Rolul concurenței în economia de piață

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 26429
Mărime: 189.70KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Calin Veghes

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1. IMPORTANTA SI ROLUL CONCURENTEI IN ECONOMIA DE PIATA 3

1.1.Definirea conceptului de concurenţă 3

1.2. Rolul concurentei in economia de piata 6

1.3.Strategie concurentiala 8

1.3.1. Elaborarea strategiei concurenţiale 11

1.4. Conceptul de avantaj competitiv 13

1.5. Identificarea avantajului concurenţial 16

CAPITOLUL 2. STRATEGIA DE PIATA IN CADRUL FIRMEI 18

2.1.Importanta si rolul strategiei 20

2.2.Alternative strategice in cadrul firmei 22

2.2.1.Strategia de produs 22

2.2.2. Strategia de pret 24

2.2.3. Strategia de distributie 25

2.2.4.Strategia promotionala 28

2.3. Influenta strategiei adoptate de catre firma asupra principalilor indicatori economici 30

CAPITOLUL 3. MEDIUL CONCURENŢIAL ÎN ROMÂNIA 33

3.1. Legea concurenţei în România 33

3.1.1. Practici anticoncurenţiale 34

3.1.2.Concentrarea economică 37

3.2. Concurenţa neloială 38

3.3.Autorităţi şi instituţii specializate în domeniul concurenţei 40

3.3.1. Consiliul Concurenţei 40

3.3.2.Oficiul Concurenţei 41

CAPITOLUL IV – STUDIU DE CAZ LA S.C SCUDAS S.A PAŞCANI 42

4.1. Prezentarea firmei 42

4.2. Diagnosticul poziţiei strategice 44

4.2.1. Segmentarea strategică 44

4.3. Analiza concurenţială 48

4.4. Analiza portofoliului de activităţi al S.C Scudas S.A Pascani 57

4.4.1. Analiza portofoliului strategic 57

4.4.2 .Portofoliul strategic al S.C Scudas S.A Pascani 59

4.5. Strategia de afaceri a firmei 63

4.6. Avantajul concurenţial al firmei 64

4.6.1. Avantajul de cost 64

4.6.2. Strategii de diferentiere 68

4.6.3. Tehnologia şi avantajul concurenţial 74

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Succesul organizaţiilor contemporane, indiferent de natura şi mărimea lor, îşi are sorginta în calitatea strategiilor pe care le adoptă şi le aplică.

Condiţionarea decisivă a performanţelor, organizaţiilor de conţinutul strategiilor, devenită în ultimile decenii, evidente pentru cvasitotalitatea agenţilor economici şi managerilor din ţările dezvoltate, explică avalanşa de cercetări, studii, cursuri şi consultanţe având drept obiect strategiile.

Concretizarea esenţială a proviziunii, strategiile şi politicile jalonată dezvoltării fiecărei întreprinderi, de conţinutul lor depinzând adesea decisiv eficacitatea interfaţei cu suprasistemele din care face parte., măsura în care acestea îşi menţin şi amplifică segmentul de piaţă ocupat. Este evident că impunerea strategiei ca o componentă esenţială a managementului atât în planul teoriei cât şi a practicii crearea sa în prim planul managementului contemporan din ţările dezvoltate este valabilă pentru toate tipurile de organizaţii macro şi microeconomice.

Fireşte cel mai frecvent regăsim strategia la nivelul firmei, componenta economică de bază a economiei. Aceasta nu înseamnă că este mai puţin importantă la nivel de economie raţională. Părerea noastră este că o activitate economică performantă, într-un anumit spaţiu, nu poate fi realizată dacă nu se dispune de o strategie naţională concretă, fondată pe obiective competitive, riguros definite şi fundamentate sub aspectul vectorilor de creştere economică, al resurselor şi al sincronizărilor temporale care să asigure un context emoţional, favorizat elaborării şi implementării de strategii competitive de către firme .

CAPITOLUL 1. IMPORTANTA SI ROLUL CONCURENTEI IN ECONOMIA DE PIATA

1.1.Definirea conceptului de concurenţă

Atat din perpectiva conceptelor si modelelor teoretice, cat si din cea a realitatilor faptice, concurenta este organic asociata sistemului economic de piata. Cele doua criterii pe baza carora este apreciata natura unei economii ca fiind de piata sunt, pe de-o parte, existenta concurentei in economia respective, si , pe de alta parte, formarea preturilor prin confruntarea cererii cu oferta.

Pe masura ce stiinta economica a evoluat de la o finalitate preponderant explicative catre una aplicativ-transformatoare in raport cu realitatea, abordarea concurentei a inregistrat o rafinare si nuantare progresiva. Prin convergenta achizitiilor economiei politice cu cele, de data mai recenta, din stiintele de gestiune, s-a ajuns la concluzia ca nu numai piata propiu-zisa, ci si spatial intra-organizational al intreprinderii sunt susceptibile sa ocazioneze manifestari de concurenta; aceasta genereaza standarde de performanta, distinge succesul de esec si departajeaza agentii economici pe criteriul performantei .

Paradoxal, desi este prezenta si activa la o scara atat de extinsa in sistemele socio-umane, concurenta este, de cele mai mute ori, teoretizata doar implicit de stiinta economica traditionala, in absenta unei definitii consensuale, concureta este referita sub forma unei reprezentari tipologice a diverselor structuri de piata – de la idealul pietei cu concurenta perfecta la realitatea diverselor forme de piata cu concurenta imperfecta.

