Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 31194
Mărime: 627.37KB (arhivat)
Publicat de: Melinda Bucur
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iosub Claudia
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE SPECIALIZAREA : ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR

Cuprins

 1. ARGUMENT
 2. Capitolul I Studiu privind activitatea de servire a consumatorilor într-o unitate turistică
 3. 1.1. Conţinutul şi formele de manifestare a capacităţii de servire
 4. 1.2. Sistemul de indicatori pentru exprimarea capacităţii de servire
 5. 1.3. Factorii care influenţează capacitatea de servire a unităţii de turism
 6. Capitolul II Organizarea activităţii de servire din cadrul restaurantelor înglobate în
 7. cadrul unităţilor turistice
 8. 2.1. Organizarea interioară a unui restaurant dintr-o unitate turistică
 9. 2.2. Baza tehnico-materială în unităţile gastronomice
 10. 2.3. Asigurarea şi promovarea resurselor umane din cadrul restaurantelor
 11. Capitolul III Analiza activităţii de servire la S.C. “ Central” S.A.
 12. 3.1. Profilul de activitate şi organizarea S.C. “ Central” S.A.
 13. 3.2. Structuri de alimentatie
 14. 3.3. Baza tehnico – materială a restaurantului “ROCOM Central”
 15. 3.4. Inventarul, utilajele şi instalaţiile din restaurantul “ROCOM Central”
 16. 3.5. Resursele umane ale restaurantului „Central”
 17. 3.6. Organizarea activitatii de productie culinara
 18. Capitolul IV Evaluarea activităţii de servire la restaurantul ”Central”
 19. 4.1 Consideraţii privin derularea activităţii de servire la restaurantul “ Central”
 20. 4.2 Cheltuielile, profitul, rata rentabilităţii şi nivelul indicatorilor activităţilor de
 21. servire la S.C. “ROCOM Central” S.A.
 22. Cocluzii şi sugestii
 23. Anexe
 24. Bibliografie

Extras din proiect

ARGUMENT

Rolul şi particularităţile activităţii de producţie şi servire a unei game variate de preparate culinare şi băuturi, care se desfăşoară în unităţi publice, de alimentaţie, se amplifică sau se diminuează în strânsă concordanţă cu evoluţia cererii şi ofertei. Activitatea de preparare şi servire a hranei se caracterizează prin următoarele particularităţi:

- creează noi valori, transformând materiile prime,în preparate culinare şi produse de cofetărie-patiserie, îngheţată, sucuri răcoritoare etc.;

- asigură continuarea procesului de producţie prin transformarea unor bunuri din sfera de producţie în sfera de consum;

- realizează relaţii economice cu alţi agenţi economici pentru procurarea de materii prime, utilaje, aparatură, ustensile de lucru, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului;

- oferă populaţiei posibilitatea de a servi hrana în mod organizat, cu preparate culinare realizate în bucătăriile sau laboratoarele de cofetărie-patiserie, în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare

- creează timp disponibil femeilor pentru a putea participa la viaţa politică, economică, culturală şi socială a ţării

- asigură hrană diferenţiată în funcţie de vârstă, sex, efort fizic, gust sau stare a sănătăţii

- educă oamenii în sensul însuşirii modului corect de alimentare prin conţinutul preparatelor şi al produselor oferite şi prin structura meniurilor recomandate pe categorii de populaţie, după vârstă, sex şi efort fizic

- organizează diferite manifestări culturale (programe) susţinute de orchestre şi cântăreţi de muzică uşoară sau populară, momente coregrafice, audiţii muzicale şi creează condiţii de dans, contribuind la culturalizarea, educarea şi destinderea publicului consumator

- în condiţiile în care ţara noastră este vizitată de numeroşi străini, gradul de servire practicat în unităţile de alimentaţie oglindeşte nivelul de trai, obiceiurile, tradiţiile şi civilizaţia poporului nostru

Studierea şi cunoşterea permanentă a opţiunilor populaţiei se realizează prin următoarele căi:

