Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 13029
Mărime: 360.69KB (arhivat)
Publicat de: Iosif Luca
Cost: 13 puncte

Cuprins

 1. Introducere: Motivaţia subiectului. Structura lucrării . p.4
 2. Capitolul 1. Definirea termenilor . p.6
 3. 1.1. Comunicarea . p.6
 4. 1.2. Organizaţia . p.7
 5. Capitolul 2. Comunicarea organizaţională . p.9
 6. 2.1. Definirea termenului de comunicare organizaţională. Noţiuni generale . p.9
 7. 2.2. Caracteristicile comunicării organizaţionale . p.10
 8. 2.2.1. Procesul de comunicare . p.10
 9. 2.2.2. Bariere în comunicare. Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale . p.15
 10. Capitolul 3. Comunicarea într-o organizaţie de tip societate comercială . p.23
 11. 3.1. Variabile legate de structura organizaţiei . p.23
 12. 3.1.1. Structura organizaţiei. Tipul organizaţiei . p.23
 13. 3.1.2. Elemente existente în cadrul organizaţiei care înlesnesc comunicare şi accesul la informaţii . p.24
 14. 3.2. Variabile legate de procesele de comunicare . p.25
 15. 3.2.1 Atitudini faţă de comunicare în cadrul organizaţiei . p.25
 16. 3.2.2. Formele comunicării în cadrul unei organizaţii . p.26
 17. 3.2.3. Climatul organizaţional – formal şi informal . p.28
 18. 3.2.4. Stiluri de conducere şi efectele asupra organizaţiei . p.30
 19. Capitolul 4. Comunicarea organizaţională în cadrul societăţii Policolor . p.32
 20. 4.1.Variabile legate de structura organizaţiei . p.32
 21. 4.1.1. Structura organizaţiei. Tipul organizaţiei . p.32
 22. 4.1.2. Elemente existente în cadrul organizaţiei care înlesnesc comunicare şi accesul la informaţii. . p.34
 23. 4.2. Variabile legate de procesele de comunicare . p.36
 24. 4.2.1. Formele comunicării în cadrul organizaţiei Policolor . p.36
 25. 4.2.2. Climatul organizaţional – formal şi informal . p.38
 26. 4.2.3. Stilul de conducere si efectele asupra organizaţiei . p.39
 27. 4.3. Propuneri pentru eficientizarea comunicării la nivelul Policolor . p.40
 28. Capitolul 5. Comunicarea organizaţională în cadrul departamentului de activităţi mercantizare . p.42
 29. 5.1. Chestionarul aplicat . p.42
 30. 5.2. Interpretarea rezultatelor chestionarului . p.47
 31. 5.2.1. Rezultatele chestionarului . p.47
 32. 5.2.2. Concluziile chestionarului . p.54
 33. Concluzii . p.56
 34. Bibilografie . p. 57

Extras din proiect

Introducere

Motivaţia subiectului. Structura lucrării

Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza, realizarea unui studiu aspura comunicării organizaţionale.

Trăim într-o lume a organizaţiilor de diferite tipuri, într-o lume în care accentul se pune din ce în ce mai mult pe comunicare şi în care omul a învăţat că o organizaţie funcţionează cu atât mai bine cu cât comunicarea din cadrul său este mai eficientă.

Din acest motiv, am ales ca subiect pentru lucrarea de faţă comunicarea organizaţională. Deoarece cele mai des întâlnite tipuri de organizaţii sunt cele cu caracter comercial, îmi voi structura analiza exemplificând pe o societate comercială.

Prima parte a acestei lucrări trasează cadrul teoretic în care este ancorată comunicarea organizaţională prin definirea termenilor ce o compun şi o caracterizează. În acest scop, în primul capitol am definit termenii de comunicare şi organizaţie. Se explică mai apoi toate noţiunile ce vor fi folosite în partea practică, trasând şi explicând dimensiunile ce trebuie luate în calcul atunci când studiem cum se realizează comunicarea într-o organizaţie. Astfel, capitolul al doilea prezintă definţia şi principalele caracteristici ale comunicării organizaţionale, incluzând caracteristicile specifice legate de procesul de comunicare, barierele care apar în cadrul acestuia şi câteva sfaturi generale pentru îmbunătăţirea comunicării într-o organizaţie. Cel de-al treilea capitol este cel care facilitează înţelegerea analizei din partea practică a acestei lucrări. Astfel, am luat în considerare variabilele legate atât de structura organizaţiei şi de procesele de comunicare. Aceste elemente sunt folosite în partea practică a lucrării în analizarea comunicării din cadrul organizaţiei Policolor.

