Comerțul României

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 13864
Mărime: 115.59KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I – COMERŢUL EXTERIOR AL ROMÂNIEI IN PERIOADA

POSTBELICĂ

I.1 ROMÂNIA - ŢARA MEMBRĂ A CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC.

Formarea blocului statelor socialiste a fost un important rezultat al celui de-al doilea război mondial, respectiv al împarţirii lumii in sfere de influenţa ale ţărilor învingătoare principale ( URSS, SUA, şi Anglia).

În sfera de influenţa a URSS ( in principal Europa Centrală si de Răsărit) s-a incercat o politica de autoizolare a acesteia prin constituirea unei organizaţii de colaborare economica si tehnico-ştiinţifică multilaterală intre ţările respective. Asa a luat fiinta, in ianuarie 1949, Consiliul de Ajutor Reciproc (CAER) ai cărui membri fondatori au fost: Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, România, Ungaria si URSS. Au mai aderat ulterior Albania ( din 1949- dar care nu a mai participat din 1962 la activitatile CAER), R.D. Germană (1950), R.P. Mongolă(1962), Republica Cuba(1972) si R.S. Vietnam(1978).

In afara ţărilor membre, CAER a intreţinut legaturi de colaborare, pe baza de convenţii, cu urmatoarele tari: R.S.F. Iugoslavia(1965), Finlanda(1973), Statele Unite Mexicane(1976), Irak (1976), Republica Nicaragua(1983), Republica Mozambic(1985) si R.D. Afganistan (1987).

La lucrările CAER au participat in calitate de observatori sau invitati, si alte state, lista lor fiind diferită de la o sesiune la alta.

Daca pana la infiinţarea CAER, colaborarea economica si tehnico-stiintifica dintre ţările care au devenit membre ale acestei organizatii se desfasura pe baze bilaterale, o data cu crearea acesteia au fost puse bazele si pentru colaborarea multilaterală dintre ţările membre.

În primul deceniu de activitate, CAER a functionat făra un statut, acesta fiind elaborat si adoptat abia in decembrie 1959 la Sofia.CAER avea ca scop să contribuie, prin unirea si coordonarea eforturilor ţărilor membre, la dezvoltarea planica a economiilor lor naţionale, la accelararea progresului economic si tehnic in aceste ţări, la ridicarea nivelului industrializarii ţărilor cu o industrie mai puţin dezvoltată, la cresterea continuă a productivitatii muncii si la ridicarea permanenta a bunastarii popoarelor din ţările membre Organizatia a fost fondată pe baza egalitatii suverane a tuturor ţărilor membre , iar colaborarea economica si tehnico-stiinţifica dintre acestea se desfasoară potrivit principiilor egalitaţii depline in drepturi, respectării suveranitaţii si intereselor naţionale, neamestecului in afacerile interne ale altor ţări ( principiu adăugat ulterior la insistenţele României), avantajului reciproc si întrajutorării tovaraşeşti. Nu exista o limbă oficială dar limba de lucru folositaă era rusa.

Cele mai importante atribuţii ale CAER erau : organizarea si colaborarea economica si tehnico-ştiintifica multilaterală a tărilor membre ale CAER in direcţia folosirii cât mai raţionale a resurselor naturale si accelerării dezvoltarii forţelor de producţie; contribuţia la perfecţionarea diviziunii internaţionale socialiste a muncii prin coordonarea planurilor de dezvoltare economica si specializarea si cooperarea in producţie a ţărilor membre; luarea de măsuri in vederea studierii problemelor economice şi tehnico-stiinţifice care prezinta interes pentru ţările membre; sprijinul acordat ţărilor membre CAER la elaborarea şi înfaptuirea de măsuri commune în domeniul dezvoltării industriei, agriculturii, transporturilor, în construirea de obiective economice care prezintă interes pentru două sau mai multe ţari.

Ca şi documente importante adoptate in cadrul CAER se pot enumera: Programul complex al adâncirii şi perfecţionării în continuare a colaborării si dezvoltării integrării economice socialiste a ţărilor membre ale CAER care a fost dezbătut si aprobat in iunie 1971 la Bucureşti. Acest program se prevedea a fi realizat pe etape în curs de 15-20 de ani. Pe linia înfaptuirii unora dintre prevederile programului complex au fost adoptate o serie de programe speciale de colaborare pe termen lung, păna in anul 1990, în domenii de mare interes pentru ţările membre. Astfel, în sesiunea XXXII-a a CAER, care a avut loc la Bucuresti în iunie 1978, au fost adoptate trei astfel de programe în domeniile: a)energiei, combustibililor si materiilor prime; b)agriculturii si industriei alimentare; c) constructiilor de masini. Pe lângă acestea au mai fost adoptate în 1979 la Moscova alte două programe speciale de colaborare pe termen lung in domeniile: satisfacerii necesarului rational al ţărilor membre ale CAER de marfuri industriale de larg consum şi al dezvoltarii legăturilor de transport ale ţărilor membre ale CAER

