Organizația Mondială a Comerțului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 12184
Mărime: 53.44KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Caldare George

Cuprins

Întroducere 3

Capitolul l :Organizaţia Mondială a Comerţului – baza noului sistem comercial multilateral.

1.1. Obiectivele, funcţiile şi rolul OMC în economia mondială 5

1.2. Principiile OMC 6

1.3. Beneficiile sistemului comercial OMC 11

Capitolul II: Aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului.

2.1. Etapele aderării RM la OMC 14

2.2. Avantajele şi dezavantajele aderării RM la OMC 17

2.3. Angajamentele asumate de RM faţă de OMC şi măsurile luate în vederea îndeplinirii lor 21

Încheiere 30

Bibliografie 31

Extras din document

INTRODUCERE

Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a interdependenţe lor în producţia şi circulaţia mărfurilor, în cadrul diviziunii internaţionale a muncii, sub incidenţa şi impactul progresului tehno-ştiinţific. În aceste condiţii, politicile comerciale promovate de diverse state dobîndesc forme, dimensiuni şi valenţe noi.

Primul mare efort de adoptare a regulilor care să guverneze relaţiile comerciale internaţionale a fost făcut de unele ţări imediat după cel de-al doilea război mondial, cînd a apărut necesitatea creării unui organism care să vegheze, să controleze şi să se implice direct în desfăşurarea comerţului internaţional. Aceste eforturi au condus la adoptarea în 1948 a Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), regulile sale aplicîndu-se comerţului internaţional cu bunuri. În decursul timpului, textul GATT a fost modificat pentru a include noi prevederi, în special pentru a trata problemele comerciale ale ţărilor în curs de dezvoltare. În plus, a fost adoptat un număr de Acorduri conexe care detaliază cîteva din prevederile principale ale GATT. Regulile GATT şi Acordurile conexe au fost în continuare revizuite şi îmbunătăţite în timpul mai multor runde de negocieri, cea mai importantă fiind Runda de la Uruguay care a durat din 1986 pînă în 1994.

Unul dintre rezultatele Rundei Uruguay a fost crearea Organizaţiei Mondiale a Comerţului la 1 ianuarie 1995. GATT, sub auspiciile căruia au fost lansate aceste negocieri, a fost inclus în cadrul OMC.

Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) este responsabilă pentru supravegherea sistemului comercial multilateral, care a evaluat treptat în ultimii 50 de ani. De asemenea, OMC constituie un forum pentru continuarea negocierilor privind liberalizarea comerţului cu bunuri şi servicii, prin desfiinţarea barierelor şi elaborarea de noi reguli în domeniile legate de comerţ. Acordurile OMC prevăd un mecanism comun de reglementare a diferendelor, prin care membri îşi apără drepturile şi reglementează divergenţele care apar între ei.

La ora actuală în afara sistemului OMC au rămas doar unele ţări care în trecut aveau economii planificate şi o parte din ţările în curs de dezvoltare. Ţările cu economiile în tranziţie privesc la OMC ca la o structură ce oferă o posibilitate importantă de integrare în economia mondială şi de perfecţionare a bazei legislative naţionale în domeniile economic şi comercial.

În jurul oportunităţii aderării Republicii Moldova la OMC sau purtat şi se poartă multe discuţii contradictorii, dat fiind importanţa acestui pas pentru integrarea de mai departe a Republicii Moldova în economia mondială. Aderarea RM la OMC la 8 mai 2001 (Protocolul de Aderare la OMC a fost ratificat de Parlament la 1 iunie 2001) a fost determinată de avantajele pe care le oferă cadrul juridic al comerţului internaţional şi de motivele pentru care e mai bine să fii în cadrul OMC decît în afara acestei organizaţii. Cu toate acestea, mulţi reprezentanţi ai businessului cred în continuare că acest eveniment a fost grăbit şi că piaţa noastră nu este pregătită pentru noile standarde.

Toate acestea au şi servit ca motiv în alegerea şi pregătirea prezentei teze de licenţă. Este nevoie de o analiză profundă a realizărilor sistemului OMC în lume pentru a înţelege esenţa acestei prestigioase organizaţii mondiale, precum şi implicaţiile aderării Republicii Moldova, atît cele pozitive, cît şi negative.

În acest scop am recurs la elaborarea unui plan care ar conţine diverse analize ale rolului şi priorităţilor OMC şi necesităţii de reglementare a conflictelor ce apar în cadrul comerţului mondial.

