kg şi, într-un

câmp calculat numit, “De aprovizionat” să se afişeze 20% din stocul iniţial pentru

produsele cu stoc sub 1000 iar pentru produsele cu stoc peste 1000 să se afişeze 10%

din stocul initial. (Obs.: Se va utiliza funcţia IIF)

5. Să se afişeze lista clienţilor care au comandat produsele “zahăr” şi “făină”

Fisiere in arhiva (1):

  • Aprovizionarea si Desfacerea Produselor Finite.pdf