Strategii de Dezvoltare a Comertului cu Amanuntul in Republica Moldova

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Strategii de Dezvoltare a Comertului cu Amanuntul in Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 168 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Doctor habilitat in economie, Conferentiar universitar Turcov Elena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

INTRODUCERE.3
CAPITOLUL I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE – IMPERATIVUL
MANAGEMENTULUI CONTEMPORAN AL COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL .7
1.1. Comerţul cu amănuntul – domeniu prioritar al relaţiilor economico-sociale
în condiţiile economiei de piaţă.7
1.2. Cadrul conceptual privind fundamentarea strategiei de dezvoltare a comerţului cu
amănuntul.20
1.3. Tendinţele comerţului cu amănuntul prin prisma strategiilor de dezvoltare a marilor
retaileri internaţionali.30
CAPITOLUL II. MODELAREA PROCESULUI DE MANAGEMENT STRATEGIC
ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DE COMERŢ CU AMĂNUNTUL DIN
REPUBLICA MOLDOVA.46
2.1. Analiza mediului intern şi extern al întreprinderii de comerţ cu amănuntul.46
2.2. Elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii de comerţ cu amănuntul
în condiţii de risc .69
2.3. Evaluarea activităţii întreprinderii de comerţ cu amănuntul ca rezultat
al implementării strategiei de dezvoltare.78
CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL
ÎN REPUBLICA MOLDOVA CA VECTOR AL DEZVOLTĂRII DURABILE.85
3.1. Evaluarea tendinţelor de dezvoltare a comerţului cu amănuntul.85
3.2. Probleme în dezvoltarea comerţului cu amănuntul.89
3.3. Direcţii strategice de dezvoltare a comerţului cu amănuntul în contextul dezvoltării
durabile.99
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.106
BIBLIOGRAFIE.110
ANEXE .118
ADNOTARE(română, engleză, rusă).166

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea şi gradul de cercetare ştiinţifică a temei. Schimbările semnificative, ca urmare

a acţiunilor de reformă, impun eforturi considerabile în domeniul distribuţiei mărfurilor, pentru a

corela eficient sfera producţiei cu cea a consumului. Dezvoltarea comerţului cu amănuntul

influenţează mai multe domenii de activitate şi ramuri ale economiei naţionale: industria, agricultura,

sectorul terţiar. Totodată, comerţul cu amănuntul are efecte esenţiale asupra sistemului fiscal,

sistemului de utilizare şi salarizare a forţei de muncă, sistemului investiţional ş. a. Acest fapt se

datorează funcţiilor comerţului cu amănuntul pe care le realizează în relaţiile de schimb. Elaborarea şi

implementarea strategiilor de dezvoltare reprezintă soluţii optimale pentru realizarea obiectivelor

propuse atât în restructurarea comerţului interior, cât şi în dezvoltarea durabilă a societăţii.

Restructurarea comerţului interior reprezintă un obiectiv strategic pentru economia Republicii

Moldova. Determinarea unor modalităţi de stabilizare şi dezvoltare a economiei naţionale, impun o

analiză riguroasă a tendinţelor mondiale de distribuţie a bunurilor de consum final, precum şi a situaţiei

actuale în domeniul comerţului cu amănuntul din R. Moldova. Direcţiile strategice de coordonare şi

dezvoltare a comerţului cu amănuntul, reflectate în politicile de dezvoltare durabilă, trebuie să fie

elaborate în raport cu tendinţele de dezvoltare a comerţului cu amănuntul pe plan mondial.

Cele expuse mai sus, precum şi lipsa unor investigaţii ştiinţifice în acest domeniu, determină

actualitatea temei de cercetare în cadrul prezentei teze de doctorat.

Scopul cercetării constă în determinarea direcţiilor strategice de dezvoltare a comerţului cu

amănuntul în Republica Moldova, în contextul politicilor de dezvoltare durabilă şi al obiectivelor

strategice privind restructurarea şi dezvoltarea comerţului interior.

