Comert International

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Comert International.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 93 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Luca Georgescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Comert

Extras din document

Cap.1

Aspecte generale privind desfăşurarea comerţului

internaţional

1.Explicaţie preliminară

Relaţiile economice, îndeosebi comerţul internaţional ocupă un rol important în viaţa internaţională, în care cooperarea şi colaborarea dintre state se manifestă şi trebuie să se manifeste ca un mijloc de promovare a păcii şi securităţii internaţionale, de cunoaştere reciprocă şi apropiere între popoare.

În epoca noastră, nici o ţară, indiferent de mărimea sau bogăţiile sale, nu-şi poate asigura toate produsele de care are nevoie, numai din producţia proprie. Ca urmare, fiecare ţară este nevoită să desfăşoare o activitate de comerţ exterior. Activitatea de comerţ exterior cuprinde raporturile cu străinătatea, privind vânzarea-cumpărarea sau schimburile de mărfuri, prestările de servicii, transporturile şi expediţiile internaţionale, proiectarea şi executarea de lucrări, asistenţă sau colaborare tehnică şi în general, orice acte sau fapte de comerţ. Creşterea economică a oricărei ţări este rezultatul acţiunii conjugate a două categorii de factori: interni şi externi.Cei interni, legaţi de eforturile pe care le face fiecare popor pentru a-şi dezvolta economia, au un scop determinant. Cei externi, legaţi de participarea ţărilor la circuitul economic mondial influenţează creşterea economică în mod nemijlocit, prin intermediul factorilor interni, multiplicîndu-le sau diminuîndu-le forţa. Printre factorii externi, un rol deosebit de important şi în continuă creştere are comerţul exterior. Influenţa acestui factor asupra creşterii economice se exercită sub mai multe forme.

În primul rând, comerţul exterior asigură înfăptuirea realizării produsului social chiar şi în condiţiile în care structura cererii diferă de structura ofertei. Astfel, dacă oferta depăşeşte capacitatea de absorbţie a pieţei interne, asigurarea unei producţii eficiente impune apelarea la piaţa externă. Pe de altă parte, anumite produse, fie că nu pot fi obţinute în producţia internă, fie că nu se justifică din punct de vedere economic a se obţine din producţia internă. Şi într-un caz şi în celălalt aceste produse se pot obţine numai de pe producţia externă. În al doilea rând, comerţul exterior determină sporirea sau diminuarea venitului naţional produs în exterior, în funcţie de raportul dintre valoarea naţională şi valoarea internaţională a mărfurilor care fac obiectul comerţului extrior.

Comerţul exterior are menirea de a contribui la ridicarea nivelului de trai a populaţiei, precum şi îmbunătăţirea continuă a climatului politic internaţional, creînd condiţii de bună vecinătate, pace şi securitate între popoare.

Dezvoltarea schimburilor cu străinătatea este o consecinţă a dezvoltării întregii economii naţionale, a promovării principiilor economiei de piaţă, ceea ce impune perfecţionarea structurilor organizatorice ale comerţului internaţional, promovarea unor metode şi mijloace care să asigure creşterea eficienţei activităţii de comerţ exterior. Obiectivele colaborării dintre state sunt promovarea comerţului reciproc şi a relaţiilor economice dintre state, îmbunătăţirea nivelului de trai, a condiţiilor de muncă şi a creşterii productivităţii şi stabilităţii financiare. Autorităţile statului urmăresc înlăturarea barierelor din calea comerţului, dezvoltarea armonioasă şi expansiunea comerţului internaţional.

Cerinţele progresului economic general, interesele dezvoltării economice ale tuturor statelor şi cele ale rezolvării problemelor viitorului impun o nouă organizare a relaţiilor economice, precum şi necesitatea înfăptuirii unei noi ordini economice internaţionale. Problema conceptului de nouă ordine economică internaţională, a precizării concrete, nu numai a principiilor de drept, ci şi a practicii în care acestea se pot concretiza, constituie o preocupare actuală pentru organizaţiile economice internaţionale, în special pentru Organizaţia Naţiunilor Unite. Statele semnează acorduri de cooperare şi îşi afirmă angajamentul lor ferm pentru democraţia bazată pe respectarea regulilor de drept, a libertăţilor fundamentale ale omului, exprimîndu-şi disponibilitatea de a coopera pentru a găsi căi şi mijloace de întărire a economiei de piaţă şi a relaţiilor economice dintre state.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comert International.doc