Strategii de Marketing-Vanzari in Cadrul Companiei Coca-Cola

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Strategii de Marketing-Vanzari in Cadrul Companiei Coca-Cola.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. TOMESCU FLORIAN

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

Introducere 2
Capitolul 1. Strategii şi tactici în sectorul de marketing-vânzări
1.1 Raportul politică – startegie – tactică de marketing-vânzări 4
1.1.1 Strategia – componentă esenţială a politicii de marketing-vânzări 4
1.1.2 Procesul de elaborare a strategiilor de marketing-vânzări 5
1.2 Strategia de piaţă – nucleu al politicii de marketing 6
1.2.1 Locul şi rolul strategiei de piaţă 6
1.2.2 Tipologia strategiilor de piaţă 6
1.3 Aplicarea strategiilor de marketing-vânzări 7
Capitolul 2. Prezentarea generală a companiei Coca-Cola
2.1 Istoria Coca-Cola 10
2.2 Compania Coca-Cola pe plan mondial 13
2.3 Compania Coca-Cola în România 15
2.4 Concurenţii companiei Coca-Cola 20
2.5 Indicatori economico-financiari 22
Capitolul 3. Strategia de comunicare (promovare) în cadrul firmei Coca-Cola
3.1 Determinarea prealabilă a bugetului promoţional 25
3.2 Elaborarea strategiei mijloacelor de comunicare 25
3.3 Evaluarea efectelor şi controlul companiei 30
3.4 Elaborarea planului de comunicare promoţională 31
3.4.1 Scopul campaniei promoţionale 31
3.4.2 Decizii cu privire la poziţionare 32
3.4.3 Alegerea axului de comunicare 33
3.4.4 Mecanismul campaniilor 33
Concluzii 35
Bibliografie 36

Extras din document

INTRODUCERE

În actualul peisaj economico-social din ţara noastră -marcat de instalarea treptată a mecanismului unei pieţe libere, de afirmare de “noi reguli de joc” ale acesteia - mentalitatea agenţilor economici, ca şi metodele lor de lucru, se cer radical schimbate.

Creşterea complexităţii şi exigenţelor pieţei, caracteristică perioadei actuale, impune întreprinderilor modalităţi noi de implicare în mecanismele pieţei. În acest sens, întreprinderile moderne din mai multe ţări au adoptat o nouă viziune faţă de piaţă şi au pus în acţiune metode şi tehnici noi, ştiinţifice de investigare a pieţei, de adaptare operativă la piaţă, ca şi de influentare a acesteia. Acest nou demers al întreprinderii este cunoscut sub denumirea de marketing.

Pentru a supravieţui şi, cu atât mai mult, pentru a desfăşura o activitate profitabilă în condiţiile competiţiei, specifică economiei de piaţă, unităţile economice trebuie să fie receptive la semnalele şi cerinţele mediului extern, să dispună de o înaltă capacitate de adaptare la schimbări, de flexibilitate în mecanismul de funcţionare.

Promovarea unor concepte strategice moderne, specifice economiei de piaţă, presupune şi asigurarea unui instrumentar adecvat, care să contribuie la implicarea lucrativă a tuturor forţelor sinergetice de care dispune fiecare agent economic prezent în cadrul pieţei.

Specialiştii atrag însa atenţia ca aplicarea sporadică sau izolată a diferitelor concepte moderne în managementul firmelor, oricât de elaborate şi de elevate ar fi ele, nu prezintă decât un slab interes, incercând să rezolve probleme generale sau de moment, ele neputând să contribuie la stabilirea unei orientări de perspectivă, care să pună bazele unei activităţi eficiente.

Aceasta impune ca acţiunile concrete de management - marketing asupra unui produs, asupra pieţei, asupra diferitelor segmente de consumatori şi, câteodata, chiar asupra întreprinderii însăşi, să formeze un ansamblu coerent ce poate să difere ca tip, structură şi frecvenţă de aplicare, dar care trebuie sa acopere întreaga gamă de nevoi si de interese ale diferitelor compartimente şi niveluri de decizie ale unităţii.

