Probleme ale Protectiei Consumatorilor in Unitatile de Alimentatie Publica

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Probleme ale Protectiei Consumatorilor in Unitatile de Alimentatie Publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 74 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lamatic Gheorghe

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

Introducere pag 3
Prezentarea unităţii de alimentaţie publică “Tenda Rosa” pag 4
Cap I:Importanţa activităţii de protecţie a consumatorilor pag 6
1.1 Noţiuni generale de protecţie a consumatorilor pag 6
1.2 Consumatorul şi drepturile consumatorului pag 7
1.3 Organele şi organizaţiile care desfăşoară activităţi de protecţie
a consumatorilor pag 7
1.3.1 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului pag 7
1.3.2. Oficii şi asociaţii legale de protecţie a consumatorului pag 10
CapII:Probleme ale protecţiei consumatorilor de produse alimentare pag 13
2.1 Noţiunea de produse alimentare şi igiena alimentaţiei pag 13
2.2 Cerinţe de igienă impuse desfăşurării unităţilor de alimentaţie publică pag 14
2.3 Riscuri asociate produselor alimentare pag 16
2.4 Contravenţii la normele de igienă privind alimentele şi protecţia sanitară
a acestora pag 26
Capitolul III:Respectarea cerinţelor de amplasare şi funcţionare a unităţii de alimentaţie publică “Tenda Rosa” pag 31
3.1.Structura restaurantului.Respectarea cerinţelor sanitar-veterinare privind proiectarea unităţii « Tenda Rosa » pag 31
3.2 Instalaţii tehnice existente pag 33
3.3 Prezentarea categoriilor de spaţii. Activitatea de curăţenie şi întreţinere pag 35
3.4 Dotarea unităţii pag 47
3.4.1Dotarea cu mobilier şi utilaje de producţie pag 47
3.4.2 Dotarea cu inventar de servire si pentru lucru.Curăţarea şi întreţinerea inventarului de servire pag 49
3.4.3 Reguli privind manipularea şi transportul inventarului
de servire pag 52
3.4.4 Curăţarea şi întreţinerea inventarului de servire pag 54
Cap IV Respectarea normelor de igienă în unitatea « Tenda Rosa » pag 58
4.1 Igiena personalului pag 59
4.2 Deratizarea, dezinsecţia şi dezodorizarea pag 62
4.3 Cerinţe privind aprovizionarea şi transportul produselor alimentare pag 63
4.4.Norme de igienă privind păstrarea alimentelor pag 65
4.5 Norme de igienă privind prelucrarea şi desfacerea produselor alimentare pag 71
Capitolul V:Concluzii şi propuneri pag 74
Bibliografie pag 76

Extras din document

Introducere

Lucrarea “Probleme ale protecţei consumatorilor în unitaţile de alimentaţie publică” ia în discuţie şi sub analiză un subiect de maximă importanţă în protecţia consumatorilor şi siguranţa alimentară a acestora.

Capitolul întâi „Importanţa activităţii de protecţie a consumatorilor” , conţine detalii şi noţiuni informative despre semnificaţia protecţiei consumatorilor, definirea conceptului de consumator, drepturile acestora, precum şi organele şi organizaţiile care desfăşoară activităţi de protecţie a consumatorului.

Capitolul doi, „Probleme ale protecţiei consumatorilor de produse alimentare” oferă informaţii despre noţiunea de produse alimentare, despre cerinţele generale de igienă impuse desfăşurării corespunzătoare a unităţilor de alimentaţie publică, o prezentare detaliată a riscurilor posibile în cazul nerespectării condiţiilor de igienă, precum şi contravenţiile la normele de igienă privind alimentele şi protecţia sanitară a acestora.

În capitolul trei am realizat o prezentare aprofundată a restaurantului ales pentru studiul de caz, punând accent pe operaţiile de curăţenie şi igienizare, precum şi pe îndeplinirea cerinţelor de amplasare şi funcţionare.

În capitolul patru intitulat „Respectarea normelor de igienă în unitatea Tenda Rosa ” am pus accent pe modul în care se respectă condiţiile de igienă privind personalul, precum şi restricţii şi cerinţe de manipularea a produselor alimentare servite şi înglobate in preparate, punctul central al desfăşurării activităţii unei unităţi de alimentaţie publică.

Prezentarea unităţii de alimentaţie publică “Tenda Rosa”

Firma care deţine restaurantul „Tenda Rosa” se numeşte TEHNOTRANS SRL Firma de comerţ este persoană juridică română având forma de societate cu răspundere limitată.

TEHNOTRANS SRL a fost înregistrată în Registrul Comerţului din Judeţul Neamţ cu numărul J27/1758/1994 şi codul unic de înregistrare RO 6338494.

Societatea îşi are sediul în oraşul Roman, Judeţul Neamţ, Strada Libertăţii, Bl. 10, Ap. 39 , şi poate fi contactată la numărul de telefon 0233-744.049.

Activitatea societăţii se desfăşoară în conformitate cu legislaţia României, cu contractul de societate şi statutul societăţii pe răspundere limitată.

Tabelul nr.1:Principalii indicatori economico-financiari ai S.C. TEHNOTRANS SRL

Indicatori economico-financiari 2005 2006 2007

Cifra de afaceri (Ron) 162 243 234 140 307 625

Profitul (Ron) 10200 55000 64 488

Obiectul principal de activitate al societăţii îl reprezintă „activităţi specifice pentru restaurante şi alimentaţie publică”, conform codului CAEN 5530.

Această clasă include:

-prepararea şi vânzarea la comandă, de mâncăruri calde, inclusiv vânzarea de băuturi care însoţesc masa, cu sau fără program distractiv.Aceste activităţi se desfăşoară prin:restaurante, restaurante cu autoservire, cafenele, restaurante şi rulote fast-food, unităţi de pregătire a hranei la pachet, standuri pentru vânzarea peştelui preparat şi a cartofilor prăjiţi, tonete de îngheţată, vagoane-restaurant.

Fisiere in arhiva (1):

  • Probleme ale Protectiei Consumatorilor in Unitatile de Alimentatie Publica.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “Al. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR