Leadership și Conflict

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 11413
Mărime: 45.19KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ghila Cosmin

Extras din document

CAPITOLUL I: LEADERSHIP ŞI LIDERI ÎN CONTEXT COMUNITAR

1.1. Aspecte teoretice privind conceptul de leadership şi lider

Termenul leadership este polisemantic, intraductibil în limba română printr-un singur cuvânt care să exprime adevăratele lui semnificaţii. Dicţionarele româneşti îl traduc prin: a) conducere, comandă; şefie; comandament; b) direcţie, conducere; conduită; c) conducere

De asemenea, în unele lucrări traduse din limba engleză, termenul leadership este tradus prin: a) conducere; b) capacitate de conducere ; c) ştiinţa conducerii; d) capacitatea şi/sau actul de a conduce.

Leadership-ul continuă să fie explicat în modalităţi diferite. Cele mai reprezentative definiţii date leadership-ului, după cum arată Andrew J. DuBrin , se referă la:

- influenţa interpersonală bazată pe comunicarea directă, sinceră pentru realizarea obiectivelor;

- arta influenţării oamenilor prin persuasiune sau exemplu personal;

- principala forţă dinamică ce motivează şi coordonează organizaţia pentru a-şi duce la bun sfârşit misiunea;

- abilitatea de a inspira încredere şi susţinere printre oameni, acţiuni necesare pentru îndeplinirea scopurilor.

Procesul de a conduce înseamnă în primul rând stabilirea unei direcţii şi influenţarea altora pentru a urma aceea direcţie. Acest lucru poate fi făcut de către o persoană prin aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor personale de leadership. Deşi există persoane care din poziţiile lor de manageri sau supervizori au autoritatea să îndeplinească anumite sarcini şi obiective în cadrul organizaţiei din care fac parte, această putere nu îi face în mod automat lideri. Liderii adevăraţi vor face în aşa fel încât cei cu care lucrează/ colaborează vor dori să îi urmeze sau să îndeplinească anumite sarcini specifice. Liderii nu se vor limita doar la a spune altora ce trebuie făcut.

Un lider poate fi definit ca „fiind cineva care ocupă o poziţie în cadrul unui grup, influenţează pe alţii în funcţie de aşteptările poziţiilor ocupate şi coordonează şi direcţionează grupul pentru atingerea scopurilor propuse”

Leadershipul de echipă poate fi considerat o extensie a definiţiei de mai sus: proces de influenţare reciprocă manifestat între un lider şi cei care îl urmează pentru a atinge scopuri specifice de grup, organizaţionale şi de societate.

Liderii adevăraţi nu se nasc ci se formează în timp. Oamenii pot deveni lideri mai eficienţi dacă doresc cu adevărat acest lucru. Liderii buni se formează de-a lungul unui proces continuu de studiu, educaţie, instruire şi experienţă. Abilităţile specifice leadershipului nu sunt înnăscute decât în mică măsură şi de aceea trebuie mereu perfecţionate prin muncă şi studiu. Liderii cei mai buni nu vor înceta niciodată procesul de autoinstruire şi studiu.

Dificultatea liderului decurge îndeosebi din faptul că el trebuie să influenţeze modalitatea de a procesa informaţii a oamenilor-ţintă. Pentru ca oamenii să adopte atitudinile pe care liderul le consideră dezirabile, el trebuie să influenţeze moralitatea, afectivitatea, sensibilitatea estetică, posibilităţile de gândire şi chiar masculinitatea sau feminitatea celor ce fac obiectul intervenţiilor sale. Deci asumarea rolului de lider presupune o anume competenţă în domeniu, dar şi ca socializarea oamenilor-ţintă să posede anumite caracteristici, încât să fie sensibili la astfel de acţiuni, să fie influenţabili.

Liderul care reuşeşte să obţină participarea afectivă totală şi voluntară (necoercitivă) a membrilor organizaţiei sale este un lider autentic, iar serviciul pe care-l prestează este unul de leadership. Calităţile personale ale liderului, leadershipul, motivaţia în muncă şi comunicarea sunt semnificative în realizarea coordonării subordonaţilor.

Leadershipul este procesul complex prin care are loc ghidarea, orientarea şi antrenarea unui grup, prin mijloace necorective, într-o direcţie care va conduce la realizarea intereselor pe termen lung ale grupului însuşi.

