Studiu privind Politica de Preturi la Gama Produselor Lactate din Hypermarketul Real

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu privind Politica de Preturi la Gama Produselor Lactate din Hypermarketul Real.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 45 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

INTRODUCERE .5
CAPITOLUL 1 – PREZENTARE TEORETICĂ PRIVIND
POLITICA DE PREŢ.7
1.1. Preţul- componentş a mixului de marketing.7
1.1.1.Locul preţului în mixul de marketing.8
1.2. Costuri şi preţuri de marketing.10
1.2.1.Costul- componente şi specificitate.10
1.2.2. Preţul – concept şi funcţii.11
1.3. Structura preţului.13
1.3.1. Determinarea preţurilor.13
1.3.2. Preţul în mediul concurenţial.16
1.3.3. Preţul şi consumatorii.16
1.4. Strategia de preţ şi politica preţurilor.17
1.4.1. Strategia de preţ.17
1.4.2. Politica preţurilor.19
1.4.3. Obiectivele politii de preţ.21
CAPITOLUL 2 – POLITICA PREŢURILOR LA GAMA DE PRODUSE LACTATE
DIN HYPERMARKETUL REAL,-.23
2.1. Comerţul cu amănuntul. Noul concept de supermagazin.23
2.2. Deciziile de marketing ale detailiştilor.25
2.3. real,-hypermarket, un nou concept de hypermarket în România.28
2.3.1. Piaţa şi regiune – parteneri puternici.30
2.3.2. Salariaţii noştrii – fundamentul succesului nostru.30
2.3.3. Varietate şi prospeţime.31
2.3.4. Calitatea de top la preţuri accesibile.31
2.3.5. Sistemul informaţional.31
2.4. Primul real,-hypermarket în Sibiu.32
2.4.1. Macromediul companiei real,-hypermarket.34
2.4.2. Structura organizatorică. 35
2.4.3. Analiza SWOT.36
2.5. Politica de preţ.37
CONCLUZII.41
ANEXE.42
BIBLIOGRAFIE.46

Extras din document

INTRODUCERE

„Marketingul este un proces social si managerial prin care indivizi si grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar si doresc prin crearea, oferirea si schimbul de produse având o anumita valoare” aceasta este cea mai recenta definiţie a marketingului dată de P.Kotler.

Acest lucru ne duce la analizarea unor concepte de baza: nevoi, dorinţe si cereri; valoare şi satisfacţie; schimburi, tranzacţii şi relaţii; pieţe. Aceste concepte sunt strâns relaţionate intre ele, fiecare bazându-se pe cel dinaintea lui.

Pentru asigurarea unei eficienţe economice cât mai ridicate este necesară anticiparea si satisfacerea nevoilor consumatorului. Orice activitate a firmei trebuie programată si desfăşurată potrivit marketingului luând in calcul consumatorul.

Prin întregul context de activităţi ce îi sunt specifice, marketingul urmăreşte să asigure bunurile si serviciile pe care le solicită consumatorii, respectiv marfa potrivită, in cantităţile potrivite, la preţul potrivit, la locul potrivit si la timpul potrivit.

Marketingul recunoaste si are in vedere faptul ca in economia de piaţă, având drept una dintre trăsăturile specifice democraţia consumatorului, opţiunile sau ”voturile” zilnice ale acestuia pot fi obţinute de întreprinzători numai dacă li se oferă fie un produs mai bun la acelaşi preţ cu al concurenţilor, fie acelaşi produs la un preţ mai scăzut decât al concurenţei.

Alte abordări extrem de interesante au fost explorate de diverşi autori si specialişti inclusiv Kotler, ce demonstrau similitudinile dintre ştiinta marketingului şi arta războiului: arătând că inamicii sunt firmele concurente, câmpul de lupta este piaţa, iar scopul este cucerirea consumatorilor.

Aşadar marketingul cuprinde si operează cu noţiuni ca piaţa, produse, consumatori, conjunctură, macro si micro mediu, promovare, vânzare, distribuţie, preţuri etc.

Evoluţia si dezvoltarea marketingului au urmărit îndeaproape evoluţia economiei în ansamblu. Dacă până in anii 50 economia s-a axat pe producţia de bunuri si servicii, ulterior acestei perioade au început să se dezvolte serviciile.