Lucrarea este structurată în trei capitole, fiecare abordînd un aspect aparte al acestei teme ample.

Primul capitol trasează pe scurt evoluţia sistemului comercial multilateral încă de la adoptarea GATT în 1948 pînă la înfiinţarea OMC în 1995 şi descrie obiectivele, rolul, structura precum şi beneficiile pe care le oferă sistemul comercial OMC.

Capitolul II face o descriere ale principalelor prevederi şi reguli incluse în instrumentele juridice (Acordurile OMC), care, în prezent, constituie sistemul OMC.

Analizei stării de lucru în Republica Moldova pînă şi după aderarea ei la OMC îi este dedicat un capitol aparte. O importanţă deosebită am acordat negocierilor ce au avut loc în cadrul Conferinţei Ministerială de la Doha, Qatar (9-13 noiembrie 2001) dat fiind faptul ca aceasta a fost prima Conferinţă la care Moldova a participat în calitate de membru cu drepturi depline, precum şi rezultatelor obţinute de către Republica Moldova în cadrul acesteia.

Prezenta lucrare are un scop propriu şi el se manifestă în voinţa autorului de a elucida originea GATT-OMC şi rolul OMC în reglementarea comerţului internaţional, de a elucida esenţa pe înţelesul tuturor a creării cu ajutorul OMC a unui cadru politic şi economic favorabil dezvoltării de mai departe a Republicii Moldova.

Capitolul I. Organizaţia Mondială a Comerţului – baza noului

sistem comercial multilateral

1.1. Organizaţia Mondială a Comerţului, obiectivele, funcţiile şi rolul ei în economia mondială

La 1 ianuarie 1995, după îndelungate şi complexe negocieri, a luat fiinţă Organizaţia Mondială a Comerţului, exponenta noului set de principii, reguli şi discipline care urmează a asigura comerţului internaţional un cadru îmbunătăţit de desfăşurare, adaptat cerinţelor actuale şi de perspectivă.

OMC reprezintă baza instituţional-juridică a sistemului comercial multilateral, fiind unica organizaţie internaţională care tratează regulile globale ale comerţului dintre ţări.

Ideea creării OMC a fost avansată pentru prima dată în 1990, de către Comunităţile Europene şi Canada şi avea în vedere ca noua organizaţie să se constituie într-un mecanism eficient şi pragmatic pentru:

1. implementarea rezultatelor Rundei Uruguay;

2. încorporarea în cadrul multilateral de drepturi şi obligaţii comerciale a rezultatelor obţinute în noile domenii de reglementare (servicii, măsuri investiţionale, drepturi de proprietate intelectuală);

3. aplicarea amendamentelor aduse unor articole ale G.A.T.T;

4. eliminarea caracterului provizoriu prelungit al existenţei şi funcţionări GATT.

Acordul de la Marrakesh privind înfiinţarea OMC, în preambulul său prevede obiectivele de bază, similare cu cele ale G.A.T.T.- ului, dar care au fost extinse pentru a acorda OMC mandatul de a trata comerţul cu servicii. Acestea sunt:

• ridicarea standardelor de viaţă şi a veniturilor;

• utilizarea deplină a forţei de muncă;

• expansiunea producţiei şi a comerţului;

• utilizarea optimă a resurselor mondiale.

Preview document

Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 1
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 2
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 3
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 4
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 5
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 6
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 7
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 8
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 9
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 10
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 11
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 12
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 13
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 14
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 15
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 16
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 17
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 18
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 19
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 20
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 21
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 22
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 23
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 24
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 25
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 26
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 27
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 28
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 29
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 30
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 31
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Organizatia Mondiala a Comertului.doc

Alții au mai descărcat și

Organizati Mondiala a Comertului

INTRODUCERE Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a...

Aparitia GATT-OMC

G.A.T.T. - O.M.C Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (1948-1995) Organizatia Mondiala a Comertului (1995-prezent) Contextul apariţiei GATT...

Moldova în OMC - Avantaje și Dezavantaje

INTRODUCERE Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a...

Analiza Celor Patru Procese de Integrare a Pietei Bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Comerțul Mondial

Economia mondiala a fost rezultatul unui îndelungat proces istoric al dezvoltarii schimbului de activitati, de la nivel microeconomic, la nivel...

Organizatia Mondiala a Comertului - Capitolul 1

OMC s-a nascut din negocieri; tot ceea ce face OMC este rezultatul negocierilor 1. Ce este Organizaţia Mondiala a Comerţului? Pe scurt:...

Ai nevoie de altceva?