Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3213
Mărime: 20.19KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dinu Vasile
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE COMERŢ

Cuprins

Introducere 3

1.1. Definiţia conceptului de calitate 4

1.2 Demersul calităţii 5

2. Caracteristici de calitate 6

2.1 Caracteristici tehnice 6

2.2 Caracteristici de disponibilitate 7

2.3 Caracteristici economice 7

2.4 Caracteristici psiho-senzoriale 7

2.5 Alte criterii de clasificare a caracteristicilor 8

Concluzie 9

Bibliografie 10

Extras din document

Introducere - Importanţa calităţii

Modificările intervenite în societatea cotidiană tind să plaseze activităţile economice din sfera fenomenelor cantitative în cea a fenomenelor calitative.

Optica dezvoltării economice anarhice a producţiei de dragul producţiei este înlocuită cu realizarea unor activităţi izvorâte din acţiunea legii cererii si ofertei, din acţiunea mecanismului eficienţei şi rentabilităţii. Toate acestea sunt subsumate calităţii producţiei şi a produselor, factor ce influenţează în mod direct şi indirect principalii indicatori economico-financiari ai oricărei întreprinderi.

Orientarea activităţilor economice spre produse superioare din punct de vedere calitativ reprezintă nu numai o modalitate necesară în lupta concurenţială, în câştigarea de noi pieţe, dar, nu în ultimă instanţă, contribuie la creşterea performanţelor economice, la îmbunătăţirea situaţiei financiare a oricărui agent economic. Experienţa mondială şi orientarea economiilor statelor spre globalizare demonstrează creşterea în ritm alert a interesului pentru calitate astfel că pentru societatea modernă ridicarea continuă a calităţii produselor şi serviciilor constituie condiţia de bază a creşterii economice.

Acestea sunt câteva din motivele pentru care calitatea produselor are o contribuţie substanţială în existenţa oricărei întreprinderi. La nivel naţional, această perspectivă este influenţată nu numai de concurenţa internă tot mai acerbă, dar şi de extinderea relaţiilor economice internaţionale, de integrarea economiei româneşti în structurile Uniunii Europene.

La nivel microeconomic, o contribuţie importantă la elucidarea unor asemenea aspecte o are analiza calităţii produselor sub toate aspectele sale: tehnice, tehnologice, economico-financiare, juridice.

Calitatea este sau nu un concept abstract? Se poate sau nu măsura? Cine poate aprecia cât mai exact mărimea calităţii unui produs sau serviciu? Acestea sunt câteva din întrebările care îşi vor găsi un răspuns în prezenta lucrare.

1.1 Definiţia conceptului de calitate

Termenul de calitate îşi are originea în cuvântul latin „qualitas” derivat din „qualis”, având semnificaţia de „atribut”, „caracteristică”, „proprietate”, „fel de a fi”. Pornind de la acest lucru, literatura de specialitate prezintă un număr considerabil de definiţii ale conceptului, care se înscriu pe o linie de evoluţie continuă.

În prezent, calitatea este o noţiune cu o foarte largă utilizare, ceea ce face extrem de dificilă definirea din punct de vedere ştiinţific. Discipline ca filosofia, economia şi cele tehnice dau un înţeles diferit acestui termen.

În filosofie, calitatea este definită ca o categorie ce exprimă sinteza lucrurilor şi însuşirilor esenţiale ale obiectelor, precum şi ale proceselor. În logică, prin calitate se înţelege un criteriu de ordin logic, după care judecăţile de predicţie se împart în afirmative şi negative.

În practica economică se dau înţelesuri diferite acestui concept. Astfel, calitatea este definită ca fiind: „satisfacerea cerinţelor clientului”, „disponibilitatea produsului”, „un demers sistematic către excelenţă”, „conformitatea cu specificaţiile”, „corespunzător pentru utilizare”, „prestarea de servicii conform cerinţelor cetăţeanului”1, „ansamblu de standarde şi caracteristici ale unui produs, raportate la capacitatea sa de a satisface necesităţile care se cunosc sau se presupun”2, „satisfacerea cererii clientului, bazându-se pe prevenirea caracteristicilor non-calităţii”3, „extinderea prin care un produs sau un serviciu realizează specificările clientului şi este conform cu întrebuinţarea sa”4

Definirea calităţii are o importanţă deosebită. Calitatea influenţează productivitatea muncii, nivelul preţurilor, şi, în general, performanţele economice ale firmelor. Calitatea se găseşte într-un anumit raport faţă de valoarea de întrebuinţare, individualizează produsele între ele în funcţie de numărul caracteristicilor utile pe care le au şi după măsura în care corespund domeniului de utilizare căruia i-au fost destinate.

Standardul ISO 8402 defineşte calitatea5 ca reprezentând „ansamblul careacteristicilor unei entităţi, care îi conferă aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite”. Din această definiţie pot fi desprinse o serie de elemente extrem de importante referitoare la modalitatea concretă de analiză a calităţii, anume:

- calitatea nu este exprimată prin intermediul unei singure caractersitici, ci printr-un ansamblu de caracteristici:

- calitatea nu este un concept singular; ea se defineşte numai în relaţie cu nevoile clienţilor

- calitatea este o variabilă de tip continuu

- calitatea satisface nu doar nevoile exprimate, ci şi pe cele implicite ale utilizatorilor

În ceea ce priveşte abordarea problemei calităţii produselor, este unanim acceptat faptul că aceasta trebuie să se facă de-a lungul „filierei” produsului, pornind de la faza de concepţie a produsuilui şi ajungând până la faza de reciclare a deşeurilor realizate în urma consumului produsului respectiv.

