Program de Organizare si Comercializare a Unui Produs cu Tema

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Program de Organizare si Comercializare a Unui Produs cu Tema.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 91 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. dr. Nistoreanu Puiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

INTRODUCERE 4
Cap. 1. Turismul – activitate specifică de servicii 6
1.1. Turismul – concepte, definiţii, loc şi rol în economia mondială 7
1.1.1. Abordări ale noţiunilor fundamentale din turism 7
1.1.2. Locul şi rolul turismului în viaţa economico-socială 10
1.2. Serviciile turistice –orientări actuale 12
1.2.1. Serviciile turistice – abordări actuale, conţinut şi caracteristici 12
1.2.2. Tipologia serviciilor turistice 17
1.2.3. Servicii turistice de bază şi suplimentare 19
1.3. Locul serviciilor turistice în cadrul produsului turistic 23
Cap. 2. Piaţa turistică. Produs turistic 26
2.1. Piaţa turistică 26
2.1.1. Concept, dimensiuni şi structură 26
2.1.2. Elemente constitutive ale pieţei turistice 29
2.2. Conceptul de produs turistic. Elemente componente 31
2.3. Tipologia produselor turistice 35
2.4. Comercializarea şi distribuţia produselor turistice 39
2.5. Promovarea produselor turistice 44
Cap. 3. Prezentarea Agenţiei de turism MAGELLAN TURISM 47
3.1. Situaţia juridică 47
3.2. Operaţiuni tehnice 49
3.3. Analiza structurii organizatorice 51
3.4. Documentaţia agenţiei 55
3.5. Relaţiile cu clienţii 57
3.6. Analiza SWOT 62
Cap. 4. Dezvoltarea ofertei turistice la Agenţia MAGELLAN TURISM
prin promovarea produsului turistic “Perlele Moldovei” 66
4.1.1. Incoming 67
4.1.2. Outgoing 71
4.1.3. Studiu de caz: Conceperea unui program turistic cu tema “Perlele Moldovei” 74
4.2. Noi forme de turism 84
4.2.2. Turism rural 84
4.2.3. Alte forme de turism 85
CONCLUZII 87
Bibliografie selectivă 89
Anexe 92

Extras din document

INTRODUCERE

TURISMUL reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale vieţii economice şi sociale ce polarizează interesul unui număr tot mai mare de ţări. Receptiv la prefacerile lumii contemporane, turismul evoluează sub incidenţa acestora, dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare. La rândul sau, prin vastul potenţial uman şi material pe care îl antrenează în dezvoltarea sa, ca şi prin efectele benefice asupra domeniilor cu care se interferează, turismul acţionează ca un factor stimulator al progresului.

Privit ca un fenomen social-economic, creator de beneficii importante, turismul a fost definit în variante din cele mai felurite: “arta de a călători pentru propria placere” (M. Peyromarre Debord); “activitatea din timpul liber care constă în a voiaja sau a locui departe de locul de reşedinţă, pentru distracţie, odihnă, îmbogăţirea experienţei şi culturii, datorită cunoaşterii unor noi aspecte umane şi a unor peisaje necunoscute” (Jan Medicin); “ansamblul de relaţii şi fenomene care rezultă din deplasarea şi sejurul persoanelor în afara domiciliului lor“ (E. Hunziker); etc. Conform Organizatiei Mondiale a Turismului (O.M.T.), activitatea turistică este concepută ca “o formă a manifestărilor cultural-educative şi de recreere ale societăţii moderne”.

Cu deplin temei se poate vorbi astăzi de o adevarată industrie a turismului care, în linii mari, cuprinde activitatea întreprinderilor hoteliere şi de alimentaţie publică, activitatea firmelor care se ocupă de transportul turiştilor, precum şi activitatea tuturor agenţiilor şi asociaţiilor care au ca obiect al activităţii lor pregătirea, promovarea şi realizarea prestaţiilor de servicii turistice.

Crearea ofertei turistice, respectiv întocmirea programelor destinate turiştilor străini, este operaţiunea care necesită un studiu permanent în aria preferinţelor turiştilor pentru ca aceasta să devină prin conţinut atractivă şi, în consecinţă, valorificabilă.

