Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Andreea Saseanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

1. Abstract.
2. Introducere. Începuturile Internetului.
3. Tipuri de comerţ electronic în România.
4. Domeniile comerţului electronic. Exemple din România.
5. Avantaje vs dezavantaje în comerţul electronic.
6. Sisteme de plăţi în România.
7. Designul şi tehnologia amenajării în comerţul electronic.
8. Comerţul electronic în România
9. Perspective.
10. Studiu de caz.
11. Concluzii.

Extras din document

Abstract

Internetul este un mediu de afaceri şi oferă noi valenţe modului de desfăşurare a afacerilor. Acesta a dat naştere unei forme moderne de afaceri numită comerţ electronic. Comerţul electronic se adresează dorinţelor societăţilor şi consumatorilor. Acesta a devenit o componentă importantă a globalizării şi este o oportunitate majoră pentru comerţ şi dezvoltare. Domeniile comerţului s-au diversificat în ultimii ani, multe companii fiind implicate în modele B2B, B2C. Comerţul electronic are numeroase avantaje: creşte viteza de comunicare, compania îşi poate localiza uşor clientii, asigură canale alternative de vânzare. Comunicarea cu un client din cealaltă parte a globului devine la fel de facilă precum comunicarea cu o persoană din încăperea alăturată. Principiile de bază ale designului în comerţul electronic sunt: armonia, echilibrul,contrastul şi proporţia,fonturile folosite trebuie să fie clare şi neobositoare, iar pagina nu trebuie supraîncărcată cu mesaje promoţionale. Ramura comerţului electronic care a pătruns destul de bine pe piaţa românească şi a cunoscut un anume succes o reprezintă ramura de servicii financiare, prin sistemele electronice de plată, de tip cărţi de plată. Prin prisma indicatorilor vizând infrastructura de telecomunicaţii şi cea informaţională, precum şi a indicatorului privind difuziunea Internetului, România se situeaza la o distanţă considerabilă faţă de ţările membre ale UE. Estimările pentru 2009 arată o valoare totală a comerţului electronic cu plata online de aproximativ 70 milioane euro. Românii au căpătat mai multă încredere în utilizarea cardului la plata online a produselor pe care doreau să le cumpere. Plăţile online prin carduri bancare vor continua să crească şi anul acesta, tocmai pentru că Internetul aduce mai multe oportunităţi de vânzare şi promovare la costuri mai reduse. Comerţul electronic reduce costurile de tranzacţionare, îmbunătăţeşte accesul la infomaţiile de piaţă, măreşte competitivitatea, resursele sunt mai bine alocate, dă posibilitatea firmelor de a concura pe pieţe tot mai globalizate.

Cuvinte cheie: comerţ electronic, tranzacţii, dezvoltare, eficienţă, tehnologii

Introducere

În contextul înlocurii treptate a tranzacţiilor de tip tradiţional cu tehnologii moderne informatizate, comerţul electronic cunoaşte o amploare deosebită. Pe scurt, comerţul electronic poate fi definit ca fiind ansamblul schimburilor electronice legate de activităţile comerciale. O altă definiţie ar fi: comerţul electronic reprezintă un schimb electronic de informaţii între o afacere şi clienţii săi, constituind una din cele mai vizibile faţete ale afacerilor pe web. E-business (afaceri electronice) nu se limitează la cumpărarea şi vânzarea de bunuri sau servicii, incluzând servirea cumpărătorilor, colaborarea cu partenerii de afaceri sau conducerea unei organizaţii prin mijloace electronice. Sub impactul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor noţiunea de piaţă s-a schimbat de la un loc geografic la o reţea globală. În trecut piaţa era un loc fizic în cadrul căruia oamenii acţionau; în viitor omul dotat cu mijloace electronice adecvate va fi centrul în jurul căruia se va acţiona pe piaţa internaţională. Întreprinderile au înţeles utilitatea reţelei mondiale pentru optimizarea relaţiilor lor cu furnizorii, clienţii, intermediarii sau firmele de logistică.

Începuturile Internetului

Citat: „Ne place sau nu lumea se schimbă şi noi facem parte din ea”.

Apariţia primului computer cu o interfaţă de procesare a mesajelor ce a avut loc la 1 septembrie 1969 poate fi considerată un eveniment istoric, ce urma să-şi lase amprenta asupra întregii lumi.Tot în acest an putem vorbi de începutul a ceea ce noi numim astăzi Internet, deoarece în această perioadă s-a realizat comunicarea între 2 persoane aflate la distanţă prin intermediul Internetului. Descoperirea Internetului reprezintă un moment important în istorie putând fi asemănat cu Revoluţia Industrială. Acesta a avut o evoluţie neaşteptată, iar numărul calculatoarelor conectate la Internet în anii 2000 a depăşit cu mult orice previziune. Dacă între 1990-1996 numărul calculatoarelor conectate era mai mic de 2 mil, în anul 2000 numărul calculatoarelor conectate la Internet atingea nivelul de 12 mil utilizatori, fiind vizibilă această evoluţie ascendentă a Internetului.

Deşi prima legătură la Internet a avut loc în urmă cu 40 de ani în România putem vorbi de internet doar de 16 ani. Astfel în 1992 apare primul nod românesc care realizează legatura internaţională cu EARN (European Academic Research Network) prin Universitatea din Viena . Cu un an mai tarziu nodul asigura conectivitatea completă la Internet , ICI fiind prima entitate din România conectată la Internet. România este astfel cuplată oficial la Internet, domeniul ro fiind recunoscut la nivel international de către Internet Asignement Numbers Authority. Cu toate astea în România Internetul s-a impus mai greu datorită lipsei calculatoarelor şi echipamentelor de comunicaţie, dar există şi un aspect pozititv, şi anume faptul că penetrarea Internetului în România a atins 16% în anul 2003, înregistrandu-se o creşte de 8 ori faţă de anul 1998.

Internetul poate fi considerat şi un mediu de afaceri deoarece interfeţele lui în diferite domenii de activitate sunt din ce în ce mai intense, oferind noi valenţe modului de desfăşurare a afacerilor. Această evoluţie a afacerilor electronice are o influenţă semnificativă şi asupra comerţului, dând naştere unei forme moderne de afaceri denumită: comerţ electronic. Dezvoltarea simultană a telecomunicaţiilor şi utilizării calculatoarelor a făcut posibilă crearea unor tehnologii specifice care vor influenţa esenţial activităţile economico-sociale, mai ales prin dezvoltarea extensivă a comerţului electronic. Internetul măreşte câmpul de acţiune a comercianţilor şi înlătură barierele de intrare în el, chiar şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Cantitatea de produse şi servicii pusă la dispoziţia clienţilor este din ce în ce mai mare, acestea putând satisface cât mai bine doleanţele clienţilor. Această nouă tehnologie susţine pe cei ce doresc să-şi extindă sfera de acţiune în afara graniţelor, acţionând într-un mediu electronic şi având la dispoziţie soluţii rapide, care îi feresc de izolarea zonală sau naţională.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective.doc

Alte informatii

Acest document l-am prezentat la sesiunea de cercetari stiintifice din acest an (2009), si poate fi prelucrat pentru a fi prezentat ca lucrare de diploma! Are 20 de pagini contine si un studiu ede caz in care sunt exemplificate notiunile teoretice din document intr-un mod practic.