Comerț Internațional

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 27660
Mărime: 89.95KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Luca Georgescu

Extras din document

Cap.1

Aspecte generale privind desfăşurarea comerţului

internaţional

1.Explicaţie preliminară

Relaţiile economice, îndeosebi comerţul internaţional ocupă un rol important în viaţa internaţională, în care cooperarea şi colaborarea dintre state se manifestă şi trebuie să se manifeste ca un mijloc de promovare a păcii şi securităţii internaţionale, de cunoaştere reciprocă şi apropiere între popoare.

În epoca noastră, nici o ţară, indiferent de mărimea sau bogăţiile sale, nu-şi poate asigura toate produsele de care are nevoie, numai din producţia proprie. Ca urmare, fiecare ţară este nevoită să desfăşoare o activitate de comerţ exterior. Activitatea de comerţ exterior cuprinde raporturile cu străinătatea, privind vânzarea-cumpărarea sau schimburile de mărfuri, prestările de servicii, transporturile şi expediţiile internaţionale, proiectarea şi executarea de lucrări, asistenţă sau colaborare tehnică şi în general, orice acte sau fapte de comerţ. Creşterea economică a oricărei ţări este rezultatul acţiunii conjugate a două categorii de factori: interni şi externi.Cei interni, legaţi de eforturile pe care le face fiecare popor pentru a-şi dezvolta economia, au un scop determinant. Cei externi, legaţi de participarea ţărilor la circuitul economic mondial influenţează creşterea economică în mod nemijlocit, prin intermediul factorilor interni, multiplicîndu-le sau diminuîndu-le forţa. Printre factorii externi, un rol deosebit de important şi în continuă creştere are comerţul exterior. Influenţa acestui factor asupra creşterii economice se exercită sub mai multe forme.

În primul rând, comerţul exterior asigură înfăptuirea realizării produsului social chiar şi în condiţiile în care structura cererii diferă de structura ofertei. Astfel, dacă oferta depăşeşte capacitatea de absorbţie a pieţei interne, asigurarea unei producţii eficiente impune apelarea la piaţa externă. Pe de altă parte, anumite produse, fie că nu pot fi obţinute în producţia internă, fie că nu se justifică din punct de vedere economic a se obţine din producţia internă. Şi într-un caz şi în celălalt aceste produse se pot obţine numai de pe producţia externă. În al doilea rând, comerţul exterior determină sporirea sau diminuarea venitului naţional produs în exterior, în funcţie de raportul dintre valoarea naţională şi valoarea internaţională a mărfurilor care fac obiectul comerţului extrior.

Comerţul exterior are menirea de a contribui la ridicarea nivelului de trai a populaţiei, precum şi îmbunătăţirea continuă a climatului politic internaţional, creînd condiţii de bună vecinătate, pace şi securitate între popoare.

Dezvoltarea schimburilor cu străinătatea este o consecinţă a dezvoltării întregii economii naţionale, a promovării principiilor economiei de piaţă, ceea ce impune perfecţionarea structurilor organizatorice ale comerţului internaţional, promovarea unor metode şi mijloace care să asigure creşterea eficienţei activităţii de comerţ exterior. Obiectivele colaborării dintre state sunt promovarea comerţului reciproc şi a relaţiilor economice dintre state, îmbunătăţirea nivelului de trai, a condiţiilor de muncă şi a creşterii productivităţii şi stabilităţii financiare. Autorităţile statului urmăresc înlăturarea barierelor din calea comerţului, dezvoltarea armonioasă şi expansiunea comerţului internaţional.

Cerinţele progresului economic general, interesele dezvoltării economice ale tuturor statelor şi cele ale rezolvării problemelor viitorului impun o nouă organizare a relaţiilor economice, precum şi necesitatea înfăptuirii unei noi ordini economice internaţionale. Problema conceptului de nouă ordine economică internaţională, a precizării concrete, nu numai a principiilor de drept, ci şi a practicii în care acestea se pot concretiza, constituie o preocupare actuală pentru organizaţiile economice internaţionale, în special pentru Organizaţia Naţiunilor Unite. Statele semnează acorduri de cooperare şi îşi afirmă angajamentul lor ferm pentru democraţia bazată pe respectarea regulilor de drept, a libertăţilor fundamentale ale omului, exprimîndu-şi disponibilitatea de a coopera pentru a găsi căi şi mijloace de întărire a economiei de piaţă şi a relaţiilor economice dintre state.