Preview document

Comerțul României - Pagina 1
Comerțul României - Pagina 2
Comerțul României - Pagina 3
Comerțul României - Pagina 4
Comerțul României - Pagina 5
Comerțul României - Pagina 6
Comerțul României - Pagina 7
Comerțul României - Pagina 8
Comerțul României - Pagina 9
Comerțul României - Pagina 10
Comerțul României - Pagina 11
Comerțul României - Pagina 12
Comerțul României - Pagina 13
Comerțul României - Pagina 14
Comerțul României - Pagina 15
Comerțul României - Pagina 16
Comerțul României - Pagina 17
Comerțul României - Pagina 18
Comerțul României - Pagina 19
Comerțul României - Pagina 20
Comerțul României - Pagina 21
Comerțul României - Pagina 22
Comerțul României - Pagina 23
Comerțul României - Pagina 24
Comerțul României - Pagina 25
Comerțul României - Pagina 26
Comerțul României - Pagina 27
Comerțul României - Pagina 28
Comerțul României - Pagina 29
Comerțul României - Pagina 30
Comerțul României - Pagina 31
Comerțul României - Pagina 32
Comerțul României - Pagina 33
Comerțul României - Pagina 34
Comerțul României - Pagina 35
Comerțul României - Pagina 36
Comerțul României - Pagina 37
Comerțul României - Pagina 38
Comerțul României - Pagina 39
Comerțul României - Pagina 40
Comerțul României - Pagina 41
Comerțul României - Pagina 42
Comerțul României - Pagina 43
Comerțul României - Pagina 44
Comerțul României - Pagina 45
Comerțul României - Pagina 46
Comerțul României - Pagina 47
Comerțul României - Pagina 48
Comerțul României - Pagina 49
Comerțul României - Pagina 50
Comerțul României - Pagina 51
Comerțul României - Pagina 52
Comerțul României - Pagina 53
Comerțul României - Pagina 54
Comerțul României - Pagina 55
Comerțul României - Pagina 56
Comerțul României - Pagina 57
Comerțul României - Pagina 58
Comerțul României - Pagina 59
Comerțul României - Pagina 60
Comerțul României - Pagina 61
Comerțul României - Pagina 62
Comerțul României - Pagina 63
Comerțul României - Pagina 64
Comerțul României - Pagina 65
Comerțul României - Pagina 66
Comerțul României - Pagina 67
Comerțul României - Pagina 68
Comerțul României - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Comertul Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția comerțului românesc

O privire de ansamblu asupra situatiei Romaniei la inceputul celei de a doua jumatati a secolului al XX-lea ne conduce la constatarea ca tara...

Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție

Introducere Comerţul internaţional reprezintă unul dintre cele mai importante domenii ale reformei economice în ţările în tranziţie. Din acest...

Exporturile romanești înainte și după abandonarea economiei de piață

Comerţul internaţional reprezintă unul dintre cele mai importante domenii ale reformei economice în ţările în tranziţie după regimul comunist. Din...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Te-ar putea interesa și

Politica vamală a României în perioada de tranziție

Capitolul 1 Politica Comerciala 1.2 Definirea politicii comerciale, obiective si instrumente Prin politica comerciala se intelege totalitatea...

Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări

Întroducere Actualitatea temei. In epoca noastra, nici o ţară, indiferent de mărimea sau bogăţiile sale, nu-şi poate asigura toate produsele de...

Contabilitatea operațiunilor de import-export

INTRODUCERE Scurt istoric al comertului international. Teorii ale comertului international. Comertuli international a aparut din necesitatea mai...

Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004

CAPITOLUL 1. PARTICULARITĂŢI ALE COMERŢULUI ROMÂNESC 1.1 O succintă abordare istorică Privită în contextul său istoric, se remarcă faptul că...

Comerțul intern și internațional al României înainte și după 1990

“Comertul exterior al unei tari ne va da oglinda cea mai sigura a starii sale economice. Prin exportul sau va arata puterea de productie a...

Evoluția comerțului românesc

O privire de ansamblu asupra situatiei Romaniei la inceputul celei de a doua jumatati a secolului al XX-lea ne conduce la constatarea ca tara...

Comerțul exterior al României

Comertul Exterior al Romaniei I. Definire. Modalitati de exprimare si calcul Comertul exterior al Romaniei cuprinde toate bunurile materiale care...

Comerțul internațional - România

1. Notiuni de baza Comertul international include totalitatea schimburilor de bunuri si servicii dintre doua sau mai multe state. Obiectul...

Ai nevoie de altceva?