Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 9195
Mărime: 69.26KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andreea Saseanu
Acest document l-am prezentat la sesiunea de cercetari stiintifice din acest an (2009), si poate fi prelucrat pentru a fi prezentat ca lucrare de diploma! Are 20 de pagini contine si un studiu ede caz in care sunt exemplificate notiunile teoretice din document intr-un mod practic.

Cuprins

1. Abstract.

2. Introducere. Începuturile Internetului.

3. Tipuri de comerţ electronic în România.

4. Domeniile comerţului electronic. Exemple din România.

5. Avantaje vs dezavantaje în comerţul electronic.

6. Sisteme de plăţi în România.

7. Designul şi tehnologia amenajării în comerţul electronic.

8. Comerţul electronic în România

9. Perspective.

10. Studiu de caz.

11. Concluzii.

Extras din document

Abstract

Internetul este un mediu de afaceri şi oferă noi valenţe modului de desfăşurare a afacerilor. Acesta a dat naştere unei forme moderne de afaceri numită comerţ electronic. Comerţul electronic se adresează dorinţelor societăţilor şi consumatorilor. Acesta a devenit o componentă importantă a globalizării şi este o oportunitate majoră pentru comerţ şi dezvoltare. Domeniile comerţului s-au diversificat în ultimii ani, multe companii fiind implicate în modele B2B, B2C. Comerţul electronic are numeroase avantaje: creşte viteza de comunicare, compania îşi poate localiza uşor clientii, asigură canale alternative de vânzare. Comunicarea cu un client din cealaltă parte a globului devine la fel de facilă precum comunicarea cu o persoană din încăperea alăturată. Principiile de bază ale designului în comerţul electronic sunt: armonia, echilibrul,contrastul şi proporţia,fonturile folosite trebuie să fie clare şi neobositoare, iar pagina nu trebuie supraîncărcată cu mesaje promoţionale. Ramura comerţului electronic care a pătruns destul de bine pe piaţa românească şi a cunoscut un anume succes o reprezintă ramura de servicii financiare, prin sistemele electronice de plată, de tip cărţi de plată. Prin prisma indicatorilor vizând infrastructura de telecomunicaţii şi cea informaţională, precum şi a indicatorului privind difuziunea Internetului, România se situeaza la o distanţă considerabilă faţă de ţările membre ale UE. Estimările pentru 2009 arată o valoare totală a comerţului electronic cu plata online de aproximativ 70 milioane euro. Românii au căpătat mai multă încredere în utilizarea cardului la plata online a produselor pe care doreau să le cumpere. Plăţile online prin carduri bancare vor continua să crească şi anul acesta, tocmai pentru că Internetul aduce mai multe oportunităţi de vânzare şi promovare la costuri mai reduse. Comerţul electronic reduce costurile de tranzacţionare, îmbunătăţeşte accesul la infomaţiile de piaţă, măreşte competitivitatea, resursele sunt mai bine alocate, dă posibilitatea firmelor de a concura pe pieţe tot mai globalizate.

Cuvinte cheie: comerţ electronic, tranzacţii, dezvoltare, eficienţă, tehnologii

Introducere

În contextul înlocurii treptate a tranzacţiilor de tip tradiţional cu tehnologii moderne informatizate, comerţul electronic cunoaşte o amploare deosebită. Pe scurt, comerţul electronic poate fi definit ca fiind ansamblul schimburilor electronice legate de activităţile comerciale. O altă definiţie ar fi: comerţul electronic reprezintă un schimb electronic de informaţii între o afacere şi clienţii săi, constituind una din cele mai vizibile faţete ale afacerilor pe web. E-business (afaceri electronice) nu se limitează la cumpărarea şi vânzarea de bunuri sau servicii, incluzând servirea cumpărătorilor, colaborarea cu partenerii de afaceri sau conducerea unei organizaţii prin mijloace electronice. Sub impactul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor noţiunea de piaţă s-a schimbat de la un loc geografic la o reţea globală. În trecut piaţa era un loc fizic în cadrul căruia oamenii acţionau; în viitor omul dotat cu mijloace electronice adecvate va fi centrul în jurul căruia se va acţiona pe piaţa internaţională. Întreprinderile au înţeles utilitatea reţelei mondiale pentru optimizarea relaţiilor lor cu furnizorii, clienţii, intermediarii sau firmele de logistică.

Începuturile Internetului

Citat: „Ne place sau nu lumea se schimbă şi noi facem parte din ea”.

