Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 168 în total
Cuvinte : 52829
Mărime: 1.10MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doctor habilitat in economie, Conferentiar universitar Turcov Elena
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA teza de doctorat in economie

Cuprins

INTRODUCERE.3

CAPITOLUL I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE – IMPERATIVUL

MANAGEMENTULUI CONTEMPORAN AL COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL .7

1.1. Comerţul cu amănuntul – domeniu prioritar al relaţiilor economico-sociale

în condiţiile economiei de piaţă.7

1.2. Cadrul conceptual privind fundamentarea strategiei de dezvoltare a comerţului cu

amănuntul.20

1.3. Tendinţele comerţului cu amănuntul prin prisma strategiilor de dezvoltare a marilor

retaileri internaţionali.30

CAPITOLUL II. MODELAREA PROCESULUI DE MANAGEMENT STRATEGIC

ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DE COMERŢ CU AMĂNUNTUL DIN

REPUBLICA MOLDOVA.46

2.1. Analiza mediului intern şi extern al întreprinderii de comerţ cu amănuntul.46

2.2. Elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii de comerţ cu amănuntul

în condiţii de risc .69

2.3. Evaluarea activităţii întreprinderii de comerţ cu amănuntul ca rezultat

al implementării strategiei de dezvoltare.78

CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL

ÎN REPUBLICA MOLDOVA CA VECTOR AL DEZVOLTĂRII DURABILE.85

3.1. Evaluarea tendinţelor de dezvoltare a comerţului cu amănuntul.85

3.2. Probleme în dezvoltarea comerţului cu amănuntul.89

3.3. Direcţii strategice de dezvoltare a comerţului cu amănuntul în contextul dezvoltării

durabile.99

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.106

BIBLIOGRAFIE.110

ANEXE .118

ADNOTARE(română, engleză, rusă).166

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea şi gradul de cercetare ştiinţifică a temei. Schimbările semnificative, ca urmare

a acţiunilor de reformă, impun eforturi considerabile în domeniul distribuţiei mărfurilor, pentru a

corela eficient sfera producţiei cu cea a consumului. Dezvoltarea comerţului cu amănuntul

influenţează mai multe domenii de activitate şi ramuri ale economiei naţionale: industria, agricultura,

sectorul terţiar. Totodată, comerţul cu amănuntul are efecte esenţiale asupra sistemului fiscal,

sistemului de utilizare şi salarizare a forţei de muncă, sistemului investiţional ş. a. Acest fapt se

datorează funcţiilor comerţului cu amănuntul pe care le realizează în relaţiile de schimb. Elaborarea şi

implementarea strategiilor de dezvoltare reprezintă soluţii optimale pentru realizarea obiectivelor

propuse atât în restructurarea comerţului interior, cât şi în dezvoltarea durabilă a societăţii.

Restructurarea comerţului interior reprezintă un obiectiv strategic pentru economia Republicii

Moldova. Determinarea unor modalităţi de stabilizare şi dezvoltare a economiei naţionale, impun o

analiză riguroasă a tendinţelor mondiale de distribuţie a bunurilor de consum final, precum şi a situaţiei

actuale în domeniul comerţului cu amănuntul din R. Moldova. Direcţiile strategice de coordonare şi

dezvoltare a comerţului cu amănuntul, reflectate în politicile de dezvoltare durabilă, trebuie să fie

elaborate în raport cu tendinţele de dezvoltare a comerţului cu amănuntul pe plan mondial.

Cele expuse mai sus, precum şi lipsa unor investigaţii ştiinţifice în acest domeniu, determină

actualitatea temei de cercetare în cadrul prezentei teze de doctorat.

Scopul cercetării constă în determinarea direcţiilor strategice de dezvoltare a comerţului cu

amănuntul în Republica Moldova, în contextul politicilor de dezvoltare durabilă şi al obiectivelor

strategice privind restructurarea şi dezvoltarea comerţului interior.

