Metodologia si Evaluarea Comertului Exterior al Republici Moldova

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Metodologia si Evaluarea Comertului Exterior al Republici Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 89 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Chistruga Boris

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

INTRODUCERE 3
Capitolul I. ASPECTE METODOLOGICE ŞI EVALUAREA COMPETITIVITĂŢII
1.1Mediul concurenţial ca atribut al comptetitivităţii economice 8
1.2 Competitivitatea, consideratii teoretico metodologice 19
1.3 Competitivitatea întreprinderii ca determinant al competitivităţii naţionale 26
Capitolul II. ANALIZA EVOLUŢIEI COMERŢULUI EXTERIOR ŞI PROMOVAREA BUNURILOR NAŢIONALE
2.1 Relaţiile comerciale externe şi tendintele dezvoltării lor 36
2.2 Promovarea bunurilor autohtone pe piaţa externă 42
2.3 Potenţialul de export al Republicii Moldova 53
Capitolul III. METODE ŞI STRATEGII DE CREŞTERE A COMPETITIVITĂŢII
3.1 Strategii de dezvoltare a competitivitaţii în condiţiile Republicii Moldova 59
3.2 Elaborarea masurilor de majorare a competitivităţii bunurilor autohtone pe pieţele externe şi cea intrenă 69
CONCLUZIE 78
BIBLIOGRAFIE 80
ANEXE

Extras din document

Introducere

In Republica Moldova, se simte о lipsa acuta de literatura stiinţifica şi elaborari metodice privitoare la aspectele metodologice ale evaluarii şi asigurarii competitivitaţii, ceea ce face problematic studiul actual atît din punct de vedere teoretic, cat şi practic. Din aceste considerente, devine importantă о abordare conceptuala a problematicii în cauza care ar lua în considerate experienta mondiala în acest domeniu şi ar permite stabilirea unor directii şi modalitati posibile de asigurare şi dezvoltare a competitivitaţii economice în Republica Moldova.

În condiţiile economiei de piaţă în Republica Moldova se conturează cele mai diverse forme şi metode de organizare a relaţiilor economice externe cum ar fi participarea ţării în diviziunea internaţională a muncii, aprofundarea relaţiilor economice internaţionale. Experienţa ţărilor dezvoltate a generat un şir de metode şi relaţii reciproce. Relaţiile economice internaţionale sunt supuse influenţei factorilor de ordin economic, politic, social, demografic etc.

În prezenta lucrare vom examina pozitia Republicii moldova în contextul relatiilor comerciale externe şi a competitivitaţii bunurilor pe pieţile externe , precum şi nivelul de competitivitate a bunurilor şi întreprinderilor pe piata externa ca un factor al competitivităţii naţionale.

Scopul şi sarcinile investigaţiei vor fi desfasurate in trei capitole.

În capitolul I - “Aspecte metodologice şi evaluarea comptitivitaţii” vom analiza noţiunea şi metodologiile de cercetare şi evaluare a competitivitaţii. La fel vom mai acorda atenţie şi analizei competitivităţii produsului ca o bază a dezvoltării competitivităţii întreprinderilor şi chear a ţării.

În capitolul II - “Relaţiile comerciale externe şi tendintele dezvoltarii lor” vom face o analiza a activitaţii exportului şi tendintele de dezvoltare şi pieţele de orientare a exporturilor, pietile pentru diferite tipuri de produse cum sunt produsele agricolo şi produsele alcoolice care pentru Republica Moldova sunt strategice.

Deasemenea vom face o comparaţie intre pietele principale Rusia UE şi CSI ,

In capitolul III - “Plitici de cresştere a competitivitaţii” vom vorbi despre strategiile de dezvoltare a competitivitaţii, şi despre crearea avantajululi competitiv prin investitii in tehnologii şi facilităţi moderne de producţie in infrastructura competitivă, multiple acţiuni de ameliorare a calitaţii factorilor de producţie printr-un consens naţional vizand diminuarea consumului curent in favoarea unor investitii pe termen lung, precum s-a facut in Japonia şi Coreea de Sud. La fel vom discuta şi despre metodele de cresştere a competitivităţii şi certificare produselor in Republica Moldova care este foarte important pentru asigurarea sau impunerea agentilor economici de a respecta cerintele de calitate a produlselor

Influenţa comerţului exterior asupra creşterii economice se exercită sub mai multe forme. În primul rând, comerţul exterior asigură înfăptuirea realizării produsului social chiar în condiţiile în care structura cererii diferă de structura ofertei.