Calitatea leadershipului este influenţată de abilitatea liderului de a-şi însuşi sursele puterii şi de modul în care ei utilizează această putere în procesul influenţării comportamentului celor ce-i urmează. Puterea în sine provine, în ultimă instanţă din dorinţa şi voinţa subordonaţilor de a urma direcţia indicată de lider şi din abilităţile liderului de a satisface nevoile subordonaţilor.

Procesul de leadership este de neconceput fără prezenţa şi acţiunea liderilor pe toate nivelele structurii organizaţiei. Liderii sunt persoanele care se cunosc pe ei înşişi şi lumea înconjurătoare prin învăţare. Ei ştiu: cine sunt, ce forţe şi slăbiciuni au, cum să-şi utilizeze forţele şi să-şi compenseze slăbiciunile, ce şi de ce doresc ceea ce doresc, cum să comunice altora ce doresc, cum să obţină cooperarea şi sprijinul altora în realizarea scopurilor lor.

Contribuţia liderului la procesul de leadership este prezentată de personalitatea, motivaţiile, conceptele şi legitimarea lui.

Preview document

Leadership și Conflict - Pagina 1
Leadership și Conflict - Pagina 2
Leadership și Conflict - Pagina 3
Leadership și Conflict - Pagina 4
Leadership și Conflict - Pagina 5
Leadership și Conflict - Pagina 6
Leadership și Conflict - Pagina 7
Leadership și Conflict - Pagina 8
Leadership și Conflict - Pagina 9
Leadership și Conflict - Pagina 10
Leadership și Conflict - Pagina 11
Leadership și Conflict - Pagina 12
Leadership și Conflict - Pagina 13
Leadership și Conflict - Pagina 14
Leadership și Conflict - Pagina 15
Leadership și Conflict - Pagina 16
Leadership și Conflict - Pagina 17
Leadership și Conflict - Pagina 18
Leadership și Conflict - Pagina 19
Leadership și Conflict - Pagina 20
Leadership și Conflict - Pagina 21
Leadership și Conflict - Pagina 22
Leadership și Conflict - Pagina 23
Leadership și Conflict - Pagina 24
Leadership și Conflict - Pagina 25
Leadership și Conflict - Pagina 26
Leadership și Conflict - Pagina 27
Leadership și Conflict - Pagina 28
Leadership și Conflict - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Leadeship si Conflict.doc

Alții au mai descărcat și

Zvonul și Tehnicile de Contracarare

INTRODUCERE Termenul de zvon este foarte des întâlnit în viaţa cotidiană. În general denumeşte următorul proces: la un moment dat, începe să...

Comunicarea în Situații de Criză

INTRODUCERE Omul este prin esenta o fiinta bio-psiho-sociala.Aflat mereu în cautarea unor raspunsuri ,supus mereu îndoielilor, omul a încercat...

Influenta Comunicarii Organizationale Asupra Performantelor Firmei

INTRODUCERE Pentru a da cele mai bune rezultate, procesul de organizare modernă a muncii trebuie să ţină seama atât de rolul economic pe care îl...

Comunicarea in Organizatiile Globale - HVB Tiriac Bank

Motto: “Numai printr-o interpretare empatică a tendinţelor şi stării de spirit a unei societăţi…un cercetător poate stabili direcţia aproximativă a...

Comunicare și Rezolvarea Conflictelor

Introducere În demersul nostru de identificare, dezvoltare si optimizare a câmpului complex de influente pe care comunicarea îl poate crea în...

Gestionarea Crizelor de Imagine - Analiza Indentitatii Organizatiei - Zapp Romania

PARTEA I: ANALIZA IDENTITĂŢII ORGANIZAŢIEI Identitatea unei organizaţii reprezintă totalitatea trăsăturilor care „o identifică, o separă, o fac să...

Deontologia în Procesul Comunicării

ARGUMENT Comunicarea, indiferent de felul său, verbală, scrisă sau nonverbală reprezintă cel mai uzual şi totodată necesar mijloc de relaţionare...

Oferta Training Comunicare

Comunicarea reprezintă unul dintre cele mai dificile aspecte ale muncii unui manager. Sursa majorităţii problemelor de comunicare o constituie...

Ai nevoie de altceva?