Bariere în Comunicare

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8683
Mărime: 69.75KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Habasescu mariana
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR’’ CATEDRA „MANAGEMENT”

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Descrierea activităţii combinatului de vinuri “CRICOVA” 5

1.1. Caracteristica generală a activităţii combinatului de vinuri “CRICOVA„ 5

1.2. Analiza SWOT 10

Capitolul II. Bariere de comunicare în activitatea combinatului de vinuri “CRICOVA” și metode de depasire 12

2.1 Specificul comunicării organizaționale interne al combinatul de vinuri „Cricova” 12

2.2 Cai de eficientizare a comunicarii în cadrul combinatului de vinuri “CRICOVA” 20

Încheiere 25

Bibliografie 27

Extras din document

Introducere :

Comunicarea trebuie inteleasa ca un proces deosebit de complex, in aparenta simplu dar care trebuie tratat ca un factor vital in atingerea obiectivelor organizationale si individuale, ea reprezintă un sistem deschis, influenţat de extrem de mulţi factori și de multe ori, atingerea obiectivelor organizaţionale poate eşua din cauza barierelor in comunicare dintre personalul organizatiei si astfel comunicarea organizaţională deficitară una foarte importantă căci atunci cînd fluxul informaţional nu circulă eficient, când ideile şi sarcinile managerilor generali nu ajung în forma exactă la subalterni sau când zvonurile creează confunzie în interiorul organizaţiei, activitatea acesteia şi implicit rezultatele ei vor fi grav afectate.

Comunicarea are un rol important în activitatea de management, deoarece comunicarea a fost şi va fi cea mai optimă metodă de soluționare a diferitor probleme de orce rang.

Comunicarea ca schimb de idei, păreri şi informaţii prin intermediul cuvintelor, gesturilor şi atitudinilor este fundamentul coordonării activităţilor umane și aproape fiecare problemă, fiecare conflict şi fiecare neînţelegere are la bază o problemă de comunicare deoarece fiecare persoana este unică prin personalitate, experiența, caracter, pregătire care impreuna sau separat influiențează perceperea mesajelor. Un cuvint, o fraza, mimică, gest pot avea ințelesuri diferite pentru fiecare persoana in parte si astfel multe din dificultatile aparute in cadrul unei companii sunt cauzate de lipsa de comunicare in urma carora apar neintelegirile confuziile si chiar indeplinirea incorecta a sarcinilor de catre angajati, toate acestea sunt efectele cele mai des intilnite ale obstacolelor de comunicare.

Pentru manageri ințelegerea corectă reprezinta o problema esentiala , căci munca lui se bazează pe comunicarea iar barierele intilnite trebuie depasite.

Obiectul cercetării il constituie Combinatul de vinuri “CRICOVA”

Scopul cercetarii : Scopul acestei lucrări este determinarea pricncipalelor tipuri de bariere de comunicare la combinatul de vinuri ”Cricova”, ulterior pentru a propune anumite modalitati de depasire a acestora in vederea derularii cu succes a activitații firmei.

Scopul este relevat prin următoarele obiective ale cercetării:

- Trasaturile si specificul comunicarii.

- Bariere in comunicare: esenta, factori si tipuri.

- Identificarea barierelor comunicationale in cadrul combinatului de vinuri “CRICOVA”

- Implementarea cailor de eficientizare a comunicarii la combinatul de vinuri “CRICOVA”

Structura Proiectului: Proiectul este structurat in 2 capitole:

Capitolul I: Descrierea activităţii combinatului de vinuri “CRICOVA”, in acest capitol se reflecta caracteristica generala a combinatului, analiza SWOT

Capitolul II: Barierele comunicaţionale în activitatea combinatului de vinuri “CRICOVA” si metode de depasire in acest capitol sunt evidentiate tipurile de bariere comunicaţionale, diagnostica, specificul barierelor comunicaţionale si gasirea cailor de eficientizare a comunicarii in cadrul combinatului de vinuri “CRICOVA”.

Drept bază informaţională proiectului a constituit o serie de lucrări din literatura de specialitate precum şi de diverse reviste de specialitate şi site-uri: Tudorel Nicolae; Ion si Diana Gherghita: Comunicarea oraganizationala si managementul situtatiilor de criza; Chiriacescu A., Comunicare interumană: comunicarea în afaceri : negociere. Marinescu V., Introducere în teoria comunicării : principii, modele, aplicaţii.Olaru A. „Management general", Mathis „Managementul resurselor umane" 1997, Torrington M., Hali V.,Interdependenţe în stoparea procesului comunicaţional, Bucureşti 1991 www.stiucum.com www.mdlpl.ro www.cricova.md

Capitolul I. Descrierea activităţii combinatului de vinuri “CRICOVA”

1.1. Caracteristica generală a activităţii combinatului de vinuri “CRICOVA”

Societatea comercială CRICOVA S.A. îşi desfăşoară activitatea în ramura agriculturii şiindustria alimentară, sectorul „fabricarea băuturilor”.S.C.”CRICOVA” S.A înregistrată la Registrul Comerţului J22-298/1991, cu codul fiscal AR1958800 îşi are sediul central în municipiul CHISINAU, OR.CRICOVA, str.Ungureanu 1, MD-2084S. Societatea are forma juridică de societate pe acţiuni, activitatea acesteiadesfăşurându-se potrivit statutului aprobat prin hotărârea de înfiinţare şi în conformitate culegislaţia Obiectul de activitate de bază al societăţii constă în prelucrarea strugurilor, producerea şi comercializarea acestora cât şi a produselor pe bază de vin.

