Comerțul Electronic

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 13292
Mărime: 88.14KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind comerţul electronic 2

1.1. Definirea conceptului de comerţ electronic 4

1.2. Structura unui sistem de comerţ electronic 6

CAPITOLUL 2 Tipuri de comerţ electronic 9

2.1. Forme ale comerţului electronic 9

2.1.1. Comerţul electronic de tip afacere-client (Business to Consumer) 9

2.1.2. Comerţul electronic de tip afacere-afacere (Business to Business) 11

2.2 Modele de afaceri 14

2.2.1 Arhitectura unui sistem de comerţ electronic 15

2.3 Aspecte generale privind asigurarea securităţii datelor în sistemele informatice economice 16

2.4 Modalităţi de comercializare electronică 20

2.4.1 Televiziunea prin cablu interactivă 20

2.4.2 Magazinul electronic (e-shop) 21

2.4.3 Magazinul universal electronic (e-mall) 23

2.4.4 Licitaţia electronică (e-auction) 23

2.4.5 Achiziţia publică electronică (e-procurement) 24

2.4.6 Comunitatea virtuală (virtual community) 24

2.5 Modalităţi de plată electronică 25

2.5.1 Definiţii, etape ale plăţilor electronice 25

2.5.2 Metode de plată 26

CAPITOLUL 3 Asemănări şi deosebiri între comerţul clasic şi cel electronic 32

3.1. Televiziunea versus Internet 32

3.2. Avantaje şi dezavantaje ale comerţului electronic 33

Bibliografie 39

Extras din document

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind comerţul electronic

Comerţul a reprezentat, încă de la începuturile societăţii umane, o activitate importantă pentru supravieţuirea şi dezvoltarea indivizilor şi comunităţilor din care făceau parte. El a început odată cu apariţia comunicării în vremurile preistorice.

De-a lungul timpului comerţul a îmbrăcat forme diverse, în funcţie de treapta de dezvoltare economică a societăţii şi de gradul de dezvoltare al mijloacelor de comunicare, de la schimbul de produse (troc) la vânzarea pe monede de metale preţioase şi, mai târziu, pe bilete de bancă (bancnote). Aria de cuprindere s-a extins, atât geografic, de la schimbul între membrii unei comunităţi la schimbul între comunităţi, ţări şi continente, cât şi ca natură a obiectelor comerţului: bunuri materiale, servicii şi, mai nou, bunuri imateriale precum produsele software, drepturi de autor sau licenţe.

Pe lângă nivelul de dezvoltare a comunicaţiei (telegraf, telefon, fax, Internet), comerţul a fost influenţat, în fiecare etapă istorică, de următoarele elemente:

• infrastructura critică (sistemul bancar şi de conturi)

• serviciile publice (protecţia poliţiei, serviciile poştale)

• transportul (drumuri, autostrăzi, căi ferate, rute maritime)

• sistemul de asigurări.

Dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC, sau, în engleză ITC – Information Technology and Communication) în secolul 20 a dus la apariţia unei forme noi de comerţ care se bazează şi utilizează din plin resursele oferite de tehnologie si anume comerţul electronic. Comerţul electronic (CE), referit şi ca E-commerce, eCommerce, eCom sau EC mai este adesea numit şi ICommerce1, cu referire la suportul oferit de Internet pentru această activitate.

Comerţul Electronic reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale Internetului, permiţând oamenilor schimburi de bunuri şi servicii, depăşind barierele de timp şi spaţiu.

Comerţul electronic poate fi definit ca utilizarea calculatoarelor interconectate în sprijinul operaţiilor de afaceri, cu scopul creşterii vitezei de livrare şi reducerii costurilor operaţionale.

Totodată CE a introdus o nouă paradigmă pentru conducerea afacerilor, care include facilităţi pentru:

• Cumpărarea şi vânzarea informaţiilor pe Internet;

• Cumpărarea şi vânzarea produselor şi serviciilor prin intermediul Internet-ului;

• Transmiterea documentelor şi integrarea proceselor afacerilor în spaţiul extranet;

• Transferul şi partajarea informaţiilor din interiorul organizaţiei prin intranet.

Aceste operaţii de comerţ electronic au ca scop:

• Îmbunătăţirea luării deciziilor;

• Eliminarea efortului;

• Reducerea costurilor operaţionale;

• Extinderea canalelor de distribuţie şi pieţelor de desfacere.

Comerţul electronic bazat pe Internet a cunoscut, la rândul lui, mai multe etape:

• Etapa iniţiaţilor, care presupunea cunoştinţe temeinice de utilizare a calculatoarelor solicitând introducerea de comenzi de la utilizator. Este etapa când e-mail ul a fost cea mai utilizată tehnologie;

• Etapa WWW, deschisă de apariţia primului navigator web cu interfaţă grafică Mosaic, dezvoltat de National Center for Supercomputing Applications (NCSA).

• Etapa interactivă, când multe website-uri au introdus protocoale securizate de comunicaţie, programe pe partea de server şi/sau client, formulare, asigurând interactivitatea client-furnizor.

• Etapa maturizării web-ului, caracterizată de introducerea lui în cadrul intranet-ului organizaţiei, utilizarea extranet-ului între organizaţii, utilizarea tehnologiei Java şi a capabilităţilor multimedia ale Web-ului, care a devenit, astfel, un valoros canal de reclamă şi publicitate.