În vederea realizării scopului au fost stabilite următoarele sarcini:

• concretizarea noţiunii şi a funcţiilor comerţului cu amănuntul ca domeniu prioritar al

relaţiilor de schimb în economia de piaţă;

• fundamentarea strategiei de dezvoltare şi modelarea procesului de management

strategic în cadrul întreprinderilor de comerţ cu amănuntul din Moldova;

• evidenţierea tendinţelor de dezvoltare a comerţului cu amănuntul prin prisma

strategiilor de dezvoltare a marilor retaileri internaţionali;

• evaluarea tendinţelor de dezvoltare a comerţului cu amănuntul în Republica Moldova;

• realizarea cercetărilor de teren pentru fundamentarea şi argumentarea propunerilor de

creştere a eficienţei managementului strategic în domeniul comerţului cu amănuntul;

• determinarea direcţiilor strategice de dezvoltare a comerţului cu amănuntul în R.

Moldova în contextul realizării principiilor dezvoltării durabile.

Obiectul cercetării îl reprezintă comerţul cu amănuntul ca domeniu de activitate

antreprenorială şi ca sector al economiei naţionale a Republicii Moldova.

Noutatea ştiinţifică constă în determinarea direcţiilor strategice de dezvoltare a comerţului

cu amănuntul la nivel micro- şi macroeconomic. Astfel, inovaţia ştiinţifică include:

• fundamentarea teoretico-practică a strategiilor de dezvotare în comerţul cu

amănuntul;

• studierea tendinţelor de dezvoltare a comerţului cu amănuntul pe plan internaţional

prin prisma strategiilor de dezvoltare a marilor retaileri internaţionali;

• elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare în comerţul cu amănuntul în condiţiile

de risc şi incertitudine, caracteristice mediului de afaceri din Republica Moldova;

• evidenţierea unor practici internaţionale viabile de implementat pentru dezvoltarea

comerţului cu amănuntul în R. Moldova

• elaborarea direcţiilor strategice de dezvoltare a comerţului cu amănuntul la nivel microşi

macroeconomic în raport cu principiile de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova.

Drept suport teoretico-ştiinţific al cercetării au servit lucrările ce fundamentează

managementul strategic şi strategiile în comerţul cu amănuntul. Abordările în cauză sunt reflectate

în lucrările unor cercetători străini şi autohtoni, cum ar fi: I. Ansoff, H. Mintzberg, B. Berman, Ph.

Kottler, K. Andrews, B. Quinn, G. Hofer, D. Schendel, O. Nicolescu, C. Bărbulescu, I. Popa, C.

Russu, V. Popa, V. Borovcova, O. Pigunova, A. Gaponenko, A. Pankruhin, S. Petrovici, E. Hrişcev,

I. Sîrbu, E. Turcov, A. Cotelnic, V. Cojocaru, M. Belostecinic, S. Portarescu.

Metodele cercetării se bazează pe abordarea sistemică şi utilizarea metodelor tradiţionale de

investigare – logică formală prin abstracţia ştiinţifică, analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, analiza

comparativă etc.

Baza informaţională a constituit-o datele statistice ale Biroului Naţional de Statistică al

Republicii Moldova, informaţiile Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova,

Rapoartele Anuale ale Băncii Naţionale a Moldovei, informaţiile Inspectoratului Fiscal Central de

Stat, cadrul legislativ al Republicii Moldova cu privire la reglementarea comerţului interior şi

protecţiei consumatorului, proiectele de acte normative în domeniu, diverse publicaţii economice

ale instituţiilor de profil, rapoartele şi documentele strategice elaborate de instituţii guvernamentale

ale R. Moldova, rezultatele diverselor sondaje sociologice, studiile şi analizele economice,

investigaţiile şi observaţiile proprii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategii de Dezvoltare a Comertului cu Amanuntul in Republica Moldova.pdf

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA teza de doctorat in economie