Dezvoltarea si Specializarea Serviciilor in Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Dezvoltarea si Specializarea Serviciilor in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere docx, pptx de 26 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Comert

Extras din document

Rezumat

Evoluţia structurii economiei româneşti din ultimii zece ani indică o economie emergentă ce a trecut printr-o fază de supraîncălzire şi acum se reface, cu un sector al serviciilor încă sub media UE, dar şi o schimbare a structurii dinspre ramurile cu valoare adăugată mică, precum agricultura, spre ramuri cu valoare adăugată mare, ceea ce este benefic şi contribuie la îndeplinirea criteriilor de convergenţă reală spre zona euro.

Introducere

În literatura de specialitate autohtonă și internațională există sute de definiții ale conceptului de serviciu. Serviciile nu au definiție clară, dar majoritatea economiştilor le privesc ca un sistem de utilităţi, în care beneficiarul cumpără sau foloseşte nu un produs, ci o anumită utilitate, care-i conferă anumite avantaje ori satisfacţii, neconcretizate, în majoritatea cazurilor sub formă materială şi destinate satisfacerii unor nevoi personale sau sociale.

Asociaţia Americană de Marketing defineşte serviciile în felul următor: „serviciile reprezintă activităţi, beneficii sau utilităţi care sunt oferite pe piaţă sau prestate în asociere cu vânzarea unui bun material”.

O definiţie cuprinzătoare este dată de Christian Gronroos : „un serviciu este o activitate sau un grup de activităţi mai mult sau mai puţin tangibile, care au de obicei loc în momentul interacţiunii dintre cumpărător şi prestator”. Această definiţie precizează pe lângă „nematerialitatea” serviciilor şi importanţa hotărâtoare a relaţiei cumpărător-prestator, care este de cele mai multe ori decisivă în prestarea serviciului.

În perioada actuală, serviciile joacă un rol deosebit de important în progresul economico-social al economiilor moderne. Acestea contribuie la ridicarea calității forței de muncă, iar acest lucru se realizează prin cresterea gradului de calificare, a nivelului de pregatire tehnică, deci serviciile au în mare masură un rol economic. De asemenea, noi considerăm ca ar trebui luat în considerare și rolul social al serviciilor, cum ar fi de exemplu creșterea calitativă a forței de munca.

Putem de asemenea, vedea și examina rolul strategic al serviciilor, deoarece datorită flexibilității lor, serviciile sunt capabile sa realizeze o interferență și conexiune accentuată între industrie și agricultură. Din prisma acestui fapt, acestea două din urmă nu trebuie văzute ca dispărând ci ca avand loc o transformare, o metamorfozare a lor, lucru care va duce în bună măsură la dinamizarea inovației și a modernizării.

Deși acum serviciile au un rol important în economia oricărui stat, ele nu au avut același statut de la început. Mult timp serviciile au fost ignorate, considerate neproductive (A. Smith, D. Ricardo, S. Mill, Say, Marx). Pentru acești autori clasici realitatea serviciilor consta esential în servicii personale și domestice. Pentru ei transportul, comertul, băncile erau „intermediari”utili în măsura în care facilitau deplasarea și achiziția mărfurilor, dar fără a fi considerate creatoare de valoare.

În trecut se spunea că serviciile sunt o frâna a creșterii economice, fiind un factor inflaționist deoarece creșterea salariilor și a profitului nu ar corespunde unei creșteri a productivității.

La nivel mondial se identifică o creștere a nevoii de servicii, creștere ce se explică prin evoluția activităților productive si organizării lor. Expansiunea și transformarea sectorului terțiar, și în consecință, evoluția formelor de organizare a muncii, concentrarea, lărgirea și internaționalizarea pieței muncii s-a produs la sfârșitul secolului XIX.

Cauzele care au determinat dinamica și progresul serviciilor pot fi următoarele:

• apariția noilor norme de consum;

• schimbăriile rapide ale condițiilor de producție și de piață care obligă agentii economici la o flexibilitate mai mare și la un control mai strict al costurilor;

• substituirea avantajelor competitive axate pe caștigurile productivității ascociate cu economiile de scară, prin avantaje fixate pe cunoaștere, informare și calitate;

• creșterea incertitudinii și a riscului asociate cu activitățiile firmei.