Apariţia primului computer cu o interfaţă de procesare a mesajelor ce a avut loc la 1 septembrie 1969 poate fi considerată un eveniment istoric, ce urma să-şi lase amprenta asupra întregii lumi.Tot în acest an putem vorbi de începutul a ceea ce noi numim astăzi Internet, deoarece în această perioadă s-a realizat comunicarea între 2 persoane aflate la distanţă prin intermediul Internetului. Descoperirea Internetului reprezintă un moment important în istorie putând fi asemănat cu Revoluţia Industrială. Acesta a avut o evoluţie neaşteptată, iar numărul calculatoarelor conectate la Internet în anii 2000 a depăşit cu mult orice previziune. Dacă între 1990-1996 numărul calculatoarelor conectate era mai mic de 2 mil, în anul 2000 numărul calculatoarelor conectate la Internet atingea nivelul de 12 mil utilizatori, fiind vizibilă această evoluţie ascendentă a Internetului.

Deşi prima legătură la Internet a avut loc în urmă cu 40 de ani în România putem vorbi de internet doar de 16 ani. Astfel în 1992 apare primul nod românesc care realizează legatura internaţională cu EARN (European Academic Research Network) prin Universitatea din Viena . Cu un an mai tarziu nodul asigura conectivitatea completă la Internet , ICI fiind prima entitate din România conectată la Internet. România este astfel cuplată oficial la Internet, domeniul ro fiind recunoscut la nivel international de către Internet Asignement Numbers Authority. Cu toate astea în România Internetul s-a impus mai greu datorită lipsei calculatoarelor şi echipamentelor de comunicaţie, dar există şi un aspect pozititv, şi anume faptul că penetrarea Internetului în România a atins 16% în anul 2003, înregistrandu-se o creşte de 8 ori faţă de anul 1998.

Internetul poate fi considerat şi un mediu de afaceri deoarece interfeţele lui în diferite domenii de activitate sunt din ce în ce mai intense, oferind noi valenţe modului de desfăşurare a afacerilor. Această evoluţie a afacerilor electronice are o influenţă semnificativă şi asupra comerţului, dând naştere unei forme moderne de afaceri denumită: comerţ electronic. Dezvoltarea simultană a telecomunicaţiilor şi utilizării calculatoarelor a făcut posibilă crearea unor tehnologii specifice care vor influenţa esenţial activităţile economico-sociale, mai ales prin dezvoltarea extensivă a comerţului electronic. Internetul măreşte câmpul de acţiune a comercianţilor şi înlătură barierele de intrare în el, chiar şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Cantitatea de produse şi servicii pusă la dispoziţia clienţilor este din ce în ce mai mare, acestea putând satisface cât mai bine doleanţele clienţilor. Această nouă tehnologie susţine pe cei ce doresc să-şi extindă sfera de acţiune în afara graniţelor, acţionând într-un mediu electronic şi având la dispoziţie soluţii rapide, care îi feresc de izolarea zonală sau naţională.

Preview document

Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 1
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 2
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 3
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 4
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 5
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 6
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 7
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 8
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 9
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 10
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 11
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 12
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 13
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 14
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 15
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 16
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 17
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 18
Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective.doc

Alții au mai descărcat și

Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională

1.Introducere „Orice afacere în ziua de astăzi concurează în două lumi: o lume fizică cu resurse pe care managerii pot să le vadă şi să le atingă...

Comerț Electronic

CAPITOLUL1. CONSIDERAŢII PRIVIND COMERŢUL ELECTRONIC 1.1. INTERNETUL - BAZĂ A COMERŢULUI ELECTRONIC Odată cu începuturile Internetului un nou tip...

Comerțul Electronic

1. Introducere Comertul electronic se poate defini ca fiind o activitate comerciala în care o firma (comerciant) foloseste Internetul pentru a-si...

Magazinul Electronic - Magazinul Viitorului

Capitolul 1.Aspecte privind comerţul electronic şi societatea informaţională Economia digitală,societatea informaţională şi comerţul electronic...

Comerțul Electronic în România

Aparitia comertului electronic De-a lungul istoriei omenirii, schimbul de produse si servicii a cunoscut mai multe forme. Daca la inceput, in...

Comertul Electronic - Studiu de Caz

Capitolul I: Comerţul Electronic 1.1 Introducere. Scurt istoric Comerţul electronic se poate defini ca fiind o activitate comercială în care o...

Comerț Electronic

ÎNTRODUCERE Lucrarea de faţă este un rezumat a practicii de diplomă efectuată de studentul gr. TI-972 Harcel Vladislav. Conform contractului...

Evolutia Comertului Electronic

Introducere Apariţia comerţului prin Internet a creat noi oportunităţi, dar şi perspective comerciale importante. Comerţul electronic stimulează...

Ai nevoie de altceva?