Relatiile Firmei SC Napolact SA cu Mediul Extern

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Relatiile Firmei SC Napolact SA cu Mediul Extern.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 30 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

1. Mediul ambiant al firmei 3
1.1. Definirea mediului firmei 3
1.2. Componentele mediului firmei 3
2. Relaţiile firmei cu mediul 6
2.1. Relaţiile firmei cu micrimediul 7
2.2. Relaţiile firmei cu macromediul 7
3. Coordonatele activităţii desfăşurate de către S.C. Napolact S.A 8
3.1. Prezentarea firmei 8
3.2. Activităţile desfăşurate de către firmă 11
3.3. Oferta firmei, în evoluţie 11
3.4. Identificarea partenerilor firmei 12
4. Relaţiile firmei Napolact cu elemenele componente ale micromediului 14
4.1. Relaţiile firmei cu furnizorii 14
4.2. Relaţiie firmei cu clienţii 14
4.3. Relaţiile firmei cu concurenţii 16
4.4. Relaţiile firmei cu piaţa 17
4.5. Relaţiile firmei cu statul 18
5. Relaţiile firmei Napolact cu elementele componente alea macromediului 20
6. Concluzii 30
Bibliografie

Extras din document

1. Mediul ambient al firmei

1.1. Definirea mediului firmei

Firma îşi organizează şi desfaşoară activitatea sa sub impactul condiţiilor concrete ale mediului său ambiant.

Mediul ambiant reprezintă un ansamblu de factori eterogeni de natură economică, socială, politică, stiinţifico-tehnică, juridică, geografică şi demografică ce acţionează pe plan naţional şi internaţional asupra întreprinderii, influenţând relaţiile de piaţă.

Intreprinderea este parte integrantă a mediului ambiant, este o componentă economică a acestuia.

In condiţiile actuale mediul ambiant se caracterizează printr-un dinamism accentuat, printr-o creştere spectaculoasă a frecvenţei schimarilor.

Mediul ambiant este de trei feluri:

- mediul stabil, unde schimbările sunt rare, de mică amploare şi usor vizibile;

- mediul schimbător, unde schimbarile sunt frecvente, de o amploare variată, dar în general previzibile;

- mediul turbulent, unde schimbările sunt foarte frecvente, de amploare mare, cu incidente profunde asupra activităţii întreprinderii şi greu de anticipat;

1.2. Componentele mediului firmei

Componentele mediului ambiant al întreprinderii sunt:

- micromediul

- macromediul

Micromediul întreprinderii

Cuprinde ansamblul componentelor cu care aceasta intra in relaţii directe. Acestea sunt:

-furnizorii de mărfuri care sunt agenţi economici ce asigură resursele necesare de materii prime, materiel, echipamente şi maşini;

-prestatorii de servicii reprezentaţi de firme sau persoane particulare care oferă o gamă largă de servicii utile realizarii obiectivelor firmei;

-furnizorii forţei de muncă sunt unitaţile de învăţământ, oficiile forţei de muncă şi persoanele ce caută un loc de muncă;

-clienţi care sunt consumatori, utilizatori industriali, întreprinderi comerciale sau agenţiile guvernamentale pentru care bunurile produse se întreprindere le sunt oferite spre consum;

-organismele publice – asociaţiile profesionale, asociaţiile consumatorilor, mediile de informare în masă şi publicul consumator;

-concurenţii sunt firme sau persoane particulare care-şi dispută aceeaşi categorie de clienţi, iar în situaţii frecvente aceeaşi furnizori sau prestatori de servicii.

Macromediul întreprinderii

Cuprinde ansamblul factorilor de ordin general, cu actiuni indirecte si pe termen lung asupra activitatii intreprinderii.

Componentele macromediului sunt:

-mediul demografic – numărul populaţiei, structura pe sexe şi grupe de vârsta, numărul de familii şi dimensiunea medie a unei familii, repartizarea teritorială şi pe medii a populaţiei, rata natalităţii. Analiza unor astfel de caracteristici şi surprinderea tendinţei lor reprezintă punctul de pornire în evaluarea dimensiunii cererii potenţiale, a pieţei întreprinderii.

-mediul economic - ansamblul elementelor care compun viaţa economică a spaţiului în care acţionează întreprinderea determină mediul economic al acesteia. Acesta determină volumul şi structura ofertei de mărfuri, nivelul veniturilor băneşti, mărimea cererii de mărfuri, mişcarea preţurilor la nivelul concurenţei

-mediul tehnologic - întreprinderea se implică în dinamica mediului tehnologic, atât ca beneficiar cât şi ca furnizor, în principal prin intermediul pieţei. Este una din cele mai dinamice componente ale macromediului întreprinderii şi dobândeşte o exprimare concretă prin invenţii, inovaţii, mărimea şi orientarea fondurilor destinate cercetării, explozia producţiei noi, perfecţionarea productiei tradiţionale, reglementari privind delimitarea tehnologiilor poluante.

-mediul cultural – reprezentat de ansamblul elementelor ce privesc sistemele de valori, obiceiuri, tradiţii, credinţe şi norme ce guvernează statutul oamenilor în societate

-mediul politic - reflectă structurile societăţii, clasele sociale şi rolul lor în societate, forţele politice şi raporturile dintre ele, gradul de implicare a statului în economie, gradul de stabilitate al climatului politic intern, zonal, internaţional.

-mediul instituţional - cuprinde ansamblul reglementărilor de natură juridică ce vizează direct sau indirect activitatea de piaţă a întreprinderii.

-mediul natural – condiţiile naturale ce determină modul de localizare şi de distribuire în spaţiu a activităţii umane. Această conjunctură economică reprezintă starea curentă şi concretă a fenomenelor, proceselor şi evenimentelor specifice unei ramuri, a unei economii naţionale.

Importanţa sa este dată de reducerea resurselor de materii prime neregenerabile şi de accentuarea gradului de poluare.

Fisiere in arhiva (3):

  • Relatiile Firmei SC Napolact SA cu Mediul Extern
    • Bibliografie.doc
    • EGI cuprins.doc
    • Relatiile Firmei SC Napolact SA cu Mediul Extern.doc