Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 14059
Mărime: 151.12KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Spataru Nicoleta

Extras din document

Definiţii ale comunicării

Comunicarea stă la baza tuturor proceselor, interacţiunilor şi relaţiilor interumane, după cum am menţionat şi anterior. Societatea există practic datorită procesului de comunicare, pentru că fără el srtructurile sociale la nivel de micro şi macro climat nu s-ar putea forma şi nici nu s+ar putea menţiine, după cum susţine şi renumitul ceretător Paul Watzlawick, care consideră comunicarea ca pe o “conditio sine qua non a vieţii omeneşti şi a ordinii sociale” . Înainte de a încerca să găsim anumite definiţii ale conceptului de comunicare, trebuie mai întâi să înţelegem semnificaţia noţiunii. Comunicarea în sine poartă patru înţelesuri majore:

1. Comunicarera este văzută ca o înţelegere a tât a mesajelor primite pe diferite canale de comunicare de la diferite mijloace de counicare, cât şi ca înţelegere între două persoane, între o persoană şi un grup sau între două grupuri.

2. Noţiunea de comunicare înseamnă şi comunitate, existenţa grupurilor precum şi a structurilor sociale pe care acestea le dezvoltă.

3. Noţiunea de comunicare implementează la nivelul mentalului colectiv, automat, şi noţiunea de participare. Comunicarea este văzută ca un proces, care, de altfel, implică participare din partea membrilor grupurilor, e un proces de transfer şi contratransfer informaţional, care nu poate exista în absenţa membrilor acestora.

4. Cel de al patrulea înţeles pe care îl oferă comunicarea este cel de organizare. Accepţiunea de organizare se apropie foarte mult de definiţia conceptului de relaţii publice. Alături de “organizare” se găseşte şi conceptul de “acţiune”, iar comunicarea reprezintă liantul dintre cele două concepte, deoarece datorită comunicării este posibilă atât acţiunea organizată cât şi organizarea acţiunii.

Datorită faptului că procesul comunicării constituie o parte componentă a nenumărate sisteme, este foarte greu de găsit un înţeles unitar al acestui proces, respectiv al unei definiţii. De asemenea, există foarte multe contradicţii sau chiar presupuneri de sens în ceea ce priveşte termenul de comunicare. Spre exemplu, unii autori consideră practic sinonime cuvintele interacţiune şi comunicare şi le folosesc cu acest sens în diferite contexte. Watzlawick pune un semn de egalitate între comunicare şi comportament, iar interacţiunea în viziunea lui reprezintă un transfer alternativ de informaţii care poate avea loc între doi saui mai mulţi indivizi. O categorie aparte de autori analizează procesul comunicării şi al interacţiunii prin prisma unor elemente formale şi a conţinutului unor procese sociale. În viziunea acestora interacţiunea se referă la caracteristici formale ale proceselor sociale, cum ar fi acţiunile cu caracter de reciprocitate, de sub – sau supra – ordonare, iar comunicarea reliefează aspecte care ţin de conţinutul acestor procese. O altă categorie de cercetători abordeză comunicare şi interacţiunea într-o manieră mai apriopiată de înţelesul pe care îl conferă simţul comun acestu proces şi anume acela al transferului alternativ şi reciproc al informaţiilor. O ultimă valenţa a conceptului de comunicare pe care dorim să o abordăm este cea oferită de psihologia socială, care studiază procesul de comunicare prin prisma interacţiunii dintre persoane sau grupuri, interscţiuni văzute a relaţiei interpersonale mijlocite de cuvânt, gest, semn sau simbol. Această abordare consideră că orice activitate comună în viaţa socială implică schimb de informaaţii, cu alte cuvinte existenţa unui proces de comunicare precum şi a unor relaţii interpersonale care derivă din acest proces. Considerăm că în contextul în care am folosit alăturat cuvinte ca interacţiunea, comunicarea şi relaţie interpersonală, cel mai bun înţeles al termenului de comunicare a fost dat de Max Weber în Wirtschapt und Gesellschaft din 1964, sociologul german distingând două moduri ale comportamentului uman situaţional: “ A acţiona reprezintă un comportament uman (indiferent dacă este o activitate externă sau internă, o suferinţă sau o misiune) dacă şi în măsura în care cel sau cei care acţionează leagă de aceasta un sens subietiv. Acţiunea socială este acea acţiune în cadrul căreia sensul înţeles de cel sau de cei care acţionează se referă şi la comportamentul altora orientându-se după efectul acesteia” . O asemenea difiniţie se referă de fapt, la interacţiune şi comunicare, explicându-le pe acestea ca fiind două feluri de acţiune socială. În această definiţie, alături de conferirea unui sens unei anumite acţiuni, care este un proces de atribuire, comunicarea este văzută ca un transfer de sensuri, care are loc între mambrii sistemului. Comunicarea, conform profesorului german Michael Kunczik, “ este deci un comportament care, din punctul de vedere al celui care comunică, are ca ţel transmiterea de mesaje, cu ajutorul unor simboluri către una sau mai multe persoane” . Definiţii ale comunicării se pot da foarte multe, în funcţie din punctul de vedere al celui care abordează explicarea unui concept precum şi de unghiul de sub care este analizat acest concept. O definiţie care îi aparţine lui Moles analizează prin prisma unor elemente noi cum ar fi: experienţa, cunoaşterea şi timpul. Conform lui Moles, “ Comunicarea este acţiunea care face un individ I, situat într-o epocă intr-un anumit loc, să-şi însuşească la datele şi evenimentele ambianţei de la un alt individ sau sistem E folosind elmente de cunoaştere”. Acestea au fost câteva dintre definiţiile posibile ale procesului de comunicare care ne oferă o viziune de ansamblu asupra procesului ca atare .

