Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 24131
Mărime: 100.46KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Baiceanu
ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND CONFLICTUL ÎN ORGANIZAŢII, lucrare realizata in cadrul univ de aparare

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1

PARTICULARITĂŢI ALE MEDIULUI MILITAR

1.1 Organizaţia – delimitări conceptuale.

1.1.1. Definirea organizaţiei.

1.1.2. Caracteristicile organizaţiei.

1.1.3. Tipuri de organizaţii.

1.2 Caracteristicile principale ale organizaţiei militare.

1.2.1. Proprietăţile sistemului militar.

1.2.2. Particularităţile microgrupului militar.

1.3 Relaţiile interpersonale şi conflictele din subunitate.

1.3.1. Specificitatea subunităţii militare.

1.3.2. Relaţiile interpersonale dintre militari.

1.3.3. Surse de conflicte interpersonale în armată.

CAPITOLUL 2

ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND CONFLICTUL ÎN ORGANIZAŢII

2.1 Ce sunt conflictele ?

2.1.1. Viziuni ale conflictelor.

2.2 Abordări privind conflictele.

2.3 Cauzele conflictelor.

2.3.1. Situaţii conflictuale la nivel interpersonal.

2.3.2. Cauze ale conflictelor dintre grupuri.

2.4 Tipologia stărilor conflictuale .

CAPITOLUL 3

EFICACITATEA METODELOR DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR IDENTIFICATE ÎN SUBUNITATE

3.1 Apariţia şi evoluţia conflictelor.

3.1.1. Modele teoretice de conflict.

3.1.2. Stadii ale situaţiilor conflictuale.

3.2 Metode de soluţionare a conflictelor.

3.3 Analiză comparativă a metodelor de soluţionare a conflictelor din subunitate.

3.4 Negocierea – cea mai importantă metodă de soluţionare a conflictelor .

3.4.1. Caracteristici ale negocierii.

3.4.2. Tipuri de negocieri.

3.4.3. Tactici de negociere.

CAPITOLUL 4

STUDIU DE CAZ

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

„ Lumea a devenit paradisul crizelor şi al conflictelor” .

Interesul pentru cercetarea conflictelor şi crizelor a fost demonstrat încă de la primele reflecţii filozofico-sociale şi istorice, apărute în antichitate, în conţinutul marilor epopei legendare care vin din preistorie. Contribuţiile anticului chinez Sun-Tzî din lucrarea „Arta războiului” sunt indispensabile pentru cei care abordează problemele conflictuale. Ulterior, de această problematică s-au preocupat oameni însemnaţi precum N. Machiavelli, Th. Hobbes, E. Durheim, Max Weber, Karl Marx, etc.

Funcţionarea oricărei organizaţii este puternic influenţată de conflict şi existenţa acestuia este, practic, inevitabilă. Conform Asociaţiei Americane de Management, aproximativ 20% din timpul managerilor de vârf şi de mijloc este cheltuit în confruntarea cu diferite forme de conflict. De aceea priceperea în rezolvarea conflictelor, aceasta implicând în primul rând alegerea celei mai bune metode de rezolvare a conflictelor apărute, reprezintă o latură esenţială a succesului managerial şi a obţinerii unui grad ridicat de eficienţă în conducere.

În această lucrare, pe baza bibliografiei studiate mi-am propus să subliniez importanţa recunoaşterii existenţei conflictelor, să efectuez o prezentare şi o analiză pertinentă a modalităţilor posibile de interpretare a conflictelor şi să prezint anumite aspecte teoretice şi metodologice ale gestionării acestora, punând accent pe metoda considerată de mine ca fiind cea mai importantă în soluţionarea conflictelor.

Structura şi conţinutul lucrării permit identificarea principalelor probleme considerate a fi relevante pentru realizarea acestor obiective.

