Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 28965
Mărime: 114.38KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. dr. Nistoreanu Puiu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE COMERŢ Specializarea Turism-Servicii

Cuprins

INTRODUCERE 4

Cap. 1. Turismul – activitate specifică de servicii 6

1.1. Turismul – concepte, definiţii, loc şi rol în economia mondială 7

1.1.1. Abordări ale noţiunilor fundamentale din turism 7

1.1.2. Locul şi rolul turismului în viaţa economico-socială 10

1.2. Serviciile turistice –orientări actuale 12

1.2.1. Serviciile turistice – abordări actuale, conţinut şi caracteristici 12

1.2.2. Tipologia serviciilor turistice 17

1.2.3. Servicii turistice de bază şi suplimentare 19

1.3. Locul serviciilor turistice în cadrul produsului turistic 23

Cap. 2. Piaţa turistică. Produs turistic 26

2.1. Piaţa turistică 26

2.1.1. Concept, dimensiuni şi structură 26

2.1.2. Elemente constitutive ale pieţei turistice 29

2.2. Conceptul de produs turistic. Elemente componente 31

2.3. Tipologia produselor turistice 35

2.4. Comercializarea şi distribuţia produselor turistice 39

2.5. Promovarea produselor turistice 44

Cap. 3. Prezentarea Agenţiei de turism MAGELLAN TURISM 47

3.1. Situaţia juridică 47

3.2. Operaţiuni tehnice 49

3.3. Analiza structurii organizatorice 51

3.4. Documentaţia agenţiei 55

3.5. Relaţiile cu clienţii 57

3.6. Analiza SWOT 62

Cap. 4. Dezvoltarea ofertei turistice la Agenţia MAGELLAN TURISM

prin promovarea produsului turistic “Perlele Moldovei” 66

4.1.1. Incoming 67

4.1.2. Outgoing 71

4.1.3. Studiu de caz: Conceperea unui program turistic cu tema “Perlele Moldovei” 74

4.2. Noi forme de turism 84

4.2.2. Turism rural 84

4.2.3. Alte forme de turism 85

CONCLUZII 87

Bibliografie selectivă 89

Anexe 92

Extras din document

INTRODUCERE

TURISMUL reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale vieţii economice şi sociale ce polarizează interesul unui număr tot mai mare de ţări. Receptiv la prefacerile lumii contemporane, turismul evoluează sub incidenţa acestora, dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare. La rândul sau, prin vastul potenţial uman şi material pe care îl antrenează în dezvoltarea sa, ca şi prin efectele benefice asupra domeniilor cu care se interferează, turismul acţionează ca un factor stimulator al progresului.

Privit ca un fenomen social-economic, creator de beneficii importante, turismul a fost definit în variante din cele mai felurite: “arta de a călători pentru propria placere” (M. Peyromarre Debord); “activitatea din timpul liber care constă în a voiaja sau a locui departe de locul de reşedinţă, pentru distracţie, odihnă, îmbogăţirea experienţei şi culturii, datorită cunoaşterii unor noi aspecte umane şi a unor peisaje necunoscute” (Jan Medicin); “ansamblul de relaţii şi fenomene care rezultă din deplasarea şi sejurul persoanelor în afara domiciliului lor“ (E. Hunziker); etc. Conform Organizatiei Mondiale a Turismului (O.M.T.), activitatea turistică este concepută ca “o formă a manifestărilor cultural-educative şi de recreere ale societăţii moderne”.

Cu deplin temei se poate vorbi astăzi de o adevarată industrie a turismului care, în linii mari, cuprinde activitatea întreprinderilor hoteliere şi de alimentaţie publică, activitatea firmelor care se ocupă de transportul turiştilor, precum şi activitatea tuturor agenţiilor şi asociaţiilor care au ca obiect al activităţii lor pregătirea, promovarea şi realizarea prestaţiilor de servicii turistice.

Crearea ofertei turistice, respectiv întocmirea programelor destinate turiştilor străini, este operaţiunea care necesită un studiu permanent în aria preferinţelor turiştilor pentru ca aceasta să devină prin conţinut atractivă şi, în consecinţă, valorificabilă.

Organizatorii de călătorii turistice concep oferta de programe şi prestaţii destinate turiştilor sosiţi în România, atât în baza contractelor externe cât şi pe cont propriu sau cu diverse motivaţii, luând în considerare interesele de vacanţă, cerinţele diferitelor naţionalităţi ale călătorilor, vârsta, sexul, profesia, bugetul de vacanţă etc.

Pluritatea intereselor călătoriei determină şi gama diversă de programe pe care o agenţie de turism le poate prezenta pentru a fi valorificate direct turiştilor; programele sunt supuse permanent schimbării şi transformării calitative pentru a fi permanent interesante.

Pentru construirea unei oferte care să suscite interes este oportun ca specialiştii din departamentul programe sa aibă permanent in atenţie urmatoarele elemente:

- satisfacerea trebuinţelor materiale şi spirituale ale turiştilor;

- studierea preferinţelor turiştilor pe naţionalităţi;

- luarea în considerare a motivaţiilor turistice;

- asigurarea, în conţinutul programelor, a unor elemente cu particularităţi distince, în scopul individualizării şi particularizării acestora in sfera generală a pieţelor turistice;

- implicarea în realizarea programelor şi a celorlalte sectoare şi ramuri care concură la derularea lor (transporturi, cultura, sport, agricultura, industriile pentru consum turistic);

- îmbinarea mai multor elemente de atractivitate turistică;

- selecţionarea unui personal cu aptitudini speciale în desfaşurarea programelor turistice;

- realizarea şi derularea programelor având permanent în vedere respectul faţă de consumator.

