Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 22198
Mărime: 230.25KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lamatic Gheorghe
UNIVERSITATEA “Al. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

Introducere pag 3

Prezentarea unităţii de alimentaţie publică “Tenda Rosa” pag 4

Cap I:Importanţa activităţii de protecţie a consumatorilor pag 6

1.1 Noţiuni generale de protecţie a consumatorilor pag 6

1.2 Consumatorul şi drepturile consumatorului pag 7

1.3 Organele şi organizaţiile care desfăşoară activităţi de protecţie

a consumatorilor pag 7

1.3.1 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului pag 7

1.3.2. Oficii şi asociaţii legale de protecţie a consumatorului pag 10

CapII:Probleme ale protecţiei consumatorilor de produse alimentare pag 13

2.1 Noţiunea de produse alimentare şi igiena alimentaţiei pag 13

2.2 Cerinţe de igienă impuse desfăşurării unităţilor de alimentaţie publică pag 14

2.3 Riscuri asociate produselor alimentare pag 16

2.4 Contravenţii la normele de igienă privind alimentele şi protecţia sanitară

a acestora pag 26

Capitolul III:Respectarea cerinţelor de amplasare şi funcţionare a unităţii de alimentaţie publică “Tenda Rosa” pag 31

3.1.Structura restaurantului.Respectarea cerinţelor sanitar-veterinare privind proiectarea unităţii « Tenda Rosa » pag 31

3.2 Instalaţii tehnice existente pag 33

3.3 Prezentarea categoriilor de spaţii. Activitatea de curăţenie şi întreţinere pag 35

3.4 Dotarea unităţii pag 47

3.4.1Dotarea cu mobilier şi utilaje de producţie pag 47

3.4.2 Dotarea cu inventar de servire si pentru lucru.Curăţarea şi întreţinerea inventarului de servire pag 49

3.4.3 Reguli privind manipularea şi transportul inventarului

de servire pag 52

3.4.4 Curăţarea şi întreţinerea inventarului de servire pag 54

Cap IV Respectarea normelor de igienă în unitatea « Tenda Rosa » pag 58

4.1 Igiena personalului pag 59

4.2 Deratizarea, dezinsecţia şi dezodorizarea pag 62

4.3 Cerinţe privind aprovizionarea şi transportul produselor alimentare pag 63

4.4.Norme de igienă privind păstrarea alimentelor pag 65

4.5 Norme de igienă privind prelucrarea şi desfacerea produselor alimentare pag 71

Capitolul V:Concluzii şi propuneri pag 74

Bibliografie pag 76

Extras din document

Introducere

Lucrarea “Probleme ale protecţei consumatorilor în unitaţile de alimentaţie publică” ia în discuţie şi sub analiză un subiect de maximă importanţă în protecţia consumatorilor şi siguranţa alimentară a acestora.

Capitolul întâi „Importanţa activităţii de protecţie a consumatorilor” , conţine detalii şi noţiuni informative despre semnificaţia protecţiei consumatorilor, definirea conceptului de consumator, drepturile acestora, precum şi organele şi organizaţiile care desfăşoară activităţi de protecţie a consumatorului.

Capitolul doi, „Probleme ale protecţiei consumatorilor de produse alimentare” oferă informaţii despre noţiunea de produse alimentare, despre cerinţele generale de igienă impuse desfăşurării corespunzătoare a unităţilor de alimentaţie publică, o prezentare detaliată a riscurilor posibile în cazul nerespectării condiţiilor de igienă, precum şi contravenţiile la normele de igienă privind alimentele şi protecţia sanitară a acestora.

În capitolul trei am realizat o prezentare aprofundată a restaurantului ales pentru studiul de caz, punând accent pe operaţiile de curăţenie şi igienizare, precum şi pe îndeplinirea cerinţelor de amplasare şi funcţionare.

În capitolul patru intitulat „Respectarea normelor de igienă în unitatea Tenda Rosa ” am pus accent pe modul în care se respectă condiţiile de igienă privind personalul, precum şi restricţii şi cerinţe de manipularea a produselor alimentare servite şi înglobate in preparate, punctul central al desfăşurării activităţii unei unităţi de alimentaţie publică.

Prezentarea unităţii de alimentaţie publică “Tenda Rosa”

Firma care deţine restaurantul „Tenda Rosa” se numeşte TEHNOTRANS SRL Firma de comerţ este persoană juridică română având forma de societate cu răspundere limitată.

TEHNOTRANS SRL a fost înregistrată în Registrul Comerţului din Judeţul Neamţ cu numărul J27/1758/1994 şi codul unic de înregistrare RO 6338494.

Societatea îşi are sediul în oraşul Roman, Judeţul Neamţ, Strada Libertăţii, Bl. 10, Ap. 39 , şi poate fi contactată la numărul de telefon 0233-744.049.

Activitatea societăţii se desfăşoară în conformitate cu legislaţia României, cu contractul de societate şi statutul societăţii pe răspundere limitată.

Tabelul nr.1:Principalii indicatori economico-financiari ai S.C. TEHNOTRANS SRL

Indicatori economico-financiari 2005 2006 2007

Cifra de afaceri (Ron) 162 243 234 140 307 625

Profitul (Ron) 10200 55000 64 488

Obiectul principal de activitate al societăţii îl reprezintă „activităţi specifice pentru restaurante şi alimentaţie publică”, conform codului CAEN 5530.

Această clasă include:

-prepararea şi vânzarea la comandă, de mâncăruri calde, inclusiv vânzarea de băuturi care însoţesc masa, cu sau fără program distractiv.Aceste activităţi se desfăşoară prin:restaurante, restaurante cu autoservire, cafenele, restaurante şi rulote fast-food, unităţi de pregătire a hranei la pachet, standuri pentru vânzarea peştelui preparat şi a cartofilor prăjiţi, tonete de îngheţată, vagoane-restaurant.

Preview document

Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 1
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 2
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 3
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 4
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 5
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 6
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 7
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 8
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 9
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 10
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 11
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 12
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 13
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 14
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 15
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 16
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 17
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 18
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 19
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 20
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 21
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 22
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 23
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 24
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 25
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 26
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 27
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 28
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 29
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 30
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 31
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 32
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 33
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 34
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 35
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 36
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 37
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 38
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 39
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 40
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 41
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 42
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 43
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 44
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 45
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 46
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 47
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 48
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 49
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 50
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 51
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 52
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 53
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 54
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 55
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 56
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 57
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 58
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 59
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 60
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 61
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 62
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 63
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 64
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 65
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 66
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 67
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 68
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 69
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 70
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 71
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 72
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 73
Probleme ale Protecției Consumatorilor în Unitățile de Alimentație Publică - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Probleme ale Protectiei Consumatorilor in Unitatile de Alimentatie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Activitatii Unitatii intr-un Restaurant Pescaresc

Argument La baza acestei lucrari sta descoperirea vocatiei pentru meseria aleasa si practicata timp de doi ani, in care activitatea prestata mi-a...

Adaptarea Comertului Romanesc la Standardele de Calitate ale UE

0NTRODUCERE În conditiile actuale ale globalizarii economiei se tinde catre o compatibilitate cât mai mare a criteriilor de evaluare a produselor...

Tehnologia Comerciala a Unitatilor de Alimentatie Publica. Studiu de Caz - Crama Sibiul Vechi

Introducere Am ales ca temă pentru aceasta lucrare restaurantul ”Crama Sibiul Vechi” pentru a putea evidentia particularitățile activității unui...

Protectia Consumatorilor pe Plan International

Principiile directoare ale ONU privind protectia consumatorului Organizatia Natiunilor Unite a elaborat si adoptat in 1985 un document denumit:...

Etalarea și Promovarea Mărfurilor în Spațiul de Vânzare

Capitolul 1 Tendinte actuale in comertul romanesc cu amanuntul Daca ne propunem sa facem o paralela intre situatia comertului cu amanuntul de la...

Protectia Consumatorilor

Capitlolul 1. Protectia consumatorilor Problematica protecţiei consumatorilor priveşte îndeosebi, aspecte referitoare la sistemul de relaţii...

Protectia consumatorului pe plan national si international

Cap.1. Aspecte generale privind protectia consumatorului Problematica protectiei consumatorilor priveste îndeosebi, aspecte referitoare la...

Economia Comerțului

CAPITOLUL I. LOCUL ŞI ROLUL COMERŢULUI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ 1.1. NOŢIUNILE DE DISTRIBUŢIE ŞI COMERŢ Economia naţională este cel...

Ai nevoie de altceva?