Organizatorii de călătorii turistice concep oferta de programe şi prestaţii destinate turiştilor sosiţi în România, atât în baza contractelor externe cât şi pe cont propriu sau cu diverse motivaţii, luând în considerare interesele de vacanţă, cerinţele diferitelor naţionalităţi ale călătorilor, vârsta, sexul, profesia, bugetul de vacanţă etc.

Pluritatea intereselor călătoriei determină şi gama diversă de programe pe care o agenţie de turism le poate prezenta pentru a fi valorificate direct turiştilor; programele sunt supuse permanent schimbării şi transformării calitative pentru a fi permanent interesante.

Pentru construirea unei oferte care să suscite interes este oportun ca specialiştii din departamentul programe sa aibă permanent in atenţie urmatoarele elemente:

- satisfacerea trebuinţelor materiale şi spirituale ale turiştilor;

- studierea preferinţelor turiştilor pe naţionalităţi;

- luarea în considerare a motivaţiilor turistice;

- asigurarea, în conţinutul programelor, a unor elemente cu particularităţi distince, în scopul individualizării şi particularizării acestora in sfera generală a pieţelor turistice;

- implicarea în realizarea programelor şi a celorlalte sectoare şi ramuri care concură la derularea lor (transporturi, cultura, sport, agricultura, industriile pentru consum turistic);

- îmbinarea mai multor elemente de atractivitate turistică;

- selecţionarea unui personal cu aptitudini speciale în desfaşurarea programelor turistice;

- realizarea şi derularea programelor având permanent în vedere respectul faţă de consumator.

Apreciind ca turistul este mai educat, cu mai mult discernamânt, mai selectiv şi mai revendicativ, organizatorii produsului turistic sunt obligaţi să ţină seama de “calitate la standardele cele mai înalte”.

Industria turismului va fi capabilă să câştige procesul integrării într-un context turistic viabil numai dacă oferta va fi în deplin acord cu tendinţele dinamice ale cererii.

Astfel, orientarea şi organizarea sectoarelor şi departamentelor de marketing şi programe pot fi definitorii în stabilirea strategiei fiecărui operator de turism, pe termen scurt şi lung, cu accent deosebit pe cercetarea atentă a intereselor consumatorului, in vederea creării noilor produse turistice vandabile.

CAPITOLUL 1

TURISMUL – ACTIVITATE SPECIFICĂ DE SERVICII

Dinamismul, profunzimea şi amploarea transformărilor din toate domeniile vieţii economice şi sociale – ca trăsături definitorii ale evoluţiei contempoane – se reflectă între altele, în modificarea structurilor economice, în reierarhizarea ramurilor componente în concordanţă cu cerinţele progresului ştiinţifico – tehnic, cu exploatarea raţională a întregului potenţial de resurse şi sporirea eficienţei, cu exigenţele îmbunătăţirii calităţii vieţii.

În acest context, turismul se manifestă ca o componentă distinctă a economiei, cu o prezenţă tot mai activă în viaţa economică şi socială, cu o participare semnificativă la progresul general şi nu în ultimul rând, ca promotor al globalizării şi factor al dezvoltării durabile. Turismul este astazi una din cele mai dinamice ramuri economice din lume. Este un lucru pe care l-au înţeles deja organizaţiile de turism, guvernele, asociaţiile profesionale şi chiar turiştii înşişi.

Turismul reprezintă un fenomen economico – social propriu civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi, ca atare, aflat într-o relaţie de intercondiţionalitate cu aceasta. Astfel, tendinţele înregistrate în evoluţia economiei mondiale, atât cele pozitive exprimate de sporirea producţiei şi, pe această bază, a prosperităţii generale, de intensificare a schimburilor internaţionale şi lărgirea cooperării dintre state, de industrializare şi terţiarizare, cât şi cele negative precum crizele sau perioadele de recesiune economică, extinderea sărăciei şi şomajului, inflaţia, deteriorarea mediului au influenţat cantitativ şi strucural activitatea turistică, stimulând călătoriile şi diversificând orientarea lor spaţială.

Fisiere in arhiva (1):

  • Program de Organizare si Comercializare a Unui Produs cu Tema.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE COMERŢ Specializarea Turism-Servicii