Apreciind ca turistul este mai educat, cu mai mult discernamânt, mai selectiv şi mai revendicativ, organizatorii produsului turistic sunt obligaţi să ţină seama de “calitate la standardele cele mai înalte”.

Industria turismului va fi capabilă să câştige procesul integrării într-un context turistic viabil numai dacă oferta va fi în deplin acord cu tendinţele dinamice ale cererii.

Astfel, orientarea şi organizarea sectoarelor şi departamentelor de marketing şi programe pot fi definitorii în stabilirea strategiei fiecărui operator de turism, pe termen scurt şi lung, cu accent deosebit pe cercetarea atentă a intereselor consumatorului, in vederea creării noilor produse turistice vandabile.

CAPITOLUL 1

TURISMUL – ACTIVITATE SPECIFICĂ DE SERVICII

Dinamismul, profunzimea şi amploarea transformărilor din toate domeniile vieţii economice şi sociale – ca trăsături definitorii ale evoluţiei contempoane – se reflectă între altele, în modificarea structurilor economice, în reierarhizarea ramurilor componente în concordanţă cu cerinţele progresului ştiinţifico – tehnic, cu exploatarea raţională a întregului potenţial de resurse şi sporirea eficienţei, cu exigenţele îmbunătăţirii calităţii vieţii.

În acest context, turismul se manifestă ca o componentă distinctă a economiei, cu o prezenţă tot mai activă în viaţa economică şi socială, cu o participare semnificativă la progresul general şi nu în ultimul rând, ca promotor al globalizării şi factor al dezvoltării durabile. Turismul este astazi una din cele mai dinamice ramuri economice din lume. Este un lucru pe care l-au înţeles deja organizaţiile de turism, guvernele, asociaţiile profesionale şi chiar turiştii înşişi.

Turismul reprezintă un fenomen economico – social propriu civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi, ca atare, aflat într-o relaţie de intercondiţionalitate cu aceasta. Astfel, tendinţele înregistrate în evoluţia economiei mondiale, atât cele pozitive exprimate de sporirea producţiei şi, pe această bază, a prosperităţii generale, de intensificare a schimburilor internaţionale şi lărgirea cooperării dintre state, de industrializare şi terţiarizare, cât şi cele negative precum crizele sau perioadele de recesiune economică, extinderea sărăciei şi şomajului, inflaţia, deteriorarea mediului au influenţat cantitativ şi strucural activitatea turistică, stimulând călătoriile şi diversificând orientarea lor spaţială.

Preview document

Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 1
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 2
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 3
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 4
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 5
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 6
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 7
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 8
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 9
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 10
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 11
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 12
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 13
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 14
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 15
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 16
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 17
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 18
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 19
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 20
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 21
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 22
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 23
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 24
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 25
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 26
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 27
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 28
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 29
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 30
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 31
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 32
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 33
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 34
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 35
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 36
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 37
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 38
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 39
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 40
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 41
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 42
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 43
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 44
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 45
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 46
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 47
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 48
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 49
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 50
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 51
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 52
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 53
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 54
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 55
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 56
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 57
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 58
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 59
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 60
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 61
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 62
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 63
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 64
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 65
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 66
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 67
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 68
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 69
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 70
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 71
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 72
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 73
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 74
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 75
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 76
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 77
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 78
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 79
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 80
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 81
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 82
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 83
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 84
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 85
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 86
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 87
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 88
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 89
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 90
Program de Organizare și Comercializare a Unui Produs cu Temă - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Program de Organizare si Comercializare a Unui Produs cu Tema.doc

Alții au mai descărcat și

Diversificarea serviciilor turistice la Hotelul Best Western Savoy în contextul serviciilor oferite în stațiunea Mamaia

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Turismul zilelor noastre poate fi definit ca un fenomen social – economic, ce cuprinde relatiile ce au loc in societate...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Te-ar putea interesa și

Circuit Turistic în Bucovina

Circuit in Bucovina Traseu: Ziua 1: Intalnire in Suceava Tur de oras care include vizite la Cetatea de Scaundin secolul XIV, la Manastirea...

Program de valorificare a potențialului turistic din Județul Suceava

1.Localizarea si caracterizarea Judetului Suceava Judeţul Suceava este situat în nordul regiunii Moldova a României, cea mai mare parte a sa...

Valorificarea potențialului turistic în depresiunea Hațeg

OBIECTIVELE ȘI METODOLOGIA DE CERCETARE Această lucrare este rezultatul analizei unor surse bibliografice diverse, metodele utilizate fiind de...

Program turistic Londra - un oraș regal

ARGUMENT Etimologic, cuvântul „turism” provine din termenul englez „tour” (călătorie), sau „to tour”, „to make a tour” (a călători, a face o...

Program de organizare și comercializare a unui produs turistic

Cap.1. Enunţarea temei produsului turistic Traseul turistic prezentat se incadrează în TURISMUL CULTURAL, care abordează cultura unei regiuni, în...

Rolul Agrementului în Cadrul Produsului Turistic

Argument Privit ca un fenomen social-economic, creator de beneficii importante, turismul a fost definit în variante din cele mai felurite. De...

Economia turismului

1. Program de organizare şi comercializare a unui produs turistic cu temă în România Cererea turistică manifestă în perioada actuală un interes...

Program de Organizare și Comercializare a unui Produs Turistic

Capitolul I -Justificarea temei alese- Titlul temei alese este „Mausolee, o casa si un lac’’ deoarce în traseul turistic ce urmeaza a fi...

Ai nevoie de altceva?