Preview document

Comerț Internațional - Pagina 1
Comerț Internațional - Pagina 2
Comerț Internațional - Pagina 3
Comerț Internațional - Pagina 4
Comerț Internațional - Pagina 5
Comerț Internațional - Pagina 6
Comerț Internațional - Pagina 7
Comerț Internațional - Pagina 8
Comerț Internațional - Pagina 9
Comerț Internațional - Pagina 10
Comerț Internațional - Pagina 11
Comerț Internațional - Pagina 12
Comerț Internațional - Pagina 13
Comerț Internațional - Pagina 14
Comerț Internațional - Pagina 15
Comerț Internațional - Pagina 16
Comerț Internațional - Pagina 17
Comerț Internațional - Pagina 18
Comerț Internațional - Pagina 19
Comerț Internațional - Pagina 20
Comerț Internațional - Pagina 21
Comerț Internațional - Pagina 22
Comerț Internațional - Pagina 23
Comerț Internațional - Pagina 24
Comerț Internațional - Pagina 25
Comerț Internațional - Pagina 26
Comerț Internațional - Pagina 27
Comerț Internațional - Pagina 28
Comerț Internațional - Pagina 29
Comerț Internațional - Pagina 30
Comerț Internațional - Pagina 31
Comerț Internațional - Pagina 32
Comerț Internațional - Pagina 33
Comerț Internațional - Pagina 34
Comerț Internațional - Pagina 35
Comerț Internațional - Pagina 36
Comerț Internațional - Pagina 37
Comerț Internațional - Pagina 38
Comerț Internațional - Pagina 39
Comerț Internațional - Pagina 40
Comerț Internațional - Pagina 41
Comerț Internațional - Pagina 42
Comerț Internațional - Pagina 43
Comerț Internațional - Pagina 44
Comerț Internațional - Pagina 45
Comerț Internațional - Pagina 46
Comerț Internațional - Pagina 47
Comerț Internațional - Pagina 48
Comerț Internațional - Pagina 49
Comerț Internațional - Pagina 50
Comerț Internațional - Pagina 51
Comerț Internațional - Pagina 52
Comerț Internațional - Pagina 53
Comerț Internațional - Pagina 54
Comerț Internațional - Pagina 55
Comerț Internațional - Pagina 56
Comerț Internațional - Pagina 57
Comerț Internațional - Pagina 58
Comerț Internațional - Pagina 59
Comerț Internațional - Pagina 60
Comerț Internațional - Pagina 61
Comerț Internațional - Pagina 62
Comerț Internațional - Pagina 63
Comerț Internațional - Pagina 64
Comerț Internațional - Pagina 65
Comerț Internațional - Pagina 66
Comerț Internațional - Pagina 67
Comerț Internațional - Pagina 68
Comerț Internațional - Pagina 69
Comerț Internațional - Pagina 70
Comerț Internațional - Pagina 71
Comerț Internațional - Pagina 72
Comerț Internațional - Pagina 73
Comerț Internațional - Pagina 74
Comerț Internațional - Pagina 75
Comerț Internațional - Pagina 76
Comerț Internațional - Pagina 77
Comerț Internațional - Pagina 78
Comerț Internațional - Pagina 79
Comerț Internațional - Pagina 80
Comerț Internațional - Pagina 81
Comerț Internațional - Pagina 82
Comerț Internațional - Pagina 83
Comerț Internațional - Pagina 84
Comerț Internațional - Pagina 85
Comerț Internațional - Pagina 86
Comerț Internațional - Pagina 87
Comerț Internațional - Pagina 88
Comerț Internațional - Pagina 89
Comerț Internațional - Pagina 90
Comerț Internațional - Pagina 91
Comerț Internațional - Pagina 92
Comerț Internațional - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Comert International.doc

Alții au mai descărcat și

Teoria Comerțului Internațional

Cap.1 TEORIA CLASICĂ A COMERŢULUI INTERNAŢIONAL Privind retrospectiv evoluţia teoriei comerţului internaţional, bazele ei se regăsesc în lucrările...

Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională

„Orice afacere în ziua de astăzi concurează în două lumi: o lume fizică cu resurse pe care managerii pot să le vadă şi să le atingă şi o lume...

Tehnici de Plată și de Finanțare în Comerțul Exterior

Unul dintre cele mai importante momente în desfasurarea schimburilor internationale îl constituie încasarea contravalorii marfurilor exportate sau...

Protectia Consumatorilor pe Plan International

Principiile directoare ale ONU privind protectia consumatorului Organizatia Natiunilor Unite a elaborat si adoptat in 1985 un document denumit:...

Relațiile Economice Internaționale

Relaţiile economice internaţionale reprezintă legăturile dintre economiile naţionale, dintre agenţii economici de pe glob, legături care se...

Instrumente si Mijloace Utilizate in Platile Intrenationale

Instrumente, mijloace si tehnici de plata utilizate in tranzactiile internationale Unul dintre cele mai importante momente in desfasurarea...

Organizatia Mondiala a Comertului

1. Descrierea in termeni generali a Organizatiei Mondiale a Comertului OMC urmareste sa creeze un mediu sigur si stabil pentru producatorii si...

Ai nevoie de altceva?