Preview document

Bariere în Comunicare - Pagina 1
Bariere în Comunicare - Pagina 2
Bariere în Comunicare - Pagina 3
Bariere în Comunicare - Pagina 4
Bariere în Comunicare - Pagina 5
Bariere în Comunicare - Pagina 6
Bariere în Comunicare - Pagina 7
Bariere în Comunicare - Pagina 8
Bariere în Comunicare - Pagina 9
Bariere în Comunicare - Pagina 10
Bariere în Comunicare - Pagina 11
Bariere în Comunicare - Pagina 12
Bariere în Comunicare - Pagina 13
Bariere în Comunicare - Pagina 14
Bariere în Comunicare - Pagina 15
Bariere în Comunicare - Pagina 16
Bariere în Comunicare - Pagina 17
Bariere în Comunicare - Pagina 18
Bariere în Comunicare - Pagina 19
Bariere în Comunicare - Pagina 20
Bariere în Comunicare - Pagina 21
Bariere în Comunicare - Pagina 22
Bariere în Comunicare - Pagina 23
Bariere în Comunicare - Pagina 24
Bariere în Comunicare - Pagina 25
Bariere în Comunicare - Pagina 26
Bariere în Comunicare - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Bariere in Comunicare.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnici de Comunicare

1. INTRODUCERE Atmosfera sau conditiile in care se realizeaza schimbul de informatii, idei si sentimente intr-un colectiv determina masura in care...

Comunicarea Nonverbala în Domeniul de Business

INTRODUCERE Înainte de toate, aş dori să subliniez motivaţia alegerii temei de studiu: lucrez de peste douăzeci de ani în CEC Bank, cea mai veche...

Feed-back-UL în Comunicarea Interpersonală

ARGUMENT Comunicarea este omniprezentă, ea invadează cu repeziciune toate locurile în care viaţa socială se organizează. Dacă societatea este...

Comunicare și Rezolvarea Conflictelor

Introducere În demersul nostru de identificare, dezvoltare si optimizare a câmpului complex de influente pe care comunicarea îl poate crea în...

Comunicarea verbală

ARGUMENT Comunicarea este calea spre înțelegere, armonie, eficiență sau dimpotrivă, poate fi sursa de conflicte atunci când procesul de comunicare...

Comunicarea interpersonală

M otto „O clasă este înainte de toate un mediu de comunicare” (Jean – Claude Filloux ) 1. Ce este comunicarea? (definitie) Din punct de vedere...

Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA

INTRODUCERE În procesul amplu de transformare şi restructurare pe care îl traversează economia naţională, un rol fundamental îi revine activităţii...

Locul și importanța comunicării verbale

Locul si importanta comunicarii verbale Capitolul 1. Continutul si tipologia comunicarii de afaceri 1.1. Definirea şi tipologia comunicării...

Te-ar putea interesa și

Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare

Introducere Societatea contemporană este caracterizată de două tendinţe contradictorii, pe deoparte mediul social protejează individul, iar pe de...

Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Comunicarea în general și comunicarea managerială în special, este o caracteristică fundamentală a existenței...

Dizolvarea Barierelor de Comunicare in Cadrul unei Organizatii

Toate definitiile date comunicarii umane, au cel putin urmatoarele elemente comune: comunicarea este procesul de transmitere de informatii, idei,...

Comunicarile Organizationale si Interpersonale - Directii de Perfectionare a Comunicarii in Organizatiile Republicii Moldova

Introducere Un compartiment important din management îl deţine capitolul comunicarea; spun important deoarece comunicare a fost şi va fi cea mai...

Bariere de comunicare în asistența socială

Comunicarea în asistenţa socială poate fi definită ca un proces global care integrează cuvinte, mimică, priviri, gesturi şi raporturi spaţiale care...

Barierele în Comunicare

OBSTACOLE ALE COMUNICARII I. Introducere Dificultăţile în procesele de comunicare au mai multe tipuri de provenienţe, dar acest lucru nu le face...

Modele comunicaționale - Bariere în comunicare

Rezumat Deși toți începem să comunicăm încă din copilărie, nu știm ce reprezintă procesul comunicațional. Acesta este doar un obicei pe care îl...

Bariere în Comunicarea Interculturală

I. Ipoteză Comunicarea reprezintă una dintre activităţile umane pe care fiecare dintre noi o poate recunoaşte, însă puţini o pot defini...

Ai nevoie de altceva?