Marketingul a cunoscut şi o evoluţie similară din anii 50 făcându-şi loc tehnici diferite în abordarea marketingului serviciilor, astfel că toate conceptele şi noţiunile au fost regândite. Inseparabilitatea producţiei de consum ce are loc în servicii a făcut ca noţiunea de marketing să se împartă in trei noţiuni distincte:

- Marketing extern: ce se desfăşoară între firmă şi consumator;

- Marketing intren: între firmă ( management) şi angajaţi;

- Marketing interactiv: între angajaţi şi clienţi

Satisfacerea nevoilor a dus la dezvoltarea întregului mecanism al marketingului. De la economia primitivă, unde fiecare individ îşi procura individual produsele care satisfăceau nevoi de bază, (hrană, îmbrăcăminte) s-a ajuns în ziua de azi la o gamă atât de variată de produse şi servicii, care satisfac nu doar nevoile de bază ci chiar dorinţele cele mai ciudate (excursii în locuri exotice sau operaţii de remodelare corporală). De la independenţa individului şi schimbul descentralizat, apariţia comerciantului şi a schimbului centralizat a dus la dezvoltarea diverselor pieţe care au luat naştere în jurul oricărui lucru cu o anumită valoare. Pe măsură ce creşte numărul persoanelor şi tranzacţiilor la nivelul unei societăţi, creşte numărul comercianţilor şi a pieţelor. Deoarece producătorii îşi concentrează atenţia la crearea de produse care să satisfacă nevoile consumatorilor, bunurile şi serviciile trec printr-o serie de intermediari al căror scop este vânzarea lor către consumatorul final.

Aplicarea teoriei marketingului în cele mai diferite sectoare şi domenii ale vieţii economice şi sociale a impus practicienilor adoptarea unei viziuni moderne în ceea ce priveşte conceptul de întreprindere, organizaţie, companie, instituţie sau firmă. Fără a insista asupra evoluţiei în timp a conceptului de organizaţie (economică, socială, politică etc.) este evident, în prezent, că acesta a intrat în instrumentarul de bază al marketingului. Orice organizaţie urmăreşte, în viziunea marketingului modern, fie să obţină profit – în cazul organizaţiilor cu caracter evident economic, fie să producă performanţe remarcabile – în situaţia celor cu caracter non-profit declarat. Şi unele şi celelalte sunt nevoite să elaboreze strategii de marketing, care să le ghideze întreaga activitate. În acest context, specialiştii au pus în evidenţă componentele fundamentale ale strategiei de marketing a oganizaţiei, care reprezintă esenţa adoptării şi aplicării unei viziuni de marketing.

CAPITOLUL 1

PREZENTARE TEORETICĂ PRIVIND POLITICA DE PREŢ

1.1. Preţul – componentă a mixului de marketing

Conceptul de marketing – mix ocupă astăzi o poziţie centrală în teoria si practica marketingului. Creatorul acestui concept este profesorul Neil N.Borden, de la Universitatea Harvard; care deşi foloseşte acest termen încă din anii 1950, reuşeşte să-i dea o formulare coerentă abia la mijlocul deceniului al şaptelea.

De fapt mixul de marketing este o activitate de combinare şi îmbinare a resurselor întreprinderii (conform cu activitatea desfăşurată), activitate ce permite realizarea unui contact eficient cu piaţa.”Mixând” toate resursele pot rezulta o multitudine de combinaţii şi soluţii ce au ca efect atingerea rezultatelor dorite.

Deşi în concepţie generală mixul de marketing „combină” toate resursele întreprinderii, specialiştii s-au oprit asupra a patru elemente fundamentale marketingului:

- Produsul;

- Preţul;

- Distribuţia;

- Promovarea.

Mixul de marketing este un instrument al marketingului , fiind o continuare a strategiei de piaţă; după definirea obiectivelor strategice referitoare la o piaţă, întreprinderea trebuie să elaboreze strategii în detaliu referitoare la cele patru elemente.

De remarcat este că mixul de marketing este atât de complex încât nu se opreşte la utilizarea combinată a celor patru elemente, pentru că fiecare dintre acestea poate constitui un mix separat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu privind Politica de Preturi la Gama Produselor Lactate din Hypermarketul Real.doc