În partea practică a acestei lucrări voi exemplifica pe societatea Policolor, cum se realizează comunicarea în cadrul unei organizaţii de tip societate comercială. Capitolul patru este cel care analizează comunicarea la nivelul întregii societăţi Policolor. Principalele puncte în această analiză sunt dacă există sau nu o comunicare eficientă în cadrul acestei organizaţii, respectiv dacă angajaţii duc la îndeplinire scopul organizaţiei.

De asemenea am încercat să dau soluţii pentru realizarea unei comunicări mai eficiente şi respectiv pentru a atinge scopul organizaţiei. Analiza este mai apoi restrânsă la un departament din cadrul organizaţiei în capitolul cinci. Pentru a caracteriza comunicarea în cadrul acestui departament am recurs la aplicarea unui chestionar angajaţilor din acest departament.

Această lucrare are ca scop crearea unei imagini cât mai aproape de realitate asupra comunicării în organizaţia Policolor, demonstrând practic cum se realizează această comunicare şi ce îmbunătăţiri i se pot aduce, dacă este cazul, atât de către conducere cât şi de către angajaţi.

Capitolul 1. Definirea termenilor

Comunicarea organizaţională, într-o definire generală, se referă la procesele de comunicare din cadrul unui context organizaţional. Pentru a putea însă vorbi despre comunicarea organizaţională, pentru a-i putea determina caracteristicile şi pentru a o putea analiza cât mai corect, trebuie să definim şi să înţelegem mai întâi termenii de comunicare şi organizaţie.

1.1. Comunicarea

Comunicarea este în prezent unul dintre cele mai dezbătute concepte, începând de la comunicarea interpersonală şi până la cea de masă. Nu mai este o noutate faptul că trăim într-o societate în care accentul este pus din ce în ce mai mult pe comunicare, deoarece s-a înţeles în timp că o comunicare eficientă duce la rezultate mai bune.

Astfel, cercetătorii au manifestat pe bună dreptate, în ultimii zeci de ani, un interes ridicat faţă de cercetarea şi dezvoltarea comunicării de toate felurile. Paul Watzlawick susţine că “nu putem să nu comunicăm” , iar astfel comunicarea ne apare aproape ca o lege a firii, ca pe o necesitate instinctuală iniţial şi mai apoi dezvoltată.

În opinia lui Arthur Schopenhauer, comunicarea nu are întotdeauna finalitatea dorită din cauză că mesajul nu este întotdeauna perceput de receptor aşa cum doreşte emiţătorul sau uneori nu este perceput deloc. Aşadar, Schopenhauer scria “Vorbesc uneori cu oamenii aşa cum copilul vorbeşte cu păpuşa lui: el ştie că păpuşa nu înţelege; însă, printr-o plăcută autoiluzionare intenţionată, îşi procură bucuria comunicării.” Comunicarea apare astfel fără un transfer efectiv de informaţie şi fără existenţa unui feed back.

Preview document

Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 1
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 2
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 3
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 4
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 5
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 6
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 7
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 8
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 9
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 10
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 11
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 12
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 13
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 14
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 15
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 16
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 17
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 18
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 19
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 20
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 21
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 22
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 23
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 24
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 25
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 26
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 27
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 28
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 29
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 30
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 31
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 32
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 33
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 34
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 35
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 36
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 37
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 38
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 39
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 40
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 41
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 42
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 43
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 44
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 45
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 46
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 47
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 48
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 49
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 50
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 51
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 52
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 53
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 54
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 55
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 56
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 57
Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Comunicarea Organizationala - Studiu Asupra Comunicarii Organizationale in Societatea Policolor.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Introducere În procesul amplu de transformare şi restructurare pe care îl traversează economia naţională, un rol fundamental îi revine activităţii...

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Comunicarea Organizațională

I. Procesul de comunicare 1. Comunicare şi informaţie „Comunicare“ şi „informaţie“ sunt două concepte atât de înrudite astăzi, încât nici o...

Comunicarea Organizațională

1. Note introductive Prin definitie, comunicarea reprezintă “contact, relație, legătură”. Comunicarea este o componentă esenţială a vieţii,...

Eficiența și Eficacitatea Evaluării Comunicării Organizaționale

1. Introducere Comunicarea în organizaţie este văzută ca: - comunicarea interpersonala directa sau mediatica dintre membrii organizatiei:...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Comunicarea în Afaceri

Dacă o întreprindere are o reputaţie proastă, dacă dă impresia că-şi exploatează angajaţii, că produce bunuri de proastă calitate şi este prea...

Comunicare organizațională

Definirea organizatiilor se impune a fi realizata prin reliefarea specificitatii umane a acestora. In esenta, o r g a n i z a t i a este un sistem...

Ai nevoie de altceva?