- observaţiile culese zilnic de către patroni, şefi de unităţi şi alţi lucrători în cadrul raporturilor cu clienţii în timpul servirii;

- sugestiile şi propunerile făcute de consumatori

- articolele referitoare la activitatea respectivă, apărute în presa cotidiană sau în publicaţii periodice şi în cele de specialitate;

- expoziţiile cu vânzare de preparate culinare sau produse de cofetărie-patiserie, organizate periodic sau zilnic în unităţi, cu ocazia cărora se testează opinia consumatorilor asupra produselor expuse;

- chestionarele oferite pentru a fi completate de către populaţie:

- analiza realizărilor obţinute în diferite perioade de timp;

- marketingul, metodă modernă de prospectare a cererii de consum, în vederea stabilirii a ceea ce trebuie să se producă (cantitativ şi calitativ), cât trebuie să se producă şi la ce preţ se pot desface produsele;

Asigurarea aprovizionării cu materii prime necesare-la timp, de bună calitate şi în cantităţi suficiente, pentru care, se impune cunoaşterea amănunţită a activităţii de producţie culinară, a surselor, a căilor şi a posibilităţilor de procurare şi transportare a materiilor prime şi a altor mărfuri agro-alimentare, a capacităţii de păstrare, depozitare, prelucrare şi desfacere a produselor..

Dotarea unităţii cu utilaje, mobilier şi obiecte de servire. Unităţile vor fi dotate cu utilaje, instalaţii, mobilier şi obiecte de servire, în mod diferit, în funcţie de natura activităţii, capacitatea de producţie, volumul desfacerii, de operaţiile de prelucrare. De exemplu, într-un restaurant, mesele vor avea blatul mai mare, scaunele vor fi comode, numărul de obiecte de servire va fi sporit, pe când într-un bar, mesele vor fi cu blatul de dimensiuni mai redus, scaunele mai mici, iar numărul obiectelor de servire poate fi mai restrâns. Pentru asigurarea unei bune serviri este necesar ca personalul de conducere, de răspundere şi de execuţie să fie calificat corespunzător fiecărui loc de muncă existent în unitate, capabil să prevadă şi să facă faţă oricărei sarcini sau situaţii ce pot apărea în timpul desfacerii activităţii de servire. Definirea produsului şi a pieţei.-profesionistul care hotărăşte să facă o afacere, trebuie să se asigure de succesul acţiunii ce o va întreprinde, unde îşi va localiza afacerea, ce activităţi va desfăşura, ce preţuri va practica şi ce profit va realiza. Pentru aceasta, va face o analiză, un studiu de marketing. Pentru a realiza acest studiu se va parcurge următoarele faze:

- cercetarea documentelor

- evaluarea pieţei potenţiale

- analiza concurenţei

- testul de produs

- alegerea amplasamentului

Alegerea formei juridice.-legislaţia română în vigoare, prevede posibilitatea desfăşurării unor activităţi comerciale şi de prestări servicii prin:

- societatea în nume colectiv (SNC)

- societatea în comandită simplă

- societatea în comandită pe acţiuni

- societatea pe acţiuni (SA)

- societatea cu răspundere limitată (SRL)

- activităţi ăn calitate de persoane fizice

Evaluarea rentabilităţii.-Restaurantul este o asociere de capital şi muncă. Patronul trebuie să-şi cunoască foarte bine patrimoniul şi să aibă în vedere că acesta se deteriorează, se uzează,trebuie întreţinut, reânoit, dezvoltat şi modernizat. Iată de ce, înainte de demararea oricărei afaceri îşi va pune prioritar problema evaluării rentabilităţii care trebuie făcută pe baza unei metodologii specifice şi care să stabilească precis coordonatele reuşitei în afaceri.

Asigurarea finanţării.-susţinerii activităţii unei societăţi comerciale se face prin capital propriu şi prin credite.