_____________________

Note:

1Ernst Maragall, Primăria din Barcelona: Calitate totală în serviciile publice. INAP şi Fundaţia pentru Formare şi Tehnologie, 1992

2Norma I.S.O. 9004-2

3Rosander

4Biroul Gestiunii şi Bugetelor Statelor Unite, 1988

5Standardul SR ISO 9000-1: 1996, Standarde pentru managementul calităţii şi asigurarea calităţii – Partea I

1.2 Demersul calităţii

Pentru a percepe noţiunea de calitate, este necesar să se realizeze o parcurgere istorică, explicând evoluţia acestui concept până în prezent. Calitatea produselor şi serviciilor i-a preocupat pe oameni din cele mai vechi timpuri.

Se consideră că cea mai veche referire la noţiunea de calitate este întâlnită în Geneză: „Lumea a fost creată în şase zile şi după fiecare zi Dumnezeu a zis: a fost bine făcut”. Preocuparea pentru calitatea produselor realizate este străveche, începuturile înfiripării în conştiinţa oamenilor a semnificaţiei utilităţii obiectelor utilizate datând din perioada timpurie a epocii primitive. În Antichitate, cu 2150 de ani î.Hr, calitatea în construcţia caselor este descrisă în Codul lui Hammourabi1, fiind prevăzute pedepse aspre pentru cei care nu respectau cerinţele definite. Tot în Antichitate meşteşugarii individuali erau aşa zişii creatori totali, ei ocupându-se de proiectarea, execuţia şi controlul produselor din punct de vedere calitativ, garantând prin însemnele specifice aplicate pe produse, calitatea acestora.

Preview document

Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 1
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 2
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 3
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 4
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 5
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 6
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 7
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 8
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 9
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Calitatea Produselor - Concept si Caracteristici de Calitate.doc

Alții au mai descărcat și

Securitate și Aspecte Etice privind Comerțul Electronic

1. Introducere În economia actuală informaţia este unul dintre cele mai importante bunuri ale unei organizaţii, probabil inferioară doar...

Tehnici de Recrutare a Personalului

Introducere Recrutarea personalului reprezinta procesul de cautare, de localizare, de identificare si de atragere a candidatilor potentiali, din...

Recrutarea Personalului

1. ASPECTE TEORETICE ALE RECRUTĂRII PERSONALULUI Recrutarea şi secţia personalului în cadrul unei companii, în vederea îndeplinirii obiectivelor...

Comertul cu Amanuntul

Introducere In cadrul sistemelor de distribuţie a mărfurilor comertul cu amanuntul reprezinta o verigă intermediară în fluxul relaţiilor...

Depozitul de Mărfuri

I.1.Depozitarea constă în cumpărarea, stocarea, prelucrarea si vinderea/revinderea marfurilor catre beneficiari. Această operație se realizează în...

Proprietățile Generale ale Mărfurilor

Progresele continue în domeniul ştiinţelor aplicate, reflectate în caracteristicile ofertei de mărfuri, impun menţinerea învăţământului comercial...

Etichetele

Eticheta Eticheta unui produs reprezintă orice material scris, imprimat sau ilustrat ce conţine totalitatea informaţiilor care însoţesc produsul...

IKEA - Analiza SWOT

Prezentare generală IKEA este o companie privată care comercializează mobilier casnic la preţuri reduse.Compania a fost fondată în Suedia, dar...

Te-ar putea interesa și

Elemente ale Managementului Calitatii - SC Tremula Constanta SA

INTRODUCERE Într-o economie aflată în tranziţie spre economia de piaţă şi care doreşte o integrare în structurile europene, se simte tot mai acut...

Organizarea Calitatii Totale a Produselor la SC Agricola International SA Bacau

INTRODUCERE Continutul conceptului de „calitate totala” Satisfacerea cerintelor clientilor prin cresterea calitatii produselor si serviciilor...

Marcarea Ecologică a Produselor în Uniunea Europeană

Introducere Am ales ca temă de licenţă „Marcarea ecologică a produselor ” iar studiul de caz l-am făcut analizând baza unui produs ecologic şi...

Sistemul de Managament

CAPITOLUL I_Fundamentele teoretico-metodologice ale strategiilor 1.1 Conceptul de strategie. Strategiile reprezinta programul general de actiune...

Politica Uniunii Europene de Promovare a Calității și Competitivității

Introducere Dat fiind specificul temei, complexitatea standardelor de calitate, evoluţia acestora, politica în domeniul calităţii, intrarea...

Particularitățile Sistemului Bancar

CAPITOLUL 1 PARTICULARITĂŢILE SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1. EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC DUPA ANUL 1990 Sistemul bancar este considerat...

Asigurarea Calitatii in Industria Software

1. Concepte generale privind calitatea Importanta calitatii produselor software este justificata prin mai multe aspecte: erorile din programele de...

Calitatea și securitatea pâinii

1. NOTIUNI GENERALE DESPRE MARFURI 1.1. MARFURI: DEFINITIE SI SEMNIFICATIE Legislatia, precum si diferitele domenii teoretice si practice ale...

Ai nevoie de altceva?