Organizația mondială a comerțului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 9984
Mărime: 169.30KB (arhivat)
Publicat de: Catalin S.
Cost: 8 puncte

Extras din proiect

INTRODUCERE

Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a interdependenţe lor în producţia şi circulaţia mărfurilor, în cadrul diviziunii internaţionale a muncii, sub incidenţa şi impactul progresului tehno-ştiinţific. În aceste condiţii, politicile comerciale promovate de diverse state dobîndesc forme, dimensiuni şi valenţe noi.

Primul mare efort de adoptare a regulilor care să guverneze relaţiile comerciale internaţionale a fost făcut de unele ţări imediat după cel de-al doilea război mondial, cînd a apărut necesitatea creării unui organism care să vegheze, să controleze şi să se implice direct în desfăşurarea comerţului internaţional. Aceste eforturi au condus la adoptarea în 1948 a Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), regulile sale aplicîndu-se comerţului internaţional cu bunuri. În decursul timpului, textul GATT a fost modificat pentru a include noi prevederi, în special pentru a trata problemele comerciale ale ţărilor în curs de dezvoltare. În plus, a fost adoptat un număr de Acorduri conexe care detaliază cîteva din prevederile principale ale GATT. Regulile GATT şi Acordurile conexe au fost în continuare revizuite şi îmbunătăţite în timpul mai multor runde de negocieri, cea mai importantă fiind Runda de la Uruguay care a durat din 1986 pînă în 1994.

Unul dintre rezultatele Rundei Uruguay a fost crearea Organizaţiei Mondiale a Comerţului la 1 ianuarie 1995. GATT, sub auspiciile căruia au fost lansate aceste negocieri, a fost inclus în cadrul OMC.

Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) este responsabilă pentru supravegherea sistemului comercial multilateral, care a evaluat treptat în ultimii 50 de ani. De asemenea, OMC constituie un forum pentru continuarea negocierilor privind liberalizarea comerţului cu bunuri şi servicii, prin desfiinţarea barierelor şi elaborarea de noi reguli în domeniile legate de comerţ. Acordurile OMC prevăd un mecanism comun de reglementare a diferendelor, prin care membri îşi apără drepturile şi reglementează divergenţele care apar între ei.

La ora actuală în afara sistemului OMC au rămas doar unele ţări care în trecut aveau economii planificate şi o parte din ţările în curs de dezvoltare. Ţările cu economiile în tranziţie privesc la OMC ca la o structură ce oferă o posibilitate importantă de integrare în economia mondială şi de perfecţionare a bazei legislative naţionale în domeniile economic şi comercial.

CAPITOLUL I

Organizaţia Mondială a Comerţului

- baza noului sistem comercial multilateral –

1.1. Organizaţia Mondială a Comerţului, obiectivele, funcţiile şi rolul ei în economia mondială

La 1 ianuarie 1995, după îndelungate şi complexe negocieri, a luat fiinţă Organizaţia Mondială a Comerţului, exponenta noului set de principii, reguli şi discipline care urmează a asigura comerţului internaţional un cadru îmbunătăţit de desfăşurare, adaptat cerinţelor actuale şi de perspectivă.

OMC reprezintă baza instituţional-juridică a sistemului comercial multilateral, fiind unica organizaţie internaţională care tratează regulile globale ale comerţului dintre ţări.

Ideea creării OMC a fost avansată pentru prima dată în 1990, de către Comunităţile Europene şi Canada şi avea în vedere ca noua organizaţie să se constituie într-un mecanism eficient şi pragmatic pentru:

• implementarea rezultatelor Rundei Uruguay;

• încorporarea în cadrul multilateral de drepturi şi obligaţii comerciale a rezultatelor obţinute în noile domenii de reglementare (servicii, măsuri investiţionale, drepturi de proprietate intelectuală);

• aplicarea amendamentelor aduse unor articole ale G.A.T.T;

• eliminarea caracterului provizoriu prelungit al existenţei şi funcţionări GATT.

Acordul de la Marrakesh privind înfiinţarea OMC, în preambulul său prevede obiectivele de bază, similare cu cele ale G.A.T.T.- ului, dar care au fost extinse pentru a acorda OMC mandatul de a trata comerţul cu servicii. Acestea sunt:

• ridicarea standardelor de viaţă şi a veniturilor;

• utilizarea deplină a forţei de muncă;

• expansiunea producţiei şi a comerţului;

• utilizarea optimă a resurselor mondiale.

Aceste obiective au fost completate cu domeniul serviciilor şi cu noţiunea de „dezvoltare durabilă”, referitoare la utilizarea optimă a resurselor mondiale şi la necesitatea protecţiei şi conservării mediului înconjurător, corespunzător diferitelor niveluri de dezvoltare economică ale ţărilor.

Organizaţia Mondială a Comerţului serveşte drept forum pentru continuarea negocierilor privind liberalizarea comerţului cu servicii prin desfiinţarea barierelor şi elaborarea de reguli în noi domenii legate de comerţ. Pe lîngă aceasta, ea îndeplineşte următoarele funcţii:

• facilitarea implementării, administrării şi aplicării instrumentelor juridice ale Rundei Uruguay şi ale oricăror noi acorduri ce vor fi negociate în viitor;

• soluţionarea diferendelor comerciale;

• examinarea politicilor comerciale naţionale;

• cooperarea cu alte instituţii internaţionale în formularea politicilor economice la scară mondială.

