Perspectivele Serviciilor Hoteliere si de Restauratie in Regiunea de Vest

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Perspectivele Serviciilor Hoteliere si de Restauratie in Regiunea de Vest.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

1. Introducere pg. 3
2. Analiza Evolutiei Serviciilor Hoteliere si de Restauratie in Romania in perioada 2002 – 2006 pg. 4
3. Corelatia intre gradul de dezvoltare economico-sociala a regiunii de vest pg. 8
4. Analiza comparativa a dezvoltarii serviciilor hoteliere si de restauratie in cele 8 regiuni din Romania la nivelul anului 2004 pg. 10
5. Perspectivele serviciilor hoteliere si de restauratie din regiunea de vest pg. 11
5.1. Perspectivele populatiei ocupate in serviciile hoteliere si de restauratie in perioada de vest in perioada 2007-2009 pg. 11
5.2. Perspectivele P.I.B.-ului in serviciile hoteliere si de restauratie in regiunea de vest in perioada 2006-2008 pg. 14
6. Bibliografie pg. 17

Extras din document

1. INTRODUCERE

În ultimele decenii, îndeosebi dupa 1980, tot mai multi specialisti sustin ca societatea viitoare poate fi caracterizata ca o „economie a serviciilor” cu trasaturi specifice, diferite de cele ale modelului industrial sau neo-industrial de dezvoltare.

Activitatile tertiare contribuie într-o proportie însemnata la crearea PIB-ului în orice economie, fiind evidenta contributia pe care o au în economiile tarilor dezvoltate (peste 70%). De asemenea populatia ocupata în acest sector din totalul populatiei ocupate detine o pondere hotarâtoare. Din nou se poate observa un procent însemnat al populatiei ocupate în servicii în tarile dezvoltate, 70-75%. Serviciile se fac remarcate în evolutia economiei prin crearea de locuri de munca suficiente pentru a se putea limita problema somajului, având desigur si o oferta diferentiata si adaptata la cerere.

Un tip de servicii aflat în expansiune în Romania sunt si serviciile în domeniul hotelurilor si restaurantelor, o sursa importanta de creare a veniturilor având în vedere potentialul turistic si conditiile climaterice ale Romaniei. Numarul întreprinderilor ce au drept obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul hotelurilor si restaurantelor au o pondere de 3%.

Intensificarea calatoriilor si dezvoltarea circulatiei turistice, ajunse la dimensiunile atinse în prezent, asociate cu cresterea vertiginoasa a solicitarilor cotidiene pentru repaos si hrana au transformat serviciile hoteliere si ospitalitatea traditionala în servicii complexe respectiv ospitalitate comerciala de anvergura, adaugând la satisfacerea pe baze economice a nevoilor primare de gazduire si de ospatare (de alimentatie) si alte oferte de servicii pentru recreere, destindere, amuzament etc.

Pe masura ce piata hotelurilor s-a dezvoltat din ce în de mai mult, odata cu intrarea mai multor lanturi hoteliere de talie internationala, a crescut si cererea de servicii de consultanta în domeniu, contribuind la dezvoltarea acestor tipuri de servicii.

2. ANALIZA EVOLUTIEI SERVICIILOR HOTELIERE SI DE RESTAURATIE IN ROMANIA IN PERIOADA 2002 – 2006

Populatia ocupata la nivelul regiunii de vest in serviciile hoteliere si de restauratie, in perioada 2002-2006 este prezentata in tabelul urmator:

Tabelul nr. 1 – Populatia ocupata la nivelul regiunii vestice

Anii Populatia ocupata (mii persoane)

2002 12.5

2003 11.7

2004 12.9

2005 12.9

2006 13.2

Sursa: Breviarul statistic al Regiunii de Vest, Institutul National de Statistic, Bucuresti, Editiile 2004-2006, capitolul „Piata fortei de munca”

Dupa cum se poate observa, populatia ocupata in serviciile hoteliere si de restauratie prezinta o oscilatie continua. Evoluţia populaţiei ocupate în hoteluri şi restaurante reflectă tendinţe corelate cu perioadele de descreştere şi de creştere înregistrate de ceilalţi indicatori turistici. Ritmul lent al procesului de privatizare în turism şi salariile foarte mici comparativ cu oferta externă, emigrarea forţei de muncă de înaltă calificare în ţările UE, în special după eliminarea vizelor pentru spaţiul Schengen şi creşterea numărului contractelor de angajare încheiate cu state membre UE (Germania, Spania, Italia etc.) explică procesul accentuat de scădere a numărului populaţiei ocupate.

O analiză de detaliu în ce priveşte structura populaţiei ocupate în turism, structura pe sexe, evoluţia numărului angajaţilor pe luni, sezonalitatea etc., scoate în evidenţă aspecte cu implicaţii economice importante. Astfel la nivelul anului 2003, 96,9% din personal lucrau în hoteluri şi restaurante iar 3,1% în agenţiile de turism (din care 11,3% ca ghizi turistici). Aceste procente sunt rezultatul slabei dezvoltări a produselor turistice complexe şi accentului pus pe serviciile de cazare şi masă.

Structura pe grupe de vârstă şi sexe a aceleiaşi categorii de populaţie ocupate în turism reflectă, pe de altă parte, faptul că acesta este un domeniu economic de mare atractivitate pentru tineri: 57% din populaţia ocupată în hoteluri şi restaurante este tânără şi foarte tânără, cu vârste cuprinse între 15 şi 35 ani, iar 65,2% sunt femei. Tinerii orientaţi către sectorul turismului pot constitui pepiniera viitorilor patroni de afaceri mici şi mijlocii. Totodată, turismul oferă oportunităţi excelente pentru ocuparea forţei de muncă feminine afectată cel mai mult de restructurarea economiei, ca urmare a tranziţiei către economia de piaţă funcţională şi a reformelor economice şi sociale.

Figura nr. 1 Ponderea medie a populatiei ocupate din serviciul hotelier si de restauratie din regiunea de vest in toata populatia ocupata din regiunea de vest

Fisiere in arhiva (1):

  • Perspectivele Serviciilor Hoteliere si de Restauratie in Regiunea de Vest.doc