În cap.1 am prezentat câteva delimitări conceptuale ale organizaţiei în general, urmând o prezentare a caracteristicilor organizaţiei militare, ceea ce o diferenţiază de celelalte organizaţii. Studiind particularităţile mediului militar şi a relaţiilor interpersonale dintre militarii unei subunităţi, putem analiza cauza şi evoluţia conflictelor apărute între aceştia precum şi modul lor de rezolvare. Consider că se impune o abordare mai amplă a conflictelor în organizaţia militară, cu accent deosebit pe apariţia acestora, dar şi pe identificarea şi perfecţionarea unor noi tehnici şi metode de rezolvare. De cele mai multe ori, apariţia şi rezolvarea unui conflict duce la completarea ordinilor şi dispoziţiunilor cu noi reglementări.

În cap.2 am definit conflictul, pentru a ştii cu ce ne confruntăm, am prezentat conflictul din mai multe perspective, pentru a avea o viziune mai amplă asupra acestui fenomen, adoptând mai multe abordări ale acestuia şi am clasificat stările conflictuale folosind diferite criterii. Tot în acest capitol am analizat cauzele care generează stările conflictuale, pentru că numai dacă ştii ce provoacă un conflict îl poţi soluţiona.

În cap.3 am analizat apariţia şi evoluţia conflictelor, plecând de la câteva modele de conflict şi, am realizat o evaluare a metodelor de soluţionare a conflictelor, făcând o analiză comparativă între ele, bazându-mă în final pe cea mai importantă metodă, negocierea, pornind de la definirea negocierii, continuând cu tipuri de negociere, elemente ce implică procesul de negociere, strategii folosite în cadrul procesului de negociere şi ajungând în final la prezentarea câtorva tactici folosite în negociere.

Funcţionarea organizaţiei este puternic influenţată de conflict, astfel că analiza acestuia este menită să ilustreze atât forme de apariţie a acestuia, cât şi modalităţi de abordare pentru eventuale aplanări sau înlăturări. Conflictele rezultă din pluralismul intereselor, aspiraţiilor, aşteptărilor sau opţiunilor divergente. Conflicte se pot produce la orice nivel al organizării sociale: de la cel specific raporturilor interindividuale şi intragrupale, la nivel organizaţional sau la nivel macrosocial.

CAPITOLUL 1

PARTICULARITĂŢI ALE MEDIULUI MILITAR

1.1 ORGANIZAŢIA - delimitări conceptuale

1.1.1. Definirea organizaţiei.

Organizaţia a fost definită în mai multe moduri de diferiţi autori:

,,Organizaţiile sunt invenţii sociale destinate realizării unor scopuri comune prin efort de grup” . Ele au drept caracteristică esenţială prezenţa coordonată a oamenilor şi nu neapărat a lucrurilor.

,,Grupurile ca atare, formate din conducători şi din executanţi, având deci, o alcătuire ierarhică, coeziune internă şi stabilitate, urmărind anumite obiective, respectând în activitatea lor anumite reguli procedurale şi de viaţă specifice, formează structuri relativ stabile, denumite generic organizaţii” .

,,Organizaţiile sunt construcţii sociale, create de indivizi sau grupuri, in societate, pentru a realiza scopuri specifice, prin mijloace ale previziunii organizării, coordonării, antrenării şi controlului activităţilor” .

Din perspectivă procesual-organică ,,Organizaţiile sunt socio-organizări parţial explicite, constituite prin conlucrarea specializată a unor oameni în vederea satisfacerii deliberate a unor necesităţi sociale, aşa cum pot fi ele receptate în orizontul informaţional activ pentru oameni."

Pentru atingerea obiectivelor, o organizaţie trebuie să facă două lucruri fundamentale: să distribuie munca între membrii săi şi apoi să coordoneze ce a fost distribuit.

Organizaţia poate fi văzută ca un loc unde se iau decizii, unde se exercită controale, unde există raporturi de autoritate. Este un loc de management / administraţie şi, în această optică se poate vorbi de sistem ,,politic”, în sensul că acolo se manifestă puterea exercitată de unii asupra altora şi, ca în toate societăţile omeneşti se pune problema legitimităţii puterii care exercită.

