Sistemul Logistic la SC Lactovit SA

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Sistemul Logistic la SC Lactovit SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Istudor Nicolae

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

CAP.I – Prezentarea societăţii comerciale LACTOVIT S.A.
CAP.II – Analiza activităţii de asigurare şi distribuţie
2.1 – Prezentarea principalelor categorii de resurse materiale, cantităţi, preţuri, grafice (evoluţia în timp)
2.2 – Tipul şi gama mărfurilor oferite
2.3 – Aria teritorială vizată
2.4 – Canale de distribuţie: concurenţa, preţuri, analiza transporturilor
2.5 – Logistica de distribuţie: transportul, stocarea, depozitarea, manipularea, fluxul informaţional
CAP.III – Proiectarea departamentului de logistică

Extras din document

Introducere

Descoperita de economie din cele mai vechi timpuri si confirmata de economia moderna, logistica pare a fi nu numai inima strategiei întreprinderii, ci si rădăcina însăşi a performantei în execuţia operaţională a activităţilor cotidiene. Logistica este deosebit de complexa, deoarece ia multe forme.

Astăzi toate întreprinderile, mai ales în context european, cunosc transformări profunde ale poziţiilor modurilor de gestiune si formelor de organizare ale logisticii. Fie ca este vorba de o mica întreprindere sau de un mare grup, adaptarea la o serie de constrângeri din ce în ce mai schimbătoare devine o necesitate. Dintr-o activitate secundara care nu se bucura de interesul tuturor, ea a devenit o miza a reuşitei strategiei oricărei întreprinderi. Conceptul însuşi de logistica este marcat de o evoluţie a obiectivelor care îi revin precum si de o evoluţie a perimetrului de intervenţie.

Logistica poate fi definita ca o funcţie de interfaţă între gestiunea ofertei (supply side) si gestiunea cererii (demand side).

Logistica se poate defini ca fiind procesul cu care se gestionează într-o manieră strategică transferul şi stocarea materialelor, componentelor şi produselor finite începând de la furnizori, traversând societatea până la ajungerea produselor la consumatori. (Martin Christofer)

O altă definiţie a logisticii este şi cea dată de către Sole Society of Logistic Engineers, care o abordează ca tehnică şi, în acelaşi timp, o ştiinţă care susţine realizarea obiectivelor societăţii, programarea şi urmărirea acestora; este necesară pentru management, engineering-ul şi activităţile tehnice pe teme cerute, proiectarea, aprovizionarea şi conservarea resurselor

Tot despre logistică Philip Kotler a afirmat că “implică planificarea, realizarea şi controlul fizic al materialelor şi produselor finite, de la punctele de origine la punctele de utilizare, în vederea satisfacerii necesităţilor consumatorilor în condiţiile obţinerii de profit”.

Dintre factorii care au determinat apariţia logisticii precum şi reevaluarea rolului acesteia în cadrul unităţilor agroalimentare, putem enumera:

• sporirea în ritm rapid a cheltuielilor de transport;

• posibilităţile limitate de creştere a eficienţei producţiei;

• mutaţiile înregistrate în gestiunea stocurilor;

• înnoirea şi diversificarea fără precedent a producţiei de mărfuri;

• necesitatea organizării şi coordonării adecvate a fluxurilor informaţionale;

• utilizarea pe scară tot mai largă a calculatoarelor şi revoluţia informatică;

• iniţiativele legate de calitate (TQM);

• preocupările de protejare a mediului ambiant.

Logistica cunoaşte o dezvoltare din ce in ce mai puternică in România, cu un potenţial destul de ridicat ca urmare a dezvoltării economiei noastre.

Preocuparea logisticii priveşte mişcarea şi stocajul materiei prime şi a produselor finite de la sursa de producţie ,trecând prin lanţul logistic şi oprindu-se la consumatorul final.