Aportul stiintelor de gestiune la demersul de operationalizare a conceptului de concurenta a condus, mai ales in ultimele doua decenii, la asimilarea lui deplina in gandirea si practica manageriala. Profesorul Michael Porter de la Harvard Business School a fundamentat, in acest sens, conceptele de strategie concurentiala si avantaj concurential (-Porter, 1985), carora li se adauga cel de gestiune concurentiala din terminologia francofona.

Polivalenta de sensuri ale conceptului de concurenta poate fi relevata prin punerea in evidenta a urmatoarelor sale ipostaze:

-Concurenta ca tip de relatie intre agentii economici;

-Concurenta ca atribut al comportamentului unui agent economic elementar (comportamentul concurential);

-Concurenta ca situatie caracteristica a mediului de afaceri (mediul concurential;

- Michael Eugene Porter (n. 1947) - profesor universitar la Harvard Business School, cu specializare în managementul academic şi economie, fondatorul unei organizatii nonprofit numite „Initiative for a Competitive Inner City” şi unul dintre fondatorii „The Monitor Group ”. Principalele lui obiective academice se concentrează pe modul în care o firmă sau o regiune isi poate construi un avantaj competitiv si dezvolta strategii competitive.

Ca tip de relatie intre agenti economici concreti, concurenta prezinta un caracter tensional, de rivalitate; agentii implicate se confrunta pentru a ocupa, mentine sau extinde pozitii de piata care, in final, se vor dovedi accesibile numai unora dintre ei. De aceea, in analiza strategica la nivel de firma, metodologia clasica, bazata pe puncte forte, puncte slabe, sanse si pericole (SWOT), plaseaza firmele rivale la originea amenintarilor semnificative pentru succesul oricarei strategii adoptate.

Din punct de vedere al comportamentului pe piata, concurenta este aceea care determina pe fiecare agent economic sa-si promoveze exclusiv propriul sau interes.

O tema de interes major, inclusiv din perspective demersurilor de integrare economica, o reprezinta pozitia statului in raport cu problematica mediului de afaceri concurential. Este de remarcat faptul ca, in principiu, statul este pus in situatia de a promova doua categorii de actiuni , associate de o maniera aparent paradoxala:

-Pe de o parte, statul, actionand in virtutea interesului public ca piata sa functioneze subordonat consumatorilor , si nu sub dominatia producatorilor ofertanti, este angajat in directia promovarii si protectiei concurentei;

-Pe de alta parte, ratiuni superioare de ordin economic, dar si social, politic sau strategic pot determina, in conditii speciale, adoptarea de politici protectioniste sau de limitare a concurentei in anumite sectoare, de exemplu, prin instituirea de monopoluri publice.

Preview document

Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 1
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 2
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 3
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 4
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 5
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 6
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 7
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 8
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 9
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 10
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 11
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 12
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 13
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 14
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 15
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 16
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 17
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 18
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 19
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 20
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 21
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 22
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 23
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 24
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 25
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 26
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 27
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 28
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 29
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 30
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 31
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 32
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 33
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 34
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 35
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 36
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 37
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 38
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 39
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 40
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 41
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 42
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 43
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 44
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 45
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 46
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 47
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 48
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 49
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 50
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 51
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 52
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 53
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 54
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 55
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 56
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 57
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 58
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 59
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 60
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 61
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 62
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 63
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 64
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 65
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 66
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 67
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 68
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 69
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 70
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 71
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 72
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 73
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 74
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 75
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 76
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 77
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 78
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 79
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 80
Rolul concurenței în economia de piață - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Rolul Concurentei in Economia de Piata.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Strategii Concurențiale

Capitolul 1. Concepte de bază ale strategiei concurenţiale Cuvinte cheie: strategie concurenţială avantaj concurenţial piaţă concurenţă...

Te-ar putea interesa și

Cercetarea mediului concurențial al companiei Cosmote România SA

INTRODUCERE Telefonia mobilă a apărut în România pentru prima dată în anul 1997 când s-au lansat serviciile GSM prin Connex şi Orange denumit...

Concurența - practici anticoncurențiale - poziția dominantă de monopol

INTRODUCERE Viaţa economică contemporană este o lume a preţurilor. Fie că este cumpărător, fie că este vânzător, agentul economic trebuie să-ţi...

Concurența în Dreptul Comercial

Introducere Prezenta lucrare este consacrată unui fenomen creat de o entitate cu mari ambiţii evoluţioniste, fiind un concept care subzistă mai...

Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România

INTRODUCERE Atât în trecut, cât mai ales în actualele condiții - de recesiune economică - manageri din numeroase organizații afirmă că...

Politica concurenței în Uniunea Europeană

PARTEA I: I. Rolul politicii concurentei in procesul de realizare si consolidare a pietei unice interne Politica concurentei este una dintre...

Tipologia concurenței și a concurenților

Concurenţa e factorul determinant, esenţial în succesul sau eşecul firmelor. Concurenţa determină oportunitatea acelor activităţi ale unei firme...

Strategii de Adaptare a Prețurilor la Cerințele Pieței

Concurenţa reprezintă un mod de manifestare specific al economiei de piaţă, se concretizează în comportamentul de rivalitate individualizat al...

Piața și Mediul Concurențial

Capitolul 1 Piata – locul de manifestare al concurentei 1.1 Continutul general al pietei Piaţa-concept economic, a fost definită în literatura...

Ai nevoie de altceva?