Proiect Economic - SC Geox Shop SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 18753
Mărime: 1.72MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lorin Dragan

Extras din document

CAPITOLUL I -PREZENTAREA FIRMEI DE COMERŢ

CAPITOLUL I – Denumire. Forma juridică. Obiect de activitate. Sediul şi durata societăţii

Art. 1: Denumirea societatii

Firma cercetată se numeşte S.C.“GEOX SHOP” S.A. şi toate documentele, facturile, publicaţiile şi celelalte acte care se emit de către societate se vor întocmi cu respectarea articolului 44 din “Legea nr. 31/1990”. Pe actele şi înscrisurile societăţii se va menţiona denumirea, sediul, urmate de menţiunea “Societate pe Acţiuni”.

Art. 2: Forma juridica a societatii

Firma de comerţ este persoană juridică română având forma de societate pe acţiuni. Ea a luat fiinţă prin reorganizarea şi privatizarea parţială a unei întreprinderi comerciale cu capital de stat.

S.C. „GEOX SHOP” S.A. a fost înregistrată la Registrul Comerţului din Judeţul Iaşi la nr. J-22/483/2000 la 21noiembrie 2000

Activitatea societăţii se desfăşoară în conformitate cu legislaţia României, cu contractul de societate şi cu statutul societăţii pe acţiuni.

Art. 3: Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al S.C. „GEOX SHOP” S.A. include:

a) comercializarea cu amănuntul şi cu ridicata de mărfuri textile, încălţăminte, tricotaje, confecţii, lenjerie şi a produselor alimentare;

b) prestarea de servicii de transport cu mijloace proprii şi închiriate;

c) activităţi de import-export, reprezentanţă comercială, intermediere pe bază de concesionare;

d) activitate de reclamă, licitaţii, publicitate, organizarea de expoziţii, public relations;

e) activităţi cu caracter social pentru personalul propriu.

Art. 4: Sediul societatii

Sediul societăţii este în România, Municipiul Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare, nr.149. În funcţie de necesităţi, firma va deschide birouri, sucursale sau agenţii în alte localităţi pe baza hotărârii A.G.A., în conformitate cu legislaţia română.

Art. 5: Statutul Societăţii

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, începând cu data înmatriculării ei la Registrul Comerţului.

CAPITOLUL II – Capitalul societăţii

Art. 6: Capitalul social

În momentul constituirii, societatea a avut un capital de 96.000. RON lei, împărţit în 128000 acţiuni nominative de câte 0.75 RON lei/acţiune.

Art. 7: Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza deciziei A.G.A. Reducerea capitalului va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Hotărârea de reducere va trebui să respecte limita minimă de capital necesară tipului de activitate prevăzute de Articolul 300, aliniatul 2 din Legea nr.31/1990, cu modificări de actualizare. De asemenea, la publicare trebuie menţionate motivele pentru care se face reducerea şi procedeul care va fi adoptat pentru această reducere.

Art. 8: Drepturile şi Obligaţiile deţinătorilor de acţiuni

Acţiunile nominative ale societăţii pot cuprinde toate elementele prevăzute la Articolul 62 din Legea nr.31/1990. Ele vor purta timbrul societăţii şi semnătura a doi administratori. Societatea va ţine evidenţa acţiunilor într-un registru numerotat, tipizat şi parafat de preşedintele Consiliului de Administraţie. Registrul se păstrează la sediul societăţii sub îngrijirea Consiliului de Administraţie.

Acţiunile conferă drepturi egale respectându-se pentru fiecare acţionar următoarele:

- dreptul la dividende în funcţie de numărul acţiunilor dobândite;

- dreptul de a participa la conducerea societăţii prin exercitarea dreptului de vot şi controlul asupra evidenţelor societăţii;

- acordarea unei cote proporţionale cu activul societăţii;

- dreptul de a fi informat asupra activităţii societăţii;

- dreptul de a vinde acţiunile deţinute potrivit hotărârii A.G.A.

CAPITOLUL III

Art. 9: Adunarea Generală a Acţionarilor

Organul suprem de conducere a societăţii este A.G.A. ale cărei atribuţii sunt stabilite în baza prevederilor legale.

Art. 10: Convocarea A.G.A.

Preview document

Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 1
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 2
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 3
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 4
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 5
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 6
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 7
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 8
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 9
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 10
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 11
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 12
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 13
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 14
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 15
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 16
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 17
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 18
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 19
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 20
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 21
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 22
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 23
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 24
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 25
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 26
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 27
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 28
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 29
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 30
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 31
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 32
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 33
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 34
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 35
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 36
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 37
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 38
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 39
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 40
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 41
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 42
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 43
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 44
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 45
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 46
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 47
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 48
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 49
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 50
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 51
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 52
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 53
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 54
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 55
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 56
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 57
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 58
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 59
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 60
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 61
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 62
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 63
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 64
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 65
Proiect Economic - SC Geox Shop SA - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Proiect Economic - SC Geox Shop SA.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Economice in Comert - SC Trendy SA

Capitolul I Prezentarea firmei de comert S.C. „Trendy” S.A. 1. Denumirea societatii: Firma de comert analizata se numeste S.C. „Trendy” S.A. si...

Activitatea de Export a Murfatlar SRL

REZUMAT In studiul de faţa s-a analizat un caz real al unei firme producătoare de VINURI din România ce se află deja pe piaţa externă, dar...

Impactul Calitatii Produselor de Panificatie asupra Consumatorilor

Introducere In aceasta lucrare am abordat subiectul produselor de panificatie din perspectiva impactului calitatii asupra consumatorilor. Am ales...

Analiza Celor Patru Procese de Integrare a Pietei Bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Ai nevoie de altceva?