Operațiunea de export la SC Elba SA

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 22217
Mărime: 161.77KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Partea I. Activităţi premergătoare derulării unei operaţiuni de export

Cap. 1 Prezentarea generală a firmei

1.1 Forma juridică de organizare şi cadrul legal. Scurt istoric al firmei

1.2 Volumul afacerilor şi structura producţiei

1.3 Numărul de personal, structura personalului, gradul de calificare

1.4 Problematica exportului. Structura exportului şi orientarea geografică. Rezultatele obţinute

1.5 Strategia şi tactica firmei în derularea exporturilor. Strategia pe termen scurt, mediu şi lung

Cap. 2 Structura organizatorică a firmei

2.1 Structura generală. Organigrama

2.2 Structura compartimentului de export-import

Cap. 3 Cercetarea pieţelor externe pentru consolidarea poziţiei pe piaţă sau identificarea unor oportunităţi de export

3.1 Produsul avut în vedere la export. Pieţe supuse analizei

3.2 Analiza măsurilor de politică comercială. Studiu conjunctural

3.3 Segmentarea pieţelor externe şi identificarea posibilităţilor de export

Cap. 4 Adoptarea deciziei de a exporta

4.1 Fundamentarea motivaţiei de a pătrunde pe pieţele externe

4.2 Identificarea resurselor de finanţare şi gestiunea riscurilor

4.3 Calculul profitabilităţii afacerilor

Cap. 5 Elaborarea programului de marketing

5.1 Politica de produs

5.2 Politica de preţ

5.3 Politica de distribuţie

5.4 Politica de promovare

Partea II. Derularea efectivă a unei operaţiuni de export

Cap. 6 Cererea şi oferta de mărfuri

6.1 Recepţia cererilor de ofertă şi analiza lor

6.2 Oferta de mărfuri

Cap. 7 Negocierea comercială internaţională

7.1 Pregătirea negocierilor

7.2 Negocierea propriu – zisă

Cap. 8 Contractul de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri

8.1 Conţinutul şi forma contractului

8.2 Principalele clauze contractuale

Cap. 9 Deschiderea acreditivului documentar irevocabil şi confirmat

Cap. 10 Logistica internaţională

10.1 Pregătirea mărfurilor pentru export : CTC, ambalare, marcare

10.2 Asigurarea mărfurilor şi a mijloacelor de transport

10.3 Expedierea mărfurilor. Documente necesare pentru plata acreditiv

Cap. 11 Efectuarea plăţilor

11.1 Constituirea şi verificarea dosarului care trebuie depus la banca

11.2 Plata acreditivului documentar

Cap. 12 Activităţi post-vânzare

Extras din document

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI

OPERAŢIUNI DE EXPORT

Cap. 1 Prezentarea generală a firmei

1.1 Scurt istoric al firmei.Forma juridică de organizare şi cadrul legal

În anul 1884 Timişoara devenea primul oraş din Europa cu străzile iluminate electric. Nu este deci o întâmplare înfiinţarea în Timişoara în anul 1921 a unei firme ca “DURA”, care avea ca şi obiect principal de activitate fabricarea reperelor destinate copurilor de iluminat. Această firmă a constituit punctul de plecare al existentei firmei „ELBA” de astăzi.

În perioada crizei interbelice are loc fuziunea firmei "DURA" cu alte firme cu profil asemănător, iar in anul 1948 firma este naţionalizată, tot de atunci urmând sa fie recunoscută sub numele de ELECTROBANAT.

Din 1990, firma activează sub titulatura de S.C. ELBA S.A., iar in anul 1995 “ELBA” se privatizează integral.În anul 1997 ELBA a participat la constituirea unei firme mixte in domeniul iluminatului stradal, împreună cu concernul olandez Philips, noua firma numindu-se Philips & Elba Street Lighting SRL. Trei ani mai târziu, ELBA a devenit acţionară, împreună cu compania franceză Plastique du Val de Loire, la constituirea firmei Elbromplast, domeniul fiind cel al injecţiei de mase plastice..

S.C. ELBA S.A. Timişoara este în prezent o firmă privată 100%, având ca şi principal obiect de activitate proiectarea, producţia şi comercializarea de corpuri de iluminat.

ELBA este cel mai mare producător din România de corpuri de iluminat ce pot fi înglobate în orice tip de sistem de iluminat Misiunea ELBA este de a oferi fiecărui client produsele şi serviciile pe care şi le doreşte din punct de vedere al originalităţii, calităţii şi accesibilităţii preţului, bazându-se pentru aceasta pe profesionalismul angajaţilor şi pe asimilarea de noi tehnologii. Astfel, permanenta preocupare a firmei ELBA este satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a angajaţilor, în acelaşi timp urmărindu-se respectarea reglementărilor legale în ceea ce priveşte fabricarea de corpuri de iluminat şi protecţia mediului.

Statutul stabileşte cadrul juridic şi limitele legale în care îşi desfăşoară activitatea orice persoană juridică înfiinţată în temeiul Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicare a Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului.