În interiorul organizaţiei, indivizii, serviciile, unităţile pot avea idei şi interese diferite pe care vor încerca să le apere.

Din analiza conceptului de organizaţie rezultă următoarele trăsături specifice :

a) dimensiunea socială a organizaţiei ;

b) scopurile specifice ale acesteia ;

c) folosirea activităţilor planificare, coordonare.

1.1.2. Caracteristicile organizaţiei.

Principalele caracteristici ale unei organizaţii sunt :

• existenţa unei diviziuni stricte a activităţilor, a responsabilităţii

instituită, în mod deliberat, pentru o interacţiune, în vederea realizării unor scopuri specifice;

• este o entitate socială, fiind compusă din grupuri de oameni care acţionează şi interacţionează după un model prestabilit;

• are o relativă autonomie, care permite distingerea membrilor ei de membrii altor organizaţii şi în cadrul căreia sunt reglementate raporturile indivizilor cu organizaţia propriu-zisă;

• interacţiunea dintre membrii organizaţiei se realizează printr-o conştientă coordonare. Există mai multe centre de decizie, care coordonează eforturile reunite ale participanţilor şi le orientează către obiectivul ales;

• are un potenţial existenţial nelimitat, ceea ce nu înseamnă că membrii ei sunt obligaţi să lucreze în organizaţie toată viaţa şi nici că, din diferite motive, organizaţia în sine nu se poate desfiinţa. Există posibilitatea înlocuirii personalului cu persoane care dau satisfacţie realizării mai eficiente a obiectivelor;

• organizaţia are întotdeauna unul sau mai multe obiective, cunoscute, respectate de către membrii săi.

Preview document

Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 1
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 2
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 3
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 4
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 5
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 6
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 7
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 8
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 9
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 10
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 11
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 12
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 13
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 14
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 15
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 16
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 17
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 18
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 19
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 20
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 21
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 22
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 23
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 24
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 25
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 26
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 27
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 28
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 29
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 30
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 31
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 32
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 33
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 34
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 35
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 36
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 37
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 38
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 39
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 40
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 41
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 42
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 43
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 44
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 45
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 46
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 47
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 48
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 49
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 50
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 51
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 52
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 53
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 54
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 55
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 56
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 57
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 58
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 59
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 60
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 61
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 62
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 63
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 64
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 65
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 66
Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Abordari Teoretice privind Conflictul in Organizatii.doc

Alții au mai descărcat și

Munca și Conflictele de Munca

CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA MUNCĂ ŞI LA CONFLICTELE DE MUNCĂ Munca reprezintă o activitate inseparabilă de existenţa fiinţei umane Munca...

Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză

Introducere „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald) Secolul XX a cunoscut toate...

Criza Organizațională și Consecințele Ei asupra Imaginii Organizației

INTRODUCERE Tema de cercetare a acestei lucrări este studierea consecinţelor crizei organizaţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate...

Aspecte ale Comunicarii in Organizatia Militara

ASPECTE ALE COMUNICARII IN ORGANIZATIA MILITARA Fara indoiala ca in organizatia militara comunicarea influenteaza intr-un inalt grad organizarea,...

Recenzie - Managementul Crizelor si al Situatiilor de Risc - Judy Larkin Michael Regester

Date despre autori Michael Regester este un nume de marcă în domeniul gestionării crizelor, fiind considerat de către experţii în domeniu drept o...

Conflict

Introducere Omenirea întreagă a păşit în noul secol şi mileniu cu speranţa că acesta va fi mai bun, mai paşnic, şi cu un parcurs diferit de cel...

Conflictul la Locul de Munca

Motto: “numai acea stiinta te poate învata, care studiaza cauzele lucrurilor” Aristotel Pentru a putea analiza o stare conflictuală pentru început...

Climatul de Muncă și Conflictele

Obiective: - Definirea şi analiza conceptului de conflict; - Cunoaşterea principalelor tipuri de conflict şi a surselor de conflict; -...

Ai nevoie de altceva?