Cultura Organizationala in Cadrul Companiei Google

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Cultura Organizationala in Cadrul Companiei Google.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 46 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Magdalena Danilet

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Comunicare

Cuprins

Introducere 3
I. Cultura organizațională – concept, definiții 3
II. Componentele culturii organizaționale 3
II.1. Fondatori 3
II.2. Istoria companiei 3
II.3. Ocupații/profesii 3
II.4. Simboluri 3
II.5. Valori 3
II.6. Norme comportamentale 3
II.7. Ritualuri, ceremonii 3
II.8. Istorioare organizaţionale, eroi 3
III. Google – Succesul poate fi un joc cu mai mulți jucători 3
III.1. Succesul financiar 3
III.2. Imaginea percepută a companiei 3
III.3. Gradul de satisfacție al angajaților 3
Bibliografie 3
Anexe 3

Extras din document

Introducere

„Ne iubim angajații și dorim ca ei să afle asta”

Google Inc.

Cultura concentrează atât elemente spirituale, cât şi materiale adică obiectiv-subiective. Dezvoltată dintr-o diversitate de surse, cultura organizaţiei se manifestă prin intermediul simbolurilor, miturilor, ritualurilor, ceremoniilor şi eroilor (practici), precum şi prin comportamentul organizaţiei pe piaţă şi în societate.

De aceea am considerat că, pentru a înțelege mai bine valorile și simbolurile companiei Google, este necesar să cunoaștem întâi istoria sa, personalitatea fondatorilor, modul în care aceștia și-a lăsat amprenta asupra companiei, dacă principiile celor doi fondatori se regăsesc între principiile companiei.

Lucrarea de față este structurată în trei părți și începe cu o descriere generală a conceptului de cultură organizațională, aducând în discuție doar câteva dintre definițiile acestuia, pentru ca mai apoi să se concentreze asupra cazului particular al companiei Google. Conștient sau nu, fiecare organizație posedă o cultură care este mai mult sau mai puțin consolidată, și care se situează la mai multe niveluri. Am analizat cultura organizațională a companiei Google începând cu stratul vizibil, și anume istoria companiei și a fondatorilor acesteia. Pornind de la acestea, am identificat valorile, simbolurile, ritualurile și normele comportamentale existente în interiorul companiei, dar care se reflectă în activitățile înterprinse de Google și angajații săi.

Cultura organizațională din cadrul companiei Google este una pozitivă, caracterizată prin omogenitatea valorilor și perspective care oferă motivarea pozitivă. Google nu este o companie convențională, și nu are intenția de a deveni una. Deși este una dintre cele mai de success organizații din lume și continuă să crească datorită accentului pus pe inovație și a practicilor bussines inteligente, compania Google se angajează, prin filosofia sa, să menţină simțul și atmosfera specifice unei companii mici

I. Cultura organizațională – concept, definiții

Organizaţiile au culturi „tot aşa cum oamenii au personalitate”. Cultura este miezul întregii reţele organizaţionale. Ea influenţează şi este influenţată de strategie, structură, sistem, personal şi deprinderi. Este elementul de identificare a unei organizaţii.

Toate organizaţiile au propria lor cultură individualizată. Cultura unei companii cuprinde colecţia ei de convingeri şi reacţii organice aproape instinctive, de eroi şi personaje negative, de realizări, de interdicţii şi porunci. Aplicând conceptul de cultură la organizaţii, ne referim la ideile, credinţele, tradiţiile şi valorile lor, care îşi găsesc expresie, de exemplu, în stilul managerial dominant, în felul în care sunt motivaţi membrii acestora, în imaginea publică etc. Acestea diferă în ceea ce priveşte atmosfera, felul în care se lucrează, nivelul energiei, orizontul individual – toate acestea fiind influenţate de istorie şi tradiţii, de situaţia actuală, de tehnologie etc.

Sunt diverse moduri de abordare a culturii organizaţionale; s-au formulat numeroase definiţii termenului de cultură organizaţională, fiecare dintre acestea evidenţiind anumite elemente componente ale acestuia:

- „Cultura organizaţională este personalitatea unei organizaţii.” (McNamara)

- „Cultura organizaţională este un sistem unitar de gândire al membrilor unui grup care îi diferenţiază de alte grupuri.” (Hofstede)

- „Cultura organizaţională este definită prin modele de valori şi credinţe împărtăşite, care produc, în timp, norme comportamentale adoptate în soluţionarea problemelor organizaţiei.” (Hofstede)

- „Cultura organizaţională este un model de asumpţii comune pe care grupul le-a învăţat odată cu soluţionarea problemelor, care s-au dovedit funcţionale şi au fost considerate valide într-o măsură suficientă pentru a fi transmise noilor membri ca fiind modul corect de a percepe şi aborda probleme similare apărute ulterior.” (Schein)

- „Cultura înseamnă concepţiile managerilor la vârf ai unei companii despre cum trebuie să acţioneze şi să-i dirijeze pe ceilalţi angajaţi, dar şi cum ar trebui condusă afacerea.” (J. Lorsch)

- „Cultura este ceea ce defineşte comportamentul corespunzător, care uneşte şi motivează indivizii şi aduce soluţii acolo unde există confuzie.” (Hampden-Turner)

- „Cultura reprezintă setul de valori aparţinând organizaţiei care-i ajută pe membrii acesteia să înţeleagă scopul pe care şi-l propune, modalitatea de acţiune şi ceea ce se consideră a fi important.” (R. Griffin)

- „Cultura organizaţională este o colecţie de convingeri şi reacţii organice aproape instinctive, de eroi şi personaje negative, de realizări, interdicţii şi de porunci.” (F. Nancy)

Fisiere in arhiva (1):

  • Cultura Organizationala in Cadrul Companiei Google.doc