În vederea realizării scopului au fost stabilite următoarele sarcini:

• concretizarea noţiunii şi a funcţiilor comerţului cu amănuntul ca domeniu prioritar al

relaţiilor de schimb în economia de piaţă;

• fundamentarea strategiei de dezvoltare şi modelarea procesului de management

strategic în cadrul întreprinderilor de comerţ cu amănuntul din Moldova;

• evidenţierea tendinţelor de dezvoltare a comerţului cu amănuntul prin prisma

strategiilor de dezvoltare a marilor retaileri internaţionali;

• evaluarea tendinţelor de dezvoltare a comerţului cu amănuntul în Republica Moldova;

• realizarea cercetărilor de teren pentru fundamentarea şi argumentarea propunerilor de

creştere a eficienţei managementului strategic în domeniul comerţului cu amănuntul;

• determinarea direcţiilor strategice de dezvoltare a comerţului cu amănuntul în R.

Moldova în contextul realizării principiilor dezvoltării durabile.

Obiectul cercetării îl reprezintă comerţul cu amănuntul ca domeniu de activitate

antreprenorială şi ca sector al economiei naţionale a Republicii Moldova.

Noutatea ştiinţifică constă în determinarea direcţiilor strategice de dezvoltare a comerţului

cu amănuntul la nivel micro- şi macroeconomic. Astfel, inovaţia ştiinţifică include:

• fundamentarea teoretico-practică a strategiilor de dezvotare în comerţul cu

amănuntul;

• studierea tendinţelor de dezvoltare a comerţului cu amănuntul pe plan internaţional

prin prisma strategiilor de dezvoltare a marilor retaileri internaţionali;

• elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare în comerţul cu amănuntul în condiţiile

de risc şi incertitudine, caracteristice mediului de afaceri din Republica Moldova;

• evidenţierea unor practici internaţionale viabile de implementat pentru dezvoltarea

comerţului cu amănuntul în R. Moldova

• elaborarea direcţiilor strategice de dezvoltare a comerţului cu amănuntul la nivel microşi

macroeconomic în raport cu principiile de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova.

Drept suport teoretico-ştiinţific al cercetării au servit lucrările ce fundamentează

managementul strategic şi strategiile în comerţul cu amănuntul. Abordările în cauză sunt reflectate

în lucrările unor cercetători străini şi autohtoni, cum ar fi: I. Ansoff, H. Mintzberg, B. Berman, Ph.

Kottler, K. Andrews, B. Quinn, G. Hofer, D. Schendel, O. Nicolescu, C. Bărbulescu, I. Popa, C.

Russu, V. Popa, V. Borovcova, O. Pigunova, A. Gaponenko, A. Pankruhin, S. Petrovici, E. Hrişcev,

I. Sîrbu, E. Turcov, A. Cotelnic, V. Cojocaru, M. Belostecinic, S. Portarescu.

Metodele cercetării se bazează pe abordarea sistemică şi utilizarea metodelor tradiţionale de

investigare – logică formală prin abstracţia ştiinţifică, analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, analiza

comparativă etc.

Baza informaţională a constituit-o datele statistice ale Biroului Naţional de Statistică al

Republicii Moldova, informaţiile Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova,

Rapoartele Anuale ale Băncii Naţionale a Moldovei, informaţiile Inspectoratului Fiscal Central de

Stat, cadrul legislativ al Republicii Moldova cu privire la reglementarea comerţului interior şi

protecţiei consumatorului, proiectele de acte normative în domeniu, diverse publicaţii economice

ale instituţiilor de profil, rapoartele şi documentele strategice elaborate de instituţii guvernamentale

ale R. Moldova, rezultatele diverselor sondaje sociologice, studiile şi analizele economice,

investigaţiile şi observaţiile proprii.

