Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 5937
Mărime: 265.09KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA - FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE - SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI A SERVICIILOR

Extras din document

Comerţul internaţional tinde să fie mai important pentru ţările mai mici (în privinţa numărului populaţiei) înconjurate de ţări vecine cu regimuri deschise spre comerţ, comparativ cu ţările izolate şi cele dezavantajate de costurile de transport ridicate. Cea mai bună cale de a măsura importanţa comerţului internaţional pentru economiile ţărilor lumii este de a calcula ponderea comerţului în Produsul Intern Brut, indicator care reflectă şi gradul de deschidere al economiilor naţionale către pieţele externe.

Timp de un deceniu ponderea medie a comerţului intern în PIB pentru toate ţările membre OECD s-a situat în jurul valorii de 40% (tabelul nr.2). Factorii care explică diferenţele existente de la o ţară la alta ţin de cultura, istoria naţională, politica în domeniul comerţului, în domeniul protejării proprietăţii intelectuale, structura economiei, prezenţa firmelor transnaţionale care dirijează prea mult comerţul intra-firme, etc.

România a înregistrat o pondere a comerţului în PIB de 76,6%, apropiată de cea a Cehiei, Slovaciei, ţări mici aflate în tranziţie care au aderat recent la UE şi ale căror economii

naţionale au o mare deschidere spre pieţele externe.

Structura PIB pe ramuri a economiei româneşti s-a modificat semnificativ după 1990, astfel încât s-a trecut de la o economie bazată pe industrie şi agricultură spre o economie a serviciilor. Efectul restructurării s-a manifestat prin scăderea contribuţiei sectorului industrial la PIB de la 40% în 1990 la circa 27% în anul 2000, după care contribuţia industriei la PIB a rămas la un nivel relativ stabil. În schimb, conform tendinţelor manifestate în alte economii moderne, contribuţia sectorului serviciilor la PIB a crescut de la 26,5% în 1990 la 46,3% în 2000 şi la 48,3% în 2005. Se apreciază că gradul de deschidere al economiei româneşti spre pieţele externe şi creşterea economică se vor accentua după recenta aderare a României la UE.

Activitatea grupărilor economice regionale (UE, etc).

Negocierea şi aplicarea prevederilor aranjamentelor grupărilor economice regionale au avut un impact puternic în ultimele decenii asupra fluxurilor comerciale tradiţionale, reorientându-le spre alte zone.

Uniunea Europeană a devenit un important exportator şi importator mondial, modificând dinamica, structura şi configuraţia geografică a schimburilor comerciale internaţionale (tabelul nr.3).

Din tabelul nr. 3 se observă că în anul 2005 comerţul UE cu bunuri şi servicii a înregistrat o pondere ridicată în comerţul mondial (77,5% din exporturile mondiale de bunuri, 78,8% din importurile mondiale de bunuri, respectiv, 22,5% din exporturile mondiale de servicii comerciale şi 21,2 % din importurile mondiale de servicii comerciale). Atât exporturile cât şi importurile de bunuri ale UE sunt derulate în cea mai mare parte în interiorul grupării.

Romania a exportat servicii comerciale în 2004 în valoare de 3,6miliarde dolari, ceea ce înseamnă o creştere cu 19 % faţă de anul precedent. România a ocupat în 2004 locul 35 în ierarhia mondială a exportatorilor de servicii comerciale. Exporturile de servicii ale României au înregistrat un ritm de creştere mai redus în 2004 comparativ cu anul precedent.

In schimb Romania a înregistrat în 2005 creşteri în privinţa exporturilor, dar mai ales a importurilor de mărfuri. Valoarea exporturilor de mărfuri a crescut cu 17,5% în 2005 comparativ cu 2004, iar cea a importurilor a crescut cu 23,9%. Soldul balanţei comerciale FOB/CIF a României a fost negativ şi a crescut (de la -7346 mil. € în 2004 la -10313 mil. € în 2005).

Exporturile României au fost destinate în principal ţărilor Uniunii Europene (69,7% din totalul exporturilor), principalii parteneri fiind: Italia, Germania, Franţa, Marea Britanie, Ungaria, Austria, Olanda şi Spania.

Preview document

Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 1
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 2
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 3
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 4
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 5
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 6
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 7
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 8
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 9
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 10
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 11
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 12
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 13
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 14
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 15
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 16
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 17
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 18
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 19
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 20
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 21
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 22
Economia comerțului - evoluția și tendințele comerțului în țările Uniunii Europene - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Economia Comertului - Evolutia si Tendintele Comertului in Tarile Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția comerțului românesc

O privire de ansamblu asupra situatiei Romaniei la inceputul celei de a doua jumatati a secolului al XX-lea ne conduce la constatarea ca tara...

E-Commerce

INTRODUCERE Mediul comercial contemporan se caracterizeaza prin cresterea continua a productiei, accentuarea concurentei globale si cresterea...

Comerțul Exterior al României

Evoluţia cadrului juridic al relaţiilor comerciale internaţionale dintre state şi grupe de state reflectă tendinţa de reducere şi eliminare a...

Structura Comerțului Internațional pe Grupe de Produse

Grupa de produse alimentare. Pînă la cel de-al II RM, grupa produselor alimentare deţinea primul loc în comerţul internaţional (cca 29%)....

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Te-ar putea interesa și

Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări

Întroducere Actualitatea temei. In epoca noastra, nici o ţară, indiferent de mărimea sau bogăţiile sale, nu-şi poate asigura toate produsele de...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Globalizarea economică și impactul ei asupra turismului internațional

CAPITOLUL 1 1 Conceptul de globalizare Globalizarea este termenul întrebuinţat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept rezultat...

Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional

Introducere În condițiile unei lupte continue și asidue pentru supremație și recunoaștere internațională, economiile contemporane se află în...

Studiu privind comerțul exterior al României înainte și după 1989

CAPITOLUL I. COMERŢUL EXTERIOR ŞI ROLUL LUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Tranzacţiile de comerţ exterior reprezintă o componentă a sferei afacerilor sau...

Consecințele Extinderii Uniunii Europene asupra Comerțului Exterior al Republicii Moldova

Introducere La ora actuală comerţul internaţional reprezintă baza relaţiilor economice internaţionale. Prin comerţ se realizează diviziunea...

Analiza Gradului de Integrare a României în Comerțul Internațional Contemporan

Comerţul internaţional reprezintă modalitatea esenţială prin care se efectuează circuitul de valori şi are ca obiectiv schimbul de produse şi...

Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă

Actualitatea temei. În condiţiile moderne, lumea fiind împărţită în ţări dezvoltate şi slab dezvoltate, unul din cei mai valoroşi factori ai...

Ai nevoie de altceva?