Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8300
Mărime: 89.44KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aliona Banari
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA “BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR” CATEDRA “MANAGEMENT”

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Descrierea generala a activităţii companiei ,,Floare-Carpet” S.A 4

1.1 Caracteristica generală a companiei ,,Floare-Carpet” S.A 4

1.2 Evaluarea procesului de comunicare eficientă în întreprindere 7

Capitolul II. Managementul comunicării în întreprinderea industrială

,,Floare-Carpet” S.A 15

2.1 Comunicarea managerială în activitatea companiei ,,Floare-Carpet” S.A 15

2.2 Bariere în procesul de comunicare în compania ,,Floare-Carpet” S.A 16

2.3 Perfecţionarea procesului comunicării în compania ,,Floare-Carpet” S.A 17

Concluzie 20

Bibliografia 21

Anexe 22

Extras din document

INTRODUCERE

În procesul amplu de transformare şi restructurare pe care îl traversează economia naţională, un rol fundamental îi revine activităţii manageriale, şi anume comunicării manageriale eficiente, care se impune a fi modernizată şi eficientizată, ţinînd cont de condiţiile concrete şi de realizările din acest domeniu.

Orice organizaţie nu se defineşte numai prin produsele şi / sau serviciile sale, ci şi prin abilitatea de a comunica eficient atît cu angajaţii săi, cît şi în cadrul echipei manageriale. Particularităţile comunicării manageriale relativ la alte tipuri de comunicare sunt generate de scopul, obiectivele şi rolurile acestei comunicări, de cadrul şi structura organizaţională şi de contextul culturii organizaţionale. În acelaşi timp, comunicarea managerială eficientă se supune anumitor norme de etică specifice, care se regăsesc în cultura organizaţională, politica organizaţiei şi evident în etica individuală a managerilor.

Pe plan personal, comunicarea permite formularea şi înţelegerea corectă a mesajelor, cîştigarea cooperării celor din jur, detensionarea unor stări tensionale, etc. Pe plan managerial, comunicarea este un instrument cu ajutorul căruia managerul transmite şi primeşte informaţii şi decizii, acceptă sau respinge anumite soluţii, planifică, organizează, antrenează, controlează, pregăteşte şi implementează schimbarea.

Orice organizaţie nu se defineşte numai prin produsele şi serviciile sale ci şi prin abilitatea de a comunica angajaţilor săi şi a echipei manageriale. Pentru managerul de succes comunicarea este o stare de spirit şi un instrument; el petrece 75 – 95% din timp vorbind, ascultînd, scriind şi citind, deci comunicînd. Cu cît poziţia managerului în structura ierarhică este mai înaltă, cu atît acest timp este mai lung. Şi nu numai atît, însăşi urcarea managerului pe treptele ierarhice ale profesiei sale, fapt care confirmă succesul, este determinată de abilitatea lui de a comunica eficace şi eficient.

Scopul lucrării este acela de a pune în evidenţă toate aspectele comunicării eficiente în procesul de management, de a identifica problemele de comunicare din cadrul companiei ,,Floare-Carpet” S.A prin intermediul studierii sistemului său informaţional pentru a evidenţia o posibilitate de îmbunătăţire a procesului de comunicare în cadrul acestei companii.

Obiectul cercetării îl constituie întreprinderea industrială din R.Moldova, societătea pe acţiuni ,,Floare-Carpet”, situaţia lor economico- socială, procesul efectiv de comunicare , impactul acestuia în activitatea managerială.

CAPITOLUL I. DESCRIEREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII COMANIEI

„FLOAREA-CARPET” S.A

1.1 Caracteristica generală a companie ,,Floare-Carpet” S.A

Societatea pe acţiuni de tip deschis pentru producerea covoarelor „Floare-Carpet” S.A. (cu sediul în oraşul Chişinău, str. Grădina Botanică 15), a fost fondată pe un termen nelimitat conform Acordului interguvernamental de colaborare între ex-URSS şi RDG din 21.06.1978 şi în baza Dispoziţiei Sovietului Miniştrilor al RSSM nr.342 din 02.09.1978, fiind declarată întreprindere experimentală de filat şi producere a covoarelor jacard, cu o densitate înaltă a pluşului şi cu o capacitate de 900 000 m² /an. Începînd cu 27 mai 1993, conform Certificatului de înregistrare nr.10402532, eliberat de Camera de Înregistrare de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, fabrica devine societate pe acţiuni, al cărei capital social constituie 24344836 lei şi este împărţit în 6086209 acţiuni cu valoare nominală a 4 lei fiecare. Cota majoritară de 59,49% din totalul pachetului de acţiuni este deţinută de Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat al Ministerului Economiei al Republicii Moldova, cota de 17,39% – de mai multe fonduri şi persoane juridice, iar 23,12% aparţin personalului întreprinderii şi altor persoane fizice. Principalul gen de activitate al firmei este producerea covoarelor pluşate cu densitatea pluşului de 520 000 fire pe metru pătrat, conţinutul de lînă – 100% şi 80%, din materie primă naturală (lîna spălată, albă-ţigaie, bumbac, in). Nivelul înalt de calitate al covoarelor cu marca ,,Floare-Carpet” S.A. extinde considerabil piaţa de desfacere, cei mai importanţi clienţi internaţionali fiind Rusia, Ucraina, România. În ultimii ani, se observă o tendinţă de creştere a volumului vînzărilor.

Tabelul 1.1.1 Volumul exportului S.A. ,,Floare-Carpet”

Preview document

Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 1
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 2
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 3
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 4
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 5
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 6
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 7
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 8
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 9
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 10
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 11
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 12
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 13
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 14
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 15
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 16
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 17
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 18
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 19
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 20
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 21
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 22
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 23
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 24
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 25
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 26
Comunicarea în Cadrul Companiei Floare-Carpet SA - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea in Cadrul Companiei Floare-Carpet SA.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea organizațională - Intact Media Group

1. Comunicarea organizațională 1.1. Noțiunea de comunicare Comunicarea se impune cu sensul de a transmite semnalele emițătorului cu scopul ca...

Comunicarea Organizationala

INTRODUCERE; Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea optimă a oricărei colectivităţi umane, indiferent de natura şi...

Eficiența și Eficacitatea Evaluării Comunicării Organizaționale

1. Introducere Comunicarea în organizaţie este văzută ca: - comunicarea interpersonala directa sau mediatica dintre membrii organizatiei:...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Comunicare Verbala si Non-Verbala

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Comunicarea Manageriala la Firma SC Farmec SA

Urmărind paşii unui proces reprezentativ pentru S.C. FARMEC S.A., procesul lansării unui nou produs, am avut ca scop descoperirea unor probleme de...

Comunicarea Interna

informare internă, comunicare cu anagajaţii, comunicarea managerială internă, relaţii publice interne etc. COMUNICAREA INTERNĂ înglobează toate...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea Managerială

INTRODUCERE: Actualitatea temei: Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului, ea reprezintă o componentă...

Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației

Introducere “Dacă vrei să cunoști principiile etice pe care le împartășește o companie, uităte la felul în care tratează oamenii: clienții,...

Ai nevoie de altceva?