Tipuri de Afaceri Internationale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Tipuri de Afaceri Internationale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

1. I. Comerţ Internaţional.3
I.1 Import.3
I.2 Export.3
2. II.CTN (Corporaţii Transnaţionale).5
II.1 Definirea Corporaţiilor Transnaţionale.5
3. III. Afaceri Economice Internaţionale Combinate: LOHNUL.6
III.1 Principalele caracteristici ale afacerilor economice internaţionale combinate:.6
III.2 Afaceri economice internaţionale prin prelucrare în Lohn.7
III.3 Avantajele executantului (exportatorului):.8
III.4 Avantajele ordonatorului (importatorului):.8
III.5 Prelucrarea în Lohn prezintă şi o serie de limite şi riscuri:.8
III.6 Contractul de prelucrare în Lohn. .10
III.7 Sistemul de prelucrare în Lohn în România.10
4. IV.Transporturile Internaţionale.11
IV.1 Transportul internaţional multimodal.11
IV.2 Transportul maritim internaţional. .12
IV.3 Transporturile aeriene, componentă a transporturilor internaţionale.14
IV.3.1 Transportul aerian - caracteristici specifice.15
IV.3.2 Clasificarea serviciilor de transport aerian.16
5. V. Turismul Internaţional.16
V.1 Definiţie şi caracteristici.16
V.2 Forme de turism internaţional.17

Extras din document

I.Comerţ Internaţional

Comerţul internaţional reprezintă totalitatea operaţiunilor de import şi export de mărfuri şi de servicii pe care le desfăşoară parţile persoane fizice şi/sau juridice aparţinând unui stat cu parteneri străini sau pe pieţe străine.

Comerţul internaţional (CI) reprezintă:

-o formă de legătură între pieţele naţionale, între producătorii de mărfuri din diferite ţări,

-care se formează pe baza Diviziunii Internaţionale a Muncii (DIM)

-care exprimă interdependenţele economice dintre state;

-totalitatea legăturilor comerciale de V-C de B+S ce se desfăşoară între diferite state pe baza DIM;

-parte componentă a circuitului economic mondial.

Comerţul internaţional este format din 2 fluxuri:

Import + export

I.1 Import

Operaţiune comercială de cumpărare din străinătate a unor bunuri materiale şi/sau servicii contra unei cantităţi de monedă convenită, implicând trecerea de către acestea a frontierei vamale a importatorului.

Importul poate fi:

- direct sau indirect;

- de bunuri materiale şi/sau de servicii;

- propriu-zis sau de completare;

- temporar sau permanent;

- cu plată imediată sau cu plată amânata, etc.

I.2 Export

Operaţiune comercială de vânzare a unor bunuri materiale şi/sau servicii către persoane fizice sau juridice dintr-o altă ţară în schimbul unei sume dintr-o valuta convenită. Cuprinde exportul de mărfuri (bunuri corporale, stabile) şi exportul invizibil (de servicii).Exportul poate fi şi de capital, reprezentând investiţii directe şi plasarea de titluri de valoare în alte ţări.

Tot în cadrul Biroului de Desfacere-Export se mai executa şi o alta serie de lucrari strict legate de activitatea de export, cum ar fi:

-Evidenţa declaraţiilor vamale de import;

-Decontarea taxelor vamale de export pentru fiecare livrare şi fiecare poziţie tarifară în parte;

-Deschiderea fişelor pentru declaraţiile de import pentru fiecare firma în parte ;

-Calculul taxelor vamale şi a drepturilor vamale de import pe poziţii tarifare;

-Evidenţa cuantumului taxelor vamale pe fiecare firmă în parte;

-La fiecare import se înregistreaza orderele şi cantităţile solicitate de beneficiar, care apoi se scad la plecarea produselor finite şi se stabileşte în orice moment restul de livrat;

-Evidenţa importurilor temporare de mostre şi tipare, care, la sfaşitul sezonului sau după executarea modelelor se restituie la firmele externe;

-Evidenţa importurilor temporare de utilaje care ulterior se restituie la firmele care le-au trimis sau se efectuează importul definitiv şi se achita utilajul şi taxele vamale aferente;

-Evidenţa scrisorilor de garanţie pentru utilaje şi mostre;

-Evidenţa facturilor externe şi a facturilor interne;

În cazul în care, la terminarea orderului sau a sezonului importurile temporare care nu au fost reexportate se finalizează prin transformarea importului temporar în import definitiv pentru produsele neexecutate din diferite motive.

Tot în cadrul Biroului Export se desfăşoară activitatea de lichidare a stocurilor rămase neconsumate sau a produselor finite neexpediate, prezenţa personalului din magaziile de materii prime şi produse finite şi distribuirea retribuţiei lunare şi a tichetelor de masă.

În cadrul compartimentului de Desfacere-Export se folosesc o serie de documente tipizate, cum ar fi:

-Factură externă şi factură internă;

-Avizul de expediere;

-Dispoziţia de livrare;

-Declaraţia vamală pentru operaţiuni temporare (DVOT);

-Declaraţia vamală de export (DVE);

-Declaraţia de încasare valutară (DVI);

-Convenţia internaţională de transport de marfuri (CMR);

-Cerere de recuperare a drepturilor vamale la import;

-Document de justificare pe bază de normă de consum de materiale pe produs finit pentru fiecare livrare în parte;

-Nota de recepţie şi constatare diferenţe.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tipuri de Afaceri Internationale.doc