Preview document

Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 1
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 2
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 3
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 4
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 5
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 6
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 7
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 8
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 9
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 10
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 11
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 12
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 13
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 14
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 15
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 16
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 17
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 18
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 19
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 20
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 21
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 22
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 23
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 24
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 25
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 26
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 27
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 28
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 29
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 30
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 31
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 32
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 33
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 34
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 35
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 36
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 37
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 38
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 39
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 40
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 41
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 42
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 43
Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea Interna, Factor de Succes intr-o Organizatie.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea internă - factor de succes într-o organizație

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza, realizarea unui studiu aspura comunicării...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Comunicare Verbala si Non-Verbala

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Te-ar putea interesa și

Analiza influenței mediului extern asupra companiei SC Biofarm SA

MEMORIU JUSTIFICATIV Vremurile in care traim sunt caracterizate, poate mai mult decat cele trecute, prin complexitate si dinamism, in deplina...

Comunicarea internă - factor de succes într-o organizație

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza, realizarea unui studiu aspura comunicării...

Evaluarea Culturii Organizaționale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În ultimii ani s-au produs modificări majore în societatea contemporană. Ca urmare a creşterii...

Philips - ecotehnologii

Cap.1. Notiuni introductive 1.1.Impactul uman in biosfera Inca de la la aparitia pe Terra ,homo sapiens a influentat mediul natural pentru a- si...

Comunicare Financiar Bancara - Diva Bank

1. Introducere Diva Bank România face parte din Diva Group, unul dintre cele mai puternice grupuri financiare din lume. De-a lungul anilor, Diva...

Intranetul - Mijloc de Comunicare Eficienta

INTRODUCERE Aplicarea tehnologiilor moderne in comunicarea interna nu mai este o noutate. Din ce in ce mai multe organizatii utilizeaza sisteme...

Cultura Organizațională

Introducere În procesul transformărilor care au loc în societatea contemporană, un rol aparte îi revine culturii organizaţionale. Fiind un factor...

Studiul privind Influenta Factorilor de Mediu asupra Performantelor Organizationale

Introducere Performanţa unei întreprinderi este influenţată de capacitatea acesteia de a se integra în mediul său, de eficacitatea acţiunilor sale...

Ai nevoie de altceva?