Preview document

Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 1
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 2
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 3
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 4
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 5
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 6
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 7
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 8
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 9
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 10
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 11
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 12
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 13
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 14
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 15
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 16
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 17
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 18
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 19
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 20
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 21
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 22
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 23
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 24
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 25
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 26
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 27
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 28
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 29
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 30
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 31
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 32
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 33
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 34
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 35
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 36
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 37
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 38
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 39
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 40
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 41
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 42
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 43
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 44
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 45
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 46
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 47
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 48
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 49
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 50
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 51
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 52
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 53
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 54
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 55
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 56
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 57
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 58
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 59
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 60
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 61
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 62
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 63
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 64
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 65
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 66
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 67
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 68
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 69
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 70
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 71
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 72
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 73
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 74
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 75
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 76
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 77
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 78
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 79
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 80
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 81
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 82
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 83
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 84
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 85
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 86
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 87
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 88
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 89
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 90
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 91
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 92
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 93
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 94
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 95
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 96
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 97
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 98
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 99
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 100
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 101
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 102
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 103
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 104
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 105
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 106
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 107
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 108
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 109
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 110
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 111
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 112
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 113
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 114
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 115
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 116
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 117
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 118
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 119
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 120
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 121
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 122
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 123
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 124
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 125
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 126
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 127
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 128
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 129
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 130
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 131
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 132
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 133
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 134
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 135
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 136
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 137
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 138
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 139
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 140
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 141
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 142
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 143
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 144
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 145
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 146
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 147
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 148
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 149
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 150
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 151
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 152
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 153
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 154
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 155
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 156
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 157
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 158
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 159
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 160
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 161
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 162
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 163
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 164
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 165
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 166
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 167
Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova - Pagina 168

Conținut arhivă zip

  • Strategii de Dezvoltare a Comertului cu Amanuntul in Republica Moldova.pdf

Alții au mai descărcat și

Evolutia Comertului cu Amanuntul in Romania

1. Prezentarea continutului comertului cu amanuntul Un rol important in cadrul distributiei marfurilor ii revine, alaturi de comertul cu ridicata...

Analiza Celor Patru Procese de Integrare a Pietei Bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Comerțul cu Amănuntul

5.1. Conţinutul activităţii, rolul economic şi funcţiile comerţului cu amănuntul La fel ca celelalte domenii care formează structura procesului de...

Tehnici de comerț

1.Evoluţia, avantaje, dezavantaje. Printre cele mai active participante la schimburi în contrapartidă se află ţările în curs de dezvoltate. Pentru...

Te-ar putea interesa și

Comerțul Mondial cu Produse Petroliere

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Una dintre cele mai actuale probleme ale economiei mondiale contemporane este problema energetică....

Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe

Introducere Actualitatea temei. Intensificarea activităţii ţărilor în curs de dezvoltare pe pieţele internaţionale şi confruntarea cu concurenţii...

Organizarea Sistemului Logistic la Întreprindere

INTRODUCERE Procesul tranziţiei de la economia de piaţă necesită aplicarea unor metode netradiţionale şi noi în cercetarea activităţii de...

Evaluarea Potențialului de Dezvoltare a Ecoturismului

Patrimoniul natural al Republicii Moldova ca potenţial de dezvoltare a ecoturismului Republica Moldova, o ţară mică din sud-estul Europei, cu o...

Regimul juridic vamal la exportul în UE

INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei cercetate. La etapa actuală care este marcată de schimbări profunde la capitolul lege, o mare...

Noțiuni privind managementul stimulării vânzărilor

INTRODUCERE Aşa s-a întîmplat că economia de piaţă în care ne aflăm, cere întreprinderii autohtone să asimileze tot specificul acesteia. Un...

Investiții în IMM

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei de cercetare este determinată de nevoia dezvoltării sectoruluiîntreprinderilor micului business din...

Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare - O Condiție Importantă în Asigurarea Succesului pe Termen Lung

Introducere Orice întreprindere industrială modernă reprezintă un sistem tehnico-economic şi social deschis. Starea şi perspectiva dezvoltării...

Ai nevoie de altceva?