Gestionarea riguroasă a întregii activităţi se realizează prin:

- definirea pragului de rentabilitate prin metoda costurilor variabile

- analiza permanentă a costurilor materiale

- creşterea cifrei de afaceri prin analiza vânzărilor şi stabilirea măsurilor ce urmează a se întreprinde

- studii şi analize privind rezultatele activităţii (audit de marketing)

Capitolul I

Studiu privind activitatea de servire a consumatorilor într-o unitate turistică

1.4. Conţinutul şi formele de manifestare a capacităţii de servire

1.5. Sistemul de indicatori pentru exprimarea capacităţii de servire

1.6. Factorii care influenţează capacitatea de servire a unităţii de turism

Capitolul I

Studiu privind activitatea de servire a consumatorilor într-o unitate turistică

1.1. Conţinutul şi formele de manifestare a capacităţii de servire

Într-o anumită zonă, turismul se poate dezvolta numai în ipoteza că există suficiente posibilităţi pentru cazarea, alimentaţia şi agrementul vizitatorilor.

Capacitatea de servire a unei unităţi de turism se referă la numărul maxim de locuri de care ea poate să dispună la un moment dat, în vederea îndeplinirii principalelor ei funcţii caracteristice, cum ar fi: transport, cazare, alimentaţie, agrement. Capacitatea de servire se referă şi la altfel de servicii, secundare şi auxiliare, pe care le poate oferi şi care rezultă din baza materială a firmei şi din pregătirea profesională a personalului.

Preview document

Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 1
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 2
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 3
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 4
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 5
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 6
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 7
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 8
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 9
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 10
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 11
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 12
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 13
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 14
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 15
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 16
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 17
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 18
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 19
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 20
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 21
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 22
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 23
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 24
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 25
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 26
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 27
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 28
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 29
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 30
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 31
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 32
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 33
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 34
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 35
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 36
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 37
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 38
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 39
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 40
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 41
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 42
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 43
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 44
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 45
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 46
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 47
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 48
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 49
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 50
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 51
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 52
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 53
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 54
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 55
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 56
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 57
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 58
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 59
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 60
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 61
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 62
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 63
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 64
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 65
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 66
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 67
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 68
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 69
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 70
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 71
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 72
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 73
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 74
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 75
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 76
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 77
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 78
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 79
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 80
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 81
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 82
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 83
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 84
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 85
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 86
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 87
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 88
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 89
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 90
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 91
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 92
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 93
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 94
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 95
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 96
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 97
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 98
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 99
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 100
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 101
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 102
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 103
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 104
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 105
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 106
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 107
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 108
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 109
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 110
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 111
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 112
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 113
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 114
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 115
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 116
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 117
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 118
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 119
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 120
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 121
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 122
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 123
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 124
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 125
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 126
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 127
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 128
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 129
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 130
Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică - Pagina 131

Conținut arhivă zip

 • Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor intr-o Unitate Turistica de Alimentatie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Profilul Antreprenorului de Succes

Intre iunie 2005 si ianuarie 2006 in 13 state membre UE si in cele doua tari candidate – Romania si Bulgaria – s-a desfasurat o ancheta (Factorii...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea potențialului turistic al unei zone

INTRODUCERE Sectorul turistic reprezintă o sursă principală de redresare a economiilor naţionale a tuturor ţărilor care dispun de resurse...

Organizarea și amenajarea unei unități de alimentație

ARGUMENT La baza acestei lucrari sta descoperirea vocatiei pentru meseria aleasa si practicata timp de doi ani, in care activitatea prestata mi-a...

Tratamentul Contabil al Cheltuielilor la Nivelul unei Entități cu Activitate de Comerț și Turism

Introducere Factorii economici exteriori au făcut ca în ultimii cincisprezece ani piaţa timişoareană a turismului să se caracterizeze printr-o...

Conceperea mixului promoțional - studiu de caz Restaurantul Maronne

The promotional mix represents the most adequate promoting method used nowdays. Combining it's components - advertising, personal selling, sales...

Ai nevoie de altceva?