Cenzura in Mass-Media - Presa din China

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Cenzura in Mass-Media - Presa din China.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Comunicare

Cuprins

INTRODUCERE . 3
CAPITOLUL I: SISTEMUL MASS – MEDIA. COMUNICAREA DE MASĂ -
- Noțiuni generale . 4
CAPITOLUL II: CENZURA – Noțiuni generale . 7
CAPITOLUL III: STUDIU DE CAZ: CENZURA în PRESA din CHINA . 10
CONCLUZII . 14
ANEXE . 15
BIBLIOGRAFIE . 21

Extras din document

INTRODUCERE

Tema referatului se intitulează ”Cenzura în mass-media: presa din China”.

Lucrarea de față este structurată în două părți. Prima cuprinde date teoretice privind sistemul mass-media, comunicarea de masă și cenzura în presă, iar cea de-a doua, cea teoretică, reprezintă studiul de caz, având ca subiect de analiză, presa din China.

Prima noțiune la care ne gândim atunci când vorbim despre mass-media este comunicarea. Aceasta poate fi definită în cele mai simple cuvinte, ca fiind procesul de transmitere a informaţiilor, ideilor, opiniilor, părerilor, fie de la un individ la altul, fie de la un grup la altul, fie de la o sursă către un public larg.

Când vorbim despre comunicarea prin mass-media, ne referim la comunicarea de masă. Conform autorilor literaturii de specialitate, comunicarea de masă este practica şi produsul care oferă divertisment şi informaţii unei audienţe formate din persoane necunoscute. Aceste conţinuturi, transmise pe suporturi tipărite, sonore şi audio-vizuale, au statutul unor mărfuri, care sunt produse în mod industrial, cu ajutorul unor tehnologii complexe, sunt regularizate de stat şi sunt finanţate de firmele particulare, fiind consumate în mod personal, privat, de către publicul lor.

Expresia mass-media, uneori, formulată ca media, face referire la toate sursele publice de informație, care ajung la un public numeros (televiziune, Internet, radio, ziare, reviste, afișe publicitare, etc.), accesibile ca preț și ușor de obținut pentru toate categoriile sociale.

O altă noțiune, abordată în lucrarea de față, este cenzura, mai exact cenzura în presă. Conform D.E.X.-ul Editurii Academiei Republicii Socialiste Romania din 1975, cenzura reprezintă un ”control prealabil care asigură păstrarea secretului de stat: control exercitat asupra conținutului publicațiilor, emisiunile de televiziune sau de radio, etc.; organ care exercita acest control”.

În cele ce urmează vom vedea în ce măsură se practică cenzura în China.

CAPITOLUL I

SISTEMUL MASS – MEDIA. COMUNICAREA DE MASĂ

– Noțiuni introductive –

În termenii cei mai generali, comunicarea presupune un emiţător, un canal, un mesaj, un receptor, o relaţie între emiţător şi receptor, un efect, un context în care are loc comunicarea şi o serie de lucruri la care se referă “mesajele”. Câteodată, dar nu întotdeauna, există o intenţie, un scop al faptului de a “comunica” şi de a “recepta”.

Termenul mass-media, uneori formulat ca media, este o expresie engleză la plural, care a fost preluată și în limba română, având traducerea și semnificația „medii (de comunicare) de masă”.

Acest termen s-a format pe teren anglo-saxon, prin sinteza dintre un cuvânt englez “mass” care face trimitere la “masa” de consumatori ai acestor forme culturale şi cuvântul latin,”media”, în forma sa de plural, care se referea la suportul pe care sunt fixate mesajele respective.

Media (sau: mediile de mase) cuprinde toate sursele/mediile de informație publice care ajung la un număr foarte mare de persoane, ca de exemplu televiziune, radio, Internet, presă inclusiv aparițiile periodice ca ziare, reviste sau foiletoane. Aceasta presupune că produsul respectiv este ușor de obținut și are un preț accesibil pentru toate grupurile sociale.

Clasificarea mediilor

Mijloacele de comunicare în masă pot fi clasificate după următoarele criterii:

• modul de vehiculare a informației:

- mijloace scrise (ziarele, revistele)

- mijloace audio-vizuale (radioul, televiziunea)

• gradul de noutate și de complexitate:

- mijloace tradiționale (ziarele, radioul)

- mijloace moderne (televiziunea, Internetul, complexe multimedia).

Fisiere in arhiva (1):

  • Cenzura in Mass-Media - Presa din China.docx

Bibliografie

1. McQuail, D, Comunicarea, Trad de D. Rusu., Institutul european, Iaşi, 1999.
2. Tim O'Sullivan et alii,“Key Concepts in Communication and Cultural Studies”, London, Routledge, 1964
3. M. Cernicova, Curs Etică și deontologie profesională, S.N.S.P.A., București
4. http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/
5. http://www.ziare.com
6. www.mediafax.ro

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA“ MASTERAT: „COMUNICARE MEDIATICĂ, OPINIE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT INFORMAŢIONAL” DISCIPLINA: ORIENTĂRI ȘI TENDINȚE ÎN PRESA STRĂINĂ