Contractul de societate care atestă înfiinţarea firmei S.C. ELBA S.A. are următoarele articole:

Articolul 1

Acest articol stabileşte denumirea, forma de organizare, durata de funcţionare şi sediul, unde-şi va desfăşura activitatea societatea SC ELBA S.A. Sediul social poate fi schimbat la iniţiativa asociatului unic. Societatea poate înfiinţa oriunde, în ţară sau în străinătate sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe cu respectarea prevederilor legale.

Societatea este o persoană juridică română fiind organizată sub forma unei societăţi pe acţiuni, formă ce se va înscrie cu aceste cuvinte sau prin prescurtarea S.A. în toate documentele emise de societate alături de: denumire, sediul social, numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului.

Durata de funcţionare a societăţii comerciale SC ELBA S.A.este nelimitată.

Articolul 2

Acesta stabileşte nivelul capitalului social, părţile sociale, modalitatea de transmitere a acestora şi de majorare / micşorare a capitalului social.

Capitalul social este de 20.000.000 lei, divizat în 20 părţi sociale a câte 1.000.000 lei deţinute de cei trei acţionari.

Părţile sociale sunt indivizibile, nu sunt negociabile, conferind titularului drepturile şi obligaţiile prevăzute în lege. Ele pot fi cedate terţilor. Operaţiunea produce efecte depline numai după înscrierea ei în Registrul Comerţului.

Transmiterea părţilor sociale se produce în caz de moarte a asociatului unic prin intermediul uneia din următoarele modalităţi: moştenire legală, moştenire testamentară sau prin partaj succesoral.

Capitalul social poate fi majorat prin noi aporturi în numerar sau natură sau micşorat cu respectarea prevederilor legale în vigoare din iniţiativa asociatului unic.

Articolul 3

Acest articol prezintă modalitatea de funcţionare a societăţii şi felul în care se administrează patrimoniul societăţii comerciale.

Asociatul unic îndeplineşte atribuţiile ce revin , potrivit Legii nr. 31/ 1990 a Adunării Generale a societăţii comerciale:

1) Aprobă bilanţul;

2) Stabileşte sau modifică bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de activitate al societăţii comerciale;

3) Aprobă mărirea sau micşorarea capitalului social, cesiunea unor părţi sociale;

4) Decide schimbarea sediului societăţii, înfiinţarea de sucursale, filiale şi reprezentaţii;

5) Decide cu privire la modificarea statutului, formei juridice şi a contractului de societate;

6) Decide comasarea, divizarea, lichidarea societăţii;

7) Hotărăşte modificarea obiectului de activitate al societăţii;

8) Ia măsuri pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii.

Administrarea societăţii se face de către asociatul unic, fără a recurge la administrator. Asociatul unic poate însă decide asupra numirii unui administrator. În cazul desemnării unui administrator, ei nu se pot substitui cu alte persoane.

Asociatul unic sau administratorii desemnaţi au puteri depline şi reprezintă societatea în relaţiile ei cu terţii. În fiecare activitate, scrisoare sau publicaţie emanând de la societate, pe lângă denumire, numărul de ordine din Registrul Comerţului trebuie să se arate forma juridică şi sediul societăţii. Asociatul unic va elabora Regulamentul intern de funcţionare şi organizare a societăţii.

Preview document

Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 1
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 2
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 3
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 4
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 5
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 6
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 7
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 8
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 9
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 10
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 11
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 12
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 13
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 14
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 15
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 16
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 17
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 18
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 19
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 20
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 21
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 22
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 23
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 24
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 25
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 26
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 27
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 28
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 29
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 30
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 31
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 32
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 33
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 34
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 35
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 36
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 37
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 38
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 39
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 40
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 41
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 42
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 43
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 44
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 45
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 46
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 47
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 48
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 49
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 50
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 51
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 52
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 53
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 54
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 55
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 56
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 57
Operațiunea de export la SC Elba SA - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Operatiunea de Export la SC Elba SA.DOC

Alții au mai descărcat și

Operațiunea de export la SC Mahle SRL

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT Cap. 1 PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1. Scurt istoric al firmei...

Activitatea de Export la SC KIRI SRL

CAP.I. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1. Date generale Denumirea firmei: S.C. KIRI S.R.L. Sediul: Strada Martir Gogu Opre Nr. 23, Timişoara,...

Operațiunea de export la Textila Ardeleana SA

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT CAP. I. Prezentarea generală a firmei 1.1. Forma juridică de organizare...

Operațiunea de export la Romcom Tradind

CAP.1. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1.Forma juridică de organizare şi cadru legal Societatea comerciala ROMCOM TRADING este o societate pe...

Managementul comerțului - SC Clujana SA

1. Prezentarea Firmei 1.1 Obiect de activitate Înfiinţată în anul 1911, sub denumirea de Fabrica de Piele Fraţii Renner & Co, compania trece de-a...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Tehnici de comerț exterior

1.Cadrul general al tranzacţiilor internaţionale Obiective: înţelegerea motivelor intervenţiei guvernamentale asupra comerţului prin stimulente şi...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Ai nevoie de altceva?