Ideea de bază este că prin comerţul electronic putem realiza schimburi de idei, de bunuri, de cunoştinţe pe lângă simpla vânzare/cumpărare de produse şi servicii. Tehnologiile comerţului electronic pot fi utilizate pentru a conduce o afacere utilizând pentru comunicare Internet, Intranet-uri sau alte reţele de calculatoare. În ultimii ani Internetul a devenit din ce în ce mai utilizat pentru comerţul electronic. Internetul are o acoperire globală şi este prin excelenţă descentralizat. Are o structură ierarhică cu nuclee de mare viteză în jurul cărora "cresc" reţele regionale şi individuale prin care se face accesul utilizatorilor finali. Comerţul electronic depinde puternic de o serie de infrastructuri de bază ale economiei globale, inclusiv de infrastructura reţelelor de comunicaţii.

Strategiile pentru conceptul de valoare virtuală al comerţului electronic este foarte important, întrucât oferă posibilitatea introducerii de informaţii digitale în procesele uzuale care apar în derularea activităţilor de afaceri. Unul dintre principalele obiective ale strategiilor comerţului electronic este de a identifica şi de a încuraja utilizatorii de informaţii prin Internet, oferindu-le suportul necesar.

Această formă de comerţ oferă posibilitatea de a conduce o afacere într-o maniera flexibilă, care să poată beneficia de diferite oportunităţi, pe măsură ce acestea apar.

Trebuie avut însă în vedere că introducerea vânzărilor pe suport electronic într-o activitate de afaceri necesită unele schimbări în modul de structurare, derulare şi urmărire a activităţilor.

Utilizarea tehnicilor multimedia facilitează includerea unor detalii sau adaptarea formelor de prezentare a informaţiei prelucrate. Forma de prezentare a informaţiei capătă o importanţă la fel de mare ca şi conţinutul. Internetul permite schimbul de informaţii în ambele sensuri, fără limite de timp şi spaţiu. Internetul oferă o serie de tehnologii pentru realizarea unor servicii de comunicare între grupuri de interese: servicii de conversaţie (chat), conferinţe multimedia etc.

Crearea unei pieţe electronice interactive presupune renunţarea completă la hârtie şi imprimantă şi trecerea întregii activităţi pe suport electronic.

O modalitate adecvată de realizare a acestui deziderat este utilizarea Web-ului ca suport pentru servicii de grup, cum ar fi: Centre de Afaceri care oferă un prim nivel de suport pentru firmele care vor să adere la EC; legături către paginile proprii ale utilizatorilor Centrului de Afaceri; cataloage interactive de produse pentru revânzători şi distribuitori; suport tehnic pentru aceştia.

Preview document

Comerțul Electronic - Pagina 1
Comerțul Electronic - Pagina 2
Comerțul Electronic - Pagina 3
Comerțul Electronic - Pagina 4
Comerțul Electronic - Pagina 5
Comerțul Electronic - Pagina 6
Comerțul Electronic - Pagina 7
Comerțul Electronic - Pagina 8
Comerțul Electronic - Pagina 9
Comerțul Electronic - Pagina 10
Comerțul Electronic - Pagina 11
Comerțul Electronic - Pagina 12
Comerțul Electronic - Pagina 13
Comerțul Electronic - Pagina 14
Comerțul Electronic - Pagina 15
Comerțul Electronic - Pagina 16
Comerțul Electronic - Pagina 17
Comerțul Electronic - Pagina 18
Comerțul Electronic - Pagina 19
Comerțul Electronic - Pagina 20
Comerțul Electronic - Pagina 21
Comerțul Electronic - Pagina 22
Comerțul Electronic - Pagina 23
Comerțul Electronic - Pagina 24
Comerțul Electronic - Pagina 25
Comerțul Electronic - Pagina 26
Comerțul Electronic - Pagina 27
Comerțul Electronic - Pagina 28
Comerțul Electronic - Pagina 29
Comerțul Electronic - Pagina 30
Comerțul Electronic - Pagina 31
Comerțul Electronic - Pagina 32
Comerțul Electronic - Pagina 33
Comerțul Electronic - Pagina 34
Comerțul Electronic - Pagina 35
Comerțul Electronic - Pagina 36
Comerțul Electronic - Pagina 37
Comerțul Electronic - Pagina 38
Comerțul Electronic - Pagina 39
Comerțul Electronic - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Comertul Electronic.doc

Alții au mai descărcat și

Comerț Electronic

CAPITOLUL1. CONSIDERAŢII PRIVIND COMERŢUL ELECTRONIC 1.1. INTERNETUL - BAZĂ A COMERŢULUI ELECTRONIC Odată cu începuturile Internetului un nou tip...

Comerțul Electronic

1. Introducere Comertul electronic se poate defini ca fiind o activitate comerciala în care o firma (comerciant) foloseste Internetul pentru a-si...

Magazine Online

INTRODUCERE: Odată cu dezvoltarea Internetului, comerţul on-line a luat amploare antrenând din ce în ce mai mulţi jucători pe piaţă. Mediul de...

Comert Electronic - Quelle

Introducere În ultimul deceniu, Internet-ul a evoluat într-o unealtă formidabilă având un impact major în toate aspectele vieţii. La fiecare...

Influența Comerțului Electronic asupra Contabilității Vânzărilor unor Firme

Introducere Dezvoltarea simultană a telecomunicaţiilor şi utilizării calculatoarelor a făcut posibilă creşterea explozivă a Internet-ului şi...

Comertul Electronic si Instrumentele de Plata

Cap 1 1.1 Principalele aspecte ce caracterizeaza comertul electronic 1.1.1Definitia comertului electronic Kolakota si Whinston : “ …. O metoda...

Politici Comerciale pentru Dezvoltarea Comerțului Electronic

Atitudinea Uniunii Europene cu privire la comerţul electronic a fost întotdeauna consistentă şi constructivă la nivel internaţional cu scopul...

Rolul si avantajele comertului electronic (online)

INTRODUCERE Comerțul electronic „business-to-business” și „business-to-consumers” a cunoscut și cunoaște o dezvoltare fără precedent și totodată...

Ai nevoie de altceva?