Deoarece competitivitatea produsului este о notiune cu mai multe aspecte, s-au conturat şi un sir de opinii ale specialistilor in domeniu Definirea competitivităţii şi va face in primul rand, examinam legatura cu un sir de alte categorii economice, cum ar fi pretul, eficienta producţiei, nevoi, cerere, eficienfa vanzarilor , şi caracteristicile (tehnice, merceologice), care, asigura unui produs avantaje fata de produsele similare, determinînduse numai in cadrul comparării, fiind un indicator relativ. Altfel spus, competitivitatea produsului poate fi apreciatu numai comparand produsele concurente.

Capitolul I. ASPECTE METODOLOGICE ŞI EVALUAREA COMPETITIVITĂŢII

1. Mediul concurenţial ca atribut al comptetitivităţii economice

Trecerea de la economia monopolistă la economia de tip concurenţial reprezintă una dintre cele mai severe provocări ale trecerii la mecanismele de piaţă. Putem menţiona însă că în aspect metodologic, studiul concurenţei în mare măsură s-a făcut pâna în prezent în mod fragmentar, pe anumite segmente, fără asamblarea unei teorii generale în stare să ofere о imagine explicita complexităţii acestui fenomen. Din aceste motive concurenţa nu este percepută întotdeauna şi peste tot, îndeosebi în ţările aflate în tranziţie spre economia de piaţa, aşa cum ar trebui, aşa cum reiese din experienţa funcţionării sale în ţările dezvoltate din punct de vedere economic. în aceste condiţii, prezintă interes concretizarea esenţei şi particularităţilor actuale ale concurenţei şi stabilirea premiselor care ar asigura realizarea în ţara noastră a unei economii concurenţiale moderne.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale pieţei internaţionale în prezent şi în viitor este accentuarea confruntărilor concurenţiale între protagoniştii din domeniul afacerilor. Concurenţa tot mai aspră obligă firmele implicate să caute strategii şi mijloace care să le permită atragerea clienţilor şi satisfacerea exigenţelor acestora mai bine decît rivalii. Clienţii de pe piaţa internaţională au, la rîndul lor, exigenţe tot mai mari, mai diverse şi mai rafinate. Faptul că, datorită îmbogăţirii şi creşterii calităţii ofertei, au o libertate mai mare de opţiune îi face pe clienţi să fie tot mai greu de satisfăcut. Astăzi nu este suficient să fii bun în domeniul tău de activitate, trebuie să fii superior concurenţilor tăi, cu alte cuvinte, să fii competitiv.

În ţările cu economie de piaţă modernă concurenţa reprezintă о puternică forţă motrice a progresului economico-social, care impulsionează toţi agenţii economiei să se preocupe necontenit ca activitatea lor sa devină din ce în ce mai rentabilă. Totodată, concurenţa determină fiecare stat sa se preocupe de competivitatea economiei naţionale a ţării respective, prin asigurarea unor condiţii de participare cît mai favorabile la relaţii economice internaţionale.

Creşterii competitivităţii, a cărui valoare pragmatică se remarcă cel puţin în două planuri: pe de о parte orientează eforturile agenţilor economici, ale instituţiilor administrative, ale organismelor neguvernamentale spre performanţa economică - noţiunea de competitivitate reprezentând о sinteză a parametrilor de performanţă iar pe de altă parte situează economia naţională în ansamblu în relaţii de concurenţă şi competitivitate cu lumea economică exterioară.

Evoluţia economico-socială a generat о diversificare a conţinutului noţiunii de concurenţă, iar ca rezultat, în literatura de specialitate putem întâlni un număr destul de mare de definiţii, fiecare din ele punând accent pe unu sau mai multe elemente ale acestui concept.

Astfel, pot fi întâlnite definiţii ce exprimă esenţa concurenţei prin funcţiile ce le îndeplineşte, cum ar fi stimularea progresului tehnico-ştiinţific, sporirea calităţii produselor sau activizarea procesului de inovare, creşterea productivităţii muncii, minimizarea cheltuielilor etc.

F. Hayek redă esenţa concurenţei ca fiind acea modalitate de descoperire (discovery procedure) a unor fenomene menţionînd în felul acesta importanţa concurenţei pentru activitatea de cercetare, de căutare a unor noi posibilităţi, ce vor fi accesibile şi celorlalţi subiecţi în cazul obţinerii succesului.

I. Rubin, la rândul său, evidenţiază interesele rivalilor, tratând concurenţa ca о lupta permanentă pentru poziţia de lider în producţie şi pe piaţă, pentru posibilităţile ce reiese din aceasta în vederea repartizării şi consumului.

În unele definiţii este redat scopul şi indicaţi subiecţii relaţiilor concurenţiale. Astfel, A.Iudanov (24) defineşte concurenţa de piaţă drept lupta dintre firme pentru volumul limitat al cererii solvabile a consumatorilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metodologia si Evaluarea Comertului Exterior al Republici Moldova.doc