Orice firmă care vrea să supravieţuiască pe piaţă are nevoie de un sistem logistic bine pus la punct intr-un mediu economic in care concurenţa este din ce in ce mai acerbă.

Având un sistem bine proiectat cu o monitorizare şi o funcţionare eficientă a mecanismului logistic o întreprindere poate sa aibă succes. Lucrarea de faţă oferă o imagine a sistemului logistic al întreprinderii cu suma componentelor sale care ajuta la buna desfăşurare a activităţii logistice.

CAPITOLUL.I

Prezentarea generală a Societăţii Comerciale LACTOVIT S.A.

1.1 Scurt istoric

La data de 10.03.1990, dupa parcurgerea etapelor de infiintare si întocmirea documentelor de mai jos prevazute de Legea nr. 31/1990, Monitorul Oficial nr. 335/1990 se constituie S.C. LACTOVIT S.A.

S.C. LACTOVIT S.A. este o societate română, cu capital integral românesc, avand o durată de functionare nelimitată. S.C. Lactovit S.A. are :

• Sediul in Str. Muncii, nr.4, jud Bihor

• Nr. de inregistrare la Registrul Comertului J/40/3254/1991

• Cod fiscal nr. R3377337

• Banca Comerciala Română Bihor

• Cont nr. 401004158000

S.C. LACTOVIT S.A. s-a format prin asocierea a 5 actionari care au subscris un capital social in valoare de 100.000 RON, divizat in 10.000 acţiuni, cu o valoare nominală de 10 RON/acţiune. Fiecarui acţionar ii revine un anumit procent din KS, procent care stabileşte drepturile si obligaţiile fiecaruia ; astfel incât :

1. Mihai Petrea, domiciliat in Bihor, pe str. Paltinis nr. 3, a subscris si aportat un capital social in sumă de 25.000 RON.

2. Amariei Dumitru cu domiciliul in Bihor pe str. Nicolae Bălcescu nr.2, a subscris si aportat un capital social în valoare de 15.000 RON.

3. Iuga Liliana, domiciliată in Bihor, pe str Lungă nr. 10, a subscris si aportat un capital social in sumă de 30.000 RON.

4. Lazăr Vasile, domiciliat in Bihor, pe str. Putna nr. 11, a subscris si aportat 5.000 RON.

5. Sarmă Elena, domiciliată in Bihor pe str. M.Sebastian nr. 9, a subscris si aportat un capital social in valoare de 25.000 RON

Toate modificările, reglementările care afectează S.C. LACTOVIT S.A. se hotărăsc prin intermediul şedinţei A.G.A. Procentul deţinut de fiecare acţionar in parte, se poate observa din aceasta diagramă :

1.2 Obiectul de activitate

În urma hotărârii A.G.A., S.C. LACTOVIT S.A. are ca obiect principal de activitate producţia de lactate. Gama de produse semnifică grupul de produse înrudite prin destinaţia lor comună în consum şi prin caracteristicile esenţiale în ceea ce priveşte : materia primă folosită la obţinerea lor şi tehnologia de fabricaţie aleasă. Gama de produse oferită de S.C. LACTOVIT S.A. este formată din 3 linii de fabricaţie: lapte şi conserve din lapte, produse lactate si brânzeturi.

Obiectul firmei de activitate, funcţioneaza conform reglementărilor legale surprinse în codul CAEN din Monitorul Oficial nr. 908/13 decembrie 1990. Codul CAEN :1551 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor.

S.C. LACTOVIT S.A. a înregistrat în general un trend ascendent ajungând ca în 2007 sa înregistreze o cifră de afaceri de 5 570 703 lei si un profit net de 104 049 lei utilizând active de 1 439 897 lei şi un număr de 114 angajaţi comparativ cu 274 361 lei şi 1336 lei reprezentând cifra de afaceri si profitul net înregistrate de firmă în 2000 utilizând active totale în valoare de 92 380 lei şi un număr de 46 de angajaţi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul Logistic la SC Lactovit SA.doc