Astfel, derularea relaţiilor generate de economia de piaţă aduce în centrul preocupărilor întreprinderilor privind perfecţionarea conducerii activităţii economice, elaborarea şi folosirea unor planuri informatice proprii fiecarui tip de piaţă şi să folosească infrastructura comercială specifică unităţilor care acţionează pe o asemenea piaţă.

Astfel de planuri urmează să se constituie în instrumente de echilibru a întregii activităţi care, într-o formă bine gândită, să utilizeze la maximum datele acumulate şi prezentate, referitoare la disponibilităţile şi fluxurile economice, pentru a contura coordonatele viitoarelor eforturi de investiţii si căile posibile de valorificare eficientă a acestora în deplină concordanţă cu cerinţele consumatorilor şi utilizatorilor prezenţi în cadrul pieţei, în calitate de cumpărători.

Ele trebuie sa devină instrumente care să facă simţita, în mod continuu şi armonios, puterea economică a fiecărei firme, forţa sa de atracţie sau de penetraţie, atât de actuale, cât şi pe viitoarele pieţe.

Marketingul modern presupune mai mult decât dezvoltarea produsului, stabilirea preţului acestuia într-un mod atractiv şi punerea lui la dispoziţia consumatorului.

Compania Coca-Cola este o companie globală, care produce unele dintre cele mai cunoscute mărci din lume. În România, ca de altfel în fiecare ţară unde compania este prezentă, băuturile răcoritoare ce poartă marca Coca-Cola sunt îmbuteliate pe plan local, iar gama de produse şi politica de piaţă reflectă gusturile şi stilul de viaţă caracteristice românilor.

Strategia de marketing defineşte atitudinea firmei faţă de mediu şi totodată comportamentul său în raport cu componentele acestuia. Ea exprimă, în acelaşi timp, opţiunea firmei pentru o anumită cale de urmat, aleasă din mai multe alternative posibile. Legerea reprezintă şi un cat decisional a cărui fundamentare presupune analiza factorilor strategici şi formularea alternativelor strategice.

Elaborarea strategiei de marketing presupune, pe de o parte, stabilirea direcţiilor de înfăptuire a obiectivelor strategice, ceea ce solicită acţiuni precum: segmentarea pieţii, desemnarea grupului ţintă şi poziţionarea produsului sau serviciului respective, iar pe de altă parte, alcătuirea mixului de marketing prin care se va implementa strategia aleasă.

Ca parte a unei strategii globale, Coca-Cola a adoptat în mai 2004 noua imagine a mărcii în România; prin soluţii grafice cu impact raţional, emoţional şi estetic, aspectul etichetei şi elementele de identitate vizuală au fost aliniate la standardele contemporane pentru a întări relaţia produsului cu consumatorii săi. Noua identitate grafică a fost comunicată printr-o amplă campanie legată de produs, bazată pe trei componente: cea raţională, componenta emoţională, precum şi o abordare specială pentru tineri, prin care aceştia au descoperit în Coca-Cola simbolurile dinamice ale stilului lor de viaţă.

Luvrarea pe care am conceput-o are scopul de a prezenta toate etapele necesare elaborării unei strategii de comunicare eficientă. Am insistat în prima parte pe teoria strategiilor de marketing. Mai departe am prezentatcompania Coca-Cola în contextual actual al economiei.

Capitolul 1.

STRATEGII ŞI TACTICI ÎN SECTORUL DE MARKETING-VÂNZĂRI

1.1 Raportul politică – strategie – tactică de marketing-vânzări

Politica de marketing reflectă concepţia organizaţiei cu privire la evoluţia activităţii sale, opţiunile ei de ansamblu, principiile şi normele ce o călăuzesc, precum şi acţiunile concrete prin care se asigură valorificarea potenţialului său corespunzător cerinţelor pieţii. Se exprimă printr-un ansamblu unitar şi coerent de: strategii tactici şi programe specifice de acţiune, care-i asigură viziunea, pentru o anumită perioadă de timp şi transpunerea în practică a orientărilor generale, a opţiunilor şi a elementelor ce le definesc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategii de Marketing-Vanzari in Cadrul Companiei Coca-Cola.doc

Alte informatii

A fost prezentat si sustinut in cadrul ASE - Comert