Astfel, în scopul asigurării unei mai mari coerenţe în elaborarea politicilor economice la nivel mondial, OMC va coopera, după cum va fi adecvat, cu FMI şi cu BIRD.

Organizaţia pune un accent deosebit pe necesitatea eforturilor de a fi sprijinită participarea ţărilor în curs de dezvoltare şi, în special, a celor mai puţin dezvoltate state – la creşterea comerţului mondial.

OMC este compusa din guverne şi entităţi politice (cum este Uniunea Europeană) şi este o organizaţie condusă de Membri, deciziile luându-se prin consens. Apartenenţa la această organizaţie implică un echilibru între drepturi şi obligaţii. La momentul actual OMC are 149 de Membri şi circa 25 de negocieri de aderare în curs de finalizare. Majoritatea Membrilor sunt ţări în curs de dezvoltare. Cea mai mare şi mai cuprinzătoare entitate din cadrul OMC este Uniunea Europeană cu statele membre. Statele membre UE îşi coordonează poziţiile la Bruxelles şi la Geneva, Comisia Europeană având sarcina de a reprezenta ansamblul Statelor Membre ale UE în cadrul OMC.

Bibliografie

Comerţ Internaţional. Tehnici şi proceduri., I.Stoian.E.Dragne, ,vol.I ,ed. Caraiman 1997

Integrarea economica in contextul globalizarii” , cap. IV, pag 119

http://ro.wikipedia.org

http://www.wto.org

http://www.osim.ro/legis/topo/marrakech.htm

http://www.dce.gov.ro/poli_com/OMC.htm

http://www.eumed.net/ecorom/XVI.%20Organisme%20economice%20internationale/7%20gatt_si_omc.htm

http://www.scribd.com/doc/15224657/Integrarea-Economica-in-Contextul-Globalizarii

Preview document

Organizația mondială a comerțului - Pagina 1
Organizația mondială a comerțului - Pagina 2
Organizația mondială a comerțului - Pagina 3
Organizația mondială a comerțului - Pagina 4
Organizația mondială a comerțului - Pagina 5
Organizația mondială a comerțului - Pagina 6
Organizația mondială a comerțului - Pagina 7
Organizația mondială a comerțului - Pagina 8
Organizația mondială a comerțului - Pagina 9
Organizația mondială a comerțului - Pagina 10
Organizația mondială a comerțului - Pagina 11
Organizația mondială a comerțului - Pagina 12
Organizația mondială a comerțului - Pagina 13
Organizația mondială a comerțului - Pagina 14
Organizația mondială a comerțului - Pagina 15
Organizația mondială a comerțului - Pagina 16
Organizația mondială a comerțului - Pagina 17
Organizația mondială a comerțului - Pagina 18
Organizația mondială a comerțului - Pagina 19
Organizația mondială a comerțului - Pagina 20
Organizația mondială a comerțului - Pagina 21
Organizația mondială a comerțului - Pagina 22
Organizația mondială a comerțului - Pagina 23
Organizația mondială a comerțului - Pagina 24
Organizația mondială a comerțului - Pagina 25
Organizația mondială a comerțului - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Organizatia mondiala a comertului.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza comparativă a site-urilor de produse electronice Newegg, PC Garage și MediaDOT

Introducere În perioada anilor 1950 puține familii aveau televizor acasă, dar în ultima parte a secolului al XX-lea în orice casă predomina...

Profilul Antreprenorului de Succes

Intre iunie 2005 si ianuarie 2006 in 13 state membre UE si in cele doua tari candidate – Romania si Bulgaria – s-a desfasurat o ancheta (Factorii...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Te-ar putea interesa și

Organizația Mondială a Comerțului

INTRODUCERE Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a...

Organizația Mondială a Comerțului

Introducere Actualitatea temei de cercetare: Odată cu evoluția adîncirii proceselor economice internaționale, a interdependențe lor în producția...

Organizația Mondială a Comerțului

INTRODUCERE Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a...

Organizația Mondială a Comerțului

INTRODUCERE Tendinta catre sistemul comercial multilateral este determinata de evolutia adîncirii proceselor economice internationale, a...

Organizația mondială a comerțului

1. Organizatia Mondiala a Comertului, obiectivele, functiile si rolul ei in economia mondiala La 1 ianuarie 1995, dupa indelungate si complexe...

Organizația mondială a comerțului (OMC) - World Trade Organization (WTO)

Acordul General pentru Tarife şi Comerţ Reducerea obstacolelor catre comert este unul din mijloacele cele mai evidente de a insufleti comertul....

Organizația mondială a comerțului

Capitolul 1: Organizatia Mondiala a Comertului - introducere Un sistem economic intr-o lume aflata in plin proces de globalizare nu va putea...

Organizația Mondială a Comerțului

OMC a fost înfiinţată în 1995 ca rezultat al Rundei de negocieri comerciale multilaterale Uruguay (1986-1994). Este o organizaţie internaţională...

Ai nevoie de altceva?