Metode Utilizate in Cercetarea de Marketing

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Metode Utilizate in Cercetarea de Marketing.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

ARGUMENT.2
CAPITOLUL I- CERCETAREA DE MARKETING .3
1.1 Rolul, conţinutul şi problematica cercetării de marketing.3
1.2 Clasificarea cercetărilor de marketing.4
1.3. Fazele procesului cercetării de marketing .5
CAPITOLUL II- INVESTIGAREA SURSELOR SECUNDARE .6
2.1. Natura informaţiilor secundare.6
2.2. Avantaje şi dezavantaje ale investigării surselor secundare.7
2.3. Tipuri de surse secundare.11
CAPITOLUL III- OBSERVAREA ÎN CERCETAREA DE MARKETING.16
3.1. Natura şi obiectul procesului observării în marketing.16
3.2 Tipuri de observări.16
3.3 Observarea comportamentului uman .17
3.4 Observarea obiectelor fizice.18
3.5 Observările mecanice.19
3.6 Măsurarea reacţiilor de natură psihologică.20
CAPITOLUL IV- ANCHETELE PE BAZĂ DE SONDAJ.22
4.1 Informaţii oferite de anchete.22
4.2. Metode de comunicare cu subiecţii în cazul anchetelor.23
4.2.1 Interviuri personale directe.24
4.2.2 Interviurile prin telefon.25
4.2.3 Ancheta prin poştă.26
4.2.4 Ancheta prin ordinator.27
CAPITOLUL V- EXPERIMENTUL IN MARKETING.28
5.1. Conţinutul şi conceptele experimentului de marketing .28
5.2 Tipuri de experimente.29
CONCLUZII.30
BIBLIOGRAFIE.31

Extras din document

ARGUMENT

Informaţiile reprezintă la ora actuală o marfă cu valoare foarte mare, mai mare chiar decât a unor resurse strategice (aur, uraniu etc.) clasice, lucru determinat, mai ales, de dinamismul foarte ridicat din ultimele două decenii al societăţii umane. Este de neimaginat astăzi un conducător de întreprindere care nu are la dispoziţie, în timp util, informaţii referitoare cel puţin la întreprinderea pe care o conduce şi la piaţa pe care acţionează. Întreprinderea trebuie să cunoască ceea ce poate vinde

(în funcţie de cerinţele pieţei), ceea ce poate realiza (în funcţie de resursele materiale, umane şi financiare ale întreprinderii), când şi la ce preţ poate vinde un

anumit produs.

Informaţiile trebuie să fie continue, ele trebuie să acopere toate cele 24 de ore ale celor 365 de zile ale anului. Unele dintre ele sunt foarte simple (preţul aurului la bursa din Londra a fost astăzi 425$/uncia)altele sunt mai complexe (studii de conjunctură).Indiferent de complexitatea lor, ele trebuie să fie reale şi cât mai actuale. Pentru a dispune de informaţii, întreprinderea are la dispoziţie mai multe

metode. În funcţie de modalitatea de obţinere a informaţiilor, în principal, dar şi de costul şi actualitatea lor, întreprinderea poate recurge la surse statistice, experimente economice, simulări economice şi cercetări directe.

Cercetarea de marketing” este o sintagmă-generic ce înglobează mai multe categorii instrumental-investigative la care antreprenorul poate să facă apel, în funcţie de necesităţile pe care le resimte firma la un moment dat. Ea poate fi definită ca fiind: un ansamblu de acţiuni prin intermediul cărora putem măsura, colecta, specifica, analiza şi interpreta informaţia de marketing, pe baza unor concepte, metode de investigare şi tehnici specifice. Toate deciziile comerciale au la bază cunoaşterea a ceea ce se întâmplă pe piaţă, la un moment dat şi a tendinţelor ei viitoare. Pentru a administra cu succes funcţiile marketingului, întreprinderea are nevoie de informaţii privind mediul de marketing, piaţa şi comportamentul consumatorului.

În conformitate cu viziunea modernă de marketing ce pune în prim-plan consumatorul, principalul rol al cercetării este înţelegerea comportamentului acestuia. Aceasta înseamnă să-i pui întrebări, iar el să-ţi spună ce vrea. E simplu, în aparenţă. Dar dacă nu ştii însă, când şi cum să formulezi aceste întrebări , cum să-l convingi sa-ţi răspundă, cum să sistematizezi informaţia şi cum s-o analizezi, orice demers va rămâne fără rezultat.

CAPITOLUL I

CERCETAREA DE MARKETING

1.1 Rolul, conţinutul şi problematica cercetării de marketing

Cercetările de marketing îndeplinesc un rol esenţial în sistemul de marketing deoarece ele asigură informaţiile necesare funcţionării sale. Pe baza lor se cunosc caracteristicile şi oportunităţile pieţei şi se pot rezolva problemele cu care se confruntă agenţii economici.

Cercetările de marketing sunt indispensabile procesului fundamentării stiinţifice a deciziilor, ele reducând aspectele de incertitudine în privinţa comportamentului de marketing al agenţilor economici.

Cercetările de marketing oferă informaţii despre consumatorii individuali sau orgaziţionali, despre atitudinile, opiniile şi comportamentele lor, precum şi despre starea şi evoluţia mediul de marketing, informaţii absolut necesare conceperii şi realizării planurilor şi strategiilor de marketing. În luarea deciziilor, managerii, desigur, fac apel la experienţa şi la intuiţia lor, dar, pentru deciziile strategice, investigarea sistematică şi obiectivă a fenomenelor de marketing reprezintă o necesitate.

În esenţă, o cercetare de marketing reprezintă un proces sistematic şi obiectiv, generator de informaţii necesare adoptării deciziilor de marketing. El presupune culegerea, investigarea şi analiza informaţiilor legate de marketingul bunurilor, serviciilor, organizaţiilor, oamenilor, locurilor şi ideilor.

Cele mai răspândite cercetări de marketing sunt cele care au în vedere cerinţele diferitelor categorii de agenţi economici. Din acest punct de vedere, al activităţii de afaceri deci, o cercetare de marketing trebuie să ofere răspunsuri la întrebări de genul următor:

cine sunt consumatorii bunului sau serviciului oferit, unde se află ei, cum anume pot fi descrişi sub aspect demografic, economic, socio - cultural etc.?

cine sunt nonconsumatorii şi de ce aceştia nu cumpără bunul sau serviciul oferit?

cum este structurată piaţa din punctul de vedere al ofertei bunului sau serviciului cercetat?

în ce măsură se poate realiza segmentarea pieţei?

care sunt caracteristicile comportamentului de piaţă al consumatorilor şi cum se manifestă acest comportament?

ce bunuri şi servicii sunt cerute, la ce nivel calitativ şi în ce cantităţi?

care sunt dimensiunile şi viabilitatea economică a diferitelor pieţe sau segmente de piaţă?

ce schimbări au intervenit sau pot interveni în cadrul pieţelor?

1.2 Clasificarea cercetărilor de marketing

Dacă vom lua în considerare natura problemei care se are în vedere într-un proces de decizie, atunci putem distinge trei tipuri de cercetări de marketing:

a) cercetări exploratorii;

b) cercetări descriptive;

c) cercetări cauzale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode Utilizate in Cercetarea de Marketing.doc